Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Precizni mehaničar/ Precizna mehaničarka

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.73.731.7311 Precizni mehaničari/precizne mehaničarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Precizni mehaničar/mehaničarka popravlja precizne uređaje i sklopove, kontrolira njihov rad, te sudjeluje u proizvodnji istih. Najčešći poslovi preciznog mehaničara/mehaničarke su popravci, održavanje i izrada različitih preciznih mehaničkih naprava. To mogu biti razni optički instrumenti, uredski strojevi, ili strojevi u industriji.  Također izrađuju dijelove finomehaničkih uređaja i sklopova, kao što su osovine, ležajevi, zupčanici, i sl. U svom radu precizni mehaničari/mehaničarke koriste razne mehaničke mjerne uređaje (npr. pomično mjerilo, kalibre, mikrometar i sl.) kao i električne mjerne uređaje (npr. multimetar, osciloskop) te računalne programe iz područja finomehanike. Precizni mehaničari/mehaničarke mogu raditi i u trgovinama te u specijaliziranim servisnim radionicama. Klijente savjetuju oko kupnje i održavanja proizvoda te im daju upute za rukovanje. Također  zaprimaju neispravne uređaje na popravak.

Precizni mehaničari/mehaničarke moraju znati čitati i primijeniti tehnički crtež u održavanju dijelova ili sklopova preciznih uređaja i sklopova. Također je potrebno vladati različitim postupcima ručne i strojne obrade odvajanjem čestica te plastične deformacije. Potrebna je napredno poznavanje računalnih programa i informatičkih sklopova. Za ovo zanimanje neophodno je oštro i točno razlikovanje sićušnih detalja, velika preciznost, spretnost i smisao za preciznu mehaniku. Budući da je zapošljavanje moguće i u trgovinama i servisnim radionicama, precizni mehaničari/mehaničarke trebali bi biti komunikativni, ljubazni, strpljivi, taktični i uvjerljivi, jer uspješnost u poslu, kao i kod drugih prodavača, ovisi o dojmu kojeg pružatelj usluga ostavlja na kupca. Potrebna je vozačka dozvola B kategorije radi terenskog rada. Potrebna je i sposobnost za rad u timskom okruženju i iznošenje prijedloga za poboljšanje proizvodnog procesa te kvalitete i poboljšanja proizvoda (npr. konstruktorima, razvojnom odjelu i ostalim kolegama), sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  vještine rješavanja problema, upornost, odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje i orijentiranost na rezultate rada.

Za upis u srednjoškolski obrazovni program preciznog mehaničara/ finomehaničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. 

Uvjeti rada

Precizni mehaničari/mehaničarke uglavnom se zapošljavaju u trgovinama i servisnim radionicama i zbog toga pretežno rade u zatvorenom prostoru, pri normalnoj temperaturi i osvjetljenju. Mogu raditi i na terenu, kod korisnika strojeva/uređaja/aparata. Posao je tek iznimno povezan s bukom i vrlo rijetko s prljavštinom. Može se reći da je posao preciznog mehaničara/mehaničarke čist i nije fizički zahtjevan, no zahtijeva razvijenu spretnost ruku i prstiju te dobar vid. Posao se obavlja samostalno ili u nazočnosti drugih osoba, ovisno o stečenom iskustvu i kompetencijama te o složenosti zadatka.

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida na blizinu, neraspoznavanje boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, te teža oštećenja funkcije kognitivnog, emocionalnog i psihomotoričkog funkcioniranja.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Planiranje, analiziranje i organiziranje poslovanja preciznog mehaničara/ mehaničarke
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati poslove precizne mehanike na osnovi ugovora
Planirati poslove precizne mehanike na temelju potreba tržišta
Planirati mjesečne i godišnje servise industrijskih strojeva na temelju radnih sati strojeva (npr. habanje)
Naručivati rezervne dijelove i repromaterijal na temelju planova servisiranja, procjene količine određenih aparata na tržištu i procijenjenih zaliha rezervnih dijelova
Organizirati ostale resurse za ostvarenje planova poslovanja preciznog mehaničara/ mehaničarke u radioni
Planirati i organizirati resurse potrebne za terenski rad tj. popravke strojeva/uređaja/aparata na terenu (npr. vozilo, rezervne dijelove, zaposlenike i sl.)
Uspostaviti evidenciju narudžbi poslova precizne mehanike (npr. prijave kvara, servisa ili sl.)
2.
Pripremne aktivnosti za početak rada preciznog mehaničara / mehaničarke
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati prijavljene kvarove strojeva/uređaja/ aparata na dnevnoj osnovi - dogovorno ili na temelju specijaliziranog programa (tj. odrediti dnevne prioritete)
Dijagnosticirati kvar (vizualno, pregledavanjem funkcionalnosti stroja/uređaja/aparata) - po mogućnosti (garantni rok!) otkloniti kvar na terenu
Dopremiti stroj/uređaj/aparat koji treba servisirati u radionu - po potrebi
Napisati revers i otvoriti radni nalog za popravak stroja/uređaja/aparata, ovisno o tome da li je servisiran na terenu ili je dopremljen u radionu
Procijeniti trošak i isplativost popravka stroja/uređaja/aparata na licu mjesta (obavijestiti klijenta o mogućem trošku)
Pripremiti alat i rezervne dijelove ovisno o vrsti kvarova na strojevima/uređajima/aparatima
3.
Servisiranje / popravljanje/ proizvodnja strojeva/ uređaja/ aparata
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove tehničkog crtanja
Centrirati stroj/uređaj/aparat u tzv. nulti položaj da bi se dijagnosticirao kvar
Poznavati osnove elektrotehnike
Rastaviti stroj/uređaj/aparat na dijelove pomoću tehničkog nacrta
Očistiti rastavljene dijelove i stroj radi utvrđivanja stanja (npr. ispuhati zrakom, oprati odgovarajućim otapalom, osušiti i sl.)
Odvojiti zavarene dotrajale dijelove od sklopa stroja/uređaja/aparata nekom od tehnika: grijanjem lemljenog vara (npr. brenerom, lemilicom ili sl.); rezanjem klasičnog vara (npr. pilom, el. brusilicom ili sl.); grijanjem ljepljenih dijelova (npr. brenerom); klasično rastavljanje odvijanjem vijaka; lemljenjem (npr. elektroničkih sklopova)
Utvrditi stanje dijelova u kvaru (bilo mehaničkih, bilo elektroničkih) i odlučiti da li je potrebno popravljati dio (npr. čišćenjem, ravnanjem, brušenjem, poliranjem, lemljenjem i sl.) ili zamijeniti dotrajali dio
Sklopiti i podesiti dijelove stroja/uređaja/aparata nakon popravka da funkcioniraju besprijekorno, tj. otkloniti i uzrok kvara (npr. podesiti graničnike, zazore, kosine i sl.) - po potrebi
Uskladiti rad cjelokupnog stroja/uređaja/aparata nakon mijenjanja rezervnih dijelova ili popravljanja dijelova
Sklopiti zaštitni poklopac/kućište stroja i estetski ga urediti
Poznavati primijenjena informatička znanja u poslovima precizne mehanike (hardverski i softverski dio)
Kontrolirati i podešavati programske (softverske) tvorničke postavke stroja/uređaja/aparata
Provjeravati funkcionalnost stroja/uređaja/aparata
4.
Proizvodnja/izrada finomehaničarskih proizvoda
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proučiti tehnički nacrt naručenog aparata za proizvodnju
Pripremati finomehaničke sklopove od finomehaničkih dijelova (npr. zupčanici, zupčaste letve, osovine, vodilice, ležajevi, razne opruge i sl.) te uskladiti mehaničke komponente sa elektroničkim (npr. upravljanje elektromotorima, mikroprocesorima, senzorima, magnetima, optikom i sl.).
Poznavati osnove tehnologije materijala
Sastavljati dijelove i sklopove uređaja na proizvodnoj traci ili radnim stolovima - stojeći ili sjedeći (kontrolirati i podešavati zračnost, razmak, elastičnost i električnu provodljivost pomoću mjernih instrumenata, kalibara, alata i računalnih programa)
Obrađivati spojeve uranjanjem u plastične mase ili metale radi antikorozivne zaštite i/ili fiksiranja vijčanih veza - po potrebi
Poznavati rukovanje i rukovati alatima i strojevima (npr. glodalice, tokarilice, lemilice, mjerni instrumenti i sl.)
Surađivati s drugim strukama u proizvodnom procesu (npr. pri klasičnom tokarenju, CNC tokarenju, glodanju, brušenju, termičkoj obradi metala, antikorozivnoj zaštiti, primjenjivanju tehnologije čvrstih spojeva - zavarivanjem, lemljenjem i lijepljenjem)
Kontrolirati ispravnost pojedinih dijelova i komponenti te kvalitetu i ispravnost proizvedenog stroja/uređaja/aparata
5.
Obavljanje administrativno-komercijalnih poslova u radu preciznih mehaničara / mehaničarki
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidenciju radnih naloga (ručno ili računalno)
Naručivati potrebne rezervne dijelove iz kataloga dobavljača, razduživati ih i voditi stanje zaliha
Naručivati potrebni potrošni materijal (npr. sredstva za čišćenje, sitni vijčani materijal, paste, ljepila, ulja i maziva i sl.)
Voditi evidenciju prijavljenih i uklonjenih kvarova kroz računalni program većih sustava (prema zahtjevu standarda kvalitete, npr. HACCAP i sl.)
Ispisivati dostavnice, izdavati račune i voditi brigu o njihovoj naplati
Ispunjavati virmane i plaćati račune dobavljačima - ručno ili online
Voditi knjigu prometa (gdje je to potrebno)
Arhivirati svu dokumentaciju i prosljeđivati je vanjskom knjigovodstvu
Sudjelovati u održavanju web stranice - po potrebi
Naručivati tiskane reklamne materijale - po potrebi
6.
Poslovno komuniciranje u radu preciznih mehaničara/mehaničarki
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s kolegama unutar radnog tima
Komunicirati sa strankama ljubazno i profesionalno
Komunicirati s dobavljačima strojeva, uređaja, alata i računalnih sklopova/programa
Komunicirati sa kolegama serviserima u drugim tvrtkama
Komunicirati sa srodnim strukama (npr. varioci, tokari, strojna obrada, elektrotehničari koji vrše npr. namatanje motora i sl.)
Komunicirati s institucijama (npr. porezna uprava, HOK i sl.)
7.
Osiguranje kvalitete usluge i procesa rada preciznog mehaničara/mehaničarke
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izdavati jamstvo za kvalitetu izvedenih radova
Rješavati probleme unutar jamstvenog roka-po potrebi
Timski analizirati propisane procese i rezultate rada i kontinuirano ih unapređivati
Samostalno preispitivati svoj rad i kontinuirano ga unapređivati
Kontinuirano se usavršavati i pratiti trendove u struci
8.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u radu preciznog mehaničara / mehaničarke
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati propisane mjere zaštite na radu
Prikupljati, razvrstavati i zbrinjavati otpad i predavati ga ovlaštenim tvrtkama koje se bave oporabom otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje, analiziranje i organiziranje poslovanja preciznog mehaničara/ mehaničarke
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Planirati poslove precizne mehanike na osnovi ugovora
Planirati poslove precizne mehanike na temelju potreba tržišta
Planirati mjesečne i godišnje servise industrijskih strojeva na temelju radnih sati strojeva (npr. habanje)
Naručivati rezervne dijelove i repromaterijal na temelju planova servisiranja, procjene količine određenih aparata na tržištu i procijenjenih zaliha rezervnih dijelova
Organizirati ostale resurse za ostvarenje planova poslovanja preciznog mehaničara/ mehaničarke u radioni
Planirati i organizirati resurse potrebne za terenski rad tj. popravke strojeva/uređaja/aparata na terenu (npr. vozilo, rezervne dijelove, zaposlenike i sl.)
Uspostaviti evidenciju narudžbi poslova precizne mehanike (npr. prijave kvara, servisa ili sl.)
2.
Pripremne aktivnosti za početak rada preciznog mehaničara / mehaničarke
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Analizirati prijavljene kvarove strojeva/uređaja/ aparata na dnevnoj osnovi - dogovorno ili na temelju specijaliziranog programa (tj. odrediti dnevne prioritete)
Dijagnosticirati kvar (vizualno, pregledavanjem funkcionalnosti stroja/uređaja/aparata) - po mogućnosti (garantni rok!) otkloniti kvar na terenu
Dopremiti stroj/uređaj/aparat koji treba servisirati u radionu - po potrebi
Napisati revers i otvoriti radni nalog za popravak stroja/uređaja/aparata, ovisno o tome da li je servisiran na terenu ili je dopremljen u radionu
Procijeniti trošak i isplativost popravka stroja/uređaja/aparata na licu mjesta (obavijestiti klijenta o mogućem trošku)
Pripremiti alat i rezervne dijelove ovisno o vrsti kvarova na strojevima/uređajima/aparatima
3.
Servisiranje i/ili popravljanje strojeva/uređaja/aparata
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove tehničkog crtanja
Centrirati stroj/uređaj/aparat u tzv. nulti položaj da bi se dijagnosticirao kvar
Poznavati osnove elektrotehnike
Rastaviti stroj/uređaj/aparat na dijelove pomoću tehničkog nacrta
Očistiti rastavljene dijelove i stroj radi utvrđivanja stanja (npr. ispuhati zrakom, oprati odgovarajućim otapalom, osušiti i sl.)
Odvojiti zavarene dotrajale dijelove od sklopa stroja/uređaja/aparata nekom od tehnika: grijanjem lemljenog vara (npr. brenerom, lemilicom ili sl.); rezanjem klasičnog vara (npr. pilom, el. brusilicom ili sl.); grijanjem ljepljenih dijelova (npr. brenerom); klasično rastavljanje odvijanjem vijaka; lemljenjem (npr. elektroničkih sklopova)
Utvrditi stanje dijelova u kvaru (bilo mehaničkih, bilo elektroničkih) i odlučiti da li je potrebno popravljati dio (npr. čišćenjem, ravnanjem, brušenjem, poliranjem, lemljenjem i sl.) ili zamijeniti dotrajali dio
Sklopiti i podesiti dijelove stroja/uređaja/aparata nakon popravka da funkcioniraju besprijekorno, tj. otkloniti i uzrok kvara (npr. podesiti graničnike, zazore, kosine i sl.) - po potrebi
Uskladiti rad cjelokupnog stroja/uređaja/aparata nakon mijenjanja rezervnih dijelova ili popravljanja dijelova
Sklopiti zaštitni poklopac/kućište stroja i estetski ga urediti
Poznavati primijenjena informatička znanja u poslovima precizne mehanike (hardverski i softverski dio)
Kontrolirati i podešavati programske (softverske) tvorničke postavke stroja/uređaja/aparata
Provjeravati funkcionalnost stroja/uređaja/aparata
4.
Proizvodnja/izrada finomehaničarskih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Proučiti tehnički nacrt naručenog aparata za proizvodnju
Pripremati finomehaničke sklopove od finomehaničkih dijelova (npr. zupčanici, zupčaste letve, osovine, vodilice, ležajevi, razne opruge i sl.) te uskladiti mehaničke komponente sa elektroničkim (npr. upravljanje elektromotorima, mikroprocesorima, senzorima, magnetima, optikom i sl.).
Poznavati osnove tehnologije materijala
Sastavljati dijelove i sklopove uređaja na proizvodnoj traci ili radnim stolovima - stojeći ili sjedeći (kontrolirati i podešavati zračnost, razmak, elastičnost i električnu provodljivost pomoću mjernih instrumenata, kalibara, alata i računalnih programa)
Obrađivati spojeve uranjanjem u plastične mase ili metale radi antikorozivne zaštite i/ili fiksiranja vijčanih veza - po potrebi
Poznavati rukovanje i rukovati alatima i strojevima (npr. glodalice, tokarilice, lemilice, mjerni instrumenti i sl.)
Surađivati s drugim strukama u proizvodnom procesu (npr. pri klasičnom tokarenju, CNC tokarenju, glodanju, brušenju, termičkoj obradi metala, antikorozivnoj zaštiti, primjenjivanju tehnologije čvrstih spojeva - zavarivanjem, lemljenjem i lijepljenjem)
Kontrolirati ispravnost pojedinih dijelova i komponenti te kvalitetu i ispravnost proizvedenog stroja/uređaja/aparata
5.
Obavljanje administrativno-komercijalnih poslova u radu preciznih mehaničara / mehaničarki
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Voditi evidenciju radnih naloga (ručno ili računalno)
Naručivati potrebne rezervne dijelove iz kataloga dobavljača, razduživati ih i voditi stanje zaliha
Naručivati potrebni potrošni materijal (npr. sredstva za čišćenje, sitni vijčani materijal, paste, ljepila, ulja i maziva i sl.)
Voditi evidenciju prijavljenih i uklonjenih kvarova kroz računalni program većih sustava (prema zahtjevu standarda kvalitete, npr. HACCAP i sl.)
Ispisivati dostavnice, izdavati račune i voditi brigu o njihovoj naplati
Ispunjavati virmane i plaćati račune dobavljačima - ručno ili online
Voditi knjigu prometa (gdje je to potrebno)
Arhivirati svu dokumentaciju i prosljeđivati je vanjskom knjigovodstvu
Sudjelovati u održavanju web stranice - po potrebi
Naručivati tiskane reklamne materijale - po potrebi
6.
Poslovno komuniciranje u radu preciznih mehaničara/mehaničarki
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Komunicirati s kolegama unutar radnog tima
Komunicirati sa strankama ljubazno i profesionalno
Komunicirati s dobavljačima strojeva, uređaja, alata i računalnih sklopova/programa
Komunicirati sa kolegama serviserima u drugim tvrtkama
Komunicirati sa srodnim strukama (npr. varioci, tokari, strojna obrada, elektrotehničari koji vrše npr. namatanje motora i sl.)
Komunicirati s institucijama (npr. porezna uprava, HOK i sl.)
7.
Osiguranje kvalitete usluge i procesa rada preciznog mehaničara/mehaničarke
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Izdavati jamstvo za kvalitetu izvedenih radova
Rješavati probleme unutar jamstvenog roka-po potrebi
Timski analizirati propisane procese i rezultate rada i kontinuirano ih unapređivati
Samostalno preispitivati svoj rad i kontinuirano ga unapređivati
Kontinuirano se usavršavati i pratiti trendove u struci
8.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u radu preciznog mehaničara / mehaničarke
Datum evidencije u Registar HKO
28.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati propisane mjere zaštite na radu
Prikupljati, razvrstavati i zbrinjavati otpad i predavati ga ovlaštenim tvrtkama koje se bave oporabom otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Precizni mehaničar/ Precizna mehaničarka
Datum upisa
28.7.2022
Vrijedi do
28.2.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje