Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stručnjak/stručnjakinja razvoja i dizajna elektroničkih sklopova

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Stručnjak razvoja i dizajna elektroničkih sklopova radi na razvoju, testiranju i puštanju u pogon elektroničkih uređaja, prvenstveno ugradbenih računalnih sustava. Prilikom razvoja i dizajna elektroničkih uređaja potrebno je usko surađivati sa softverskim inženjerima i inženjerima strojarstva te ispuniti sve zahtjeve naručitelja proizvoda. Također je potrebno na odgovarajući način dokumentirati odrađeni posao, pripremiti dokumentaciju za proizvodnju uređaja te biti u kontaktu sa podizvođačem koji će taj uređaj proizvesti. Dodijeljene zadatke rješava samostalno i u timu. 

Uvjeti rada

Stručnjak razvoja i dizajna elektroničkih sklopova svoj posao uglavnom obavlja u uredu ili testnom laboratoriju pri čemu će biti izložen umjetnoj rasvjeti, dugotrajnom sjedenju i gledanju u ekrane računala. Povremeno izlazi na teren kako bi pustio uređaj u pogon ili kako bi pružio tehničku podršku naručitelju uređaja.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Organizacija zadataka i upravljanje radom
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Definirati radne zadatke i procese za razvoj elektroničkih sklopova
- Definirati radne zadatke za testiranje elektroničkih sklopova
- Samostalno organizirati i vremenski pratiti definirane radne zadatke u svrhu kvalitetne provedbe projekata
- Uskladiti proces dizajna sklopova s ostalim odjelima
- Samostalno upravljati procesima za unaprjeđenje rada na opremi za lemljenje i testiranje elektroničkih sklopova
2.
Programski alati
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Instalirati i konfigurirati programske alate na temelju programskih rješenja koja se koriste za simuliranje elektroničkih uređaja
- Samostalno istražiti postojeće programske alate na tržištu i odabrati one koji su najbolji za određenu namjenu
- Samostalno izraditi električnu shemu u odabranom programskom alatu
- Samostalno koristiti programske alate za dizajn električnih shema
- Samostalno razviti urednu i organiziranu tiskanu pločicu u odabranom programskom alatu prema pravilima i standardima struke
- Samostalno simulirati pojedine dijelove elektroničkih sklopova u odabranom programskom alatu
- Koristiti osnovne funkcionalnosti programskih alata za razvoj softvera
- Koristiti alate za programiranje PLC uređaja
- Samostalno koristiti programske alate za kreiranje baze elektroničkih komponenti
3.
Izrađivanje i upravljanje projektnom dokumentacijom
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Organizirati projektnu dokumentaciju koristeći programska rješenja koja se koriste za dokumentiranje razvijenih uređaja
- Koristiti alate za verzioniranje projektne dokumentacije
- Samostalno kreirati projektnu dokumentaciju koja sadrži sve važe elemente za razumijevanje namjene uređaja, korištenje uređaja i proizvodnju uređaja
- Pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i prototipe za certifikaciju prema zahtjevima certifikacijskog tijela
- Samostalno pripremiti dokumentaciju za prijavu patenta
4.
Elektroničke komponente
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Odabrati najbolje elektroničke komponente s obzirom na zahtjeve projekta
- Prilagoditi komponente uvjetima rada na temelju ranije definiranih ponašanja
- Samostalno testirati elektroničke komponente i sklopove na odgovoran i pedantan način
- Prilagoditi korištene komponente svrsi korištenja
- Prilagoditi korištene komponente uvjetima u kojima će raditi
- Prilagoditi korištene komponente u odnosu dostupnost
- Kreirati i organizirati bazu komponenti prema vrsti, tipu i namjeni elektroničkih komponenti
5.
Korištenje tehnologije i upravljanje procesom proizvodnje
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Aktivno koristiti osobno računalo prilikom razvoja elektroničkih sklopova
- Samostalno koristiti opremu za lemljenje i testiranje elektroničkih sklopova
- Izraditi organiziranu i preglednu električnu shemu
- Prilagoditi dizajn proizvodnom procesu prilikom proizvodnje tiskanih pločica (Design for Manufacturing)
- Primijeniti osnove mehanike prilikom dizajna rješenja
- Prilagoditi rješenje zahtjevima sklapanja i proizvodnje
- Izraditi proračune pojedinih dijelova elektroničkih sklopova kako bi sklop zadovoljio zahtjeve projekta
- Provesti testiranje elektroničkih sklopova imajući na umu pojedine funkcionalne cjeline uređaja
- Koristiti mjernu opremu za testiranje elektroničkih uređaja
- Čitati i razumjeti programski kod softvera za elektroničke uređaje
- Pomagati kod povezivanja sa SCADA okruženjem
6.
Nabava i poznavanje tržišta
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Pratiti uvjete nabave elektroničkih komponenti, tiskanih pločica i mjerne opreme
- Pratiti vrijeme isporuka i narudžbi te ih prilagoditi poslovnim potrebama
- Pronaći i naručiti točno određene elektroničke komponente, tiskane pločice i mjernu opremu prema specifikaciji
- Pretraživati postojeće patente na temelju osnovnih saznanja o postupcima patentiranja
7.
Pravila i standardizacija
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
- Certificirati razvijeni uređaj prema određenom standardu
- Samostalno koristiti standarde koji su važni za pojedini uređaj koji se razvija
- Istraživati trendove razvoja tehnologije u izvorima relevantnima za struku
- Primijeniti pravila propisana internim procedurama za razvoj proizvoda
- Predložiti promjenu internih procedura u slučaju da se nešto može napraviti bolje ili jednostavnije
- Primijeniti pravila ergonomije u radu
8.
Komunikacija i suradnja s različitim dionicima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Surađivati s drugim ljudima i internim i eksternim timovima poštujući pravila poslovnog bontona
- Komunicirati jasno i pristojno svoje mišljenje ili primjedbe na temelju poznavanja ključnih informacija o drugim područjima stručnosti
- Pratiti definirani tijek rada u kolaboracijskim alatima (SharePoint, JIRA)
- Komunicirati s dobavljačima na jasan i pristojan način
- Osigurati preciznu i točnu komunikaciju oko odabira artikala i vremena isporuka
- Samostalno komunicirati s testnim laboratorijem koji odrađuje certifikaciju
- Komunicirati s patentnim uredom ili tvrtkom koja pruža usluge savjetovanja prilikom patentiranja
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (20)
1.
Definiranje i praćenje radnih zadataka za razvoj i testiranje elektroničkih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Definirati radne zadatke i procese za razvoj elektroničkih sklopova
- Definirati radne zadatke za testiranje elektroničkih sklopova
- Samostalno organizirati i vremenski pratiti definirane radne zadatke u svrhu kvalitetne provedbe projekata
- Uskladiti proces dizajna sklopova s ostalim odjelima
2.
Instaliranje i konfiguriranje softverskih alata potrebnih za razvoj, simuliranje i dokumentiranje prilikom razvoja elektroničkih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Instalirati i konfigurirati programske alate na temelju programskih rješenja koja se koriste za simuliranje elektroničkih uređaja
- Samostalno istražiti postojeće programske alate na tržištu i odabrati one koji su najbolji za određenu namjenu
- Organizirati projektnu dokumentaciju koristeći programska rješenja koja se koriste za dokumentiranje razvijenih uređaja
- Aktivno koristiti osobno računalo prilikom razvoja elektroničkih sklopova
3.
Slaganje testnog postava za lemljenje i/ili testiranje elektroničkih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno upravljati procesima za unaprjeđenje rada na opremi za lemljenje i testiranje elektroničkih sklopova
- Samostalno koristiti opremu za lemljenje i testiranje elektroničkih sklopova
4.
Istraživanje i odabiranje elektroničkih komponenti koje će se koristiti u pojedinom projektu
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Odabrati najbolje elektroničke komponente s obzirom na zahtjeve projekta
- Prilagoditi komponente uvjetima rada na temelju ranije definiranih ponašanja
5.
Razvijanje shematskih prikaza elektroničkih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno izraditi električnu shemu u odabranom programskom alatu
- Samostalno koristiti programske alate za dizajn električnih shema
- Izraditi organiziranu i preglednu električnu shemu
6.
Razvijanje tiskanih pločica iz shematskog prikaza elektroničkih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno razviti urednu i organiziranu tiskanu pločicu u odabranom programskom alatu prema pravilima i standardima struke
- Prilagoditi dizajn proizvodnom procesu prilikom proizvodnje tiskanih pločica (Design for Manufacturing)
- Primijeniti osnove mehanike prilikom dizajna rješenja
- Prilagoditi rješenje zahtjevima sklapanja i proizvodnje
7.
Simuliranje pojedinih dijelova elektroničkih sklopova (električne ili termalne simulacije)
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno simulirati pojedine dijelove elektroničkih sklopova u odabranom programskom alatu
- Izraditi proračune pojedinih dijelova elektroničkih sklopova kako bi sklop zadovoljio zahtjeve projekta
8.
Testiranje gotovih elektroničkih sklopova koristeći mjernu opremu poput osciloskopa ili multimetra
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno testirati elektroničke komponente i sklopove na odgovoran i pedantan način
- Provesti testiranje elektroničkih sklopova imajući na umu pojedine funkcionalne cjeline uređaja
- Koristiti mjernu opremu za testiranje elektroničkih uređaja
9.
Optimiziranje cijene gotovih elektroničkih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Prilagoditi korištene komponente svrsi korištenja
- Prilagoditi korištene komponente uvjetima u kojima će raditi
- Prilagoditi korištene komponente u odnosu dostupnost
10.
Pomaganje softverskim inženjerima prilikom razvoja softvera za gotove elektroničke sklopove
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Koristiti osnovne funkcionalnosti programskih alata za razvoj softvera
- Koristiti alate za programiranje PLC uređaja
- Čitati i razumjeti programski kod softvera za elektroničke uređaje
- Pomagati kod povezivanja sa SCADA okruženjem
11.
Dokumentiranje odrađenog posla u alatima za verzioniranje
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Koristiti alate za verzioniranje projektne dokumentacije
- Samostalno kreirati projektnu dokumentaciju koja sadrži sve važe elemente za razumijevanje namjene uređaja, korištenje uređaja i proizvodnju uređaja
12.
Pripremanje i održavanje baze elektroničkih komponenti
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno koristiti programske alate za kreiranje baze elektroničkih komponenti
- Kreirati i organizirati bazu komponenti prema vrsti, tipu i namjeni elektroničkih komponenti
13.
Naručivanje elektroničkih komponenti, tiskanih pločica i mjerne opreme
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Pratiti uvjete nabave elektroničkih komponenti, tiskanih pločica i mjerne opreme
- Pratiti vrijeme isporuka i narudžbi te ih prilagoditi poslovnim potrebama
- Pronaći i naručiti točno određene elektroničke komponente, tiskane pločice i mjernu opremu prema specifikaciji
14.
Komuniciranje s ostalim članovima tima (inženjerima koji razvijaju softver i koji testiraju elektroničke sklopove) te drugim odjelima u poduzeću
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Surađivati s drugim ljudima i internim i eksternim timovima poštujući pravila poslovnog bontona
- Komunicirati jasno i pristojno svoje mišljenje ili primjedbe na temelju poznavanja ključnih informacija o drugim područjima stručnosti
- Pratiti definirani tijek rada u kolaboracijskim alatima (SharePoint, JIRA)
15.
Komuniciranje s dobavljačima od kojih se naručuju elektroničke komponente, tiskane pločice ili mjerna oprema
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Komunicirati s dobavljačima na jasan i pristojan način
- Osigurati preciznu i točnu komunikaciju oko odabira artikala i vremena isporuka
16.
Certificiranje gotovih elektroničkih uređaja prema određenim standardima
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i prototipe za certifikaciju prema zahtjevima certifikacijskog tijela
- Certificirati razvijeni uređaj prema određenom standardu
- Samostalno komunicirati s testnim laboratorijem koji odrađuje certifikaciju
17.
Pretraživanje patenata i pokretanje postupka za patentiranje
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno pripremiti dokumentaciju za prijavu patenta
- Pretraživati postojeće patente na temelju osnovnih saznanja o postupcima patentiranja
- Komunicirati s patentnim uredom ili tvrtkom koja pruža usluge savjetovanja prilikom patentiranja
18.
Kontinuirano praćenje razvoja trendova
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno koristiti standarde koji su važni za pojedini uređaj koji se razvija
- Istraživati trendove razvoja tehnologije u izvorima relevantnima za struku
19.
Kreiranje i primjenjivanje internih procedura za razvoj elektroničkih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Primijeniti pravila propisana internim procedurama za razvoj proizvoda
- Predložiti promjenu internih procedura u slučaju da se nešto može napraviti bolje ili jednostavnije
20.
Skrbljenje za zdravlje ljudi i očuvanje okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
- Primijeniti pravila ergonomije u radu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/stručnjakinja razvoja i dizajna elektroničkih sklopova
Datum upisa
26.7.2022
Vrijedi do
30.9.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje