Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Elektrotehničar/elektrotehničarka za digitalne sklopove

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Zanimanje elektrotehničar/elektrotehničarka za digitalne sklopove obuhvaća praktična znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova iz područja ljudskih djelatnosti povezanih sa tehničkim projektiranjem, proizvodnjom i kontrolom različitih elektrotehničkih dgigitalnih proizvoda. Kompetencije se baziraju na pripremi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacijskim poduzećima, elektroindustriji i elektroprivredi.

Uvjeti rada

Uvjeti rada uglavnom ovise o radnom mjestu. Dio radnih zadataka obavlja se u uredima, dio u pogonima ili u elektrotehničkim radionicama različitih vrsta proizvodnje (rad u više smjena) te na otvorenom. U vrlo rijetkim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada (izloženost kemikalijama i buci, rad na visini, različitim temperaturama i sl.), a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni uredski i pogonski uvjeti. Poslove uglavnom obavljaju u stojećem i sjedećem položaju, ali i uz penjanje, hodanje, sagibanje.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Planiranje i organiziranje radnog mjesta
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima
Planirati i poticati cjeloživotno učenje kod sebe i članova tima
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
Sudjelovati u tehnološkom razvoju u struci i srodnim djelatnostima
2.
Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u projektiranju i izradi tehničke dokumentacije (ECAD i MCAD alati, 3D)
Koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
Samostalno odabrati potrebni materijal za izradu sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
Sudjelovati u izradi shema elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Primjenjivati rješenja za analogno-digitalne pretvorbe i obradu signala
Koristiti digitalne komponente i rješenja za ostvarenje funkcije digitalnih sklopova
Provoditi propisane kalkulacije za komponente prema potrebama električnih krugova i uvjetima rada digitalnih sklopova
Projektirati digitalne sklopove korištenjem digitalne logike i algebre
3.
Održavanje i ispitivanje sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Dijagnosticirati pogrešku/neispravnost sklopova i/ili uređaja
Održavati digitalne električne strojeve, uređaje i sustave
Tehnički i analitički riješiti probleme u radu digitalnih elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Specificirati tehničke zahtjeve za postupak nabave odgovarajućeg zamjenskog sklopa
Samostalno zamijeniti dijelove sklopova i/ili uređaja prema planu održavanja za odabranu opremu
Samostalno popraviti dijelove elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Sudjelovati u odabiru, izradi te ispitivanju digitalnih elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Primijeniti odgovarajuće metode mjerenja, ispitivanja i analize u radu digitalnih elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Koristiti tehnologije testiranja korištenjem programske podrške
4.
Povezivanje i ugradnja elemenata elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunikacijski (žičano i bežično) povezati digitalnu opremu u funkcionalnu cjelinu
Integrirati digitalne sklopove i senzore sa aplikacijama za prikupljanje i obradu podataka
Parametrirati digitalnu opremu i povezati je za komunikaciju prema standardnim protokolima (TCP/IP, LoRa, Bluetooth, 4G/5G, Modbus, M-bus, NFC, I2C, profibus, profinet i dr.)
Samostalno instalirati i povezati različite vrste električnih, digitalnih i komunikacijskih sklopova, senzora i aktuatora u funkcionalne sustave
Ugraditi sustave za alarmiranje, GPS uređaje, kamere, kućnu i industrijsku digitalnu automatiku i sl.
Samostalno lemiti elektroničke komponente
Primijeniti radne upute i procedure
5.
Programiranje digitalnih sklopova
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Programirati mikroračunala i integrirane krugove
Programirati programibilne logičke kontrolere (PLC)
Sudjelovati u programiranju PLD, FPGA i sličnih digitalnih sklopova korištenjem formalnih jezika za opis sklopovlja (VHDL, Verilog i dr.)
Izraditi jednostavne aplikacije za mikroračunala i digitalna sklopove
6.
Korištenje programskih alata
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dizajnirati tiskane pločice (PCB) prema zadanim shemama koristeći moderne programe te biblioteke i metodologije
Koristiti alate za izradu digitalnih elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
Samostalno instalirati i ažurirati programske alate u skladu sa standardima i dobrim praksama
Organizirati datoteke i dokumente koristeći pomoćne alate i skripte
Provesti jednostavnije postupke zaštite računala i podataka
Sudjelovati u simuliranju rada digitalnih sklopova i/ili uređaja
Simulirati i testirati rad FPGA sustava u virtualnom okruženju
7.
Sudjelovanje u tržišnom poslovanju
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
Koristiti postojeće digitalne alate za sudjelovanje u digitalnom marketingu
Koristiti društvene mreže za digitalni marketing
Istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
Samostalno izraditi ponudbenu dokumentaciju uporabom računalnih programa
Koristiti podatke analize tržišta
Izraditi promidžbene materijale
Koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
8.
Komuniciranje i suradnja u timu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
Pružati podršku timu
Samostalno prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
Sudjelovati u planiranju, procjeni trajanja aktivnosti i redovitom izvještavanju
Izvršavati zadatke u planiranom roku i kvaliteti
Poticati interakciju, otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Educirati sebe i korisnike programskog sustava
Evidentirati/bilježiti/snimiti zatečeno stanje
9.
Osiguravanje zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu te briga o okolišu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti regulativu zaštite okoliša
Učinkovito gospodariti energijom
Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
Upravljati gospodarenjem otpada
Brinuti o vlastitom zdravlju i zdravlju suradnika
Provesti postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (16)
1.
Planiranje i organiziranje rada
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Pratiti tehnološki razvoj u struci i srodnim djelatnostima
Planirati i poticati cjeloživotno učenje kod sebe i članova tima
Planirati i osigurati resurse potrebne za provedbu radnih zadataka na radnom mjestu
Sudjelovati u tehnološkom razvoju u struci i srodnim djelatnostima
2.
Projektiranje i izrađivanje tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u projektiranju i izradi tehničke dokumentacije (ECAD i MCAD alati, 3D)
Koristiti podatke iz kataloga proizvođača opreme
Samostalno odabrati potrebni materijal za izradu sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima
Sudjelovati u izradi shema elektroničkih sklopova i/ili uređaja
3.
Sudjelovanje u projektiranju digitalnih sklopova ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primjenjivati rješenja za analogno-digitalne pretvorbe i obradu signala
Koristiti digitalne komponente i rješenja za ostvarenje funkcije digitalnih sklopova
Provoditi propisane kalkulacije za komponente prema potrebama električnih krugova i uvjetima rada digitalnih sklopova
Projektirati digitalne sklopove korištenjem digitalne logike i algebre
Dizajnirati tiskane pločice (PCB) prema zadanim shemama koristeći moderne programe te biblioteke i metodologije
4.
Programiranje digitalnih sklopova
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Programirati mikroračunala i integrirane krugove
Programirati programibilne logičke kontrolere (PLC)
Sudjelovati u programiranju PLD, FPGA i sličnih digitalnih sklopova korištenjem formalnih jezika za opis sklopovlja (VHDL, Verilog i dr.)
Izraditi jednostavne aplikacije za mikroračunala i digitalna sklopove
5.
Održavanje digitalnih elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Dijagnosticirati pogrešku/neispravnost sklopova i/ili uređaja
Održavati digitalne električne strojeve, uređaje i sustave
Tehnički i analitički riješiti probleme u radu digitalnih elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Specificirati tehničke zahtjeve za postupak nabave odgovarajućeg zamjenskog sklopa
Samostalno zamijeniti dijelove sklopova i/ili uređaja prema planu održavanja za odabranu opremu
Samostalno popraviti dijelove elektroničkih sklopova i/ili uređaja
6.
Sudjelovanje u izradi i ispitivanju elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Sudjelovati u odabiru, izradi te ispitivanju digitalnih elektroničkih sklopova i/ili uređaja
Primijeniti odgovarajuće metode mjerenja, ispitivanja i analize u radu digitalnih elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Koristiti tehnologije testiranja korištenjem programske podrške
Koristiti alate za izradu digitalnih elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
7.
Ugrađivanje i povezivanje digitalnih elektrotehničkih sklopova i/ili uređaja
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Komunikacijski (žičano i bežično) povezati digitalnu opremu u funkcionalnu cjelinu
Integrirati digitalne sklopove i senzore sa aplikacijama za prikupljanje i obradu podataka
Parametrirati digitalnu opremu i povezati je za komunikaciju prema standardnim protokolima (TCP/IP, LoRa, Bluetooth, 4G/5G, Modbus, M-bus, NFC, I2C, profibus, profinet i dr.)
Samostalno instalirati i povezati različite vrste električnih, digitalnih i komunikacijskih sklopova, senzora i aktuatora u funkcionalne sustave
Ugraditi sustave za alarmiranje, GPS uređaje, kamere, kućnu i industrijsku digitalnu automatiku i sl.
Samostalno lemiti elektroničke komponente
8.
Osnovno održavanje računalne okoline
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno instalirati i ažurirati programske alate u skladu sa standardima i dobrim praksama
Organizirati datoteke i dokumente koristeći pomoćne alate i skripte
Provesti jednostavnije postupke zaštite računala i podataka
9.
Korištenje simulacijskih programskih alata
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sudjelovati u simuliranju rada digitalnih sklopova i/ili uređaja
Simulirati i testirati rad FPGA sustava u virtualnom okruženju
10.
Korištenje alata u digitalnom marketingu
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti postojeće digitalne alate za sudjelovanje u digitalnom marketingu
Koristiti društvene mreže za digitalni marketing
Istražiti potrebe potencijalnih i postojećih korisnika
11.
Istraživanje tržišta i izrada ponudbene dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Obraditi podatke iz upita za proizvod ili uslugu u svrhu stvaranja ponude
Samostalno izraditi ponudbenu dokumentaciju uporabom računalnih programa
Koristiti podatke analize tržišta
Izraditi promidžbene materijale
12.
Komuniciranje i timski rad
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Pružati podršku timu
Koristiti digitalna koordinacijska i kolaboracijska rješenja
Sudjelovati u planiranju, procjeni trajanja aktivnosti i redovitom izvještavanju
Izvršavati zadatke u planiranom roku i kvaliteti
Poticati interakciju, otvorenu komunikaciju i inovativnost u timu
Educirati sebe i korisnike programskog sustava
13.
Komuniciranje s korisnikom
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
Samostalno prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
Evidentirati/bilježiti/snimiti zatečeno stanje
14.
Upravljanje kvalitetom rada
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti uređaja/sustava prema tehničkoj dokumentaciji
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Primijeniti radne upute i procedure
15.
Primjenjivanje postupaka očuvanja vlastitog okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti regulativu zaštite okoliša
Učinkovito gospodariti energijom
Upravljati gospodarenjem otpada
16.
Primjenjivanje procedura zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
26.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
Brinuti o vlastitom zdravlju i zdravlju suradnika
Provesti postupke zaštite od utjecaja opasnih tvari
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Elektrotehničar/elektrotehničarka za digitalne sklopove
Datum upisa
26.7.2022
Vrijedi do
30.9.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje