Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Producentica / producent videoigara

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Umjetnost
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Producentica / producent videoigara obavlja poslove produkcije videoigara pri čemu vodi i koordinira timove koji sudjeluju u razvoju videoigara. Analizira stanje na tržištu videoigara te izrađuje projektni, operativni i financijski plan razvoja videoigre. Sudjeluje u izradi dokumenta za dizajn videoigre (GDD) te u provedbi projektnog plana. Prati i vrednuje proces produkcije videoigre s ciljem osiguranja kvalitete videoigre.

Uvjeti rada

 

Producentica / producent videoigara obavlja svoj posao u uredu pri čemu je izložen/izložena dugotrajnom sjedenju i gledanju u ekrane računala, umjetnoj rasvjeti te dugotrajnom korištenju zglobova ruku i prstiju. U svojoj posvećenosti radu na projektu razvoja videoigre često je izložen stresu i izgaranju (burnout), naročito tijekom razdoblja završetka projekta (crunch time).

Cjeloviti dokument izvješća temeljem analize ankete i fokus grupa nalazi se u prilogu - 4 Izvješće - Anketa i fokus grupe.pdf

Skupovi kompetencija (8)
1.
Vođenje i koordiniranje projektnih timova
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti vještine rada u timu i upravljanja timom
Razlikovati metode upravljanja timom i poslovnim procesima
Identificirati elemente poslovne etike
Voditi projektne sastanke
Razvijati organizacijsku i radnu kulturu s ciljem postizanja ciljeva i zdrave radne atmosfere
Koristiti projektne alate za suradnju pri svakodnevnom radu
Identificirati probleme unutar tima te poduzimati odgovarajuće mjere na osnovu relevantnih činjenica
Upotrijebiti metode za poticanje kreativnosti i razvijanje ideja
Organizirati suradnju s odjelom marketinga u svim fazama plasiranja proizvoda na tržište
Valorizirati rad članova produkcijskog tima u svim fazama produkcije
Odabrati metode organiziranja, koordiniranja i nadgledanja internih timova i vanjskih suradnika
Provesti koordinaciju tima čime se osigurava provedba zadanih projektnih ciljeva bez zapreka
Organizirati suradnju i koordinaciju s voditeljima internih timova
2.
Komuniciranje s različitim dionicima projekta
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Primijeniti prikladne komunikacijske tehnike u stresnim i konfliktnim situacijama
Rješavati konfliktne situacije unutar projektnog tima
Komunicirati s unutarnjim i vanjskim dionicima u poduzeću i projektu
Koristiti programske uredske pakete
Organizirati komunikaciju s unutarnjim i vanjskim dionicima u poduzeću i projektu
Interpretirati elemente promidžbe videoigre
3.
Izrada projektnog plana razvoja videoigre
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Interpretirati osnove poslova različitih područja iz domene razvoja videoigara
Primijeniti osnove poslovnog planiranja i projektnog planiranja
Upravljati programskim alatima za izradu projektnog plana
Definirati ciljeve i plan projekta
Planirati resurse projekta
Koristiti specifične metode organizacije projekta i projektne alate
Osmisliti proces produkcije videoigre
Definirati strukturu i elemente projektne dokumentacije
4.
Analiza i vrednovanje stanja i trendova tržišta videoigara
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi proces pronalaska, odabira, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija uz pomoć informacijskih tehnologija
Koristiti engleski jezik u govoru i pismu
Analizirati tehnološke, poslovne i kreativne trendove u području videoigara
Vrednovati stanje tržišta u industriji videoigara
Analizirati zakone o licenciranju i zaštiti intelektualnog vlasništva
5.
Provedba projektnog plana razvoja videoigre
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati tehničke zahtjeve
Osnovno korištenje programskih alata za izradu 2D ilustracija
Objasniti vrste i načine primjene razvojnih alata, okvira i okruženja koji se koriste u industriji videoigara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka)
Koristiti osnovne funkcionalnosti pokretača videoigara
Objasniti načine integracije elemenata videoigre
Rasporediti resurse za realizaciju projekta
Prilagoditi strukturu i elemente projektne dokumentacije
Upravljati provedbom projekta s obzirom na plan i ciljeve
Upravljati procesom rada različitih područja iz domene razvoja videoigara
Donositi odluke sukladno zahtjevima projekta
Nadgledati izvršenje plana rada svih članova tima
Primijeniti suvremene metodologije upravljanja projektima
Kritički prosuđivati kreativno razmišljanje u procesu razvoja videoigara
Poznavati osnove računalnih programa za proizvodnju videoigara
Osnovno korištenje programskih alata za izradu 3D objekata
Napredno korištenje alata za verzioniranje rada
6.
Izrada operativnog i financijskog plana razvoja videoigre
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Interpretirati osnovne tehničke karakteristike videoigre
Identificirati sve komponente videoigre
Izraditi detaljan operativni plan rada u svim fazama projekta
Izraditi detaljan financijski plan projekta
Koristiti specifične programske alate za izradu financijskog plana
7.
Praćenje operativnog i financijskog plana razvoja videoigre
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Vrednovati ostvarenje operativnog plana
Evaluirati ostvarenje financijskog plana
Valorizirati proces pronalaska, dokumentiranja i popravaka greški u videoigri
8.
Evaluacija procesa produkcije videoigara i izvještavanje s ciljem osiguranja kvalitete
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Vrednovati implementaciju vizije igre kroz cijeli proces rada na igri
Upravljati rizicima na projektu
Koordinirati proces testiranja videoigre
Vrednovati indikatore kvalitete projekta videoigre
Izraditi izvještaje za razne ključne dionike
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Vođenje projektnog tima razvoja videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Primijeniti prikladne komunikacijske tehnike u stresnim i konfliktnim situacijama
Rješavati konfliktne situacije unutar projektnog tima
Primijeniti vještine rada u timu i upravljanja timom
Koristiti programske uredske pakete
Razlikovati metode upravljanja timom i poslovnim procesima
Identificirati elemente poslovne etike
Voditi projektne sastanke
Razvijati organizacijsku i radnu kulturu s ciljem postizanja ciljeva i zdrave radne atmosfere
Koristiti projektne alate za suradnju pri svakodnevnom radu
Identificirati probleme unutar tima te poduzimati odgovarajuće mjere na osnovu relevantnih činjenica
Upotrijebiti metode za poticanje kreativnosti i razvijanje ideja
Organizirati suradnju s odjelom marketinga u svim fazama plasiranja proizvoda na tržište
Valorizirati rad članova produkcijskog tima u svim fazama produkcije
Interpretirati osnove poslova različitih područja iz domene razvoja videoigara
2.
Koordiniranje timova razvoja videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Primijeniti prikladne komunikacijske tehnike u stresnim i konfliktnim situacijama
Rješavati konfliktne situacije unutar projektnog tima
Koristiti projektne alate za suradnju pri svakodnevnom radu
Odabrati metode organiziranja, koordiniranja i nadgledanja internih timova i vanjskih suradnika
Provesti koordinaciju tima čime se osigurava provedba zadanih projektnih ciljeva bez zapreka
Organizirati suradnju i koordinaciju s voditeljima internih timova
Rasporediti resurse za realizaciju projekta
3.
Komuniciranje s unutarnjim i vanjskim dionicima projekta razvoja videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Primijeniti prikladne komunikacijske tehnike u stresnim i konfliktnim situacijama
Rješavati konfliktne situacije unutar projektnog tima
Komunicirati s unutarnjim i vanjskim dionicima u poduzeću i projektu
Voditi projektne sastanke
Organizirati komunikaciju s unutarnjim i vanjskim dionicima u poduzeću i projektu
4.
Izrada projektnog plana razvoja videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Koristiti programske uredske pakete
Interpretirati osnove poslova različitih područja iz domene razvoja videoigara
Primijeniti osnove poslovnog planiranja i projektnog planiranja
Upravljati programskim alatima za izradu projektnog plana
Definirati ciljeve i plan projekta
Planirati resurse projekta
Koristiti specifične metode organizacije projekta i projektne alate
Osmisliti proces produkcije videoigre
Definirati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Rasporediti resurse za realizaciju projekta
5.
Analiziranje tržišta videoigara
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Provoditi proces pronalaska, odabira, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija uz pomoć informacijskih tehnologija
Koristiti engleski jezik u govoru i pismu
Koristiti programske uredske pakete
Analizirati tehnološke, poslovne i kreativne trendove u području videoigara
Interpretirati elemente promidžbe videoigre
Vrednovati stanje tržišta u industriji videoigara
Analizirati zakone o licenciranju i zaštiti intelektualnog vlasništva
6.
Izrada operativnog i financijskog plana razvoja videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Koristiti programske uredske pakete
Koristiti specifične metode organizacije projekta i projektne alate
Rasporediti resurse za realizaciju projekta
Prilagoditi strukturu i elemente projektne dokumentacije
Interpretirati osnovne tehničke karakteristike videoigre
Identificirati sve komponente videoigre
Izraditi detaljan operativni plan rada u svim fazama projekta
Izraditi detaljan financijski plan projekta
Koristiti specifične programske alate za izradu financijskog plana
7.
Provedba projektnog plana razvoja videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Identificirati tehničke zahtjeve
Osnovno korištenje programskih alata za izradu 2D ilustracija
Objasniti vrste i načine primjene razvojnih alata, okvira i okruženja koji se koriste u industriji videoigara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka)
Koristiti osnovne funkcionalnosti pokretača videoigara
Objasniti načine integracije elemenata videoigre
Rasporediti resurse za realizaciju projekta
Prilagoditi strukturu i elemente projektne dokumentacije
Upravljati provedbom projekta s obzirom na plan i ciljeve
Upravljati procesom rada različitih područja iz domene razvoja videoigara
Donositi odluke sukladno zahtjevima projekta
Nadgledati izvršenje plana rada svih članova tima
Primijeniti suvremene metodologije upravljanja projektima
Kritički prosuđivati kreativno razmišljanje u procesu razvoja videoigara
Poznavati osnove računalnih programa za proizvodnju videoigara
Osnovno korištenje programskih alata za izradu 3D objekata
Napredno korištenje alata za verzioniranje rada
8.
Sudjelovanje u izradi dokumenta za dizajn i razvoj videoigre (GDD)
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Upotrijebiti metode za poticanje kreativnosti i razvijanje ideja
Osmisliti proces produkcije videoigre
Kritički prosuđivati kreativno razmišljanje u procesu razvoja videoigara
Interpretirati osnovne tehničke karakteristike videoigre
Identificirati sve komponente videoigre
Vrednovati implementaciju vizije igre kroz cijeli proces rada na igri
9.
Praćenje operativnog i financijskog plana razvoja videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Identificirati probleme unutar tima te poduzimati odgovarajuće mjere na osnovu relevantnih činjenica
Valorizirati rad članova produkcijskog tima u svim fazama produkcije
Vrednovati ostvarenje operativnog plana
Evaluirati ostvarenje financijskog plana
Valorizirati proces pronalaska, dokumentiranja i popravaka greški u videoigri
10.
Evaluacija procesa produkcije videoigara s ciljem osiguranja kvalitete
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Valorizirati rad članova produkcijskog tima u svim fazama produkcije
Vrednovati implementaciju vizije igre kroz cijeli proces rada na igri
Upravljati rizicima na projektu
Koordinirati proces testiranja videoigre
Vrednovati indikatore kvalitete projekta videoigre
11.
Izrada izvještaja za ključne dionike projekta razvoja videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Koristiti programske uredske pakete
Izraditi izvještaje za razne ključne dionike
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Producentica / producent videoigara
Datum upisa
14.7.2022
Vrijedi do
1.10.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje