Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Dizajnerica / dizajner videoigara

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Umjetnost
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Dizajnerica / dizajner videoigara obavlja poslove dizajniranja sustava igre, prototipiranja i osiguravanja kvalitete u procesu razvoja videoigre. Radi u timu, aktivno koristeći informacijsko-komunikacijske tehnologije i digitalne kreativne alate, te ima dobar uvid u stanje i trendove industrije i tržišta videoigara.

Uvjeti rada

U anketi koja je provedena među poslodavcima i zaposlenicima, u sklopu pitanja o rizicima i psihofizičkim zahtjevima koje donosi rad na zanimanjima koja su predmet ovog istraživanja, svi ispitanici su kao glavni rizik detektirali umjetnu rasvjetu. Od psihofizičkih zahtjeva svi su se složili da su to: dugotrajno sjedenje, gledanje u monitor i dugotrajno korištenje zglobova ruku i prstiju (sindrom karpalnog tunela).

Rezultati ankete su predstavljeni u fokus grupama gdje su ispitanici zamoljeni da kažu da li navedeni rezultati dobro odražava rizike i zahtjeve, te da li imaju što za dodati vezano uz navedenu temu. U raspravi su se sudionici složili sa navedenim rizicima i psihofizičkim zahtjevima pri čemu su naglasili kako velik problem u industriji predstavljaju sljedeći fizički problemi: problemi sa zglobovima ruku i prstiju (karpalni tunel, artritis); zatim problemi sa očima i, što je posebno važno, problemi sa kralješnicom; te sljedeći psihološki problemi: stres i izgaranje (burnout) kod svih vodećih (lead) pozicija u sektoru videoigara. Navedeni problemi također su povezani i sa visokom identifikacijom te posvećenošću poslu koja karakterizira rad u sektoru.

Cjeloviti dokument izvješća temeljem analize ankete i fokus grupa nalazi se u prilogu - 4 Izvješće - Anketa i fokus grupe.pdf

Skupovi kompetencija (6)
1.
Dizajniranje sustava igre temeljeno na korisničkom iskustvu
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjeniti kreativno i kritičko razmišljanje u dizajnu videoigre
Primijeniti procese i metode dizajna i razvoja videoigara
Provoditi proces osmišljanja, razvoja i upravljanja modelima motivacije i psiholoških utjecaja igre na igrača
Dizajnirati korisničko iskustvo prema zahtjevima projekta
Dizajnirati psihološke učinke videoigre
Sudjelovanje u kreiranju vizualnog i zvučnog dizajna videoigre
Kritički prosuđivati primjenu metoda i tehnika na temelju znanja iz područja teorije videoigara
Dizajnirati osnovne elemente igre - temu, ciljeve i pravila, narativ, likove, mehanike, nivoe
Predlagati metode za poticanje kreativnosti i razvoj ideja
2.
Komuniciranje i dokumentiranje razvojnog procesa videoigre
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi proces pronalaska, odabira, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija uz pomoć informacijskih tehnologija
Primijeniti prikladne komunikacijske tehnike u stresnim i konfliktnim situacijama
Organizirati vlastiti rad i rad drugih
Koristiti pisanu i govornu komunikaciju u procesu razvoja videoigre
Prezentirati ideje, planove i rezultate
Primijeniti vještine rada u timu i upravljanja timom
Komunicirati s unutarnjim i vanjskim dionicima u poduzeću i projektu
Argumentirati donesene odluke o dizajnu
Koristiti engleski jezik u govoru i pismu
Opisati sustav i elemente igre u dokumentu za dizajn i razvoj videoigre (GDD)
3.
Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati tehničke zahtjeve
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Sudjelovati u promociji videoigre putem digitalnih kanala
Koristiti programske uredske pakete
Osnovno korištenje programskih alata za izradu 2D ilustracija
Osnovno korištenje programskih alata za izradu 3D ilustracija
Koristiti programske sustave za čuvanje i verzioniranje
Primijeniti osnovne module za razvoj videoigara
Objasniti vrste i načine primjene razvojnih alata, okvira i okruženja koji se koriste u industriji videoigara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka)
4.
Konceptualizacija, oblikovanje i izrada analognih i digitalnih prototipova igara
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razvijati ideje i koncepte videoigre
Izraditi analogne skice i makete elemenata videoigre
Izraditi digitalne prototipove elemenata videoigre
Koristiti osnovne funkcionalnosti pokretača videoigara
Razviti prototip igre
Objasniti načine integracije elemenata videoigre
5.
Osiguravanje kvalitete igre primjenom analitičkog, kritičkog i kreativnog mišljenja
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procjeniti dovoljnu razinu preciznosti izvršenja zadatka
Vrednovati osnovne elemente igre - temu, ciljeve i pravila, narativ, likove, mehanike, nivoe
Vrednovati vlastiti rad, rad tima i projekt u svim fazama produkcije i post produkcije
6.
Analiza, klasifikacija i vrednovanje stanja i trendova tržišta videoigara
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u osmišljanju, oblikovanju i razvoju promidžbe videoigre
Klasificirati računalne tehnologije koje se koriste u razvoju videoigara
Identificirati specifičnosti platformi za videoigre
Analizirati tehnološke, poslovne i kreativne trendove u području videoigara
Vrednovati stanje i trendove tržišta igara, IKTa, mobilnih platformi i igraćih konzola, s obzirom na motivaciju i navike igrača
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Definiranje glavnih značajki igre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Primjeniti kreativno i kritičko razmišljanje u dizajnu videoigre
Primijeniti procese i metode dizajna i razvoja videoigara
Provoditi proces osmišljanja, razvoja i upravljanja modelima motivacije i psiholoških utjecaja igre na igrača
Dizajnirati korisničko iskustvo prema zahtjevima projekta
Dizajnirati psihološke učinke videoigre
Sudjelovanje u kreiranju vizualnog i zvučnog dizajna videoigre
Dizajnirati osnovne elemente igre - temu, ciljeve i pravila, narativ, likove, mehanike, nivoe
Predlagati metode za poticanje kreativnosti i razvoj ideja
Opisati sustav i elemente igre u dokumentu za dizajn i razvoj videoigre (GDD)
2.
Definiranje žanra, namjene i ciljeva igre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Primjeniti kreativno i kritičko razmišljanje u dizajnu videoigre
Primijeniti procese i metode dizajna i razvoja videoigara
Kritički prosuđivati primjenu metoda i tehnika na temelju znanja iz područja teorije videoigara
Vrednovati stanje i trendove tržišta igara, IKTa, mobilnih platformi i igraćih konzola, s obzirom na motivaciju i navike igrača
3.
Analiziranje i definiranje zahtjeva krajnjih korisnika iz perspektive dizajna igre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Provoditi proces osmišljanja, razvoja i upravljanja modelima motivacije i psiholoških utjecaja igre na igrača
Dizajnirati psihološke učinke videoigre
4.
Komuniciranje s unutarnjim dionicima (članovi tima, ostali timovi)
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Provoditi proces pronalaska, odabira, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija uz pomoć informacijskih tehnologija
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Primijeniti prikladne komunikacijske tehnike u stresnim i konfliktnim situacijama
Organizirati vlastiti rad i rad drugih
Koristiti pisanu i govornu komunikaciju u procesu razvoja videoigre
Prezentirati ideje, planove i rezultate
Primijeniti vještine rada u timu i upravljanja timom
Komunicirati s unutarnjim i vanjskim dionicima u poduzeću i projektu
Argumentirati donesene odluke o dizajnu
Sudjelovati u promociji videoigre putem digitalnih kanala
5.
Usuglašavanje sa nosiocima projekta
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Koristiti pisanu i govornu komunikaciju u procesu razvoja videoigre
Prezentirati ideje, planove i rezultate
Komunicirati s unutarnjim i vanjskim dionicima u poduzeću i projektu
Argumentirati donesene odluke o dizajnu
Koristiti engleski jezik u govoru i pismu
Procjeniti dovoljnu razinu preciznosti izvršenja zadatka
Sudjelovati u osmišljanju, oblikovanju i razvoju promidžbe videoigre
6.
Sudjelovanje u izradi dokumenta za dizajn videoigare (GDD-a)
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Opisati sustav i elemente igre u dokumentu za dizajn i razvoj videoigre (GDD)
Koristiti programske uredske pakete
Procjeniti dovoljnu razinu preciznosti izvršenja zadatka
7.
Sudjelovanje u izradi fizičkog i/ili digitalnog prototipa igre u suradnji s ostalim sudionicima na projektu
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Identificirati tehničke zahtjeve
Predlagati metode za poticanje kreativnosti i razvoj ideja
Primijeniti vještine rada u timu i upravljanja timom
Osnovno korištenje programskih alata za izradu 2D ilustracija
Osnovno korištenje programskih alata za izradu 3D ilustracija
Koristiti programske sustave za čuvanje i verzioniranje
Primijeniti osnovne module za razvoj videoigara
Objasniti vrste i načine primjene razvojnih alata, okvira i okruženja koji se koriste u industriji videoigara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka)
Razvijati ideje i koncepte videoigre
Izraditi analogne skice i makete elemenata videoigre
Izraditi digitalne prototipove elemenata videoigre
Koristiti osnovne funkcionalnosti pokretača videoigara
Razviti prototip igre
Objasniti načine integracije elemenata videoigre
Klasificirati računalne tehnologije koje se koriste u razvoju videoigara
8.
Iteriranje mehanika i elemenata igre u suradnji s ostalim sudionicima na projektu
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Primjeniti kreativno i kritičko razmišljanje u dizajnu videoigre
Primijeniti procese i metode dizajna i razvoja videoigara
Predlagati metode za poticanje kreativnosti i razvoj ideja
Primijeniti vještine rada u timu i upravljanja timom
Procjeniti dovoljnu razinu preciznosti izvršenja zadatka
Vrednovati osnovne elemente igre - temu, ciljeve i pravila, narativ, likove, mehanike, nivoe
Vrednovati vlastiti rad, rad tima i projekt u svim fazama produkcije i post produkcije
9.
Dokumentiranje svih faza i razina dizajna igre pomoću raznih tehnika vizualizacije
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Provoditi proces pronalaska, odabira, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija uz pomoć informacijskih tehnologija
Koristiti programske uredske pakete
10.
Vrednovanje igre i svih njenih značajki s ciljem isprobavanja korisničkog iskustva, sudjelovanje u rješavanju neispravnih elemenata i mehanika igre, odabir implementacije korisničkih sugestija
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Primijeniti prikladne komunikacijske tehnike u stresnim i konfliktnim situacijama
Primjeniti kreativno i kritičko razmišljanje u dizajnu videoigre
Provoditi proces osmišljanja, razvoja i upravljanja modelima motivacije i psiholoških utjecaja igre na igrača
Primijeniti vještine rada u timu i upravljanja timom
Argumentirati donesene odluke o dizajnu
Procjeniti dovoljnu razinu preciznosti izvršenja zadatka
Vrednovati osnovne elemente igre - temu, ciljeve i pravila, narativ, likove, mehanike, nivoe
Vrednovati vlastiti rad, rad tima i projekt u svim fazama produkcije i post produkcije
11.
Praćenje kvalitete vlastitog rada na dizajnu videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Primjeniti kreativno i kritičko razmišljanje u dizajnu videoigre
Vrednovati vlastiti rad, rad tima i projekt u svim fazama produkcije i post produkcije
12.
Praćenje izmjena u GDD-u i komuniciranje izmjena prema timu
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Provoditi proces pronalaska, odabira, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija uz pomoć informacijskih tehnologija
Organizirati vlastiti rad i rad drugih
Koristiti pisanu i govornu komunikaciju u procesu razvoja videoigre
Prezentirati ideje, planove i rezultate
Opisati sustav i elemente igre u dokumentu za dizajn i razvoj videoigre (GDD)
13.
Prikupljanje i pružanje povratnih informacija za ostale nosioce projekta
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Koristiti pisanu i govornu komunikaciju u procesu razvoja videoigre
Prezentirati ideje, planove i rezultate
Komunicirati s unutarnjim i vanjskim dionicima u poduzeću i projektu
Argumentirati donesene odluke o dizajnu
Sudjelovati u osmišljanju, oblikovanju i razvoju promidžbe videoigre
14.
Istraživanje tržišta te praćenje inovacija i trendova vezano za dizajn videoigara
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Provoditi proces pronalaska, odabira, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija uz pomoć informacijskih tehnologija
Sudjelovati u osmišljanju, oblikovanju i razvoju promidžbe videoigre
Klasificirati računalne tehnologije koje se koriste u razvoju videoigara
Identificirati specifičnosti platformi za videoigre
Analizirati tehnološke, poslovne i kreativne trendove u području videoigara
Vrednovati stanje i trendove tržišta igara, IKTa, mobilnih platformi i igraćih konzola, s obzirom na motivaciju i navike igrača
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Dizajnerica / dizajner videoigara
Datum upisa
14.7.2022
Vrijedi do
1.10.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje