Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Inženjer/inženjerka agroturizma

Razina HKO
6.st
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Inženjer/inženjerka agroturizma:

-planira i provodi održivu, ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

-planira i provodi doradu i preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda

-planira i provodi pripremu prehrambenih proizvoda na vlastitom agroturizmu

-planira, priprema i nudi hranu s vlastitoga agroturističkog gospodarstva ili iz okruženja.

-planira, priprema i nudi smještaj te održava objekte na vlastitom agroturističkom gospodarstvu

-kreira i nudi druge turističke i ugostiteljske usluge i proizvode

-planira i vodi poslovanje vlastitog agroturističkog gospodarstva

-upravlja kvalitetom, zbrinjavanjem otpada i zaštitom okoliša u poslovanju vlastitog agroturističkog gospodarstva

Osoba sa zanimanje inženjer/inženjerka agroturizma planira biljnu i životinjsku proizvodnju prema principima održivosti, dorađuje i prerađuje proizvedene sirovine. Iz dorađenih i prerađenih sirovina proizvodi vlastite finalne prehrambene proizvode, priprema i nudi hranu i smještaj na vlastitom agroturističkom gospodarstvu. Inženjer/inženjerka osmišljava i nudi turističke usluge i proizvode (npr. ekskurzije, suvenire), vodi poslovanje vlastitog gospodarstva, određuje i održava kvalitetu vlastitih proizvoda i usluga te zbrinjava otpad u cilju zaštite okoliša.

Uvjeti rada

Inženjer/inženjerka agroturizma može raditi na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Pri radu je izložen različitim vremenskim prilikama od kojih su najzastupljenija obilježja: vruće, vlažno, hladno, nagle promjene temperature, strujanje zraka i nečisto. Posao obavlja u različitim položajima, pri čemu je dominantno dugo stajanje, a često obavlja poslove u savijenom položaju, pri dugotrajnom hodanju i s čestim sagibanjem. Pri radu koristi različite alate, strojeve i uređaje, stoga je važno pridržavati se mjera sigurnosti i zaštite na radu. Radno vrijeme je najčešće u smjenama, a uključuje i rad vikendom i praznikom.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Održivo poslovanje agroturističkog gospodarstva
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odrediti potrebne poslovne resurse i njihovo korištenje
Planirati i organizirati poslove u skladu sa zakonodavnim okvirom iz svih područja djelovanja agroturističkog gospodarstva
Pripremiti površine, prostore i biljni materijal za sjetvu i sadnju
Pripremiti sirovine za pripremu obroka, preradu sirovina i skladištenje
Analizirati utjecaj poslovanja agroturističkog gospodarstva na okoliš
Analizirati poslovanje agroturističkog gospodarstva na temelju odabranih pokazatelja poslovanja
Planirati i organizirati poslovne resurse agroturističkog gospodarstva
2.
Objekati, okoliš, mehanizacija, oprema i alati agroturističkog gospodarstva
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati i upravljati opremom, alatima, strojevima i mehanizacijom agroturističkog gospodarstva
Održavati opremu, alate, strojeve i mehanizaciju agroturističkog gospodarstva
Urediti i dekorirati interijer objekata i eksterijer na agroturističkom gospodarstvu
Održavati čistoću i urednost objekata, radnih prostora, smještajnih kapaciteta i okoliša
3.
Tehnologija održive i ekološke poljoprivredne proizvodnje
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi mjere obrade tla
Provoditi mjere sjetve i sadnje
Provoditi mjere njege i berbe u biljnoj proizvodnji
Provoditi mjere uzgoja u stočarskoj proizvodnji
Provoditi mjere njege i održavanja higijene u stočarskoj proizvodnji
Provoditi mjere praćenja i zdravstvene zaštite životinja
4.
Tehnologije prerade i skladištenja proizvoda te odabir sirovina za gastronomsku ponudu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti opremu i postrojenja u preradi poljoprivrednih proizvoda
Primijeniti metode i tehnološke procese prerade i konzerviranja poljoprivrednih sirovina
Primijeniti metode dorade sirovina i pakiranja poljoprivrednih proizvoda
Korekcija mana i bolesti finalnih poljoprivrednih proizvoda
Primijeniti metode senzorskih i kemijskih analiza za ocjenu kvalitete poljoprivrednih proizvoda
Odabrati sirovine za pripremu namirnica s obzirom na karakteristike i sadržaj alergena
Odabrati metode čuvanja, obrade i pripreme namirnica
Skladištiti poljoprivredne proizvode
5.
Komunikacijske vještine i odnos s klijentima
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravila ophođenja s gostima
Prezentirati ponudu agroturističkog gospodarstva na hrvatskom i stranom jeziku
Primijeniti pravila i tehnike u poslovnoj suradnji i komunikaciji s dionicima u poslovanju agroturističkog gospodarstva
Komunicirati s dionicima poslovnog procesa na hrvatskom i stranom jeziku
Analizirati želje, očekivanja i stavove klijenta
Mjeriti zadovoljstvo klijenta
6.
Administrativni poslovi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ažurirati rezervacije i cijene na svim portalima i oglasima
Upravljati postupcima rezervacije smještajnih kapaciteta
Provoditi prihvat, smještaj i ispraćaj gostiju
Obavljati administrativne poslove prijave i odjave gostiju
Voditi dokumentaciju o poslovanju, osnivanju i registraciji poduzeća
Voditi evidenciju poslovnih procesa agroturističkog gospodarstva
Izraditi godišnja izvješća poslovnih aktivnosti
Primijeniti procedure za dobivanje deklaracije proizvoda agroturističkog gospodarstva
Provoditi aktivnosti vezane uz knjigovodstveno-računovodstvene poslove
Analizirati pokazatelje financijskih izvještaja s ciljem donošenja poslovnih odluka
Koristiti informacijsko.komunikacijsku tehnologiju u različitim poslovnim procesima
7.
Ponuda, marketing, plasman i distribucija usluga i proizvoda agroturističkog gospodarstva
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati tradicionalna jela bazirana na lokalnim proizvodima
Sastavljati jelovnike za različite vrste prehrane i posebne prigode
Odabrati adekvatne marketinške kanale distribucije i plasmana usluga i proizvoda
Primijeniti aktivnosti za pozicioniranje agroturističkog gospodarstva na tržištu
Prilagoditi marketinške aktivnosti i komunikacijske alate ciljnoj skupini
Provesti nabavu, prodaju i distribuciju usluga i proizvoda
Kreirati turistički proizvod agroturističkog gospodarstva
Kreirati i organizirati dodatne sadržaje (radionice, team building, kušanje vlastitih proizvoda)
Primijeniti elemente i metode u postupku brendiranja proizvoda
8.
Razvoj i unapređenje poslovanja agroturističkog gospodarstva
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi plan unapređenja agroturističkog gospodarstva i marketinških aktivnosti
Pratiti trendove u razvoju proizvoda i usluga na tržištu
Uvesti inovacije u poslovanje agroturističkog gospodarstva
Analizirati mogućnosti i odabir načina udruživanja
9.
Pravna regulativa i standardi na agroturističkom gospodarstvu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti higijenske standarde na radnom mjestu
Primijeniti normative u pripremi hrane i pića
Primijeniti pravila posluživanja vina i preporučiti vino uz odabrana jela
Primijeniti pravila posluživanja hrane i pića
Primijeniti zakonske propise u poslovanju agroturističkog gospodarstva
Primijeniti načela i propise zaštite na radu na agroturističkom gospodarstvu
Odabrati i primijeniti standarde kvalitete u proizvodnji i poslovanju
Provoditi uzorkovanja poluproizvoda i gotovih proizvoda
Primijeniti propise o zaštiti zdravlja i okoliša u radu agroturističkog gospodarstva
Održivo gospodariti otpadom agroturističkog gospodarstva
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (15)
1.
Organiziranje rada agroturističkog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Odrediti potrebne poslovne resurse i njihovo korištenje
Planirati i organizirati poslove u skladu sa zakonodavnim okvirom iz svih područja djelovanja agroturističkog gospodarstva
Analizirati poslovanje agroturističkog gospodarstva na temelju odabranih pokazatelja poslovanja
Planirati i organizirati poslovne resurse agroturističkog gospodarstva
2.
Pripremanje i primjena opreme, alata, mehanizacije na agroturističkom gospodarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Pripremati i upravljati opremom, alatima, strojevima i mehanizacijom agroturističkog gospodarstva
Održavati opremu, alate, strojeve i mehanizaciju agroturističkog gospodarstva
3.
Održavanje eksterijera i interijera agroturističkog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Urediti i dekorirati interijer objekata i eksterijer na agroturističkom gospodarstvu
Održavati čistoću i urednost objekata, radnih prostora, smještajnih kapaciteta i okoliša
4.
Provođenje tehnoloških mjera održivog uzgoja i prerade poljoprivrednih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Provoditi mjere obrade tla
Provoditi mjere sjetve i sadnje
Provoditi mjere njege i berbe u biljnoj proizvodnji
Provoditi mjere uzgoja u stočarskoj proizvodnji
Provoditi mjere njege i održavanja higijene u stočarskoj proizvodnji
Provoditi mjere praćenja i zdravstvene zaštite životinja
Primijeniti opremu i postrojenja u preradi poljoprivrednih proizvoda
Primijeniti metode i tehnološke procese prerade i konzerviranja poljoprivrednih sirovina
Korekcija mana i bolesti finalnih poljoprivrednih proizvoda
Primijeniti metode senzorskih i kemijskih analiza za ocjenu kvalitete poljoprivrednih proizvoda
Provoditi uzorkovanja poluproizvoda i gotovih proizvoda
5.
Dorađivanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Primijeniti metode dorade sirovina i pakiranja poljoprivrednih proizvoda
Skladištiti poljoprivredne proizvode
6.
Odabiranje sirovina i pripremanje namirnica na agroturističkom gospodarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Odabrati sirovine za pripremu namirnica s obzirom na karakteristike i sadržaj alergena
Odabrati metode čuvanja, obrade i pripreme namirnica
Pripremati tradicionalna jela bazirana na lokalnim proizvodima
Sastavljati jelovnike za različite vrste prehrane i posebne prigode
Primijeniti normative u pripremi hrane i pića
7.
Posluživanje hrane i pića te ophođenje s gostom na agroturističkom gospodarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Primijeniti pravila ophođenja s gostima
Prezentirati ponudu agroturističkog gospodarstva na hrvatskom i stranom jeziku
Primijeniti pravila posluživanja vina i preporučiti vino uz odabrana jela
Primijeniti pravila posluživanja hrane i pića
8.
Upravljanje smještajnim kapacitetima agroturističkog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Ažurirati rezervacije i cijene na svim portalima i oglasima
Upravljati postupcima rezervacije smještajnih kapaciteta
Provoditi prihvat, smještaj i ispraćaj gostiju
Obavljati administrativne poslove prijave i odjave gostiju
9.
Prikupljanje, čuvanje, evidentiranje i vođenje poslovne dokumentacije agroturističkog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Voditi dokumentaciju o poslovanju, osnivanju i registraciji poduzeća
Voditi evidenciju poslovnih procesa agroturističkog gospodarstva
Izraditi godišnja izvješća poslovnih aktivnosti
Primijeniti procedure za dobivanje deklaracije proizvoda agroturističkog gospodarstva
Provoditi aktivnosti vezane uz knjigovodstveno-računovodstvene poslove
Analizirati pokazatelje financijskih izvještaja s ciljem donošenja poslovnih odluka
Koristiti informacijsko.komunikacijsku tehnologiju u različitim poslovnim procesima
10.
Organiziranje i provedba marketinških i nabavno prodajnih poslova agroturističkog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Odabrati adekvatne marketinške kanale distribucije i plasmana usluga i proizvoda
Primijeniti aktivnosti za pozicioniranje agroturističkog gospodarstva na tržištu
Prilagoditi marketinške aktivnosti i komunikacijske alate ciljnoj skupini
Provesti nabavu, prodaju i distribuciju usluga i proizvoda
11.
Komuniciranje s dionicima agroturističkog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Primijeniti pravila i tehnike u poslovnoj suradnji i komunikaciji s dionicima u poslovanju agroturističkog gospodarstva
Komunicirati s dionicima poslovnog procesa na hrvatskom i stranom jeziku
12.
Istraživanje tržišta, razvoj i unapređenje poslovanja agroturističkog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Kreirati turistički proizvod agroturističkog gospodarstva
Kreirati i organizirati dodatne sadržaje (radionice, team building, kušanje vlastitih proizvoda)
Primijeniti elemente i metode u postupku brendiranja proizvoda
Izraditi plan unapređenja agroturističkog gospodarstva i marketinških aktivnosti
Pratiti trendove u razvoju proizvoda i usluga na tržištu
Uvesti inovacije u poslovanje agroturističkog gospodarstva
Analizirati mogućnosti i odabir načina udruživanja
13.
Praćenje i integracija standarda kvalitete na agroturističkom gospodarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Analizirati želje, očekivanja i stavove klijenta
Mjeriti zadovoljstvo klijenta
Primijeniti zakonske propise u poslovanju agroturističkog gospodarstva
Primijeniti načela i propise zaštite na radu na agroturističkom gospodarstvu
Odabrati i primijeniti standarde kvalitete u proizvodnji i poslovanju
14.
Provođenje mjera zaštite zdravlja i okoliša agroturističkog gospodarstva
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Analizirati utjecaj poslovanja agroturističkog gospodarstva na okoliš
Primijeniti propise o zaštiti zdravlja i okoliša u radu agroturističkog gospodarstva
Održivo gospodariti otpadom agroturističkog gospodarstva
15.
Pripremanje radnog mjesta na agroturističkom gospodarstvu
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Veleučilište u Rijeci
Kompetencije
Pripremiti površine, prostore i biljni materijal za sjetvu i sadnju
Pripremiti sirovine za pripremu obroka, preradu sirovina i skladištenje
Primijeniti higijenske standarde na radnom mjestu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/inženjerka agroturizma
Datum upisa
14.7.2022
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje