Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Menadžer u modnoj industriji / Menadžerica u modnoj industriji

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

1.13.132.1321 Direktori/direktorice proizvodnje u prerađivačkoj industriji

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Menadžer/menadžerica u modnoj industriji razvija strategiju modne tvrtke koja se bavi dizajnom, proizvodnjom i prodajom tekstila, odjeće, obuće, kožne galanterije i srodnih modnih proizvoda. Upravlja projektima modne tvrtke, radeći u okviru proračuna i zahtjeva proizvodnog procesa modnih proizvoda različitih vrsta (obuća, kožna galanterija, odjeća, tekstil i modni dodatci).

Surađuje s voditeljima odjela za razvoj dizajna i proizvoda, izrade i prodaje, ovisno o zahtjevima klijenta i konceptima prezentacije gotovih modnih proizvoda, te koordinira proizvodne aktivnosti.

Uvjeti rada

Menadžer/menadžerica u modnoj industriji  obično radi redovno osmosatno radno vrijeme u dobro osvijetljenim i ugodnim prostorima, u malim, srednjim i velikim tvrtkama. Povremeno rade veći broj sati kako bi ispunili rokove ili pripremili modne proizvode (obuću, kožnu galanteriju, odjeću, tekstil i modne dodatke) za isporuku klijentima, a što može uključiti vikende ili večernje sate. Dio radnog vremena provode u proizvodnom pogonima i izvan ureda sa suradnicima i klijentima. U radu se služe računalima opremljenim specijaliziranim grafičkim programima za modnu industriju.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Praćenje trendova i potreba na tržištu modnih proizvoda
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati europske i svjetske strategije vezane uz modnu industriju
odrediti strateški plan razvoja specifičnih ciljeva, za određivanje prioriteta i organizaciju u svrhu unaprjeđenja modne tvrtke
pratiti trendove u novim tehnologijama za modnu industriju
pratiti trendove ponude materijala za modne proizvode
pratiti trendove ponude opreme i strojeva
educirati radnike o novim trendovima u modnoj industriji
koristiti IKT u izradi plana proizvodnje modne tvrtke
pratiti nove modne trendove
provjeriti postignuće modne tvrtke u praćenju svjetskih trendova u proizvodnji modnih proizvoda
pratiti relevantne informacije za postizanje strateških ciljeva u modnoj tvrtki
2.
Poduzetničke kompetencije za upravljanje u modnoj industriji
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti konkurentnost domaće proizvodnje modnih proizvoda na inozemnom tržištu
odrediti dugoročni strateški cilj razvoja modne tvrtke
odrediti trenutne potencijale modne tvrtke
definirati potrebne materijalne i ljudske resurse u svrhu ostvarenja strateških ciljeva
primijeniti računalne aplikacije za izradu strateškog plana razvoja modne tvrtke
analizirati stanje gotovih proizvoda modne tvrtke za tržište
utvrditi potrebe na tržištu za proizvodima modne tvrtke (narudžbe, istraživanje i sl.)
odrediti prioritete za proizvodnju modnih proizvoda
poznavati osnove socijalne psihologije za poslove u modnoj industriji
usporediti postignute rezultate proizvodnje modne tvrtke sa strateškim ciljevima
informirati se o rezultatima prodaje modnih proizvoda
3.
Komunikacijske kompetencije za upravljanje u modnoj industriji
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati na materinjem i stranom jeziku
komunicirati s menadžmentom i predstavnicima vlasnika modne tvrtke
komunicirati sa suradnicima, odjelima proizvodnje, dizajna i prodaje modnih proizvoda
komunicirati sa suradnicima radi efikasnije i učinkovitije proizvodnje modnih proizvoda
komunicirati s poslovnim partnerima modne tvrtke radi utvrđivanja njihovih potreba i zahtjeva
primijeniti IKT u poslovnoj komunikaciji modne tvrtke
primijeniti pravila poslovnog bontona za poslove u modnoj industriji
koristiti stručnu terminologiju modne industrije
4.
Upravljačke kompetencije - ljudski resursi u modnoj industriji
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti potrebnu edukacije za su/radnike u modnoj industriji
educirati radnike modne tvrtke o konceptu održivog razvoja
analizirati ljudske resurse modne tvrtke
poticati pozitivno radno okruženje u modnoj tvrtki
osigurati kvalitetne timove modne tvrtke
osigurati održavanje dobrih međuljudskih odnosa u modnoj tvrtki
surađivati s menadžmentom modne tvrtke u evaluaciji rezultata rada u svrhu zatvaranja ciklusa proizvodnje
poštivati načela etike, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva u modnoj industriji
5.
Upravljačke kompetencije - materijalni resursi u modnoj industriji
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti optimalna rješenja za nabavu nove opreme, strojeva
analizirati proizvodne kapacitete modne tvrtke
organizirati tehnološke procese modne tvrtke
identificirati zastoje u radu, prepreke u proizvodnji modnih proizvoda
nadziranje stanja opreme, materijala i gotovih modnih proizvoda na skladištu
osigurati kvalitetnu opremu, strojeve, uređaje i materijal za modne proizvode
6.
Optimizacija vremena u modnoj industriji
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izraditi plan proizvodnje modne tvrtke
koordinirati rad odjela/proizvodnih jedinica prema organizaciji modne tvrtke
koordinirati radove po fazama proizvodnje pojedinih odjela modne tvrtke
odabrati optimalno rješenje u slučaju zastoja u procesu proizvodnje modnih proizvoda
koordinirati proizvodne procese i projektne aktivnosti u modnoj tvrtki
7.
Prezentacija proizvoda modne tvrtke
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
predstaviti proizvodni asortiman modne tvrtke poslovnim partnerima
predstaviti javnosti informativne materijale o proizvodima modne tvrtke
uvažiti kulturološke razlike za poslove u modnoj industriji
predočiti/objasniti klijentu osnovni koncept proizvoda modne tvrtke
pripremiti izvješće o ostvarenju strateških ciljeva
pripremiti izvješće o ostvarenju planirane proizvodnje modnih proizvoda
prezentirati rezultate rada modne tvrtke na kraju planskog razdoblja
8.
Upravljanje kvalitetom, autorska prava i održivi razvoj u modnoj industriji
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati rezultate rada pojedinih odjela modne tvrtke
osigurati primjenu pravila zaštite na radu u modnoj tvrtki
osigurati primjenu temeljnih ekoloških načela u zbrinjavanju otpada
osigurati kvalitetnu provedbu procesa proizvodnje modnog proizvoda prema odgovarajućim normama
osigurati kvalitetu modnog proizvoda ili usluge
provjeriti osposobljenost za rad prema novim razvojnim trendovima u modnoj industriji
primijeniti zaštitu autorskih prava i intelektualnog vlasništva u razvoju proizvoda modne industrije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Razvijanje strategije proizvodnje u modnoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
analizirati europske i svjetske strategije vezane uz modnu industriju
odrediti strateški plan razvoja specifičnih ciljeva, za određivanje prioriteta i organizaciju u svrhu unaprjeđenja modne tvrtke
odrediti konkurentnost domaće proizvodnje modnih proizvoda na inozemnom tržištu
odrediti dugoročni strateški cilj razvoja modne tvrtke
odrediti trenutne potencijale modne tvrtke
definirati potrebne materijalne i ljudske resurse u svrhu ostvarenja strateških ciljeva
primijeniti računalne aplikacije za izradu strateškog plana razvoja modne tvrtke
poštivati načela etike, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva u modnoj industriji
2.
Razvijanje razine tehnološke opremljenosti i ljudskih potencijala modne tvrtke
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pratiti trendove u novim tehnologijama za modnu industriju
pratiti trendove ponude materijala za modne proizvode
pratiti trendove ponude opreme i strojeva
educirati radnike o novim trendovima u modnoj industriji
komunicirati s menadžmentom i predstavnicima vlasnika modne tvrtke
odrediti potrebnu edukacije za su/radnike u modnoj industriji
educirati radnike modne tvrtke o konceptu održivog razvoja
odrediti optimalna rješenja za nabavu nove opreme, strojeva
3.
Planiranje proizvodnje u modnoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti IKT u izradi plana proizvodnje modne tvrtke
analizirati stanje gotovih proizvoda modne tvrtke za tržište
utvrditi potrebe na tržištu za proizvodima modne tvrtke (narudžbe, istraživanje i sl.)
odrediti prioritete za proizvodnju modnih proizvoda
komunicirati sa suradnicima, odjelima proizvodnje, dizajna i prodaje modnih proizvoda
analizirati ljudske resurse modne tvrtke
analizirati proizvodne kapacitete modne tvrtke
izraditi plan proizvodnje modne tvrtke
4.
Upravljanje proizvodnim procesom u modnoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati sa suradnicima radi efikasnije i učinkovitije proizvodnje modnih proizvoda
poticati pozitivno radno okruženje u modnoj tvrtki
organizirati tehnološke procese modne tvrtke
identificirati zastoje u radu, prepreke u proizvodnji modnih proizvoda
koordinirati rad odjela/proizvodnih jedinica prema organizaciji modne tvrtke
koordinirati radove po fazama proizvodnje pojedinih odjela modne tvrtke
odabrati optimalno rješenje u slučaju zastoja u procesu proizvodnje modnih proizvoda
koordinirati proizvodne procese i projektne aktivnosti u modnoj tvrtki
analizirati rezultate rada pojedinih odjela modne tvrtke
osigurati primjenu pravila zaštite na radu u modnoj tvrtki
osigurati primjenu temeljnih ekoloških načela u zbrinjavanju otpada
5.
Osiguravanje kvalitete proizvodnje i efikasnosti u modnoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
osigurati kvalitetne timove modne tvrtke
osigurati održavanje dobrih međuljudskih odnosa u modnoj tvrtki
nadziranje stanja opreme, materijala i gotovih modnih proizvoda na skladištu
osigurati kvalitetnu opremu, strojeve, uređaje i materijal za modne proizvode
osigurati kvalitetnu provedbu procesa proizvodnje modnog proizvoda prema odgovarajućim normama
osigurati kvalitetu modnog proizvoda ili usluge
primijeniti zaštitu autorskih prava i intelektualnog vlasništva u razvoju proizvoda modne industrije
6.
Predstavljanje proizvoda modne tvrtke inozemnim i tuzemnim poslovnim partnerima
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati na materinjem i stranom jeziku
pratiti nove modne trendove
poznavati osnove socijalne psihologije za poslove u modnoj industriji
komunicirati s poslovnim partnerima modne tvrtke radi utvrđivanja njihovih potreba i zahtjeva
primijeniti IKT u poslovnoj komunikaciji modne tvrtke
primijeniti pravila poslovnog bontona za poslove u modnoj industriji
koristiti stručnu terminologiju modne industrije
predstaviti proizvodni asortiman modne tvrtke poslovnim partnerima
predstaviti javnosti informativne materijale o proizvodima modne tvrtke
uvažiti kulturološke razlike za poslove u modnoj industriji
predočiti/objasniti klijentu osnovni koncept proizvoda modne tvrtke
7.
Praćenje ostvarenja strateških ciljeva i plana proizvodnje u modnoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
provjeriti postignuće modne tvrtke u praćenju svjetskih trendova u proizvodnji modnih proizvoda
pratiti relevantne informacije za postizanje strateških ciljeva u modnoj tvrtki
usporediti postignute rezultate proizvodnje modne tvrtke sa strateškim ciljevima
informirati se o rezultatima prodaje modnih proizvoda
surađivati s menadžmentom modne tvrtke u evaluaciji rezultata rada u svrhu zatvaranja ciklusa proizvodnje
pripremiti izvješće o ostvarenju strateških ciljeva
pripremiti izvješće o ostvarenju planirane proizvodnje modnih proizvoda
prezentirati rezultate rada modne tvrtke na kraju planskog razdoblja
provjeriti osposobljenost za rad prema novim razvojnim trendovima u modnoj industriji
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Menadžer u modnoj industriji / Menadžerica u modnoj industriji
Datum upisa
14.7.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje