Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Eletromonter/elektromonterka dizala

Razina HKO
5
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Na osnovu električnih i montažnih shema montira dizala te pripadajuću opremu te mehaničke, električne i elektroničke instalacije. Pri tome aktivno osigurava vlastitu sigurnost i sigurnost radnog mjesta koristeći pravilno odabrani alat i pridržavajući se sigurnosnih mjera vezanih za njegove poslove. Aktivno se služi nacrtima i projektnom dokumentacijom u koju po potrebi unosi nužne izmjene. Prakticira karijerni profesionalizam i stručno se usavršava sa novim tehnologijama. Aktivno podržava rad u timu, komunicira profesionalno na radnom mjestu. Posjeduje kompetencije za izvedbu električnih i drugih instalacija u objektima, montiranje mehaničkih dijelova i pogonske  i upravljačke opreme te polaganje kabela, polaganje i spajanje uzajmljivačkih sustava, terminiranje i spajanje kabela za električno ožičenje. Djeluje samostalno i u timu, pri čemu je prvenstveno usmjeren aktivnostima učinka i operativnim poslovima. Dokumentira vlastite proizvode i rezultate rada. Prati razvoj tehnologije i upravlja svojom karijerom.

Uvjeti rada

Elektromonter/elektromonterka će obavljati svoje poslove u zatvorenim i otvorenim prostorima, gradilištima, biti izložen/izložena visokim i niskim temperaturama, vlažnosti, izložen dugotrajnom stajanju i dugotrajnom hodanju, rad u savijenom položaju, učestalom penjanju, radu na visinama, zahtjeva se dugotrajni koordinirani rad nogu i ruku, te povremeni rad u smjenama. Također, elektromonter/elektromonterka će obavljati svoje poslove strogo pridržavajući se propisa i pravila vezana uz opasnost i mjera zaštite na radu te osiguravajući sigurnost postupaka povezanih s električnom energijom zbog izloženosti opasnosti od strujnog udara.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Pripreme i koordinacija
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno odabrati adekvatni alat za zadani posao
Samostalno održavati alat za radno mjesto
2.
Zakonska regulativa
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti relevantne zakone, regulativu i industrijske standarde
Primijeniti propise, mjere i postupke za rad na siguran način
Primijeniti važeću regulativu zaštite okoliša
3.
Timski rad
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati timski rad
Surađivati sa članovima tima i drugim osobama uključenima u projekt
4.
Montaža
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti arhitektonske i strojarske nacrte
Samostalno ugraditi priključnice, sklopke, rasvjetna i druga tijela
Ugraditi strojarske, mehaničke i hidrauličke dijelove dizala
Samostalno sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela
Samostalno spojiti kabele prema priključnim planovima
Samostalno polagati, rezati i označavati krajeve položenih kabela
Koristiti tvorničke podatke komponenata potrebnih za montažu elektrotehničkih i elektrostrojarskih sklopova i/ili uređaja
Interpretirati nacrte i specifikaciju opreme
Primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata
Primijeniti znanja iz električnih strojeva i uređaja, mjerne tehnike i mjerenja
Samostalno provjeriti ispravnost instalacije
5.
Parametriranje dizala
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno provjeriti parametre upravljačkog sistema
Samostalno podesiti i pustiti dizalo u rad
Podesiti pristajanje i vožnju
6.
Izrada i rad s dokumentima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti poslovnu i tehničku dokumentaciju
Unositi izmjene u nacrtima ili specifikaciji u odnosu na izvedeno stanje
Usporediti nacrte i specifikacije iz projekta s izvedenim stanjem
Primijeniti u radu električne sheme i planove te pripadajuće specifikacije
7.
Komunikacija
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
Koristiti se stranim jezikom u komunikaciji
Učinkovito komunicirati pri montiranju dizala
Koristiti se stručnim rječnikom i izrazima na hrvatskom i engleskom jeziku
8.
Zaštita zdravlja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
Koristiti opremu i sredstva u svrhu očuvanja okoliša
Zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje suradnika, klijenata i ostalih sudionika
Primijeniti pravila sigurnosti, vatrogastva i zaštite okoliša
Pružiti osnovnu prvu pomoć na radnom mjestu
Koristiti i primjenjivati zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
9.
Osiguranje kvalitete
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Samostalno prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
Rješavati probleme ili ih prosljeđivati odgovarajućoj funkciji za podršku
Kontrolirati elemente, sklopove i performanse sustava u svim fazama procesa
Izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti sustava dizala prema tehničkoj dokumentaciji
Samostalno voditi dnevnik ugradnje dizala
Primjena najbolji praksi u izradi dokumentacije
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (16)
1.
Izrađivanje odgovarajuće korisničke i ostale tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti arhitektonske i strojarske nacrte
Koristiti poslovnu i tehničku dokumentaciju
Unositi izmjene u nacrtima ili specifikaciji u odnosu na izvedeno stanje
2.
Odabiranje odgovarajućeg alata i zaštitne opreme za zadani posao
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno odabrati adekvatni alat za zadani posao
Samostalno održavati alat za radno mjesto
3.
Primjenjivanje pravila sigurnosti i standardnih procedura otklanjanja opasnosti
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti relevantne zakone, regulativu i industrijske standarde
Primijeniti propise, mjere i postupke za rad na siguran način
4.
Mjerenje voznog okna prema glavnom projektu
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno ugraditi priključnice, sklopke, rasvjetna i druga tijela
Usporediti nacrte i specifikacije iz projekta s izvedenim stanjem
5.
Ugrađivanje pogonskih i upravljačkih dijelova dizala s mehaničkim ili hidrauličnim pogonom
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Ugraditi strojarske, mehaničke i hidrauličke dijelove dizala
Samostalno sagledati prostorno rješenje vođenja i postavljanja kabela
6.
Ožičenje ugrađene pogonske i upravljačke jedinice
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno spojiti kabele prema priključnim planovima
Samostalno polagati, rezati i označavati krajeve položenih kabela
7.
Montiranje, ožičenje i podešavanje kabine i vrata dizala, kabinskog pogona i vrata voznog okna
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti tvorničke podatke komponenata potrebnih za montažu elektrotehničkih i elektrostrojarskih sklopova i/ili uređaja
Interpretirati nacrte i specifikaciju opreme
8.
Postavljanje instalacija vanjskih poziva, signalizacije i sigurnosnih sustava dizala
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti znanja iz osnova elektrotehnike, električnih materijala i komponenata
9.
Parametriranje pogonskog stroja i uspravljačkog sustava dizala
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti znanja iz električnih strojeva i uređaja, mjerne tehnike i mjerenja
Rješavati probleme ili ih prosljeđivati odgovarajućoj funkciji za podršku
10.
Puštanje dizala u rad
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno provjeriti parametre upravljačkog sistema
Samostalno podesiti i pustiti dizalo u rad
Podesiti pristajanje i vožnju
11.
Sudjelovanje u završnom ispitivanju i kontroliranju dizala
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno provjeriti ispravnost instalacije
Samostalno izraditi ispitno i servisno izvješće
Kontrolirati elemente, sklopove i performanse sustava u svim fazama procesa
Izvršiti kontrolu sigurnosti i pouzdanosti sustava dizala prema tehničkoj dokumentaciji
12.
Izrađivanje odgovarajuće korisničke i ostale tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno voditi dnevnik ugradnje dizala
Primjena najbolji praksi u izradi dokumentacije
13.
Timska suradnja i komunikacija
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Izvijestiti korisnike o stanju/stupnju/razini rješavanja korisničkog zahtjeva/problema
Organizirati timski rad
Surađivati sa članovima tima i drugim osobama uključenima u projekt
Koristiti se stranim jezikom u komunikaciji
Učinkovito komunicirati pri montiranju dizala
Koristiti se stručnim rječnikom i izrazima na hrvatskom i engleskom jeziku
Samostalno prikupiti i dokumentirati korisničke potrebe izravnom komunikacijom s korisnicima
14.
Sudjelovanje u procesima očuvanja okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti važeću regulativu zaštite okoliša
Koristiti opremu i sredstva u svrhu očuvanja okoliša
15.
Primjenjivanje procedura zaštite na radu
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
Zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje suradnika, klijenata i ostalih sudionika
Primijeniti pravila sigurnosti, vatrogastva i zaštite okoliša
Pružiti osnovnu prvu pomoć na radnom mjestu
Koristiti i primjenjivati zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
16.
Polaganje i spajanje kabela
Datum evidencije u Registar HKO
12.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti u radu električne sheme i planove te pripadajuće specifikacije
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Eletromonter/elektromonterka dizala
Datum upisa
12.7.2022
Vrijedi do
30.9.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje