Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Inženjer/inženjerka naftnog rudarstva

Razina HKO
7.1
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
Podsektor
Rudarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2147.21.7 Diplomirani naftno-rudarski inženjer/diplomirana naftno-rudarska inženjerka za razvoj

2147.22.7 Diplomirani naftno-rudarski inženjer/diplomirana naftno-rudarska inženjerka za razvoj tehnologije izrade i održavanja bušotina

2147.52.7 Diplomirani naftno-rudarski inženjer/diplomirana naftno-rudarska inženjerka

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

1.13.132 Direktori/direktorice proizvodnje u prerađivačkoj industriji, rudarstvu, građevinarstvu i distribuciji

2.21 Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje

2.21.214.2146 Inženjeri/inženjerke rudarstva, metalurgije i srodni stručnjaci/stručnjakinje

2.23.231 Sveučilišni i visokoškolski nastavnici/sveučilišne i visokoškolske nastavnice

3.31.312 Rudarski nadzornici/rudarske nadzornice, nadzornici/nadzornice u proizvodnim djelatnostima i građevinski nadzornici/građevinske nadzornice

3.31.313.3131 Rukovoditelji/rukovoditeljice energetskim i srodnim postrojenjima

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Naftni inženjeri rade u naftnim kompanijama, servisnim kompanijama vezanim uz naftnu i geotermalnu industriju, kompanijama čija djelatnost je vezana uz transport nafte i plina, energetskim gospodarskim subjektima, energetskim institutima, tj. znanstvenim ustanovama, gospodarskim subjektima koji se bave trgovinom, opskrbom i distribucijom nafte i plina te tvrtkama koje se bave skladištenjem plina. Također rade u kompanijama koje se bave istraživanjem i iskorištavanjem geotermalne energije.

Za vrijeme istraživanja ležišta i proizvodnje ugljikovodika (ili geotermalne vode) inženjer naftnog rudarstva definira režim proizvodnje fluida iz ležišta, planira proizvodnju, projektira razradu ležišta ugljikovodika ili geotermalnog ležišta tj. procjenjuje buduću proizvodnju ugljikovodika ili geotermalne energije te odabire odgovarajuću metodu povećanja iscrpka ugljikovodika iz ležišta. Tijekom istraživačkih i proizvodnih aktivnosti osmišljava, vodi i nadgleda radove na terenu, što uključuje poznavanje bušaćih i remontnih postrojenja, tehnološkog procesa izrade i opremanja bušotina i metode stimulacije pribušotinske zone, ali i poznavanje sustava upravljanja ljudskim potencijalima. Također, osmišljava, provodi i nadzire mjerenja na terenu te interpretira njihove rezultate, prati i analizira procesne parametre, provodi laboratorijska mjerenja svojstava stijena i fluida. Naftni inženjer poznaje tehničke karakteristike instrumenata i opreme za provođenje laboratorijskih i terenskih mjerenja te interpretira i definira matematičke odnose prikupljenih podataka upotrebom alata za statističku analizu i numeričku simulaciju. Isto tako sudjeluje u izradi pripremne i popratne dokumentacije – elaborata, rudarskih projekata, studija i izvješća za što je potrebno prikupiti i sistematizirati velik broj podataka (korištenjem i osmišljavanjem strukture baze podataka) te revidira tehničku dokumentaciju. Također primjenjuje propise iz područja rudarstva, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, zaštite okoliša, građevinarstva, zaštite na radu, zaštite voda, zraka i tla i iz područja tržišta ugljikovodika. Posao naftnog inženjera često ima upravljački karakter i tada naftni inženjer primjenjuje svoje poznavanje načela ekonomike i poslovanja u naftnoj industriji i koristi računalne programe za ekonomske procjene.

Uvjeti rada

Na radnim mjestima inženjeri/ke naftnog rudarstva rade u zatvorenim prostorijama (uredi, procesna postrojenja, laboratoriji, instituti i obrazovne ustanove) i otvorenom prostoru (bušotine i bušotinska postrojenja, specijalna vozila u naftnom rudarstvu, trase, otvorena procesna postrojenja i platforme). U zatvorenom prostoru rade pod umjetnom rasvjetom, a na postrojenjima (i zatvorenim i otvorenim) često rade u uvjetima preniske ili previsoke temperature, u uvjetima povećane buke, vlage i nečistoće. Katkada su problem i nagle promjene temperature, vibracije, toksičnost, rad u okruženju s povećanom opasnosti od eksplozije te zračenja, zbog čega se na radnim mjestima naftnih inženjera primjenjuju posebne mjere zaštite na radu. Za provođenje istih mjera često je zadužen i naftni inženjer. Najučestalija tjelesna aktivnost i potrebni tjelesni položaj na opisivanim radnim mjestima je dugotrajno sjedenje (rad na računalu i sl.), no ponekad je to i dugotrajno hodanje, dugotrajno stajanje, učestalo sagibanje te učestalo penjanje. Uredsko radno vrijeme najčešće je u jednoj dnevnoj smjeni tijekom radnog tjedna, dok su terenski poslovi naftnog inženjera najčešće raspodijeljeni u dvije smjene po 12 sati zbog potrebe za neprestanim radom postrojenja. Također, terenski poslovi se najčešće rade 7 dana u tjednu i tako tri, četiri ili više tjedana, uz periodički višetjedni dopust nakon takvog rada. Naftni inženjer/ka često mora imati razvijenu društvenu i građansku kompetenciju poštivanja različitosti te otvorenosti za različite običaje i kulture s obzirom da često radi u kultorološki raznolikim sredinama.

 

Skupovi kompetencija (10)
1.
Poznavati osnovna načela ekonomike i poslovanja u naftnoj industriji
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavanje rada energetskih burzi
poznavanje rada energetskih tržišta
poznavanje sustava upravljanja ljudskim potencijalima
primjenjivanje stečenih pregovaračkih vještina
razumjevanje osnovnih načela poslovanja u naftnoj i plinskoj industriji
2.
Posjedovanje znanja iz tehničkog i prirodnog područja
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivanje znanja iz regresijske analize, numeričke matematike te nacrtne i analitičke geometrije
primjenjivanje znanja iz organske (ugljikovodici) i anorganske kemije (korozija i bušotinski fluidi)
primjenjivanje znanja iz fizike (fizike gibanja čestica, optika, mehanike, elektriciteta i fizike valova)
analiziranje podataka statističkim metodama
primjenjivanje znanja iz mehanike fluida
primjenjivanje znanja iz znanosti o čvrstoći
primjenjivanje osnovnih znanja iz područja geologije
izrađivanje dnevnika praćenja tehnološkog proces
3.
Samostalno primjenjivanje računalnih programa u naftnom rudarstvu
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivanje računalnih programa za statističku analizu podataka
organiziranje podatka u bazi podataka
definiranje matematičkih odnosa parametara u naftnom rudarstvu
primjenjivanje računalnih programa za ekonomske procjene
rukovanje alatima za numeričku simulaciju
definiranje naftno-rudarskih procesa u računalnim programima
4.
Posjedovanje specifičnih tehničkih znanja u naftnom rudarstvu
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivanje znanja iz područja mehanike fluida u transportu ugljikovodika
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
poznavanje shematskih simbola strojnih elemenata
izrađivanje shematskih prikaza opreme i procesa
izrađivanje dnevnika praćenja tehnološkog procesa
5.
Samostalno odabiranje procesne opreme u tehnološkim procesima u naftnoj industriji
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odabiranje alatki i opreme za izradu i opremanje bušotine
odabiranje opreme za optimiranje proizvodnje bušotine
odabiranje opreme za obradu nafte, plina i slojne vode
odabiranje opreme za skladištenje nafte i plina
odabiranje opreme za transport ugljikovodika
procjenjivanje učinkovitosti opreme primijenjene u tehnološkim procesima u naftnom rudarstvu
preporučivanje odgovarajuće procesne opreme za tehnološke procese u naftnoj industriji
6.
Razumijevanje utjecaja naftno - rudarskih aktivnosti na okoliš
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavanje utjecaja naftno-rudarskih aktivnosti na okoliš
poznavanje posljedica zagađenja okoliša uzrokovanog izljevima ugljikovodika
razumjevanje ponašanja razlivenih ugljikovodika na čvrstim i vodenim površinama te poroznoj sredini
poznavanje rada i karakteristika opreme koja se koristi prilikom sanacije zagađenja okoliša uzrokovanog izljevima ugljikovodika
poznavanje metoda utvrđivanja zagađenja okoliša ugljikovodicima
poznavanje i opisivanje metoda sanacije zagađenja okoliša uzrokovanog izljevima ugljikovodika
7.
Projektiranje procesa u naftnoj industriji
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
definiranje režima proizvodnje iz ležišta ugljikovodika
planiranje proizvodnje iz ležišta ugljikovodika
projektiranje razrade ugljikovodika
poznavanje bušaćih i remontnih postrojenja
poznavanje tehnoloških procesa izrade i opremanja bušotina
poznavanje osnovnih načela projektiranja bušotina
poznavanje metoda stimulacije pribušotinske zone
procjenjivanje buduće proizvodnje ugljikovodika ili geotermalne energije
odabiranje odgovarajuće metode povećanja iscrpka ugljikovodika iz ležišta
primjenjivanje proizvodnih parametara
8.
Izrađivanje dokumentacije i vođenje projekata u području naftnog rudarstva
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
izradivanje izvješća o aktivnostima u nafno-inženjerskim poslovima
izrađivanje elaborata o naftno-rudarskim i geotermalnim projektima
izrađivanje rudarskih projekata
izrađivanje studija izvedivosti, utjecaja na okoliš i primjenjivosti pojedinih tehnoloških rješenja
prikupljanje i sistematiziranje podatka
revidiranje tehničke dokumentacije
9.
Samostalno provođenje, nadziranje i analiziranje rezultata laboratorijskih i terenskih mjerenja
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osmišljavanje i provođenje mjerenja na terenu
nadziranje mjerenja na terenu te interpretiranje rezultata
praćenje i analiziranje procesnih parametra
provođenje laboratorijskih mjerenja i interpretiranje rezultata
procjenjivanje kvalitete izmjerenih podataka
10.
Poznavanje i primjenjivanje zakona, propisa i standarda u naftnom rudarstvu
Sektor
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija - Rudarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavanje i primjena propisa iz područja rudarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite okoliša
poznavanje i primjena propisa iz područja građevinarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite na radu
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite voda, zraka i tla
poznavanje i primjena propisa iz područja tržišta ugljikovodika
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Provođenje administrativnih i komercijalnih poslova u naftnoj i plinskoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
poznavanje rada energetskih burzi
poznavanje rada energetskih tržišta
poznavanje sustava upravljanja ljudskim potencijalima
primjenjivanje stečenih pregovaračkih vještina
razumjevanje osnovnih načela poslovanja u naftnoj i plinskoj industriji
primjenjivanje računalnih programa za statističku analizu podataka
organiziranje podatka u bazi podataka
primjenjivanje računalnih programa za ekonomske procjene
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
odabiranje alatki i opreme za izradu i opremanje bušotine
odabiranje opreme za optimiranje proizvodnje bušotine
odabiranje opreme za obradu nafte, plina i slojne vode
odabiranje opreme za skladištenje nafte i plina
odabiranje opreme za transport ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja rudarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite okoliša
poznavanje i primjena propisa iz područja građevinarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite na radu
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite voda, zraka i tla
poznavanje i primjena propisa iz područja tržišta ugljikovodika
2.
Upravljanje resursima i procesima u naftnoj i plinskoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
razumjevanje osnovnih načela poslovanja u naftnoj i plinskoj industriji
primjenjivanje znanja iz organske (ugljikovodici) i anorganske kemije (korozija i bušotinski fluidi)
analiziranje podataka statističkim metodama
primjenjivanje znanja iz mehanike fluida
primjenjivanje znanja iz područja mehanike fluida u transportu ugljikovodika
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
izrađivanje shematskih prikaza opreme i procesa
izrađivanje dnevnika praćenja tehnološkog procesa
procjenjivanje učinkovitosti opreme primijenjene u tehnološkim procesima u naftnom rudarstvu
preporučivanje odgovarajuće procesne opreme za tehnološke procese u naftnoj industriji
nadziranje mjerenja na terenu te interpretiranje rezultata
praćenje i analiziranje procesnih parametra
procjenjivanje kvalitete izmjerenih podataka
poznavanje i primjena propisa iz područja rudarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite okoliša
poznavanje i primjena propisa iz područja građevinarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite na radu
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite voda, zraka i tla
poznavanje i primjena propisa iz područja tržišta ugljikovodika
3.
Projektiranje izrade i opremanja naftnih, plinskih i geotermalnih bušotina
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
primjenjivanje znanja iz organske (ugljikovodici) i anorganske kemije (korozija i bušotinski fluidi)
primjenjivanje znanja iz fizike (fizike gibanja čestica, optika, mehanike, elektriciteta i fizike valova)
primjenjivanje znanja iz mehanike fluida
primjenjivanje znanja iz znanosti o čvrstoći
primjenjivanje osnovnih znanja iz područja geologije
organiziranje podatka u bazi podataka
definiranje naftno-rudarskih procesa u računalnim programima
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
izrađivanje shematskih prikaza opreme i procesa
izrađivanje dnevnika praćenja tehnološkog procesa
poznavanje bušaćih i remontnih postrojenja
poznavanje tehnoloških procesa izrade i opremanja bušotina
poznavanje osnovnih načela projektiranja bušotina
primjenjivanje proizvodnih parametara
izradivanje izvješća o aktivnostima u nafno-inženjerskim poslovima
izrađivanje elaborata o naftno-rudarskim i geotermalnim projektima
izrađivanje rudarskih projekata
prikupljanje i sistematiziranje podatka
revidiranje tehničke dokumentacije
praćenje i analiziranje procesnih parametra
provođenje laboratorijskih mjerenja i interpretiranje rezultata
procjenjivanje kvalitete izmjerenih podataka
poznavanje i primjena propisa iz područja rudarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite okoliša
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite na radu
4.
Optimiranje sustava proizvodnje nafte, prirodnog plina i geotermalne vode
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
primjenjivanje znanja iz organske (ugljikovodici) i anorganske kemije (korozija i bušotinski fluidi)
primjenjivanje znanja iz fizike (fizike gibanja čestica, optika, mehanike, elektriciteta i fizike valova)
analiziranje podataka statističkim metodama
primjenjivanje znanja iz mehanike fluida
primjenjivanje osnovnih znanja iz područja geologije
primjenjivanje računalnih programa za statističku analizu podataka
organiziranje podatka u bazi podataka
definiranje matematičkih odnosa parametara u naftnom rudarstvu
primjenjivanje računalnih programa za ekonomske procjene
rukovanje alatima za numeričku simulaciju
definiranje naftno-rudarskih procesa u računalnim programima
primjenjivanje znanja iz područja mehanike fluida u transportu ugljikovodika
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
izrađivanje shematskih prikaza opreme i procesa
definiranje režima proizvodnje iz ležišta ugljikovodika
poznavanje metoda stimulacije pribušotinske zone
procjenjivanje buduće proizvodnje ugljikovodika ili geotermalne energije
odabiranje odgovarajuće metode povećanja iscrpka ugljikovodika iz ležišta
primjenjivanje proizvodnih parametara
osmišljavanje i provođenje mjerenja na terenu
nadziranje mjerenja na terenu te interpretiranje rezultata
praćenje i analiziranje procesnih parametra
procjenjivanje kvalitete izmjerenih podataka
5.
Projektiranje i optimiranje sustava sabiranja, obrade i transporta nafte, prirodnog plina i geotermalne vode
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
primjenjivanje znanja iz organske (ugljikovodici) i anorganske kemije (korozija i bušotinski fluidi)
primjenjivanje znanja iz fizike (fizike gibanja čestica, optika, mehanike, elektriciteta i fizike valova)
analiziranje podataka statističkim metodama
primjenjivanje znanja iz mehanike fluida
primjenjivanje znanja iz znanosti o čvrstoći
primjenjivanje računalnih programa za statističku analizu podataka
organiziranje podatka u bazi podataka
definiranje matematičkih odnosa parametara u naftnom rudarstvu
definiranje naftno-rudarskih procesa u računalnim programima
primjenjivanje znanja iz područja mehanike fluida u transportu ugljikovodika
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
izrađivanje shematskih prikaza opreme i procesa
odabiranje opreme za obradu nafte, plina i slojne vode
odabiranje opreme za skladištenje nafte i plina
odabiranje opreme za transport ugljikovodika
procjenjivanje učinkovitosti opreme primijenjene u tehnološkim procesima u naftnom rudarstvu
preporučivanje odgovarajuće procesne opreme za tehnološke procese u naftnoj industriji
poznavanje utjecaja naftno-rudarskih aktivnosti na okoliš
poznavanje posljedica zagađenja okoliša uzrokovanog izljevima ugljikovodika
poznavanje metoda utvrđivanja zagađenja okoliša ugljikovodicima
primjenjivanje proizvodnih parametara
poznavanje i primjena propisa iz područja rudarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite okoliša
poznavanje i primjena propisa iz područja građevinarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite na radu
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite voda, zraka i tla
6.
Uzorkovanje i laboratorijske analize ležišnih stijena i fluida
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
primjenjivanje znanja iz regresijske analize, numeričke matematike te nacrtne i analitičke geometrije
primjenjivanje znanja iz organske (ugljikovodici) i anorganske kemije (korozija i bušotinski fluidi)
primjenjivanje znanja iz fizike (fizike gibanja čestica, optika, mehanike, elektriciteta i fizike valova)
analiziranje podataka statističkim metodama
primjenjivanje znanja iz mehanike fluida
primjenjivanje znanja iz znanosti o čvrstoći
primjenjivanje osnovnih znanja iz područja geologije
primjenjivanje računalnih programa za statističku analizu podataka
organiziranje podatka u bazi podataka
definiranje matematičkih odnosa parametara u naftnom rudarstvu
rukovanje alatima za numeričku simulaciju
definiranje naftno-rudarskih procesa u računalnim programima
poznavanje metoda stimulacije pribušotinske zone
procjenjivanje buduće proizvodnje ugljikovodika ili geotermalne energije
izradivanje izvješća o aktivnostima u nafno-inženjerskim poslovima
izrađivanje elaborata o naftno-rudarskim i geotermalnim projektima
prikupljanje i sistematiziranje podatka
osmišljavanje i provođenje mjerenja na terenu
nadziranje mjerenja na terenu te interpretiranje rezultata
provođenje laboratorijskih mjerenja i interpretiranje rezultata
procjenjivanje kvalitete izmjerenih podataka
7.
Modeliranje dinamike ležišta nafte, plina i geotermalne vode te podzemnih skladišta
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
izrađivanje dnevnika praćenja tehnološkog proces
primjenjivanje računalnih programa za statističku analizu podataka
organiziranje podatka u bazi podataka
definiranje matematičkih odnosa parametara u naftnom rudarstvu
primjenjivanje računalnih programa za ekonomske procjene
rukovanje alatima za numeričku simulaciju
definiranje naftno-rudarskih procesa u računalnim programima
primjenjivanje znanja iz područja mehanike fluida u transportu ugljikovodika
definiranje režima proizvodnje iz ležišta ugljikovodika
planiranje proizvodnje iz ležišta ugljikovodika
projektiranje razrade ugljikovodika
poznavanje metoda stimulacije pribušotinske zone
procjenjivanje buduće proizvodnje ugljikovodika ili geotermalne energije
odabiranje odgovarajuće metode povećanja iscrpka ugljikovodika iz ležišta
praćenje i analiziranje procesnih parametra
provođenje laboratorijskih mjerenja i interpretiranje rezultata
procjenjivanje kvalitete izmjerenih podataka
8.
Projektiranje razrade ležišta nafte, plina i geotermalne vode
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
razumjevanje osnovnih načela poslovanja u naftnoj i plinskoj industriji
primjenjivanje znanja iz područja mehanike fluida u transportu ugljikovodika
definiranje režima proizvodnje iz ležišta ugljikovodika
planiranje proizvodnje iz ležišta ugljikovodika
projektiranje razrade ugljikovodika
poznavanje metoda stimulacije pribušotinske zone
procjenjivanje buduće proizvodnje ugljikovodika ili geotermalne energije
odabiranje odgovarajuće metode povećanja iscrpka ugljikovodika iz ležišta
osmišljavanje i provođenje mjerenja na terenu
nadziranje mjerenja na terenu te interpretiranje rezultata
procjenjivanje kvalitete izmjerenih podataka
9.
Praćenje i nadziranje tehnoloških procesa u naftnoj i plinskoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
poznavanje sustava upravljanja ljudskim potencijalima
razumjevanje osnovnih načela poslovanja u naftnoj i plinskoj industriji
primjenjivanje računalnih programa za statističku analizu podataka
organiziranje podatka u bazi podataka
definiranje matematičkih odnosa parametara u naftnom rudarstvu
definiranje naftno-rudarskih procesa u računalnim programima
primjenjivanje znanja iz područja mehanike fluida u transportu ugljikovodika
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
izrađivanje shematskih prikaza opreme i procesa
izrađivanje dnevnika praćenja tehnološkog procesa
poznavanje utjecaja naftno-rudarskih aktivnosti na okoliš
poznavanje posljedica zagađenja okoliša uzrokovanog izljevima ugljikovodika
osmišljavanje i provođenje mjerenja na terenu
nadziranje mjerenja na terenu te interpretiranje rezultata
praćenje i analiziranje procesnih parametra
provođenje laboratorijskih mjerenja i interpretiranje rezultata
procjenjivanje kvalitete izmjerenih podataka
poznavanje i primjena propisa iz područja rudarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite okoliša
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite na radu
10.
Tehno-ekonomsko analiziranje projekata u naftnoj i plinskoj industriji
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
poznavanje rada energetskih burzi
poznavanje rada energetskih tržišta
poznavanje sustava upravljanja ljudskim potencijalima
primjenjivanje stečenih pregovaračkih vještina
razumjevanje osnovnih načela poslovanja u naftnoj i plinskoj industriji
primjenjivanje računalnih programa za statističku analizu podataka
organiziranje podatka u bazi podataka
primjenjivanje računalnih programa za ekonomske procjene
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
poznavanje shematskih simbola strojnih elemenata
projektiranje razrade ugljikovodika
poznavanje bušaćih i remontnih postrojenja
poznavanje tehnoloških procesa izrade i opremanja bušotina
poznavanje osnovnih načela projektiranja bušotina
poznavanje metoda stimulacije pribušotinske zone
procjenjivanje buduće proizvodnje ugljikovodika ili geotermalne energije
odabiranje odgovarajuće metode povećanja iscrpka ugljikovodika iz ležišta
primjenjivanje proizvodnih parametara
poznavanje i primjena propisa iz područja rudarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite okoliša
poznavanje i primjena propisa iz područja tržišta ugljikovodika
11.
Upravljanje i unapređivanje sustava kvalitete, sigurnosti te zaštite zdravlja ljudi i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
poznavanje sustava upravljanja ljudskim potencijalima
primjenjivanje stečenih pregovaračkih vještina
razumjevanje osnovnih načela poslovanja u naftnoj i plinskoj industriji
primjenjivanje znanja iz organske (ugljikovodici) i anorganske kemije (korozija i bušotinski fluidi)
primjenjivanje znanja iz fizike (fizike gibanja čestica, optika, mehanike, elektriciteta i fizike valova)
analiziranje podataka statističkim metodama
primjenjivanje znanja iz mehanike fluida
primjenjivanje osnovnih znanja iz područja geologije
primjenjivanje znanja iz područja mehanike fluida u transportu ugljikovodika
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
poznavanje shematskih simbola strojnih elemenata
poznavanje utjecaja naftno-rudarskih aktivnosti na okoliš
poznavanje posljedica zagađenja okoliša uzrokovanog izljevima ugljikovodika
razumjevanje ponašanja razlivenih ugljikovodika na čvrstim i vodenim površinama te poroznoj sredini
poznavanje rada i karakteristika opreme koja se koristi prilikom sanacije zagađenja okoliša uzrokovanog izljevima ugljikovodika
poznavanje metoda utvrđivanja zagađenja okoliša ugljikovodicima
poznavanje i opisivanje metoda sanacije zagađenja okoliša uzrokovanog izljevima ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja rudarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite okoliša
poznavanje i primjena propisa iz područja građevinarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite na radu
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite voda, zraka i tla
poznavanje i primjena propisa iz područja tržišta ugljikovodika
12.
Izrađivanje tehničke dokumentacije, studija i elaborata
Datum evidencije u Registar HKO
14.7.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Kompetencije
poznavanje rada energetskih burzi
poznavanje rada energetskih tržišta
razumjevanje osnovnih načela poslovanja u naftnoj i plinskoj industriji
primjenjivanje računalnih programa za statističku analizu podataka
organiziranje podatka u bazi podataka
definiranje matematičkih odnosa parametara u naftnom rudarstvu
primjenjivanje računalnih programa za ekonomske procjene
rukovanje alatima za numeričku simulaciju
definiranje naftno-rudarskih procesa u računalnim programima
primjenjivanje znanja iz područja mehanike fluida u transportu ugljikovodika
primjenjivanje znanja iz područja strojarstva i otpornosti materijala pri izboru odgovarajuće opreme u procesima u naftnom rudarstvu
izrađivanje shematskih prikaza opreme i procesa
izradivanje izvješća o aktivnostima u nafno-inženjerskim poslovima
izrađivanje elaborata o naftno-rudarskim i geotermalnim projektima
izrađivanje rudarskih projekata
izrađivanje studija izvedivosti, utjecaja na okoliš i primjenjivosti pojedinih tehnoloških rješenja
prikupljanje i sistematiziranje podatka
revidiranje tehničke dokumentacije
praćenje i analiziranje procesnih parametra
provođenje laboratorijskih mjerenja i interpretiranje rezultata
procjenjivanje kvalitete izmjerenih podataka
poznavanje i primjena propisa iz područja rudarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja istraživanja i eksploatacije ugljikovodika
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite okoliša
poznavanje i primjena propisa iz područja građevinarstva
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite na radu
poznavanje i primjena propisa iz područja zaštite voda, zraka i tla
poznavanje i primjena propisa iz područja tržišta ugljikovodika
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Inženjer/inženjerka naftnog rudarstva
Datum upisa
14.7.2020
Vrijedi do
1.10.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje