Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar/tehničarka za 3D tehnologije

Razina HKO
4.2
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.214.2144 Inženjeri/inženjerke strojarstva

3.31.311.3113 Tehničari/tehničarke za elektrotehniku i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar/ka za 3D tehnologije planira, organizira, prikuplja i izvodi postupke 3D tehnologijama. Postupci mogu uključivati 3D skeniranje i obradu skeniranih podataka, 3D modeliranje, te postupke aditivne proizvodnje (3D printanje), pri čemu će se koristiti odabrane računalne tehnologije povezujući tehničke principe i tijekove rada za proizvodnju proizvoda različite namjene.

Tehničar/ka za 3D tehnologije može provoditi sve postupke ili se usredotočiti na jedan od postupaka ovisno o potrebama i zahtjevima proizvodnog procesa.

Posao zahtijeva korištenje računalnih aplikacija za obradu rezultata mjerenja, modeliranje prototipova i proizvoda, pripreme za aditivnu proizvodnju, kao i računalne opreme kao što su 3D printeri, 3D skeneri te alate za naknadnu obradu.

Posao može uključivati osmišljavanje, modeliranje, skeniranje, dizajniranje i programiranje različitih proizvoda za aditivnu proizvodnju, povezivanje navedenih u gotovi proizvod, sastavljanje sekvenci u 3D proizvod, uključujući industrije kao što su medicina, strojarstvo, elektrotehnika, kreativne industrije i dr.

Uz sve navedeno, posao također uključuje zakonsku regulativu zaštite zdravlja i okoliša, kao i odgovorno korištenje materijala za izradu 3D proizvoda.

Tehničar/ka za 3D tehnologije istražuje postojeće tržište proizvoda i usluga, samostalno izrađuje ponude za krajnjeg korisnika, uvijek je u toku s aktualnim trendovima u području 3D tehnologija.

Tehničar/ka za 3D tehnologije mora biti informatički pismena, mora znati primjenjivati različite IKT za dijeljenje, marketing i digitalizaciju 3D proizvoda.

Uvjeti rada

 

Posao se obavlja u zatvorenom prostoru u uredu, specijaliziranoj prostoriji, laboratorijskoj i/ili informatičkoj prostoriji. Rad se obavlja na računalu, podrazumijeva duže sjedenje na radnom mjestu (za računalom), uporabu računala, 3D printera i 3D skenera.

Radne operacije veće složenosti, poput 3D skeniranja većih dijelova, prema potrebi i zahtjevu, mogu se obavljati i na drugim lokacijama (tvrtkama).

Atmosfera i uvjeti za rad podrazumijevaju standardne ergonomske uvjete rada: minimalna do umjerena buka, ugodna temperatura radnih prostorija (specijaliziranih prostorija, ureda i laboratorija), ergonomski namještaj, jednakomjerno osvjetljenje. 

Navedene aktivnosti uključuju timski rad i suradnju s ostalim dionicima proizvodnog ili kreativnog procesa, kao i međusobnu komunikaciju unutar specijaliziranih prostorija/laboratorija.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Organiziranje rada i poslovno komuniciranje unutar 3D proizvodnog tima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno primijeniti odgovarajuće metode i alate za planiranje i ostvarivanje 3D objekta
Izračunati potrebno vrijeme pojedinih etapa pri realizaciji 3D projekta koristeći odgovarajuće metode i postupke za proračun
Samostalno organizirati rad unutar proizvodnog tima koristeći pravila za organiziranje i upravljanje radom
Komunicirati učinkovito s ostalim članovima internih i eksternih timova na osnovu načela interakcije i otvorene komunikacije
Poticati interakciju i otvorenu komunikaciju u internom i eksternom timu poznajući načela pružanja podrške u timu
Pružati podršku članovima internog i eksternog tima u samostalnom i timskom radu primjenom načela ispravne komunikacije
2.
Osmišljavanje, dizajniranje i oblikovanje 3D proizvoda
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti estetske i praktične principe 3D dizajna u ideji i izvedbi, na kvalitetan i praktičan način u kompatibilnosti s ostalim odjelima i krajnjom namjenom 3D proizvoda
Tehnički i izvedbeno prikladno oblikovati konačni 3D model u skladu s optimalnim načinom za njegovu konkretnu uporabu te s obzirom na njegovu estetsku originalnost
Pravilno odabrati i koristiti odgovarajući 3D softver u skladu s konačnom ulogom 3D proizvoda, uzevši u obzir potrebe zabavne industrije i industrije tvorničke proizvodnje
Koristiti potrebne resurse u skladu s estetskim načelima u svrhu dobivanja konkretnog 3D sadržaja
Postaviti odgovarajući kostur u skladu s 3D modelom koristeći metodu rigging procesa
Povezati kontrolere s postavljenim kostima definirajući blend shapeove
Samostalno oblikovati pojedine dijelove i sklopiti ih u sklop, odnosno proizvod, primjenom 3D softvera
Samostalno izraditi animaciju gibanja dijelova u sklopu, odnosno proizvodu, na osnovu njihove funkcije primjenom 3D softvera
Primijeniti uočene gotove standardne dijelove iz kataloga standardnih dijelova 3D softvera pri oblikovanju 3D sklopova i proizvoda
Primijeniti jedinstvene protokole 3D modeliranja na efikasan način i objediniti prave kombinacije u stvaranju 3D modela primjenjujući metode munipulacije
Odbaciti nepotrebne korake u procesu izgradnje 3D sadržaja koristeći potrebne funkcije 3D programa
Pravodobno predvidjeti moguće i česte probleme u novom procesu izgradnje 3D sadržaja koristeći metodologiju uklapanja različitih 3D disciplina
Planirati proces izgradnje 3D sadržaja u skladu s uočenim rizicima i prednostima, te pravilno upotrijebiti formate datoteka u skladu s njihovom svrhom
Optimalno isplanirati animaciju u tehničkom okviru krajnjih potreba i ograničenja zadane 3D kamere primjenjujući generalne i specifične funkcije 3D programa
3.
Mjerenje, skeniranje oblika i izrađivanje 3D objekata
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuće tolerancije oblika i položaja 3D modela u ovisnosti o geometriji modela
Odrediti 3D koordinate za dimenzije konkretnog proizvoda primjenjujući pravila teorije mjerenja
Odrediti odgovarajući postupak izrade ovisno o tolerancijama oblika i položaja 3D modela
Samostalno rukovati različitim tipovima 3D skenera
Digitalizirati gotove objekte s ciljem dobivanja upotrebljivog 3D modela koristeći različite tipove skenera
Samostalno dizajnirati jednostavnije 3D modele
Prebaciti 3D crtež u odgovarajući format za 3D print modela te izraditi model
Samostalno rukovati uređajem za 3D printanje razlikujući format 3D crteža od formata za 3D print
Pravilno postaviti 3D model u aplikaciji u svrhu izrade kvalitetnog printa koristeći se odgovarajućim naredbama za 3D print
Doraditi isprintani proizvod u svrhu njegovog završetka koristeći se različitim metodama obrade ovisno o tehničkim svojstvima materijala od kojeg je proizvod izrađen
4.
Povezivanje sastavnih sekvenci u konačan 3D proizvod
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno povezati pojedine sekvence 3D proizvoda poznajući strukturu konačnog 3D proizvoda
Kreirati pojedine sekvence 3D proizvoda poznajući način nastajanja pojedine sekvence
Prilagoditi pristup povezivanja pojedinih sekvenci 3D proizvoda algoritmu nastajanja 3D proizvoda
5.
Primjena IKT-a za dijeljenje, marketing i digitalizaciju 3D proizvoda
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno koristiti posebnosti 3D platforme u objavi 3D modela koristeći različite online alate i platforme.
Pratiti tržišne prilike za razvoj i promociju 3D sadržaja pravovremeno koristeći određene online alate i platforme
Praktično primijeniti principe fotografije i najvažnijih aspekata 3D modela u svrhu prezentiranja u 3D obliku, primjenjujući vizualno najvažnija svojstva 3D proizvoda
Primijeniti estetske osnove te optimizirati proces kreiranja 3D prezentacije
Prilagoditi formate, veličine i omjere sadržaja krajnjoj svrsi objave 3D prezentacije koristeći specifične formate i posebne estetske uvjete
Samostalno izraditi promidžbene materijale u području 3D tehnologija
6.
Istraživanje proizvoda i usluga na tržištu 3D tehnologija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti podatke analize tržišta u domeni 3D tehnologija dobivene različitim metodama analize
Samostalno izraditi ponudu za krajnjeg korisnika poštujući navedene zahtjeve
Informirati se o aktualnim trendovima u području 3D tehnologija
7.
Kontrola i osiguranje kvalitete te očuvanje okoliša u području 3D tehnologija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi analizu u svrhu postizanja i održavanja kvalitete u procesima 3D dizajniranja i printanja primjenom odgovarajućih metoda
Primijeniti pravilne metode za osiguranje kvalitete u procesima 3D dizajniranja i printanja
Primijeniti standarde i zakonsku regulativu u procesima 3D dizajniranja i printanja
Koristiti različite tipove uređaja za 3D mjerenje
Samostalno izraditi mjerni izvještaj na osnovu podataka dobivenih 3D mjerenjem
Odgovorno primijeniti propise i sredstva zaštite na radu u domeni 3D tehnologija
Primijeniti zakonsku regulativu zaštite zdravlja na radnom mjestu tehničara za 3D tehnologije
Primijeniti propise i sredstva zaštite okoliša odgovornim zbrinjavanjem otpada nastalog 3D tehnologija
8.
Izrađivanje strojnih dijelova na numeričkim upravljanim alatnim strojevima CAD/CAM tehnologijom
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Oblikovati 3D model strojnog dijela pomoću CAD programa
Odrediti tehnološki postupak izrade strojnog dijela
Generirati kod (program) obrade strojnog dijela i simulirati proces obrade
Izraditi strojni dio na numerički upravljanom alatnom stroju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (17)
1.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada i rada proizvodnog tima u 3D projektu
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Pravilno primijeniti odgovarajuće metode i alate za planiranje i ostvarivanje 3D objekta
Izračunati potrebno vrijeme pojedinih etapa pri realizaciji 3D projekta koristeći odgovarajuće metode i postupke za proračun
Samostalno organizirati rad unutar proizvodnog tima koristeći pravila za organiziranje i upravljanje radom
2.
Mjerenje i skeniranje oblika i dimenzija za izradu u 3D printeru
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuće tolerancije oblika i položaja 3D modela u ovisnosti o geometriji modela
Odrediti 3D koordinate za dimenzije konkretnog proizvoda primjenjujući pravila teorije mjerenja
Odrediti odgovarajući postupak izrade ovisno o tolerancijama oblika i položaja 3D modela
Samostalno rukovati različitim tipovima 3D skenera
Digitalizirati gotove objekte s ciljem dobivanja upotrebljivog 3D modela koristeći različite tipove skenera
Samostalno dizajnirati jednostavnije 3D modele
Prebaciti 3D crtež u odgovarajući format za 3D print modela te izraditi model
3.
Proaktivno osmišljavanje i dizajniranje novog proizvoda u 3D načinu izražavanja
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Koristiti estetske i praktične principe 3D dizajna u ideji i izvedbi, na kvalitetan i praktičan način u kompatibilnosti s ostalim odjelima i krajnjom namjenom 3D proizvoda
Tehnički i izvedbeno prikladno oblikovati konačni 3D model u skladu s optimalnim načinom za njegovu konkretnu uporabu te s obzirom na njegovu estetsku originalnost
Pravilno odabrati i koristiti odgovarajući 3D softver u skladu s konačnom ulogom 3D proizvoda, uzevši u obzir potrebe zabavne industrije i industrije tvorničke proizvodnje
Koristiti potrebne resurse u skladu s estetskim načelima u svrhu dobivanja konkretnog 3D sadržaja
4.
Postavljanje temeljne strukture kostiju, povezivanje s modelom i definiranje kontrola koje naknadno omogućuju animiranje modela
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Postaviti odgovarajući kostur u skladu s 3D modelom koristeći metodu rigging procesa
Povezati kontrolere s postavljenim kostima definirajući blend shapeove
5.
Oblikovanje 3D sklopova i proizvoda te izrađivanje animacije gibanja dijelova
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Samostalno oblikovati pojedine dijelove i sklopiti ih u sklop, odnosno proizvod, primjenom 3D softvera
Samostalno izraditi animaciju gibanja dijelova u sklopu, odnosno proizvodu, na osnovu njihove funkcije primjenom 3D softvera
Primijeniti uočene gotove standardne dijelove iz kataloga standardnih dijelova 3D softvera pri oblikovanju 3D sklopova i proizvoda
6.
Izrađivanje digitalnog sadržaja u 3D načinu izražavanja
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Primijeniti jedinstvene protokole 3D modeliranja na efikasan način i objediniti prave kombinacije u stvaranju 3D modela primjenjujući metode munipulacije
Odbaciti nepotrebne korake u procesu izgradnje 3D sadržaja koristeći potrebne funkcije 3D programa
Pravodobno predvidjeti moguće i česte probleme u novom procesu izgradnje 3D sadržaja koristeći metodologiju uklapanja različitih 3D disciplina
Planirati proces izgradnje 3D sadržaja u skladu s uočenim rizicima i prednostima, te pravilno upotrijebiti formate datoteka u skladu s njihovom svrhom
7.
Izraditi animacije u 3D načinu izražavanja
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Optimalno isplanirati animaciju u tehničkom okviru krajnjih potreba i ograničenja zadane 3D kamere primjenjujući generalne i specifične funkcije 3D programa
8.
Izrađivanje trodimenzionalnih objekata iz 3D modela uz pomoć stroja za višeslojno slaganje materijala
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Samostalno rukovati uređajem za 3D printanje razlikujući format 3D crteža od formata za 3D print
Pravilno postaviti 3D model u aplikaciji u svrhu izrade kvalitetnog printa koristeći se odgovarajućim naredbama za 3D print
Doraditi isprintani proizvod u svrhu njegovog završetka koristeći se različitim metodama obrade ovisno o tehničkim svojstvima materijala od kojeg je proizvod izrađen
9.
Korištenje različitih online alata i platformi za digitalizaciju, dijeljenje sadržaja i marketing
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Pravilno koristiti posebnosti 3D platforme u objavi 3D modela koristeći različite online alate i platforme.
Pratiti tržišne prilike za razvoj i promociju 3D sadržaja pravovremeno koristeći određene online alate i platforme
10.
Prezentiranje 3D proizvoda i usluga na vizualno i funkcionalno jasan način u svrhu ostvarivanja suradnje s potencijalnim klijentima
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Praktično primijeniti principe fotografije i najvažnijih aspekata 3D modela u svrhu prezentiranja u 3D obliku, primjenjujući vizualno najvažnija svojstva 3D proizvoda
Primijeniti estetske osnove te optimizirati proces kreiranja 3D prezentacije
Prilagoditi formate, veličine i omjere sadržaja krajnjoj svrsi objave 3D prezentacije koristeći specifične formate i posebne estetske uvjete
11.
Komuniciranje i surađivanje u multidisciplinarnom timu u svrhu realizacije konačnog 3D proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Komunicirati učinkovito s ostalim članovima internih i eksternih timova na osnovu načela interakcije i otvorene komunikacije
Poticati interakciju i otvorenu komunikaciju u internom i eksternom timu poznajući načela pružanja podrške u timu
Pružati podršku članovima internog i eksternog tima u samostalnom i timskom radu primjenom načela ispravne komunikacije
12.
Povezivanje sastavnih sekvenci u konačan 3D proizvod
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Samostalno povezati pojedine sekvence 3D proizvoda poznajući strukturu konačnog 3D proizvoda
Kreirati pojedine sekvence 3D proizvoda poznajući način nastajanja pojedine sekvence
Prilagoditi pristup povezivanja pojedinih sekvenci 3D proizvoda algoritmu nastajanja 3D proizvoda
13.
Istraživanje postojećih proizvoda i usluga na tržištu 3D tehnologija i izrađivanje prihvatljive ponude
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Samostalno izraditi promidžbene materijale u području 3D tehnologija
Koristiti podatke analize tržišta u domeni 3D tehnologija dobivene različitim metodama analize
Samostalno izraditi ponudu za krajnjeg korisnika poštujući navedene zahtjeve
Informirati se o aktualnim trendovima u području 3D tehnologija
14.
Osiguravanje kvalitete u procesima 3D dizajniranja i printanja
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Provoditi analizu u svrhu postizanja i održavanja kvalitete u procesima 3D dizajniranja i printanja primjenom odgovarajućih metoda
Primijeniti pravilne metode za osiguranje kvalitete u procesima 3D dizajniranja i printanja
Primijeniti standarde i zakonsku regulativu u procesima 3D dizajniranja i printanja
15.
Kontroliranje kvalitete uz pomoć 3D tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Koristiti različite tipove uređaja za 3D mjerenje
Samostalno izraditi mjerni izvještaj na osnovu podataka dobivenih 3D mjerenjem
16.
Skrbljenje za zdravlje ljudi i očuvanje okoliša u svrhu smanjenja rizika od negativnih posljedica realizacije krajnjeg 3D proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Odgovorno primijeniti propise i sredstva zaštite na radu u domeni 3D tehnologija
Primijeniti zakonsku regulativu zaštite zdravlja na radnom mjestu tehničara za 3D tehnologije
Primijeniti propise i sredstva zaštite okoliša odgovornim zbrinjavanjem otpada nastalog 3D tehnologija
17.
Izrađivanje strojnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima CAD/CAM tehnologijom
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Slavonski Brod
Kompetencije
Oblikovati 3D model strojnog dijela pomoću CAD programa
Odrediti tehnološki postupak izrade strojnog dijela
Generirati kod (program) obrade strojnog dijela i simulirati proces obrade
Izraditi strojni dio na numerički upravljanom alatnom stroju
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/tehničarka za 3D tehnologije
Datum upisa
8.7.2022
Vrijedi do
30.4.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje