Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Agent / Agentica posredovanja u prometu nekretnina

Razina HKO
4.2
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.333.3334 Agenti/agentice posredovanja u prometu nekretnina

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Agenti posredovanja u prometu nekretnina nezavisni su poslovni ljudi koji uz novčanu naknadu prodaju nekretnine ili ih iznajmljuju za druge. Kupnja, kao i prodaja bilo koje vrste nekretnina (kuće, stana, poslovnog prostora), nije samo velik i vrlo važan događaj u životu svakog pojedinca nego je i složena transakcija. Upravo zato ljudi koji prodaju ili kupuju nekretnine najčešće u tomu traže pomoć agenata za prodaju nekretnina. Ovi profesionalci dobro poznaju tržište nekretninama u svojem djelokrugu. Oni znaju koje će stambeno područje najbolje odgovarati željama i financijskim mogućnostima njihovih stranaka. Dobro poznaju porezne i druge zakone, važne za kupnju, odnosno prodaju, nekretnina. Agenti djeluju kao pregovarači između kupca i prodavača. Pri sklapanju poslova agenti često informiraju svoje stranke o zajmovima kojima mogu financirati kupnju. Organiziraju sastanke kupca i prodavača na kojima se dogovaraju o svim detaljima transakcije i na kojima kupci nekretnine postaju njezini novi vlasnici (u slučaju kupnje), odnosno počinju raspolagati nekretninom (u slučaju unajmljivanja). Agenti se, također, najčešće brinu o reklamiranju vlasništva za čiju su prodaju ili iznajmljivanje zaduženi. Prije no što potencijalnim kupcima pokaže određenu nekretninu, agent se s njima sastane kako bi prikupio iscrpne informacije o tomu kakav tip nekretnine klijenti žele, kao i kolike su im financijske mogućnosti. Nakon toga agent im pokaže nekoliko nekretnina za koje smatra da bi mogli zadovoljiti njihove zahtjeve. Agenti sve češće u svom poslu rabe osobna računala, koja im omogućuju brzo i točno snalaženje među potrebnim podacima.

Uvjeti rada

Iako agenti posredovanja u prometu nekretninama uglavnom rade u uredima, dio vremena provode izvan njih pokazujući klijentima nekretnine, analizirajući imovinu koja se prodaje, istražujući stanje na tržištu, sastajući se s potencijalnim prodavačima i kupcima te obavljajući niz ostalih dužnosti. Agenti najčešće nemaju fiksno radno vrijeme, a rade više od 40 sati na tjedan. Većina je poduzeća za prodaju nekretnina mala, često ih čini samo jedna osoba. Veća poduzeća mogu imati i do desetak zaposlenih. Nekretnine se prodaju i iznajmljuju u svim dijelovima zemlje, ali koncentracija je puno veća u urbanim područjima ili onim područjima gdje dolazi do naglog porasta populacije.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Organizacija i planiranje rada
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
analizirati poslovne procese
poznavati osnovne načine i elemente planiranja aktivnosti
ovladati osnovama statističke obrade podataka
svakodnevno planirati, organizirati i koordinirati rad
sastavljati terminski program rada i godišnji plan rada
poznavati proces rada, tehnološke standarde i zakonsku osnovu
2.
Praćenje i analiza tržišta nekretnina
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti osnovne karakteristike i trendove tržišta nekretnina u Hrvatskoj i u inozemstvu
analizirati ponudu i potražnju za nekretninama
pratiti glavne makroekonomske pokazatelje
pratiti i poznavati zakonitost ponude i potražnje te karakteristike tržišta nekretnina
poznavati osnove vrednovanja nekretnina
3.
Procjena statusa nekretnina
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pribaviti osnovne podatke o klijentu
pribavljati podatke o stanju nekretnina iz javnih evidencija
provjeriti jesu li izdani odgovarajući akti za gradnju nekretnine te za njenu legalnost
provjeriti komunalnu opremljenost zemljišta
pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini
poznavati nacionalnu klasifikaciju vrstu građevina
poznavati sadržaj i korisnu vrijednost energetskog certifikata
4.
Posredovanje u prometu nekretninama
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pribaviti osnovne podatke o nalogodavcu
dogovoriti sklapanje ugovora o posredovanju između posrednika i nalogodavca
poznavati sadržaj zakona kojim se uređuje posredovanje u prometu nekretninama
pojasniti nalogodavcu opće uvjete prijenosa nekretnine
ugovoriti s nalogodavcem obujam usluga, visinu posredničke provizije i naknadu svih drugih troškova
nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu u cilju sklapanja pravnog posla
organizirati i sudjelovati u obilascima nekretnina
posredovati, organizirati i sudjelovati u pregovorima između nalogodavca i treće osobe
davati osnovne informacije o mogućnostima kupnje i vrstama izvora za financiranje kupnje nekretnine
pripremati i pribavljati propisane suglasnosti ili dozvole za sklapanje ugovora
poznavati marketinške aktivnosti pogodne za promet nekretninama i propise o oglašavanju
brinuti o zaštiti osobnih podataka u skladu sa sektorskim zakonodavstvom
5.
Pomoć klijentima u ispunjavanju ugovora
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
osigurati da stručna osoba potrebnog pravnog obrazovanja pripremi ugovor u skladu s dogovorom stranaka
pomagati klijentima u provođenju poreznih postupaka za utvrđivanje i plaćanje poreza na promet nekretnina
pomagati u organiziranju ovjere ili solemnizacije potpisa
pomagati klijentima pri upisu vlasništva ili drugih prava u zemljišne knjige
pomoći klijentima u primopredaji nekretnine po realizaciji ugovora i preuzimanju posjeda
6.
Upravljanje radnom dokumentacijom
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
voditi propisanu ili potrebnu evidenciju u svezi s posredničkim poslovima
voditi ispravnu evidenciju transakcija posredovanja
znati koristiti suvremene računalne aplikacije za podršku uredskog poslovanja
7.
Osiguranje profitabilnosti poslovanjem poslovne jedinice
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti i ocjenjivati tekuće poslovanje u poslovnoj jedinici
pripremati i procjenjivati pružene usluge
identificirati tržišne prilike i donositi zaključke na temelju rezultata istraživanja tržišta
poznavati vrste troškova i njihov utjecaj na poslovanje
8.
Djelovanje u skladu s kodeksom etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
postupati u skladu s propisima i pravilima posredničke struke
osiguravati zaštitu osobnih podataka i poslovnih tajni
provoditi preventivne mjere i korekcije u cilju sprječavanja odstupanja od standardnih osiguranja kvalitete usluge
pratiti razvoj struke, te razvoj profesionalnih, društvenih i osobnih kompetencija
9.
Pismeno i usmeno komuniciranje s poslovnim partnerima, suradnicima i kupcima
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pismeno i usmeno komunicirati sa poslovnim partnerima, suradnicima, stručnjacima i kupcima
vladati stručnom terminologijom na hrvatskom i stranom jeziku
poznavati osnove pismene i usmene poslovne komunikacije i poslovnog bontona
svladati poslovnu korespondenciju i komunikaciju na hrvatskom i stranom jeziku
razlikovati čimbenike uspješne komunikacije i biti svjestan njihove važnosti
vladati vještinama telefonske komunikacije
poznavati osnove retorike
poznavati i koristiti načine upravljanja sukobima i rješavanja sukoba
10.
Rad na siguran način
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
udovoljavati propisima o sigurnosti i zdravlju na radu, zaštiti okoliša i sigurnost od požara
brinuti o zaštiti njihovog zdravlja i svih zaposlenika te zaštiti okoliša
poznavati moguće ozljede na radu
vladati osnovama prve pomoći
trajno stjecati i obnavljati znanja iz područja zdravstvene zaštite i okoliša
poznavati higijenske propise i standarde
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Organizacija i planiranje rada
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
analizirati poslovne procese
poznavati osnovne načine i elemente planiranja aktivnosti
ovladati osnovama statističke obrade podataka
svakodnevno planirati, organizirati i koordinirati rad
sastavljati terminski program rada i godišnji plan rada
poznavati proces rada, tehnološke standarde i zakonsku osnovu
2.
Praćenje i analiza tržišta nekretnina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pratiti osnovne karakteristike i trendove tržišta nekretnina u Hrvatskoj i u inozemstvu
analizirati ponudu i potražnju za nekretninama
pratiti glavne makroekonomske pokazatelje
pratiti i poznavati zakonitost ponude i potražnje te karakteristike tržišta nekretnina
poznavati osnove vrednovanja nekretnina
3.
Procjena statusa nekretnina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pribaviti osnovne podatke o klijentu
pribavljati podatke o stanju nekretnina iz javnih evidencija
provjeriti jesu li izdani odgovarajući akti za gradnju nekretnine te za njenu legalnost
provjeriti komunalnu opremljenost zemljišta
pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini
poznavati nacionalnu klasifikaciju vrstu građevina
poznavati sadržaj i korisnu vrijednost energetskog certifikata
4.
Posredovanje u prometu nekretninama
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pribaviti osnovne podatke o nalogodavcu
dogovoriti sklapanje ugovora o posredovanju između posrednika i nalogodavca
poznavati sadržaj zakona kojim se uređuje posredovanje u prometu nekretninama
pojasniti nalogodavcu opće uvjete prijenosa nekretnine
ugovoriti s nalogodavcem obujam usluga, visinu posredničke provizije i naknadu svih drugih troškova
nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu u cilju sklapanja pravnog posla
organizirati i sudjelovati u obilascima nekretnina
posredovati, organizirati i sudjelovati u pregovorima između nalogodavca i treće osobe
davati osnovne informacije o mogućnostima kupnje i vrstama izvora za financiranje kupnje nekretnine
pripremati i pribavljati propisane suglasnosti ili dozvole za sklapanje ugovora
poznavati marketinške aktivnosti pogodne za promet nekretninama i propise o oglašavanju
brinuti o zaštiti osobnih podataka u skladu sa sektorskim zakonodavstvom
5.
Pomoć klijentima u ispunjavanju ugovora
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
osigurati da stručna osoba potrebnog pravnog obrazovanja pripremi ugovor u skladu s dogovorom stranaka
pomagati klijentima u provođenju poreznih postupaka za utvrđivanje i plaćanje poreza na promet nekretnina
pomagati u organiziranju ovjere ili solemnizacije potpisa
pomagati klijentima pri upisu vlasništva ili drugih prava u zemljišne knjige
pomoći klijentima u primopredaji nekretnine po realizaciji ugovora i preuzimanju posjeda
6.
Upravljanje radnom dokumentacijom
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
voditi propisanu ili potrebnu evidenciju u svezi s posredničkim poslovima
voditi ispravnu evidenciju transakcija posredovanja
znati koristiti suvremene računalne aplikacije za podršku uredskog poslovanja
7.
Osiguranje profitabilnosti poslovanjem poslovne jedinice
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pratiti i ocjenjivati tekuće poslovanje u poslovnoj jedinici
pripremati i procjenjivati pružene usluge
identificirati tržišne prilike i donositi zaključke na temelju rezultata istraživanja tržišta
poznavati vrste troškova i njihov utjecaj na poslovanje
8.
Djelovanje u skladu s kodeksom etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
postupati u skladu s propisima i pravilima posredničke struke
osiguravati zaštitu osobnih podataka i poslovnih tajni
provoditi preventivne mjere i korekcije u cilju sprječavanja odstupanja od standardnih osiguranja kvalitete usluge
pratiti razvoj struke, te razvoj profesionalnih, društvenih i osobnih kompetencija
9.
Pismeno i usmeno komuniciranje s poslovnim partnerima, suradnicima i kupcima
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pismeno i usmeno komunicirati sa poslovnim partnerima, suradnicima, stručnjacima i kupcima
vladati stručnom terminologijom na hrvatskom i stranom jeziku
poznavati osnove pismene i usmene poslovne komunikacije i poslovnog bontona
svladati poslovnu korespondenciju i komunikaciju na hrvatskom i stranom jeziku
razlikovati čimbenike uspješne komunikacije i biti svjestan njihove važnosti
vladati vještinama telefonske komunikacije
poznavati osnove retorike
poznavati i koristiti načine upravljanja sukobima i rješavanja sukoba
10.
Rad na siguran način
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
udovoljavati propisima o sigurnosti i zdravlju na radu, zaštiti okoliša i sigurnost od požara
brinuti o zaštiti njihovog zdravlja i svih zaposlenika te zaštiti okoliša
poznavati moguće ozljede na radu
vladati osnovama prve pomoći
trajno stjecati i obnavljati znanja iz područja zdravstvene zaštite i okoliša
poznavati higijenske propise i standarde
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Agent / Agentica posredovanja u prometu nekretnina
Datum upisa
8.7.2022
Vrijedi do
5.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje