Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Dizajner / Dizajnerica informacijsko-komunikacijskih sustava

Razina HKO
7.1
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
Promet
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.215.2153 Inženjeri/inženjerke telekomunikacija

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Dizajner informacijsko-komunikacijskih (IK) sustava zanimanje je koje obavlja stručne poslove na nizu radnih mjesta vezanih uz razvoj i primjenu IK tehnologije u sektoru Promet i logistika. Dodatno, u ostalim sektorima odnosno gospodarskim djelatnostima sudjeluje u stručnim poslovima digitalne transformacije poslovanja i umrežavanja dionika kroz aktivnosti identifikacije korisničkih zahtjeva te razvoja, uvođenja i prilagodbe korištenja IK sustava u raznovrsnim poslovnim područjima i scenarijima primjene. Znanjima i vještinama vezanim uz IK sustave kao i liderskim kompetencijama usmjerenim na kreiranje poslovnih i operativnih funkcija, obavlja veći broj složenih poslova u području razvoja i planiranja IK sustava, te se zapošljava na nizu radnih mjesta koja se tiču uspostave elektroničkih komunikacijskih sustava, mreža, usluga i rješenja. Zanimanje Dizajner IK sustava sintetizira tehničko-tehnološka svojstva i prometna obilježja različitih elektroničkih komunikacijskih tehnologija te utvrđuje kapacitete i optimizira promet elektroničkih komunikacijskih mreža. Poznaje elemente i zahtjevne procese dizajniranja IK sustava te pokazatelje performansi prometa nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža. Definira načela i postupke upravljanja sigurnošću IK sustava te prati zakonodavne okvire i propise u području elektroničkih komunikacija. Osmišljava i izrađuje kompleksnije postupke i procese za održavanje IK sustava. Poznaje obilježja korisnika usluga IK sustava te elemente pretprodajnih i postprodajnih aktivnosti. Dizajner IK sustava zna načela i postupke integriranja elemenata elektroničke komunikacijske mreže te preuzima odgovornost za analizu pokazatelja kvalitete elektroničke komunikacijske mreže i IK usluga.

Uvjeti rada

Dizajner/dizajnerica informacijsko-komunikacijskih sustava će svoj posao obavljati u zatvorenom prostoru s umjetnom rasvjetom.

Posao karakterizira povremeni rad u smjenama, dugotrajno gledanje zaslona računala i/ili pripadajuće opreme te dugotrajno sjedenje.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Dizajniranje i planiranje elektroničkih komunikacijskih mreža i IK sustava s naglaskom na prometne aspekte
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati elemente i arhitekturu nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža
Primijeniti načela dizajniranja elektroničkih komunikacijskih mreža i IK sustava
Izraditi projektno rješenje nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža
Dizajnirati IK sustav za pružanje inovativne elektroničke komunikacijske usluge
Vrednovati pokazatelje performansi prometa nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža
Planirati elemente i arhitekturu IK sustava
Vrednovati pokazatelje performansi IK sustava s naglaskom na prometne parametre
Primijeniti načela i postupke integriranja i povezivanja elemenata elektroničke komunikacijske mreže
Primijeniti načela upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama i IK sustavima
Znati metode utvrđivanja prometnih kapaciteta elektroničkih komunikacijskih mreža
Utvrditi kapacitete i optimizirati promet elektroničkih komunikacijskih mreža
Izraditi simulacijski model elektroničke komunikacijske mreže
Analizirati i utvrditi pokazatelje kvalitete elektroničke komunikacijske mreže
Vrednovati tehničko-tehnološka svojstva i prometna obilježja različitih elektroničkih komunikacijskih tehnologija
Primijeniti načela i postupke osiguranja interoperabilnosti i kros funkcionalnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i IK sustava
2.
Održavanje i upravljanje sigurnošću IK sustava
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati sigurnosne prijetnje usmjerene elektroničkim komunikacijskim mrežama
Prepoznati sigurnosne prijetnje u IK sustavu
Izraditi rješenja za prepoznavanje sigurnosnih prijetnji u IK sustavu koristeći postojeće metodologije/metode/programske alate
Primijeniti načela i postupke upravljanja sigurnošću IK sustava
Izraditi rješenja za unaprjeđenje sigurnosti u IK sustavu
Osmisliti i izraditi postupke i procese za održavanje IK sustava
Primijeniti mehanizme i rješenja za održavanje IK sustava primjenom suvremenih programskih alata
Razviti planove za minimiziranje mogućnosti prekida rada IK sustava
Primijeniti mehanizme i rješenja za upravljanje u kriznim situacijama i oporavak IK sustava u slučajevima katastrofe
3.
Upravljanje kvalitetom, zaštita zdravlja i okoliša u području elektroničkih komunikacijskih mreža i IK sustava
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati zakonodavne okvire i propise u području elektroničkih komunikacija
Primijeniti propise i standarde u području elektroničke komunikacijske tehnologije za planiranje i implementaciju IK sustava
Vrednovati pokazatelje kvalitete elektroničkih komunikacijskih usluga
Poznavati učinke elektroničkih komunikacija na okoliš i zdravlje
Primijeniti smjernice i standarde zaštite okoliša i zdravlja u planiranju elektroničkih komunikacijskih mreža i IK sustava
Sudjelovati u procesu kreiranja subjektivne procjene kvalitete elektroničkih usluga uz primjenu odgovarajućih standarda
Primijeniti računalne alate za objektivnu procjenu kvalitete različitih informacijskih i komunikacijskih usluga
Odabrati mehanizme i tehnologije za kontrolu prometa i osiguravanje performansi kritičnih aplikacija
4.
Tržišne i prodajne aktivnosti u području elektroničkih komunikacijskih sustava, mreža, usluga i rješenja
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi troškove pojedinih elemenata dizajniranog rješenja
Utvrditi dobiti od implementacije elektroničkih komunikacijskih sustava, mreža, usluga i rješenja
Analizirati troškove prijedloga dizajniranog rješenja
Izraditi elemente ponuda za planiranje i implementaciju elektroničkih komunikacijskih sustava, mreža, usluga i rješenja
Poznavati načela i postupke pretprodajnih i postprodajnih aktivnosti
Analizirati obilježja korisnika usluga IK sustava
Kontinuirano pratiti i analizirati trendove na području IK sustava i mogućnost njihove primjene u implementaciji u dizajnu
Utvrditi i predvidjeti potrebe tržišta usluga IK sustava
Prepoznati moguće korisnike usluga IK sustava
Prezentirati prijedloge rješenja IK sustava/usluga potencijalnom kupcu/korisniku
Izraditi plan pretprodajnih aktivnosti za IK sustav/uslugu
5.
Upravljanje i administriranje te poslovno komuniciranje u području razvoja i planiranja IK sustava
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati elemente i procese u projektima u području razvoja i planiranja IK sustava
Definirati zadatke i aktivnosti u projektima u području razvoja i planiranja IK sustava
Izraditi radne planove provedbe projekata u području razvoja i planiranja IK sustava
Nadzirati provedbu radnih planova projekata u području razvoja i planiranja IK sustava
Primijeniti načela organiziranja radnih timova i upravljanja radnim timovima
Definirati članove radnog tima i njihove uloge za provedbu projekata u području razvoja i planiranja IK sustava
Nadzirati rad radnih timova za provedbu projekata u području razvoja i planiranja IK sustava
Planirati samoedukaciju i edukaciju članova tima
Poznavati i pratiti trendove u području IK sustava i generiranog prometa
Izrađivati administrativne izvještaje o radnim zadacima
Analizirati periodičke i analitičke izvještaje o funkcioniranju IK sustava
Poznavati načela poslovne komunikacije
Komunicirati sa suradnicima, nadređenima i korisnicima u verbalnom, pisanom i elektroničkom obliku
Izraditi upute za rad s elektroničkim komunikacijskim sustavima, mrežama, uslugama i rješenjima za različite profile korisnika
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Upravljanje projektima i timovima u području razvoja i planiranja IK sustava
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati elemente i procese u projektima u području razvoja i planiranja IK sustava
Definirati zadatke i aktivnosti u projektima u području razvoja i planiranja IK sustava
Izraditi radne planove provedbe projekata u području razvoja i planiranja IK sustava
Nadzirati provedbu radnih planova projekata u području razvoja i planiranja IK sustava
Primijeniti načela organiziranja radnih timova i upravljanja radnim timovima
Definirati članove radnog tima i njihove uloge za provedbu projekata u području razvoja i planiranja IK sustava
Nadzirati rad radnih timova za provedbu projekata u području razvoja i planiranja IK sustava
Planirati samoedukaciju i edukaciju članova tima
Poznavati i pratiti trendove u području IK sustava i generiranog prometa
2.
Planiranje razvoja i dizajniranje rješenja nepokretne i/ili pokretne elektroničke komunikacijske mreže
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Planirati elemente i arhitekturu nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža
Primijeniti načela dizajniranja elektroničkih komunikacijskih mreža i IK sustava
Izraditi projektno rješenje nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža
Dizajnirati IK sustav za pružanje inovativne elektroničke komunikacijske usluge
Vrednovati pokazatelje performansi prometa nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža
3.
Integriranje i povezivanje elemenata, dimenzioniranje kapaciteta te simuliranje i optimiziranje rada elektroničke komunikacijske mreže
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Planirati elemente i arhitekturu IK sustava
Vrednovati pokazatelje performansi IK sustava s naglaskom na prometne parametre
Primijeniti načela i postupke integriranja i povezivanja elemenata elektroničke komunikacijske mreže
Primijeniti načela upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama i IK sustavima
Znati metode utvrđivanja prometnih kapaciteta elektroničkih komunikacijskih mreža
Utvrditi kapacitete i optimizirati promet elektroničkih komunikacijskih mreža
Izraditi simulacijski model elektroničke komunikacijske mreže
Analizirati i utvrditi pokazatelje kvalitete elektroničke komunikacijske mreže
4.
Uspoređivanje tehničko-tehnoloških mogućnosti različitih elektroničkih komunikacijskih tehnologija te osiguravanje interoperabilnosti i kros funkcionalnosti IK sustava i mreža
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Vrednovati tehničko-tehnološka svojstva i prometna obilježja različitih elektroničkih komunikacijskih tehnologija
Primijeniti načela i postupke osiguranja interoperabilnosti i kros funkcionalnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i IK sustava
5.
Identificiranje sigurnosnih prijetnji te izrađivanje i implementacija rješenja za unaprjeđenje sigurnosti, zaštitu i oporavak u IK sustavima
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Prepoznati sigurnosne prijetnje usmjerene elektroničkim komunikacijskim mrežama
Prepoznati sigurnosne prijetnje u IK sustavu
Izraditi rješenja za prepoznavanje sigurnosnih prijetnji u IK sustavu koristeći postojeće metodologije/metode/programske alate
Primijeniti načela i postupke upravljanja sigurnošću IK sustava
Izraditi rješenja za unaprjeđenje sigurnosti u IK sustavu
Osmisliti i izraditi postupke i procese za održavanje IK sustava
Primijeniti mehanizme i rješenja za održavanje IK sustava primjenom suvremenih programskih alata
Razviti planove za minimiziranje mogućnosti prekida rada IK sustava
Primijeniti mehanizme i rješenja za upravljanje u kriznim situacijama i oporavak IK sustava u slučajevima katastrofe
6.
Praćenje zakonodavnih propisa, administriranje radnih zadataka i procesa te izrada periodičkih izvještaja o funkcioniranju IK sustava
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati zakonodavne okvire i propise u području elektroničkih komunikacija
Primijeniti propise i standarde u području elektroničke komunikacijske tehnologije za planiranje i implementaciju IK sustava
Izrađivati administrativne izvještaje o radnim zadacima
Analizirati periodičke i analitičke izvještaje o funkcioniranju IK sustava
7.
Komuniciranje u verbalnom, pisanom i elektroničkom obliku sa različitim profilima suradnika i sudionika projektnih i poslovnih aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati načela poslovne komunikacije
Komunicirati sa suradnicima, nadređenima i korisnicima u verbalnom, pisanom i elektroničkom obliku
Izraditi upute za rad s elektroničkim komunikacijskim sustavima, mrežama, uslugama i rješenjima za različite profile korisnika
8.
Predviđanje potreba tržišta, definiranje segmenata te praćenje i unaprjeđenje lojalnosti korisnika usluga IK sustava
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Analizirati obilježja korisnika usluga IK sustava
Kontinuirano pratiti i analizirati trendove na području IK sustava i mogućnost njihove primjene u implementaciji u dizajnu
Utvrditi i predvidjeti potrebe tržišta usluga IK sustava
Prepoznati moguće korisnike usluga IK sustava
9.
Predlaganje i razvijanje standarda za upravljanje kvalitetom elektroničkih komunikacijskih usluga
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Vrednovati pokazatelje kvalitete elektroničkih komunikacijskih usluga
Sudjelovati u procesu kreiranja subjektivne procjene kvalitete elektroničkih usluga uz primjenu odgovarajućih standarda
Primijeniti računalne alate za objektivnu procjenu kvalitete različitih informacijskih i komunikacijskih usluga
Odabrati mehanizme i tehnologije za kontrolu prometa i osiguravanje performansi kritičnih aplikacija
10.
Projektiranje elektroničkih komunikacijskih mreža i IK sustava u skladu sa smjernicama, standardima i primjerima dobre prakse zaštite zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati učinke elektroničkih komunikacija na okoliš i zdravlje
Primijeniti smjernice i standarde zaštite okoliša i zdravlja u planiranju elektroničkih komunikacijskih mreža i IK sustava
11.
Određivanje troškova razvoja i životnog ciklusa, izrađivanje ponuda za planiranje i implementaciju
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Utvrditi troškove pojedinih elemenata dizajniranog rješenja
Utvrditi dobiti od implementacije elektroničkih komunikacijskih sustava, mreža, usluga i rješenja
Analizirati troškove prijedloga dizajniranog rješenja
12.
Sudjelovanje u poslovima pretprodajne i postprodajne aktivnosti IK sustava
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Izraditi elemente ponuda za planiranje i implementaciju elektroničkih komunikacijskih sustava, mreža, usluga i rješenja
Poznavati načela i postupke pretprodajnih i postprodajnih aktivnosti
Prezentirati prijedloge rješenja IK sustava/usluga potencijalnom kupcu/korisniku
Izraditi plan pretprodajnih aktivnosti za IK sustav/uslugu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Dizajner / Dizajnerica informacijsko-komunikacijskih sustava
Datum upisa
8.7.2022
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje