Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Programerka / programer videoigara

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Umjetnost
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

 

Programerka / programer videoigara obavlja poslove dizajna i implementacije programskog koda igre, kao i integracije svih elemenata igre u finalni programski proizvod. Radi u timu, aktivno koristeći informacijsko-komunikacijske tehnologije i digitalne alate za suradnju, te ima dobar uvid u tehnologije razvoja videoigara.

Uvjeti rada

U anketi koja je provedena među poslodavcima i zaposlenicima, u sklopu pitanja o rizicima i psihofizičkim zahtjevima koje donosi rad na zanimanjima koja su predmet ovog istraživanja, svi ispitanici su kao glavni rizik detektirali umjetnu rasvjetu. Od psihofizičkih zahtjeva svi su se složili da su to: dugotrajno sjedenje, gledanje u monitor i dugotrajno korištenje zglobova ruku i prstiju (sindrom karpalnog tunela).


Rezultati ankete su predstavljeni u fokus grupama gdje su ispitanici zamoljeni da kažu da li navedeni rezultati dobro odražava rizike i zahtjeve, te da li imaju što za dodati vezano uz navedenu temu. U raspravi su se sudionici složili sa navedenim rizicima i psihofizičkim zahtjevima pri čemu su naglasili kako velik problem u industriji predstavljaju sljedeći fizički problemi: problemi sa zglobovima ruku i prstiju (karpalni tunel, artritis); zatim problemi sa očima i, što je posebno važno, problemi sa kralješnicom; te sljedeći psihološki problemi: stres i izgaranje (burnout) kod svih vodećih (lead) pozicija u sektoru videoigara. Navedeni problemi također su povezani i sa visokom identifikacijom te posvećenošću poslu koja karakterizira rad u sektoru.

Cjeloviti dokument izvješća temeljem analize ankete i fokus grupa nalazi se u prilogu - 4 Izvješće - Anketa i fokus grupe.pdf

Skupovi kompetencija (12)
1.
Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija i alata potrebnih za razvoj videoigara
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi proces pronalaska, odabira, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija uz pomoć informacijskih tehnologija
Razlikovati modele licenciranja sadržaja i programske podrške za razvoj videoigara
Postaviti programske sustave specijalizirane za razvoj igara, njihovo testiranje i ispravljanje grešaka
2.
Upravljanje procesom i akitvnostima razvoja videoigara i programske podrške
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati načine upravljanja resursima i prioritetima na projektu kroz sve faze razvoja
Upravljati resursima i prioritetima na projektu kroz sve faze razvoja
Koristiti alate za upravljanje projektima
Povezati koncepte, metode i alate vezane za organizaciju razvoja programske podrške
Opisati proces razvoja videoigre
Planirati faze tehničkog razvoja videoigara
Demonstrirati primjenu programskih sustava za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Objasniti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Koristiti programske sustave za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Koristiti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Koristiti programsku podršku i sadržaje videoigre u skladu s pravilima i definiranim licencama
3.
Dizajn arhitekture i strukture videoigara i programske podrške
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati tehničke zahtjeve
Analizirati izvedivost tehničkih zahtjeva
Planirati strukturu programskog koda
Izraditi specifikaciju programskog koda
Analizirati složenost programskih zadataka te postupak njihove izrade
Kreirati programsku specifikaciju videoigre na temelju zahtjeva iz drugih sektora
4.
Razvoj višemedijskih komponenti videoigara i programske podrške
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ugraditi sadržaje u okviru projekta proizvedene različitim alatima
Objasniti vrste i načine primjene razvojnih alata, okvira i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Koristiti razvojne alate, okvire i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Razvijati programski kod prema definiranoj specifikaciji
Objasniti načine integracije grafičkih elemenata videoigre
Objasniti načine integracije zvučnih elemenata videoigre
Opisati tehnologije za izradu korisničkih sučelja videoigre
Objasniti modalitete interakcije čovjeka s računalom
Integrirati grafičke elemente videoigre
Integrirati zvučne elemente videoigre
Implementirati proširenje proizvoda novim mogućnostima
Razviti korisničko sučelje videoigre
Primjeniti grafičke komponente za razvoj videoigre
5.
Modifikacija postojećih i razvoj vlastitih pokretača igara
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prilagoditi fizikalni sustav pokretača igara
Prilagoditi grafički sustav pokretača igara
Razviti grafičke komponente za razvoj videoigre
Modificirati grafičke komponente za razvoj videoigre
Kreirati fizikalni sustav pokretača igara
Razviti komponente za razvoj korisničkog sučelja videoigre
Kreirati grafički sustav pokretača igara
6.
Razvoj videoigara i programske podrške za različite platforme
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjeniti procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Provoditi procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Objasniti vrste i načine primjene programskih okruženja za razvoj programske podrške
Koristiti programska okruženja za razvoj programske podrške
Primijeniti fizička i programska sučelja vezana za interakciju s igrom
Razviti potporne alate za razvoj videoigara
Prilagoditi korisničko sučelje videoigre prema odabranom fizičkom korisničkom sučelju
Primjeniti potporne alate za razvoj videoigara
Modificirati potporne alate za razvoj videoigara
Razviti prototip videoigre
Razvijati nove sustave za ispravljanje grešaka
7.
Razvoj umreženih komponenti videoigara i programske podrške
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Objasniti koncepte i načine implementacije mrežnog igranja u videoigrama
Razviti module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Integrirati platforme za mrežnu distribuciju i monetizaciju videoigara s videoigrama
Razviti podršku mrežnog igranja za više igrača
Primjeniti module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Modificirati module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
8.
Razvoj logičkih, simulacijskih i komponenata umjetne inteligencije unutar videoigara i programske podrške
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati način implementacije logike videoigre
Razviti module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Razviti podršku lokalnog igranja za više igrača
Implementirati logiku videoigre
Primjeniti module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Modificirati module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Kreirati fizikalni sustav videoigre
Prilagoditi fizikalni sustav videoigre
Primijeniti fizikalni sustav videoigre
9.
Izrada razvojne dokumentacije i izvješćivanje u procesu razvoja videoigre i programske podrške
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Opisati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Opisati tehničke aspekte videoigre u dokumentu za dizajn i razvoj videogre (engl. Game Design Document - GDD)
Dokumentirati razvoj programskog koda
Objasniti metode praćenja i dokumentiranja razvoja i održavanja programskog koda
Objasniti metode dokumentiranja testiranja videoigre
10.
Testiranje i osiguravanje kvalitete videoigre i programske podrške
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Objasniti metode za upravljanje testiranjem programskog proizvoda
Koristiti metode za upravljanje testiranjem programskog proizvoda
Koristiti principe i metodologiju testiranja i debuggiranja programskog koda te njihovo dokumentiranje
Kombinirati metode i algoritme optimizacije programskog koda
Profilirati programski kod
Analizirati programski kod te njegovo ponašanje i performanse
Analizirati rezultate korisničkih testiranja
Modificirati videoigru i programsku podršku na temelju rezultata korisničkih testiranja
Objasniti metode provođenja testiranja videoigre
Imenovati indikatore temeljem kojih se mjeri kvaliteta proizvoda/usluge i prati napredak
Testirati programski kod te njegovo ponašanje i performanse
Provoditi testiranje programskog koda
Koristiti sustave za ispravljanje grešaka
11.
Istraživanje, analiza i vrednovanje trendova razvoja videoigara i programske podrške
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati potrebe proširenja proizvoda novim mogućnostima
Kritički prosuđivati nove modele i metodologije razvoja igara
Analizirati trendove u razvoju tehnologija i metodologija koje se primjenjuju u razvoju videoigara
12.
Suradnja i komuniciranje s unutarnjim i vanjskim dionicima projekta razvoja videoigara i programske podrške
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Primijeniti prikladne komunikacijske tehnike u stresnim i konfliktnim situacijama
Analizirati zadatake te znanja i sposobnosti članova tima u projektu
Objasniti način primjene programskih alata za komuniciranje s dionicima projekta
Rješavati konfliktne situacije unutar projektnog tima
Komunicirati s tehničkim timom kao i s drugim timovima unutar tvrtke
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Analiza i specifikacija poslovnih i tehničkih zahtjeva videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Identificirati načine upravljanja resursima i prioritetima na projektu kroz sve faze razvoja
Upravljati resursima i prioritetima na projektu kroz sve faze razvoja
Koristiti alate za upravljanje projektima
Povezati koncepte, metode i alate vezane za organizaciju razvoja programske podrške
Opisati proces razvoja videoigre
Planirati faze tehničkog razvoja videoigara
Identificirati tehničke zahtjeve
Analizirati izvedivost tehničkih zahtjeva
Planirati strukturu programskog koda
Izraditi specifikaciju programskog koda
Analizirati složenost programskih zadataka te postupak njihove izrade
Kreirati programsku specifikaciju videoigre na temelju zahtjeva iz drugih sektora
Primjeniti procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Provoditi procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Opisati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Opisati tehničke aspekte videoigre u dokumentu za dizajn i razvoj videogre (engl. Game Design Document - GDD)
Analizirati potrebe proširenja proizvoda novim mogućnostima
Analizirati zadatake te znanja i sposobnosti članova tima u projektu
2.
Suradnja i komuniciranje s unutarnjim i vanjskim dionicima projekta razvoja videoigre
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Identificirati načine upravljanja resursima i prioritetima na projektu kroz sve faze razvoja
Upravljati resursima i prioritetima na projektu kroz sve faze razvoja
Koristiti alate za upravljanje projektima
Demonstrirati primjenu programskih sustava za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Objasniti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Koristiti programske sustave za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Koristiti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Identificirati tehničke zahtjeve
Analizirati izvedivost tehničkih zahtjeva
Kreirati programsku specifikaciju videoigre na temelju zahtjeva iz drugih sektora
Ugraditi sadržaje u okviru projekta proizvedene različitim alatima
Opisati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Opisati tehničke aspekte videoigre u dokumentu za dizajn i razvoj videogre (engl. Game Design Document - GDD)
Dokumentirati razvoj programskog koda
Objasniti metode za upravljanje testiranjem programskog proizvoda
Koristiti metode za upravljanje testiranjem programskog proizvoda
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Primijeniti prikladne komunikacijske tehnike u stresnim i konfliktnim situacijama
Analizirati zadatake te znanja i sposobnosti članova tima u projektu
Objasniti način primjene programskih alata za komuniciranje s dionicima projekta
Rješavati konfliktne situacije unutar projektnog tima
Komunicirati s tehničkim timom kao i s drugim timovima unutar tvrtke
3.
Izrada i rukovanje digitalnom dokumentacijom u procesu razvoja videoigara
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Provoditi proces pronalaska, odabira, vrednovanja i učinkovitog korištenja informacija uz pomoć informacijskih tehnologija
Objasniti vrste i načine primjene razvojnih alata, okvira i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Koristiti razvojne alate, okvire i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Opisati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Opisati tehničke aspekte videoigre u dokumentu za dizajn i razvoj videogre (engl. Game Design Document - GDD)
Dokumentirati razvoj programskog koda
Objasniti metode praćenja i dokumentiranja razvoja i održavanja programskog koda
Objasniti metode dokumentiranja testiranja videoigre
Koristiti principe i metodologiju testiranja i debuggiranja programskog koda te njihovo dokumentiranje
Koristiti programske alate za komuniciranje s dionicima projekta
Objasniti način primjene programskih alata za komuniciranje s dionicima projekta
4.
Uspostava, instalacija i podešavanje odgovarajuće računalne, programske i ostale opreme za razvoj videogara
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Razlikovati modele licenciranja sadržaja i programske podrške za razvoj videoigara
Postaviti programske sustave specijalizirane za razvoj igara, njihovo testiranje i ispravljanje grešaka
Koristiti programsku podršku i sadržaje videoigre u skladu s pravilima i definiranim licencama
Identificirati tehničke zahtjeve
Objasniti vrste i načine primjene razvojnih alata, okvira i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Koristiti razvojne alate, okvire i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Objasniti vrste i načine primjene programskih okruženja za razvoj programske podrške
Koristiti programska okruženja za razvoj programske podrške
Opisati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Kombinirati metode i algoritme optimizacije programskog koda
Profilirati programski kod
5.
Oblikovanje, razvoj i integracija programskih komponenata videoigre i potpornih alata
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Razlikovati modele licenciranja sadržaja i programske podrške za razvoj videoigara
Povezati koncepte, metode i alate vezane za organizaciju razvoja programske podrške
Demonstrirati primjenu programskih sustava za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Objasniti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Koristiti programske sustave za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Koristiti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Koristiti programsku podršku i sadržaje videoigre u skladu s pravilima i definiranim licencama
Identificirati tehničke zahtjeve
Planirati strukturu programskog koda
Izraditi specifikaciju programskog koda
Ugraditi sadržaje u okviru projekta proizvedene različitim alatima
Objasniti vrste i načine primjene razvojnih alata, okvira i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Koristiti razvojne alate, okvire i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Razvijati programski kod prema definiranoj specifikaciji
Objasniti načine integracije grafičkih elemenata videoigre
Objasniti načine integracije zvučnih elemenata videoigre
Opisati tehnologije za izradu korisničkih sučelja videoigre
Objasniti modalitete interakcije čovjeka s računalom
Integrirati grafičke elemente videoigre
Integrirati zvučne elemente videoigre
Implementirati proširenje proizvoda novim mogućnostima
Razviti korisničko sučelje videoigre
Primjeniti grafičke komponente za razvoj videoigre
Prilagoditi fizikalni sustav pokretača igara
Prilagoditi grafički sustav pokretača igara
Razviti grafičke komponente za razvoj videoigre
Modificirati grafičke komponente za razvoj videoigre
Primjeniti procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Provoditi procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Objasniti vrste i načine primjene programskih okruženja za razvoj programske podrške
Koristiti programska okruženja za razvoj programske podrške
Primijeniti fizička i programska sučelja vezana za interakciju s igrom
Razviti potporne alate za razvoj videoigara
Prilagoditi korisničko sučelje videoigre prema odabranom fizičkom korisničkom sučelju
Primjeniti potporne alate za razvoj videoigara
Modificirati potporne alate za razvoj videoigara
Razviti prototip videoigre
Objasniti koncepte i načine implementacije mrežnog igranja u videoigrama
Razviti module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Integrirati platforme za mrežnu distribuciju i monetizaciju videoigara s videoigrama
Razviti podršku mrežnog igranja za više igrača
Primjeniti module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Modificirati module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Odabrati način implementacije logike videoigre
Razviti module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Razviti podršku lokalnog igranja za više igrača
Implementirati logiku videoigre
Primjeniti module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Modificirati module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Opisati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Opisati tehničke aspekte videoigre u dokumentu za dizajn i razvoj videogre (engl. Game Design Document - GDD)
Dokumentirati razvoj programskog koda
Objasniti metode praćenja i dokumentiranja razvoja i održavanja programskog koda
Koristiti principe i metodologiju testiranja i debuggiranja programskog koda te njihovo dokumentiranje
Kombinirati metode i algoritme optimizacije programskog koda
Profilirati programski kod
6.
Oblikovanje, razvoj i integracija programskih komponenti pokretača videoigara
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Razlikovati modele licenciranja sadržaja i programske podrške za razvoj videoigara
Povezati koncepte, metode i alate vezane za organizaciju razvoja programske podrške
Demonstrirati primjenu programskih sustava za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Objasniti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Koristiti programske sustave za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Koristiti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Koristiti programsku podršku i sadržaje videoigre u skladu s pravilima i definiranim licencama
Identificirati tehničke zahtjeve
Planirati strukturu programskog koda
Izraditi specifikaciju programskog koda
Objasniti vrste i načine primjene razvojnih alata, okvira i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Koristiti razvojne alate, okvire i okruženja koji se koriste u industriji razvoja igara (obrada grafike, 3D modeliranje, obrada zvuka...)
Razvijati programski kod prema definiranoj specifikaciji
Objasniti načine integracije grafičkih elemenata videoigre
Objasniti načine integracije zvučnih elemenata videoigre
Opisati tehnologije za izradu korisničkih sučelja videoigre
Objasniti modalitete interakcije čovjeka s računalom
Integrirati grafičke elemente videoigre
Integrirati zvučne elemente videoigre
Implementirati proširenje proizvoda novim mogućnostima
Razviti korisničko sučelje videoigre
Primjeniti grafičke komponente za razvoj videoigre
Prilagoditi fizikalni sustav pokretača igara
Prilagoditi grafički sustav pokretača igara
Razviti grafičke komponente za razvoj videoigre
Modificirati grafičke komponente za razvoj videoigre
Kreirati fizikalni sustav pokretača igara
Razviti komponente za razvoj korisničkog sučelja videoigre
Kreirati grafički sustav pokretača igara
Primjeniti procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Provoditi procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Objasniti vrste i načine primjene programskih okruženja za razvoj programske podrške
Koristiti programska okruženja za razvoj programske podrške
Primijeniti fizička i programska sučelja vezana za interakciju s igrom
Razviti potporne alate za razvoj videoigara
Prilagoditi korisničko sučelje videoigre prema odabranom fizičkom korisničkom sučelju
Primjeniti potporne alate za razvoj videoigara
Modificirati potporne alate za razvoj videoigara
Razvijati nove sustave za ispravljanje grešaka
Objasniti koncepte i načine implementacije mrežnog igranja u videoigrama
Razviti module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Integrirati platforme za mrežnu distribuciju i monetizaciju videoigara s videoigrama
Razviti podršku mrežnog igranja za više igrača
Primjeniti module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Modificirati module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Razviti module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Razviti podršku lokalnog igranja za više igrača
Primjeniti module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Modificirati module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Kreirati fizikalni sustav videoigre
Prilagoditi fizikalni sustav videoigre
Primijeniti fizikalni sustav videoigre
Opisati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Opisati tehničke aspekte videoigre u dokumentu za dizajn i razvoj videogre (engl. Game Design Document - GDD)
Dokumentirati razvoj programskog koda
Objasniti metode praćenja i dokumentiranja razvoja i održavanja programskog koda
Koristiti principe i metodologiju testiranja i debuggiranja programskog koda te njihovo dokumentiranje
Kombinirati metode i algoritme optimizacije programskog koda
Profilirati programski kod
7.
Implementacija nefunkcionalnih zahtjeva pri razvoju videoigara
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Povezati koncepte, metode i alate vezane za organizaciju razvoja programske podrške
Demonstrirati primjenu programskih sustava za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Objasniti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Koristiti programske sustave za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Koristiti metode za upravljanje razvojem programskog proizvoda
Koristiti programsku podršku i sadržaje videoigre u skladu s pravilima i definiranim licencama
Identificirati tehničke zahtjeve
Razvijati programski kod prema definiranoj specifikaciji
Objasniti načine integracije grafičkih elemenata videoigre
Opisati tehnologije za izradu korisničkih sučelja videoigre
Objasniti modalitete interakcije čovjeka s računalom
Integrirati grafičke elemente videoigre
Razviti korisničko sučelje videoigre
Primjeniti grafičke komponente za razvoj videoigre
Razviti grafičke komponente za razvoj videoigre
Modificirati grafičke komponente za razvoj videoigre
Razviti komponente za razvoj korisničkog sučelja videoigre
Primjeniti procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Provoditi procese potrebne za brzi razvoj prototipova videoigara
Objasniti vrste i načine primjene programskih okruženja za razvoj programske podrške
Koristiti programska okruženja za razvoj programske podrške
Razviti potporne alate za razvoj videoigara
Prilagoditi korisničko sučelje videoigre prema odabranom fizičkom korisničkom sučelju
Primjeniti potporne alate za razvoj videoigara
Modificirati potporne alate za razvoj videoigara
Razviti prototip videoigre
Objasniti koncepte i načine implementacije mrežnog igranja u videoigrama
Razviti module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Integrirati platforme za mrežnu distribuciju i monetizaciju videoigara s videoigrama
Razviti podršku mrežnog igranja za više igrača
Primjeniti module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Modificirati module za mrežnu potporu za razvoj videoigara
Razviti module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Razviti podršku lokalnog igranja za više igrača
Primjeniti module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Modificirati module za umjetnu inteligenciju za razvoj videoigara
Kreirati fizikalni sustav videoigre
Prilagoditi fizikalni sustav videoigre
Primijeniti fizikalni sustav videoigre
Opisati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Dokumentirati razvoj programskog koda
Objasniti metode praćenja i dokumentiranja razvoja i održavanja programskog koda
Koristiti principe i metodologiju testiranja i debuggiranja programskog koda te njihovo dokumentiranje
Kombinirati metode i algoritme optimizacije programskog koda
Profilirati programski kod
Analizirati programski kod te njegovo ponašanje i performanse
8.
Oblikovanje, razvoj i primjena testiranja i otklanjanje nedostataka pri razvoju videoigara
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Povezati koncepte, metode i alate vezane za organizaciju razvoja programske podrške
Demonstrirati primjenu programskih sustava za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Koristiti programske sustave za čuvanje i verzioniranje programske podrške i koda
Identificirati tehničke zahtjeve
Razvijati programski kod prema definiranoj specifikaciji
Implementirati proširenje proizvoda novim mogućnostima
Objasniti vrste i načine primjene programskih okruženja za razvoj programske podrške
Koristiti programska okruženja za razvoj programske podrške
Razvijati nove sustave za ispravljanje grešaka
Opisati strukturu i elemente projektne dokumentacije
Opisati tehničke aspekte videoigre u dokumentu za dizajn i razvoj videogre (engl. Game Design Document - GDD)
Dokumentirati razvoj programskog koda
Objasniti metode praćenja i dokumentiranja razvoja i održavanja programskog koda
Objasniti metode dokumentiranja testiranja videoigre
Objasniti metode za upravljanje testiranjem programskog proizvoda
Koristiti metode za upravljanje testiranjem programskog proizvoda
Koristiti principe i metodologiju testiranja i debuggiranja programskog koda te njihovo dokumentiranje
Kombinirati metode i algoritme optimizacije programskog koda
Profilirati programski kod
Analizirati programski kod te njegovo ponašanje i performanse
Analizirati rezultate korisničkih testiranja
Modificirati videoigru i programsku podršku na temelju rezultata korisničkih testiranja
Objasniti metode provođenja testiranja videoigre
Imenovati indikatore temeljem kojih se mjeri kvaliteta proizvoda/usluge i prati napredak
Testirati programski kod te njegovo ponašanje i performanse
Provoditi testiranje programskog koda
Koristiti sustave za ispravljanje grešaka
9.
Istraživanje novih metoda i tehnologija razvoja videoigara
Datum evidencije u Registar HKO
8.7.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Akademija dramske umjetnosti
Kompetencije
Identificirati tehničke zahtjeve
Analizirati izvedivost tehničkih zahtjeva
Objasniti vrste i načine primjene programskih okruženja za razvoj programske podrške
Koristiti programska okruženja za razvoj programske podrške
Primijeniti fizička i programska sučelja vezana za interakciju s igrom
Razvijati nove sustave za ispravljanje grešaka
Odabrati način implementacije logike videoigre
Implementirati logiku videoigre
Analizirati potrebe proširenja proizvoda novim mogućnostima
Kritički prosuđivati nove modele i metodologije razvoja igara
Analizirati trendove u razvoju tehnologija i metodologija koje se primjenjuju u razvoju videoigara
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Programerka / programer videoigara
Datum upisa
8.7.2022
Vrijedi do
1.10.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje