Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stručnjak/ stručnjakinja u marikulturi

Razina HKO
4.1
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

6.62.622.6221 Uzgajivači/uzgajivačice riba i školjki

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Stručnjaci/Stručnjakinje u marikulturi bave se uzgojem morskih organizama (npr. školjkaši, ribe, spužve i sl.) za prehranu ljudi i ostale namjene. Stručnjaci u marikulturi mogu raditi na: uzgajalištima školjkaša (dagnje i kamenice),  bijele ribe (lubin, komarča, hama i sl.), tuna te u mrijestilištu.

Stručnjak/Stručnjakinja u marikulturi zaposlen na uzgajalištu morskih organizama obavlja poslove ishodovanja propisanih dozvola potrebnih za postavljanje i rad uzgajališta, administrativne poslove vođenja evidencije nasada ribe ili školjkaša, hranjenja ribe, održavanja uzgajališta i sl. Svakodnevni radovi u mrijestilištu obuhvaćaju uzgoj i selekciju matičnog jata, mriještenje, inkubaciju oplođenih jaja, proizvodnju planktona, hranidbu, sortiranje i transportiranje mlađi kao i održavanje mrijestilišta. Radovi na uzgajalištu se obavljaju pomoću radnih brodova, radnih platformi i opreme za automatizaciju. Svakodnevni radovi na uzgajalištu ribe obuhvaćaju nasad mlađi, hranjenje ribe, izlov ribe, promjenu mreža u kojima se uzgaja riba, održavanje uzgojnih instalacija (sidreni sustav, konopi, mrežni kavezi, brodovi, strojevi i sl.), ronilačke radove itd. Osim radova na uzgajalištu potrebno je poznavati i pravilno postupanje s ribom nakon izlova (sortiranje, pakiranje, preradu i otpremu).

Stručnjak/Stručnjakinja u marikulturi mora se znati služiti strojevima i opremom koja se koristi na uzgajalištima i upravljati brodicom. Poželjna je i osposobljenost za ronjenje s autonomnim ronilačkim aparatom (boce s komprimiranim zrakom). Potrebna je odgovornost, učinkovito i racionalno upravljanje resursima, spremnost na cjeloživotno učenje, orijentiranost na rezultate rada te svjesnost o važnosti očuvanja okoliša.

Uvjeti rada

Stručnjak/Stručnjakinja u marikulturi provodi većinu radnog vremena na otvorenom, izložen različitim vremenskim uvjetima: suncu, kiši, vjetrovima, vrućini i hladnoći. Posao u marikulturi se preporuča osobama sklonim fizičkom radu i radu na otvorenom, koje vole more i prirodu i prihvaćaju sve dobre i loše strane rada u navedenim uvjetima. 

Skupovi kompetencija (5)
1.
Analiziranje i planiranje poslovanja u marikulturi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati i primjenjivati osnove matematike i prirodnih znanosti (npr. za različite proračune, financijske kalkulacije, čitanje shema i dijagrama vezanih za upravljanje uređajima i strojevima, navigaciju, vremensku prognozu i sl.)
Analizirati županijske prostorne planove kao osnove za odabir lokacije za postavljanje uzgajališta marikulture
Analizirati uvjete okoliša za uzgoj organizama u marikulturi (salinitet, kisik, temperatura mora)
Pratiti i analizirati dugoročne vremenske prognoze
Odabrati lokaciju za uzgajalište organizama u marikulturi (npr. ribe, školjkaša i sl.)
Sudjelovati u izradi idejnog projekta uzgajališta organizama u marikulturi
Planirati kupnju opreme za uzgajalište organizama u marikulturi
Planirati nabavke hrane za ribu na mjesečnoj razini ili po potrebi
Planirati povećanje kvote uzgajališta organizama marikulture na godišnjoj razini
Planirati rad u smjenama za zaposlenike na mjesečnoj razini
Pripremati sredstva za siguran i rad u skladu s pravilima struke na marikulturnom uzgajalištu (npr. plovila, radne alate i sl.)
Sudjelovati u osnivanju tvrtke ili obrta za marikulturnu djelatnost
Sudjelovati u apliciranju na državne potpore u akva-kulturi ili na sredstva iz EU fondova
Pribavljati dokumentaciju za nacionalne i EU projekte za sufinancirana i bespovratna sredstva
2.
Postavljanje i održavanje uzgajališta/ mrijestilišta uz vođenje prateće dokumentacije
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati biološke karakteristike i procese uzgajanih organizama u marikulturi (ribe, školjkaši, spužve i sl.)
Poznavati tehnologiju uzgoja organizama u marikulturi (ribe, školjkaši, spužve, mlađ i sl.)
Poznavati osnove oceanografije
Postaviti opremu za uzgajalište organizama marikulture u more prema geodetskim izračunima
Održavati uzgojne instalacije u marikulturi (sidrene sustave, kaveze, mreže)
Održavati uzgajalište riba (zamijeniti konope, pregledavati i sl.)
Roniti i otklanjati oštećenja na podvodnim kavezima i ostaloj opremi za uzgoj kultura u marikulturi
Izmjenjivati mreže koje su obrasle algama i školjkašima i raznim morskim organizmima
Održavati mrijestilište
Voditi evidenciju uzgajališta (nasadi, hranidba, mortalitet, radovi na uzgajalištu i sl.)
Evidentirati vođenje HACCP sustava (npr. svakodnevno čišćenje, temperatura komore, količina prodanih školjkaša ili ribe i sl.)
Evidentirati opće stanje uzgajališta u marikulturi
Evidentirati izmjene i lokacije izmijenjenih mreža
3.
Uzgajanje riba, školjkaša, spužvi i riblje mlađi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati higijenske standarde u uzgoju organizama u marikulturi
Poznavati bolesti uzgajanih organizama u marikulturi
Nabavljati riblju mlađ sezonski ovisno o prirastu ribe
Nadomjestiti mlađ školjkaša po potrebi
Postavljati uzgajalište ovisno o području uzgoja (npr. duple linije/longline sistem, podvodni i sl.)
Sortirati školjkaše prema veličini
Vraćati manje i srednje školjkaše natrag u pergolare i u more da narastu
Kontrolirati vizualno svaku liniju sa školjkašima da ne postane preteška
Nasaditi mlađ ribe (pustiti mlađ u kavez u more)
Hraniti ribe gotovom hranom ili svježom ribom, ovisno o vrsti ribe u uzgoju (ručno ili automatski)
Obavljati vizualni dnevni pregled riba (da se ustanovi da nije došlo do nekog oboljenja ili anomalija kod riba)
Uzgajati i selektirati matično jato
Pripremati matično jato za mriještenje i nadzirati proces mriještenja
Skupljati i inkubirati oplođena jaja
Proizvoditi živu hranu (fitoplankton i zooplankton)
Uzgajati mlađ (hraniti, selektirati po veličini)
Odvajati deformiranu i oštećenu mlađ
4.
Pripremanje uzgojenih proizvoda u marikulturi za prodaju, njihovo distribuiranje i prodaja
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upravljati brodom za uzgoj školjkaša
Pregledati pergolare i izdvajati konzumne školjkaše (školjkaše određene veličine prema prodajnim standardima)
Obavljati čišćenje školjkaša za prodaju (u stroju ili ručno)
Pakirati velike sortirane školjkaše za prodaju
Provoditi školjkaše kroz otpremni centar u skladu s propisima
Distribuirati školjkaše na tržište
Upravljati brodom za uzgoj ribe
Izlovljavati ribu te ju stavljati u posude s ledom
Sortirati izlovljenu ribu po veličini
Pripremati ribu za daljnju preradu (čistiti, filetirati) prema potrebama tržišta
Pakirati i distribuirati ribu na tržište
Pripremati mlađ za transport i isporučivati ju
Prodavati uzgojenu ribu, školjkaše i ostale proizvode marikulture na veliko i malo
Izdavati virmanske račune za velike kupce proizvoda marikulture
5.
Organiziranje i vođenje poslovanja u marikulturi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati dnevni rad na uzgajalištu (npr. hrana, radne smjene, oprema, repromaterijal i sl.)
Primjenjivati osnovne informatičke aplikacije u svakodnevnom radu (za pisanje teksta, proračun i digitalno kumuniciranje)
Evidentirati utrošenu hranu za uzgoj ribe
Pisati godišnji očevidnik o proizvodnji i prodaji ribe i školjkaša
Naplaćivati račune prilikom prodaje na malo putem fiskalne blagajne
Voditi evidenciju o naplati veleprodajnih računa
Nabavljati hranu za ribu (npr. odabir vrste hrane, proizvođača hrane i uvjeta nabave)
Promovirati svoju djelatnost u marikulturi putem web-stranica i društvenih mreža
Surađivati s Upravom za ribarstvo, veterinarskom i sanitarnom inspekcijom, s kolegama iz struke te unutar radnog tima
Profesionalno i poslovno komunicirati s kupcima te klijentima u veleprodaji
Poslovati u skladu s načelima HACCP sustava (npr. izlov, pakiranje, skladištenje)
Pribavljati certifikate izvrsnosti/kvalitete u marikulturi (npr. za školjke, ribe i sl.)
Pribavljati certifikate za eko-uzgoj u marikulturi
Ispisivati deklaracije za sljedivost pošiljke morskih proizvoda
Koristiti radnu odjeću i obuću u skladu s propisima zaštite na radu
Provoditi pravila o zaštiti na radu
Analizirati uvjete okoliša (salinitet, kisik, temperatura mora)
Prikupljati, sortirati i zbrinjavati otpad u marikulturi na propisani način (npr. ostaci mreža, pergolara, uginula riba, razne ambalaže i sl.)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Analiziranje i planiranje poslova u marikulturi
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati i primjenjivati osnove matematike i prirodnih znanosti (npr. za različite proračune, financijske kalkulacije, čitanje shema i dijagrama vezanih za upravljanje uređajima i strojevima, navigaciju, vremensku prognozu i sl.)
Analizirati županijske prostorne planove kao osnove za odabir lokacije za postavljanje uzgajališta marikulture
Analizirati uvjete okoliša za uzgoj organizama u marikulturi (salinitet, kisik, temperatura mora)
Pratiti i analizirati dugoročne vremenske prognoze
Odabrati lokaciju za uzgajalište organizama u marikulturi (npr. ribe, školjkaša i sl.)
Sudjelovati u izradi idejnog projekta uzgajališta organizama u marikulturi
Planirati kupnju opreme za uzgajalište organizama u marikulturi
Planirati nabavke hrane za ribu na mjesečnoj razini ili po potrebi
Planirati povećanje kvote uzgajališta organizama marikulture na godišnjoj razini
Planirati rad u smjenama za zaposlenike na mjesečnoj razini
Poznavati biološke karakteristike i procese uzgajanih organizama u marikulturi (ribe, školjkaši, spužve i sl.)
Poznavati tehnologiju uzgoja organizama u marikulturi (ribe, školjkaši, spužve, mlađ i sl.)
Poznavati osnove oceanografije
Poznavati higijenske standarde u uzgoju organizama u marikulturi
Poznavati bolesti uzgajanih organizama u marikulturi
2.
Pripremne aktivnosti pri obavljanju poslova u marikulturi
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremati sredstva za siguran i rad u skladu s pravilima struke na marikulturnom uzgajalištu (npr. plovila, radne alate i sl.)
Postaviti opremu za uzgajalište organizama marikulture u more prema geodetskim izračunima
Održavati uzgojne instalacije u marikulturi (sidrene sustave, kaveze, mreže)
Nabavljati riblju mlađ sezonski ovisno o prirastu ribe
Nadomjestiti mlađ školjkaša po potrebi
Organizirati dnevni rad na uzgajalištu (npr. hrana, radne smjene, oprema, repromaterijal i sl.)
3.
Uzgajanje školjkaša
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Postavljati uzgajalište ovisno o području uzgoja (npr. duple linije/longline sistem, podvodni i sl.)
Sortirati školjkaše prema veličini
Vraćati manje i srednje školjkaše natrag u pergolare i u more da narastu
Kontrolirati vizualno svaku liniju sa školjkašima da ne postane preteška
Upravljati brodom za uzgoj školjkaša
Pregledati pergolare i izdvajati konzumne školjkaše (školjkaše određene veličine prema prodajnim standardima)
Obavljati čišćenje školjkaša za prodaju (u stroju ili ručno)
Pakirati velike sortirane školjkaše za prodaju
Provoditi školjkaše kroz otpremni centar u skladu s propisima
Distribuirati školjkaše na tržište
4.
Uzgajanje ribe
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Održavati uzgajalište riba (zamijeniti konope, pregledavati i sl.)
Roniti i otklanjati oštećenja na podvodnim kavezima i ostaloj opremi za uzgoj kultura u marikulturi
Izmjenjivati mreže koje su obrasle algama i školjkašima i raznim morskim organizmima
Nasaditi mlađ ribe (pustiti mlađ u kavez u more)
Hraniti ribe gotovom hranom ili svježom ribom, ovisno o vrsti ribe u uzgoju (ručno ili automatski)
Obavljati vizualni dnevni pregled riba (da se ustanovi da nije došlo do nekog oboljenja ili anomalija kod riba)
Upravljati brodom za uzgoj ribe
Izlovljavati ribu te ju stavljati u posude s ledom
Sortirati izlovljenu ribu po veličini
Pripremati ribu za daljnju preradu (čistiti, filetirati) prema potrebama tržišta
Pakirati i distribuirati ribu na tržište
5.
Uzgajanje mlađi
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Održavati mrijestilište
Uzgajati i selektirati matično jato
Pripremati matično jato za mriještenje i nadzirati proces mriještenja
Skupljati i inkubirati oplođena jaja
Proizvoditi živu hranu (fitoplankton i zooplankton)
Uzgajati mlađ (hraniti, selektirati po veličini)
Odvajati deformiranu i oštećenu mlađ
Pripremati mlađ za transport i isporučivati ju
6.
Obavljanje administrativnih poslova u marikulturnoj djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Sudjelovati u osnivanju tvrtke ili obrta za marikulturnu djelatnost
Sudjelovati u apliciranju na državne potpore u akva-kulturi ili na sredstva iz EU fondova
Pribavljati dokumentaciju za nacionalne i EU projekte za sufinancirana i bespovratna sredstva
Voditi evidenciju uzgajališta (nasadi, hranidba, mortalitet, radovi na uzgajalištu i sl.)
Evidentirati vođenje HACCP sustava (npr. svakodnevno čišćenje, temperatura komore, količina prodanih školjkaša ili ribe i sl.)
Evidentirati opće stanje uzgajališta u marikulturi
Evidentirati izmjene i lokacije izmijenjenih mreža
Primjenjivati osnovne informatičke aplikacije u svakodnevnom radu (za pisanje teksta, proračun i digitalno kumuniciranje)
Evidentirati utrošenu hranu za uzgoj ribe
Pisati godišnji očevidnik o proizvodnji i prodaji ribe i školjkaša
7.
Obavljanje komercijalnih poslova u marikulturnoj djelatnosti i poslovna suradnja
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Prodavati uzgojenu ribu, školjkaše i ostale proizvode marikulture na veliko i malo
Izdavati virmanske račune za velike kupce proizvoda marikulture
Naplaćivati račune prilikom prodaje na malo putem fiskalne blagajne
Voditi evidenciju o naplati veleprodajnih računa
Nabavljati hranu za ribu (npr. odabir vrste hrane, proizvođača hrane i uvjeta nabave)
Promovirati svoju djelatnost u marikulturi putem web-stranica i društvenih mreža
Surađivati s Upravom za ribarstvo, veterinarskom i sanitarnom inspekcijom, s kolegama iz struke te unutar radnog tima
Profesionalno i poslovno komunicirati s kupcima te klijentima u veleprodaji
8.
Osiguranje kvalitete proizvoda marikulture
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poslovati u skladu s načelima HACCP sustava (npr. izlov, pakiranje, skladištenje)
Pribavljati certifikate izvrsnosti/kvalitete u marikulturi (npr. za školjke, ribe i sl.)
Pribavljati certifikate za eko-uzgoj u marikulturi
Ispisivati deklaracije za sljedivost pošiljke morskih proizvoda
9.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u marikulturi
Datum evidencije u Registar HKO
28.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti radnu odjeću i obuću u skladu s propisima zaštite na radu
Provoditi pravila o zaštiti na radu
Analizirati uvjete okoliša (salinitet, kisik, temperatura mora)
Prikupljati, sortirati i zbrinjavati otpad u marikulturi na propisani način (npr. ostaci mreža, pergolara, uginula riba, razne ambalaže i sl.)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/ stručnjakinja u marikulturi
Datum upisa
28.6.2022
Vrijedi do
15.6.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje