Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Ronilac u gospodarstvu / Roniteljica u gospodarstvu

Razina HKO
2
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.75.754.7541 Ronioci/roniteljice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Ronilac u gospodarstvu / Roniteljica u gospodarstvu na svom radnom mjestu obavlja posao ronjenjem,  u vodi i na povišenom atmosferskom planu u raznim gospodarskim djelatnostima.

Poslovi ronjenjem mogu se obavljati u različitim područjima rada kao što su: rekonstrukcija, izgradnja i popravci podvodnih građevina, raznih instalacija, održavanje brodova, uzgoj ribe, ronjenje u medijske svrhe, te rekreativni i turistički sektor. Svaki od navedenih poslova i područja rada zahtijeva posebna specifična znanja i obuku.

Pri radu koriste različite alate i opremu kao što su:  oprema s dovodom zraka ili mješavine plina za disanje s površine pupkovinom ( eng. SSDE, Surface Supplied Diving Equipment), autonomna ronilačka oprema (eng. SCUBA, Self Contained Underwater Breathing Apparatus), podvodne alate pneumatskog i hidrauličkog tipa, ostale alate za rad pod vodom, komunkacijsko signalizacijsku opremu i sl.

Posao zahtijeva prilagodbu zakonskoj regulativi koja određuje stupanj fizičke i zdravstvene spreme ronioca. Zbog prirode posla traži se zadovoljavajuće zdravstveno stanje, osobito plućno respiratornog i kardiovaskularnog sustava. Zbog prirode posla mora prolaziti redovite liječničke preglede.

Uvjeti rada

Rad ronoca u gospodarstvu / roniteljice u gospodarstvu obavlja se u izrazito nepovoljnim uvjetima, pod vodom, u uvjetima viskog tlaka, često u skučenim i uskim prostorima te zahtijeva dobru tjelesnu kondiciju, spretnost, strpljivost, emocionalnu stabilnost, sklonost timskom radu i prilagodljivost.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Pripremne radnje u ronjenju
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u planiranju i organiziranju ronjenja uvažavajući dobivenu zadaću i podjelu uloga u ronilačkom timu
Dogovoriti sa suradnicima i drugim operativnim osobama plan izvršenja ronilačke zadaće
2.
Ronilačka oprema
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u održavanju ronilačke opreme u ispravnom stanju
Pripremiti i kontrolirati ronilačku opremu prije zarona
Sudjelovati u pripremi punjenja boca sa zrakom / mješavinom plina
Pravilno koristiti osnovnu i dodatnu ronilačku opremu prema potrebi zadatka pod vodom
3.
Rad pod vodom
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti alate, strojeve i opremu prema potrebi zadatka pod vodom
Obavljati zadatke pod vodom u različitim hidrometeorološkim uvjetima
Služiti se znakovima komunikacije pod vodom
Poštivati planirano vrijeme urona prema dubini urona
Poštivati plan ronilačke operacije
Voditi osobni dnevnik ronjenja
4.
Izvještavanja u ronjenju
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izvijestiti suradnike i/ili druge operativne osobe o izvršenoj zadaći
Izvijestiti suradnike i/ili druge operativne osobe o tijeku ronilačke zadaće
5.
Zaštita zdravlja i zaštita na radu u ronjenju
Sektor
Osobne, usluge zaštite i druge usluge
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati moguće opasnosti i reagirati na način da ne ugrožava sebe ili druge u opasnim ili neplaniranim situacijama
Koristiti zaštitnu opremu kod obavljanja ronilačkih zadaća
Poštivati propise i norme kod obavljanja zadataka pod vodom
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (3)
1.
Sudjelovanje u organiziranju i planiranju ronjenja prema postavljenoj zadaći
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sudjelovati u planiranju i organiziranju ronjenja uvažavajući dobivenu zadaću i podjelu uloga u ronilačkom timu
Dogovoriti sa suradnicima i drugim operativnim osobama plan izvršenja ronilačke zadaće
Sudjelovati u održavanju ronilačke opreme u ispravnom stanju
2.
Obavljanje zadataka pod vodom prema dodijeljenim zadaćama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pripremiti i kontrolirati ronilačku opremu prije zarona
Sudjelovati u pripremi punjenja boca sa zrakom / mješavinom plina
Pravilno koristiti osnovnu i dodatnu ronilačku opremu prema potrebi zadatka pod vodom
Koristiti alate, strojeve i opremu prema potrebi zadatka pod vodom
Obavljati zadatke pod vodom u različitim hidrometeorološkim uvjetima
Služiti se znakovima komunikacije pod vodom
Poštivati planirano vrijeme urona prema dubini urona
Poštivati plan ronilačke operacije
Prepoznati moguće opasnosti i reagirati na način da ne ugrožava sebe ili druge u opasnim ili neplaniranim situacijama
Koristiti zaštitnu opremu kod obavljanja ronilačkih zadaća
Poštivati propise i norme kod obavljanja zadataka pod vodom
3.
Administriranje i izvještavanje o obavljenim ronilačkim zadaćama
Datum evidencije u Registar HKO
20.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi osobni dnevnik ronjenja
Izvijestiti suradnike i/ili druge operativne osobe o izvršenoj zadaći
Izvijestiti suradnike i/ili druge operativne osobe o tijeku ronilačke zadaće
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Ronilac u gospodarstvu / Roniteljica u gospodarstvu
Predlagatelj
Datum upisa
20.6.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje