Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Upravitelj prijevoznih procesa / Upraviteljica prijevoznih procesa

Razina HKO
7.1
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
Promet
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2141.61.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka željezničkoga prometa

2141.62.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka cestovnog prometa

2141.63.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka zračnoga prometa

2141.67.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka pomorskoga prometa

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.216.2164 Inženjeri/inženjerke urbanizma i prometa

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Upravitelj prijevoznih procesa/ upraviteljica prijevoznih procesa predstavlja zanimanje koje obavlja poslove u području upravljanja prijevoznim procesima uz primjenu administrativnih, sigurnosnih i zakonodavnih okvira, te standarda i smjernica u području prometa. Jedan od glavnih poslova ovog zanimanja je planiranje, analiziranje i optimiziranje te upravljanje procesima i uslugama. Sve navedeno obavlja uz primjenu načela sigurnosti i ekološke prihvatljivosti, standarda kvalitete i korisničkih zahtjeva u prijevoznim procesima. Detaljnije, poznaje i utvrđuje troškove, prihode i rashode elemenata i procesa prijevozne djelatnosti, poznaje načela upravljanja prometnim tokovima kao i vrste, uzroke i posljedice incidenata u prometu. Ovo zanimanje sintentizira administrativne vještine, ali i vještine planiranja i organizacije u prijevoznim procesima te je Upravitelj prijevoznih procesa/upraviteljica prijevoznih procesa atraktivno zanimanje koje je konkurentno na tržištu rada. 

Uvjeti rada

Upravitelj prijevoznih procesa/upraviteljica prijevoznih procesa će svoj posao obavljati u zatvorenom prostoru s umjetnom rasvjetom. Posao karakterizira povremeni rad u smjenama, dugotrajno gledanje zaslona računala i/ili pripadajuće opreme te dugotrajno sjedenje.

Karakterizira ga i povremeni terenski rad, odnosno rad na otvorenom za potrebe provedbe istraživanja (npr. prikupljanje podataka na terenu) što podrazumijeva izloženost različitim vremenskim uvjetima.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Upravljanje radnim timovima, administriranje poslovnih procesa i komuniciranje u području upravljanja prijevoznim procesima
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati načela upravljanja radnim timovima i radnog raspoređivanja zaposlenika
Izrađivati i analizirati izvješća, pokazatelje izvedbe poslovnih procesa i ispunjavanja postavljenih ciljeva
Znati načela poslovne komunikacije i timskog rada
Komunicirati u različitim oblicima sa suradnicima, nadređenima i korisnicima u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju
Učinkovito prezentirati podatke, projekte, planove i rješenja u području upravljanja prijevoznim procesima
2.
Planiranje, organiziranje i upravljanje radom prijevoznog trgovačkog društva
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati poslovne procese, organizaciju rada, skupine poslova i specijalizacija prijevoznog trgovačkog društva
Sudjelovati u planiranju poslovanja prijevoznog trgovačkog društva
Znati funkcije i način organizacije rada i poslovanja prijevoznog trgovačkog društva
Sudjelovati u izradi planova optimiziranja poslovanja prijevoznog trgovačkog društva
Izraditi plan razvoja prijevoznog trgovačkog društva
Osmisliti i izraditi periodičke i analitičke izvještaje o radu prijevoznog trgovačkog društva na strateškoj razini te planove i rješenja za optimiziranje poslovanja prijevoznog trgovačkog društva
Poznavati vrste i mogućnosti primjene inovativnih tehnologija u poslovanju prijevoznog trgovačkog društva
Organizirati rad i poslovanje prijevoznog trgovačkog društva
3.
Primjena administrativnih, sigurnosnih i zakonodavnih okvira, standarda i smjernica u području prometa u organiziranju rada organizacija i upravljanju prijevoznim procesima i sredstvima
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati administrativne i sigurnosne propise, standarde i mjere te operativne politike u području prometa
Provjeravati usklađenost rada organizacije i osoblja te elemenata prijevoznih procesa s administrativnim, sigurnosnim i zakonskim propisima i procedurama
Sudjelovati u planiranju i organiziranju aktivnosti i koraka dobivanja dozvola i licencija za rad potrebnih u prijevoznom trgovačkom društvu
Sudjelovati u planiranju i organiziranju aktivnosti i koraka dobivanja dozvola i licencija za upotrebu prijevoznih sredstava
Utvrditi usklađenost usluga i poslovanja s propisima iz područja prometne sigurnosti, prijevoza te tehničkih zahtjeva za prijevozna sredstva
Znati regulativne zahtjeve i standarde kvalitete za prijevozna sredstva
Utvrditi usklađenost prijevoznih sredstava s regulativnim zahtjevima, standardima kvalitete i zahtjevima putnika i klijenata
Znati propise o sigurnosti i zaštiti na radu
Primjeniti propise o sigurnosti i zaštiti na radu
4.
Primjena načela sigurnosti i ekološke prihvatljivosti, standarda kvalitete i korisničkih zahtjeva i potreba u prijevoznim procesima
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati načine i metode utvrđivanja iskustva, zadovoljstva, zahtjeva i potreba korisnika prijevoznih procesa
Ispitati i utvrditi iskustva, zadovoljstvo, zahtjeve i potrebe korisnika prijevoznih procesa
Znati učinke prometnih tehnologija i procesa na okoliš
Planirati prijevozne procese uz uvažavanje načela sigurnosti i ekološke prihvatljivosti
Odabrati ekološki prihvatljive prometne tehnologije
Znati rizike i metode upravljanja rizikom u prijevoznim procesima
Prepoznati rizike i primjeniti metode upravljanja rizikom u prijevoznim procesima
5.
Planiranje troškova povezanih s prijevoznom djelatnosti
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati na osnovnoj razini sustave, modele i normativne zahtjeve operativnog, administrativnog i financijskog izvješćivanja u području prometa
Znati utvrditi troškove elemenata i procesa prijevozne djelatnosti
Utvrditi prihode i rashode elemenata i procesa prijevozne djelatnosti
Znati elemente i načine izračunavanja i praćenja godišnjeg proračuna koji se odnose na prijevoznu djelatnost
Izraditi godišnji proračun u dijelu koji se odnosi na prijevoznu djelatnost
6.
Operativno upravljanje, nadziranje i vođenje prometa
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati načela upravljanja prometnim tokovima
Poznavati načela strateškog planiranja prometnih tokova u svrhu optimizacije troškova i vremena putovanja
Znati operativno definirati zadatke, aktivnosti i procese vezane uz upravljanje, nadziranje i vođenje prometa
Znati definirati prioritete prilikom upravljanja, nadziranja i vođenja prometa
Organizirati upravljanje i vođenje prometa u izvanrednim situacijama
7.
Planiranje, analiziranje i optimiziranje te upravljanje prijevoznim procesima i uslugama
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati elemente i način organizacije prijevoznih usluga
Znati elemente i načine usklađivanja voznih redova (redova plovidbe/letenja)
Izraditi vozni red (red plovidbe/letenja) prilagođen zahtjevima korisnika
Planirati raspored resursa u obavljanju prijevoznih usluga
Znati metode optimizacije ruta putovanja u svrhu financijskih i vremenskih ušteda
Planirati rute putovanja prijevoznih sredstava
Znati načela organizacije intermodalnog prijevoza
Utvrditi i kvantificirati zahtjeve za intermodalni prijevoz
Znati elemente i načela organizacije javnih gradskih prometnih sustava
Organizirati i nadzirati procese u javnom gradskom prometnom sustavu
Znati elemente, načela organizacije i provedbe procesa i potprocesa u prijevozu putnika i robe uz poznavanje specifičnosti pojedinih vrsta prijevoza
Znati definirati parametre potrebnih transportnih sredstava i usluga u svrhu provedbe procesa nabave istih
Organizirati i nadzirati procese i potprocese u prijevozu putnika i roba
Procijeniti potražnju za različitim prijevoznim uslugama
Utvrditi potrebne kapacitete za obavljanje različitih prijevoznih usluga
Znati parametre učinkovitosti prijevoznih procesa i načine njihova utvrđivanja
Znati alate za statističko modeliranje učinkovitosti prijevoznih procesa i mogućnosti njihova korištenja
Utvrditi parametre učinkovitosti prijevoznih procesa korištenjem alata za statističko modeliranje
Znati pokazatelje performansi prijevoznih sredstava i načine njihova utvrđivanja
Znati eksterne utjecaje koji dovode do slabljenja i poboljšanja performansi prijevoznih sredstava
Utvrditi eksterne utjecaje koji dovode do slabljenja i poboljšanja performansi prijevoznih sredstava
Utvrditi učinke slabljenja i poboljšanja performansi prijevoznih sredstava na kvalitetu usluge
8.
Planiranje, provođenje i nadzor tehničkog održavanja prijevoznih sredstava
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati pokazatelje tehničke ispravnosti prijevoznih sredstava i načine njihova utvrđivanja
Znati metode za određivanje pouzdanosti, obnovljivosti i raspoloživosti prijevoznih sredstava
Organizirati i upravljati radom stanice za tehnički pregled vozila
Nadzirati rad stanica za tehnički pregled vozila
Planirati provedbu tehničkog održavanja prijevoznih sredstava
Planirati nabavu rezervnih dijelova i komponenti za prijevozna sredstva
Planirati nabavu novih prijevoznih sredstava
Sudjelovati u procesu nabave prijevoznih sredstava
9.
Upravljanje problemima i incidentima u prometu
Sektor
Promet i logistika - Promet
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati vrste, uzroke i posljedice incidenata u prometu
Osmisliti postupke rješavanja incidenata u prometu
Izraditi simulacije prijevoznih procesa u različitim scenarijima
Znati matematičke i logičke modele za opisivanje problema u prometu te modele prikupljanja i strukturiranja prometnih podataka
Opisati probleme u prometu matematičkim i logičkim modelima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Planiranje i izvođenje poslovnih zadataka i organiziranje poslovnih procesa u području upravljanja prijevoznim procesima te upravljanje pripadajućim radnim timovima
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati načela upravljanja radnim timovima i radnog raspoređivanja zaposlenika
Izrađivati i analizirati izvješća, pokazatelje izvedbe poslovnih procesa i ispunjavanja postavljenih ciljeva
Poznavati poslovne procese, organizaciju rada, skupine poslova i specijalizacija prijevoznog trgovačkog društva
Sudjelovati u planiranju poslovanja prijevoznog trgovačkog društva
2.
Operativno upravljanje, nadziranje i vođenje prometa
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati načela upravljanja prometnim tokovima
Poznavati načela strateškog planiranja prometnih tokova u svrhu optimizacije troškova i vremena putovanja
Znati operativno definirati zadatke, aktivnosti i procese vezane uz upravljanje, nadziranje i vođenje prometa
Znati definirati prioritete prilikom upravljanja, nadziranja i vođenja prometa
Organizirati upravljanje i vođenje prometa u izvanrednim situacijama
3.
Planiranje i optimiziranje prijevoznih usluga, ruta prijevoza, voznih redova (redova plovidbe/letenja) i intermodalnog prijevoza
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati elemente i način organizacije prijevoznih usluga
Znati elemente i načine usklađivanja voznih redova (redova plovidbe/letenja)
Izraditi vozni red (red plovidbe/letenja) prilagođen zahtjevima korisnika
Planirati raspored resursa u obavljanju prijevoznih usluga
Znati metode optimizacije ruta putovanja u svrhu financijskih i vremenskih ušteda
Planirati rute putovanja prijevoznih sredstava
Znati načela organizacije intermodalnog prijevoza
Utvrditi i kvantificirati zahtjeve za intermodalni prijevoz
Znati elemente i načela organizacije javnih gradskih prometnih sustava
Organizirati i nadzirati procese u javnom gradskom prometnom sustavu
4.
Organiziranje i upravljanje radom prijevoznog trgovačkog društva
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati funkcije i način organizacije rada i poslovanja prijevoznog trgovačkog društva
Sudjelovati u izradi planova optimiziranja poslovanja prijevoznog trgovačkog društva
Izraditi plan razvoja prijevoznog trgovačkog društva
Osmisliti i izraditi periodičke i analitičke izvještaje o radu prijevoznog trgovačkog društva na strateškoj razini te planove i rješenja za optimiziranje poslovanja prijevoznog trgovačkog društva
Poznavati vrste i mogućnosti primjene inovativnih tehnologija u poslovanju prijevoznog trgovačkog društva
Organizirati rad i poslovanje prijevoznog trgovačkog društva
5.
Osmišljavanje i operativno upravljanje procesima i potprocesima u prijevozu putnika i roba te praćenje i analiziranje učinkovitosti prijevoznih procesa i sredstava
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati elemente, načela organizacije i provedbe procesa i potprocesa u prijevozu putnika i robe uz poznavanje specifičnosti pojedinih vrsta prijevoza
Znati definirati parametre potrebnih transportnih sredstava i usluga u svrhu provedbe procesa nabave istih
Organizirati i nadzirati procese i potprocese u prijevozu putnika i roba
Procijeniti potražnju za različitim prijevoznim uslugama
Utvrditi potrebne kapacitete za obavljanje različitih prijevoznih usluga
Znati parametre učinkovitosti prijevoznih procesa i načine njihova utvrđivanja
Znati alate za statističko modeliranje učinkovitosti prijevoznih procesa i mogućnosti njihova korištenja
Utvrditi parametre učinkovitosti prijevoznih procesa korištenjem alata za statističko modeliranje
Znati pokazatelje performansi prijevoznih sredstava i načine njihova utvrđivanja
Znati eksterne utjecaje koji dovode do slabljenja i poboljšanja performansi prijevoznih sredstava
Utvrditi eksterne utjecaje koji dovode do slabljenja i poboljšanja performansi prijevoznih sredstava
Utvrditi učinke slabljenja i poboljšanja performansi prijevoznih sredstava na kvalitetu usluge
6.
Planiranje, provođenje i nadzor tehničkog održavanja prijevoznih sredstava
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati pokazatelje tehničke ispravnosti prijevoznih sredstava i načine njihova utvrđivanja
Znati metode za određivanje pouzdanosti, obnovljivosti i raspoloživosti prijevoznih sredstava
Organizirati i upravljati radom stanice za tehnički pregled vozila
Nadzirati rad stanica za tehnički pregled vozila
Planirati provedbu tehničkog održavanja prijevoznih sredstava
Planirati nabavu rezervnih dijelova i komponenti za prijevozna sredstva
Planirati nabavu novih prijevoznih sredstava
Sudjelovati u procesu nabave prijevoznih sredstava
7.
Planiranje i nadziranje usklađenosti rada organizacije i osoblja te elemenata prijevoznih procesa s administrativnim, sigurnosnim i zakonodavnim okvirima u području prometa
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati administrativne i sigurnosne propise, standarde i mjere te operativne politike u području prometa
Provjeravati usklađenost rada organizacije i osoblja te elemenata prijevoznih procesa s administrativnim, sigurnosnim i zakonskim propisima i procedurama
Sudjelovati u planiranju i organiziranju aktivnosti i koraka dobivanja dozvola i licencija za rad potrebnih u prijevoznom trgovačkom društvu
Sudjelovati u planiranju i organiziranju aktivnosti i koraka dobivanja dozvola i licencija za upotrebu prijevoznih sredstava
8.
Sudjelovanje u planiranju i kontroliranju ostvarenih prihoda i rashoda (troškova) te godišnjih proračuna povezanih s prijevoznom djelatnosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Poznavati na osnovnoj razini sustave, modele i normativne zahtjeve operativnog, administrativnog i financijskog izvješćivanja u području prometa
Znati utvrditi troškove elemenata i procesa prijevozne djelatnosti
Utvrditi prihode i rashode elemenata i procesa prijevozne djelatnosti
Znati elemente i načine izračunavanja i praćenja godišnjeg proračuna koji se odnose na prijevoznu djelatnost
Izraditi godišnji proračun u dijelu koji se odnosi na prijevoznu djelatnost
9.
Komuniciranje i surađivanje s ostalim upraviteljima, suradnicima u prijevoznom trgovačkom društvu te s korisnicima
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati načela poslovne komunikacije i timskog rada
Komunicirati u različitim oblicima sa suradnicima, nadređenima i korisnicima u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju
Učinkovito prezentirati podatke, projekte, planove i rješenja u području upravljanja prijevoznim procesima
10.
Simuliranje prijevoznih procesa u različitim scenarijima i sudjelovanje u upravljanju incidentima u prometu
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati vrste, uzroke i posljedice incidenata u prometu
Osmisliti postupke rješavanja incidenata u prometu
Izraditi simulacije prijevoznih procesa u različitim scenarijima
Znati matematičke i logičke modele za opisivanje problema u prometu te modele prikupljanja i strukturiranja prometnih podataka
Opisati probleme u prometu matematičkim i logičkim modelima
11.
Praćenje i osiguravanje primjene propisa, zadovoljavanja regulativnih i korisničkih zahtjeva te standarda kvalitete u području prometne igurnosti, prijevoza i tehničkih zahtjeva za prijevozna sredstva
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Utvrditi usklađenost usluga i poslovanja s propisima iz područja prometne sigurnosti, prijevoza te tehničkih zahtjeva za prijevozna sredstva
Znati regulativne zahtjeve i standarde kvalitete za prijevozna sredstva
Utvrditi usklađenost prijevoznih sredstava s regulativnim zahtjevima, standardima kvalitete i zahtjevima putnika i klijenata
Znati načine i metode utvrđivanja iskustva, zadovoljstva, zahtjeva i potreba korisnika prijevoznih procesa
Ispitati i utvrditi iskustva, zadovoljstvo, zahtjeve i potrebe korisnika prijevoznih procesa
12.
Odabiranje prometnih tehnologija i organiziranje prijevoznog procesa uvažavajući načela sigurnosti i ekološke prihvatljivosti
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati učinke prometnih tehnologija i procesa na okoliš
Planirati prijevozne procese uz uvažavanje načela sigurnosti i ekološke prihvatljivosti
Odabrati ekološki prihvatljive prometne tehnologije
Znati rizike i metode upravljanja rizikom u prijevoznim procesima
Prepoznati rizike i primjeniti metode upravljanja rizikom u prijevoznim procesima
13.
Osiguravanje i kontroliranje primjene propisa o sigurnosti i zaštiti na radu
Datum evidencije u Registar HKO
10.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet prometnih znanosti
Kompetencije
Znati propise o sigurnosti i zaštiti na radu
Primjeniti propise o sigurnosti i zaštiti na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Upravitelj prijevoznih procesa / Upraviteljica prijevoznih procesa
Datum upisa
10.6.2022
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje