Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/ica za 3D skeniranje, modeliranje i aditivnu proizvodnju

Razina HKO
5
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3115 Tehničari/tehničarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist/ica za 3D skeniranje, modeliranje i aditivnu proizvodnju lanira, organizira i izvodi postupke odabranim 3D tehnologijama. Postupci mogu uključivati sljedeće: 3D skeniranje i obradu skeniranih podataka, 3D modeliranje, povratno inženjerstvo te postupke aditivne proizvodnje (3D ispis) pri čemu će se koristiti odabrane računalne tehnologije povezujući tehničke principe i tijekove rada za proizvodnju proizvoda različite namjene iz polimera, metala i ostalih materijala.
Specijalist/ica za 3D skeniranje, modeliranje i aditivnu proizvodnju može provoditi sve postupke ili se usredotočiti na jedan od postupaka ovisno o potrebama i zahtjevima proizvodnog procesa. Posao zahtjeva korištenje računalnih aplikacija za obradu rezultata mjerenja, 3D modeliranje prototipova i proizvoda, pripremu za aditivnu proizvodnju kao i računalne opreme kao što su 3D pisači i 3D skeneri te alate za naknadnu obradu.
Posao može uključivati 3D skeniranje, 3D modeliranje i programiranje različitih strojeva za aditivnu proizvodnju, od raznih industrijskih i medicinskih proizvoda, do proizvoda kreativnih industrija.
Posao zahtijeva primjenu standarda zaštite na radu i okoliša koji se odnose na upotrebu 3D tehnologija.

Uvjeti rada

Posao se obavlja u zatvorenom prostoru, uredu ili dijelu proizvodnog pogona te pretpostavlja dulje sjedenje i rad na računalu. Neke radne operacije, poput 3D skeniranja,  prema potrebi i zahtjevu, mogu se obavljati i na terenu.

Posao se uglavnom obavlja uz standardne ergonomske uvjete rada: minimalna do umjerena buka, ugodna temperature radnih prostorija, ergonomski namještaj i jednakomjerno osvjetljenje.

Posao uključuje timski rad i suradnju s ostalim dionicima proizvodnog ili kreativnog procesa.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Planiranje, pripremanje i organizacija postupaka 3D tehnologija
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poštivati radne procese i adekvatno optimizirati proizvodni proces
Služiti se tehničkom dokumentacijom 3D modeliranja, 3D skeniranja i aditivne proizvodnje (3D ispis)
Samostalno planirati radni proces 3D modeliranja, 3D skeniranja i aditivne proizvodnje (3D ispisa) poštujući pritom zadane postupke rada i specifičnosti proizvodnje
Racionalno rasporediti resurse uvažavajući protokole i programe vezane uz 3D tehnologije
Pripremiti radno mjesto u skladu s potrebama radnog procesa
Pripremiti alate i strojeve za 3D skeniranje, 3D modeliranje i aditivnu proizvodnju (3D ispis) prema potrebama radnog procesa i sukladno zadaćama
Procijeniti potrebni materijal, alat i ostale resurse za 3D postupke / procese
Izračunati i obrazložiti cijenu i vrijednost poslova nadređenom ili kupcu
2.
3D tehnologije za mjerenje fizičkih objekata
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti teorijske principe 3D skeniranja
Samostalno pripremiti objekt za 3D skeniranje uvažavajući pritom karakteristike i složenost objekta te namjenu postupka
Provesti 3D skeniranje odabranom tehnologijom
Prepoznati moguće uzroke i predvidjeti posljedice pogrešnog mjerenja
Samostalno voditi dokumentaciju koja prati sve procese 3D skeniranja
Primijeniti adekvatne strategije izrade računalnog rekonstruiranog modela u ovisnosti o njegovoj namjeni
Analizirati, interpretirati, vrednovati i obraditi podatke dobivene 3D skeniranjem
Samostalno obraditi rezultate digitalizacije i pripremiti mjerni izvještaj
3.
Rad sa digitalnim 3D modelima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti programska rješenja i osnove mehanike za 3D modeliranje
Samostalno obaviti osnovno 3D modeliranje i rekonstrukciju 3D geometrije putem povratnog inženjerstva
Samostalno prilagoditi 3D geometriju za procese aditivne proizvodnje
Modificirati 3D geometriju poligonalne prirode
Samostalno se koristiti softverom za oblikovanje 3D modela
Samostalno voditi dokumentaciju koja prati sve procese 3D modeliranja
4.
Aditivna proizvodnja (3D ispis)
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno odabrati materijal i tehnologiju za aditivnu proizvodnju prema traženim karakteristikama i namjeni proizvoda
Pripremiti 3D model za aditivnu proizvodnju uvažavajući odabranu tehnologiju
Samostalno proizvoditi izrađevine i pravilno koristiti opremu za aditivnu proizvodnju (3D ispis)
Provesti naknadne obrade modela dobivenih aditivnom proizvodnjom korištenjem adekvatnih tehnologija sukladno specifikacijama proizvoda
Samostalno voditi dokumentaciju koja prati procese aditivne proizvodnje
5.
Poslovna komunikacija 3D industrije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati stručnu terminologiju na hrvatskom jeziku kao i na stranim jezicima
Dogovoriti sa suradnicima i nadređenima raspored posla i proces obavljanja zadataka
Savjetovati klijente o tehničkim mogućnostima provedbe 3D postupka
Profesionalno komunicirati sa suradnicima i klijentima u cilju izvršenja radnih zadataka
6.
Zaštita na radu i zaštita okoliša kod primjene 3D postupaka
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti propise o zaštiti na radu, okolišu i protupožarnoj zaštiti
Obavljati poslove uz upotrebu zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima sigurnosti zaštite na radu i zaštite zdravlja
7.
Unapređenje poslovanja i kontrola kvalitete proizvoda 3D industrije
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti i primjenjivati trendove iz 3D industrije
Primijeniti važeće standarde kvalitete u primjeni postupaka 3D tehnologija
Kontrolirati radno okruženje i proizvodni proces
Ekonomično i ispravno koristiti materijale, supstance i opremu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje postupaka 3D tehnologija uvažavajući specifičnosti proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Kompetencije
Poštivati radne procese i adekvatno optimizirati proizvodni proces
Služiti se tehničkom dokumentacijom 3D modeliranja, 3D skeniranja i aditivne proizvodnje (3D ispis)
Samostalno planirati radni proces 3D modeliranja, 3D skeniranja i aditivne proizvodnje (3D ispisa) poštujući pritom zadane postupke rada i specifičnosti proizvodnje
Primjenjivati stručnu terminologiju na hrvatskom jeziku kao i na stranim jezicima
Dogovoriti sa suradnicima i nadređenima raspored posla i proces obavljanja zadataka
2.
Pripremanje radnog mjesta, alata i strojeva za postupke 3D tehnologija sukladno preuzetim zadaćama
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Kompetencije
Racionalno rasporediti resurse uvažavajući protokole i programe vezane uz 3D tehnologije
Pripremiti radno mjesto u skladu s potrebama radnog procesa
Pripremiti alate i strojeve za 3D skeniranje, 3D modeliranje i aditivnu proizvodnju (3D ispis) prema potrebama radnog procesa i sukladno zadaćama
3.
Pripremanje objekta za 3D skeniranje i provođenje 3D skeniranja odabranom tehnologijom
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Kompetencije
Primijeniti teorijske principe 3D skeniranja
Samostalno pripremiti objekt za 3D skeniranje uvažavajući pritom karakteristike i složenost objekta te namjenu postupka
Provesti 3D skeniranje odabranom tehnologijom
Prepoznati moguće uzroke i predvidjeti posljedice pogrešnog mjerenja
Samostalno voditi dokumentaciju koja prati sve procese 3D skeniranja
4.
Obrađivanje i analiziranje podataka dobivenih 3D skeniranjem
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Kompetencije
Primijeniti adekvatne strategije izrade računalnog rekonstruiranog modela u ovisnosti o njegovoj namjeni
Analizirati, interpretirati, vrednovati i obraditi podatke dobivene 3D skeniranjem
Samostalno obraditi rezultate digitalizacije i pripremiti mjerni izvještaj
5.
Provođenje osnovnog 3D modeliranja, rekonstrukcije 3D geometrije putem povratnog inženjerstva, prilagodba 3D geometrije za procese aditivne proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Kompetencije
Primijeniti programska rješenja i osnove mehanike za 3D modeliranje
Samostalno obaviti osnovno 3D modeliranje i rekonstrukciju 3D geometrije putem povratnog inženjerstva
Samostalno prilagoditi 3D geometriju za procese aditivne proizvodnje
Modificirati 3D geometriju poligonalne prirode
Samostalno se koristiti softverom za oblikovanje 3D modela
Samostalno voditi dokumentaciju koja prati sve procese 3D modeliranja
6.
Proizvodnja izrađevina korištenjem opreme za aditivnu proizvodnju (3D ispis) i njihovo dorađivanje do gotovog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Kompetencije
Pravilno odabrati materijal i tehnologiju za aditivnu proizvodnju prema traženim karakteristikama i namjeni proizvoda
Pripremiti 3D model za aditivnu proizvodnju uvažavajući odabranu tehnologiju
Samostalno proizvoditi izrađevine i pravilno koristiti opremu za aditivnu proizvodnju (3D ispis)
Provesti naknadne obrade modela dobivenih aditivnom proizvodnjom korištenjem adekvatnih tehnologija sukladno specifikacijama proizvoda
Samostalno voditi dokumentaciju koja prati procese aditivne proizvodnje
7.
Sudjelovanje u procjenjivanju nabave potrebnog materijala i procjenjivanju vrijednosti 3D postupaka
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Kompetencije
Procijeniti potrebni materijal, alat i ostale resurse za 3D postupke / procese
Izračunati i obrazložiti cijenu i vrijednost poslova nadređenom ili kupcu
Savjetovati klijente o tehničkim mogućnostima provedbe 3D postupka
Profesionalno komunicirati sa suradnicima i klijentima u cilju izvršenja radnih zadataka
Pratiti i primjenjivati trendove iz 3D industrije
8.
Kontroliranje radnog okružja, proizvodnog procesa, i primjene adekvatnih standarda koji su trenutno prepoznati od strane industrije
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Srednja strukovna škola Velika Gorica
Kompetencije
Primijeniti propise o zaštiti na radu, okolišu i protupožarnoj zaštiti
Obavljati poslove uz upotrebu zaštitnih uređaja i opreme sukladno propisima sigurnosti zaštite na radu i zaštite zdravlja
Primijeniti važeće standarde kvalitete u primjeni postupaka 3D tehnologija
Kontrolirati radno okruženje i proizvodni proces
Ekonomično i ispravno koristiti materijale, supstance i opremu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/ica za 3D skeniranje, modeliranje i aditivnu proizvodnju
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje