Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - POMOĆNI UGOSTITELJ/POMOĆNA UGOSTITELJICA

Razina HKO
3
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Pomoćni ugostitelj/pomoćna ugostiteljica je dio tima osoblja u ugostiteljskom objektu. Neposredno obavlja sve pomoćne poslove kao što su: pripremni radovi kod pružanja osnovnih ugostiteljskih usluga, održavanje higijene i čistoće prostorija, opreme i uređaja; završni poslovi u pružanju ugostiteljskih usluga, razvrstavanje i odvajanje otpadnog materijala i slično. 

Osoba ovog zanimanja mora poznavati osnove poslovnog komuniciranja u okruženju ugostiteljskog objekta. Prema potrebi, i po nalogu nadređene osobe, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga. 

Uvjeti rada

Pomoćni ugostitelj/pomoćna ugostiteljica osposobljen/a je za rad u standardnim uvjetima te radi najčešće u zatvorenom prostoru. Posao se prvenstveno odvija u stojećem položaju te zahtjeva konstantno kretanje, dizanje tereta i često sagibanje. Poslovi često uključuju bučno okruženje, umjetnu rasvjetu, temperaturne oscilacije, mokre i skliske površine, oštre i lomljive predmete, ulazak u hladne komore i sl. Tjedno radno vrijeme raspoređeno je u 6 radnih dana ili u manjem broju radnih dana utvrđenih odlukom zbog specifičnosti poslovanja i potreba organiziranja rada u ugostiteljstvu.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Priprema ugostiteljskog radnog procesa
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razlikovati vrste i namjenu prostorija u ugostiteljskom objektu
Razlikovati vrstu i namjenu opreme, uređaja, inventara i namirnica u ugostiteljskom objektu
Izvršiti pripremne radove u prostorijama i prostorima ugostiteljskih odjela
Primijeniti pravila za održavanje osobne higijene, higijene radnog prostora i odgovarajuće radne odjeće
2.
Pripremni i završni radovi u ugostiteljskim prostorima
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati urednost i čistoću pribora, posuđa, opreme i uređaja u ugostiteljskim prostorijama
Sudjelovati u pripremi i mehaničkoj obradi namirnica prema uputama
Sudjelovati u skladištenju namirnica
Izvršiti pomoćne poslove prema nalogu (pranje, čišćenje i dezinficiranje ugostiteljskih prostora)
Izvršiti završne radove u prostorijama i prostorima ugostiteljskog odjela
3.
Poslovna komunikacija u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati unutar ugostiteljskog objekta prema načelima poslovne hijerarhije, etike i poslovnog bontona
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju na osnovnoj razini u svrhu poslovnog komuniciranja
Komunicirati u govoru na hrvatskom i jednom stranom jeziku na osnovnoj razini
4.
Zaštita zdravlja i okoliša u poslovanju ugostiteljskog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša i održivog razvoja
Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (4)
1.
Pripremanje radnog procesa u ugostiteljskim prostorima
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Razlikovati vrste i namjenu prostorija u ugostiteljskom objektu
Razlikovati vrstu i namjenu opreme, uređaja, inventara i namirnica u ugostiteljskom objektu
Izvršiti pripremne radove u prostorijama i prostorima ugostiteljskih odjela
Primijeniti pravila za održavanje osobne higijene, higijene radnog prostora i odgovarajuće radne odjeće
2.
Obavljanje pomoćnih poslova u ugostiteljskim prostorima
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Održavati urednost i čistoću pribora, posuđa, opreme i uređaja u ugostiteljskim prostorijama
Sudjelovati u pripremi i mehaničkoj obradi namirnica prema uputama
Sudjelovati u skladištenju namirnica
Izvršiti pomoćne poslove prema nalogu (pranje, čišćenje i dezinficiranje ugostiteljskih prostora)
Izvršiti završne radove u prostorijama i prostorima ugostiteljskog odjela
3.
Komuniciranje u okruženju ugostiteljskog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Komunicirati unutar ugostiteljskog objekta prema načelima poslovne hijerarhije, etike i poslovnog bontona
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju na osnovnoj razini u svrhu poslovnog komuniciranja
Komunicirati u govoru na hrvatskom i jednom stranom jeziku na osnovnoj razini
4.
Primjenjivanje pravila zaštite na radu i zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša i održivog razvoja
Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
POMOĆNI UGOSTITELJ/POMOĆNA UGOSTITELJICA
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje