Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Voditelj / Voditeljica poslova u turističkoj destinaciji

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Voditelj / Voditeljica poslova u turističkoj destinaciji je stručnjak / stručnjakinja u području turizma koji se bavi operacionalizacijom različitih zadaća u provedbi turističkih aktivnosti. Voditelj / Voditeljica poslova u turističkoj destinaciji  izrađuje i predlaže nove turističke proizvode i ponude u svrhu unapređenja atraktivnosti turističke destinacije. Zanimanje zahtjeva poznavanje turističkog tržišta sa svim njegovim specifičnostima i segmentima. Istaknute vještine potrebne za obavljanje ovog zanimanja jesu inovativnost, kreativnost i sposobnost povezivanja različitih subjekata u kreiranju novih proizvoda te fleksibilnost u radu,  izvrsne komunikacijske, marketinške i organizacijske vještine. Voditelj/Voditeljica poslova u turističkoj destinaciji u svom poslovanju u obzir uzima sve ekološke parametre i s njima u skladu donosi odluke za buduće aktivnosti u turističkoj destinaciji. 

Uvjeti rada

Voditelj / Voditeljica poslova u turističkoj destinaciji radi u zatvorenom prostoru (uredu), ali i kroz terenski rad, odnosno putovanja. Posao zahtjeva psihofizičku kondiciju, dobru koncentraciju, sposobnost logičkog zaključivanja, odlično snalaženje u prostoru. Posao je dinamičan i raznovrstan, što za sobom povlači i određenu razinu stresa. No, kako se veže za rad s ljudima, ugodne doživljaje i kontinuiranu kreativnost, vrlo je poticajan za sve one koji vole dinamično i zanimljivo radno okruženje.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Planiranje i organizacija poslovanja u turističkoj destinaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati turističke resurse destinacija
Izraditi vlastiti plan rada u skladu s rokovima i propisima
Sastavljati ponudu za pojedine aktivnosti u turističkoj destinaciji, samostalno ili u timu
Utvrditi jake i slabe strane turističke destinacije radi razvoja turističkog proizvoda, samostalno ili u timu
Prikupljati informacije o raspisanim strukovnim natječajima i fondovima radi pravovremene pripreme i prijave novog turističkog proizvoda
Sudjelovati u popunjavanju dokumentacije za prijavu na raspisane natječaje i fondove vezane uz turistički proizvod
Samostalno izraditi baze podataka vezane uz administrativne poslove
Samostalno izraditi dokumentaciju sukladno propisanoj zakonskoj regulativi, te pravilima i normama u struci
2.
Provedba aktivnosti u turističkoj destinaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Definirati vrstu događaja, mjesto i vrijeme događaja u dogovoru s naručiteljem
Savjetovati subjekte uključene u program aktivnosti o načinima provedbe aktivnosti u cilju postizanja boljih rezultata
Osigurati resurse za provedbu događaja u turističkoj destinaciji
Odrediti broj sudionika u dogovoru s naručiteljem
Izraditi program aktivnosti, hodogram i protokol događanja s dionicima i s naručiteljem
Napraviti obračun troškova, ispostaviti račun i analizirati uspješnost provedbe
Prikupljati povratne informacije o zadovoljstvu gosta novom ponudom putem anketa
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svim fazama poslovanja
3.
Kreiranje, promocija i prodaja proizvoda u turističkoj destinaciji
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kreirati novi turistički proizvod
Prikazati posebne karakteristike turističkog proizvoda i formirati cijene u suradnji s odjelom marketinga i prodaje
Samostalno ili u timu izraditi promociju novog turističkog proizvoda
Provoditi promociju turističke destinacije
Informirati turiste o ponudi turističke destinacije
Prikupljati dnevna, tjedna i mjesečna izvješća, radi obrade podataka o turističkom prometu na području turističkih destinacija
Obraditi prikupljene podatke radi praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća
Ocijeniti ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke destinacije
4.
Poslovno komuniciranje
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Surađivati s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički proizvod
Komunicirati s institucijama i javnim službama za potrebe kreiranja novog turističkog proizvoda
Primjenjivati tehnike usmene i pismene komunikacije na hrvatskom standardnom jeziku i još najmanje dva strana jezika
5.
Primjena normi i standarda vezanih uz kvalitetu, zaštitu na radu, zaštite podataka i očuvanja okoliša
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama i internim pravilima organizacije
Nadzirati sve radnje u provedbi aktivnosti turističkog proizvoda
Nadzirati kvalitetu pružanih usluga u turističkoj destinaciji
Provjeriti zadovoljstvo gosta pruženim uslugama u turističkoj destinaciji
Djelovati u skladu s normama društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja
Organizirati turističke akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruženja i zaštite okoliša
Poslovati u skladu sa zakonskim propisima zaštite na radu i zaštite okoliša pri izvođenju radnih zadataka
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Planiranje i organiziranje poslovanja u turističkoj destinaciji
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Analizirati turističke resurse destinacija
Izraditi vlastiti plan rada u skladu s rokovima i propisima
Sastavljati ponudu za pojedine aktivnosti u turističkoj destinaciji, samostalno ili u timu
Utvrditi jake i slabe strane turističke destinacije radi razvoja turističkog proizvoda, samostalno ili u timu
Prikupljati informacije o raspisanim strukovnim natječajima i fondovima radi pravovremene pripreme i prijave novog turističkog proizvoda
Sudjelovati u popunjavanju dokumentacije za prijavu na raspisane natječaje i fondove vezane uz turistički proizvod
Kreirati novi turistički proizvod
2.
Provođenje aktivnosti unutar turističke destinacije
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Definirati vrstu događaja, mjesto i vrijeme događaja u dogovoru s naručiteljem
Savjetovati subjekte uključene u program aktivnosti o načinima provedbe aktivnosti u cilju postizanja boljih rezultata
Osigurati resurse za provedbu događaja u turističkoj destinaciji
Odrediti broj sudionika u dogovoru s naručiteljem
Izraditi program aktivnosti, hodogram i protokol događanja s dionicima i s naručiteljem
Napraviti obračun troškova, ispostaviti račun i analizirati uspješnost provedbe
Prikupljati povratne informacije o zadovoljstvu gosta novom ponudom putem anketa
3.
Promoviranje turističke destinacije
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svim fazama poslovanja
Prikazati posebne karakteristike turističkog proizvoda i formirati cijene u suradnji s odjelom marketinga i prodaje
Samostalno ili u timu izraditi promociju novog turističkog proizvoda
Provoditi promociju turističke destinacije
Informirati turiste o ponudi turističke destinacije
4.
Vođenje administrativnih poslova u turističkoj destinaciji
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Samostalno izraditi baze podataka vezane uz administrativne poslove
Samostalno izraditi dokumentaciju sukladno propisanoj zakonskoj regulativi, te pravilima i normama u struci
Prikupljati dnevna, tjedna i mjesečna izvješća, radi obrade podataka o turističkom prometu na području turističkih destinacija
Obraditi prikupljene podatke radi praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadaća
Ocijeniti ostvarenja programa rada i financijskog plana turističke destinacije
5.
Komuniciranje s dionicima u turističkoj destinaciji
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Surađivati s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički proizvod
Komunicirati s institucijama i javnim službama za potrebe kreiranja novog turističkog proizvoda
Primjenjivati tehnike usmene i pismene komunikacije na hrvatskom standardnom jeziku i još najmanje dva strana jezika
6.
Upravljanje kvalitetom turističke destinacije
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Osigurati zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama i internim pravilima organizacije
Nadzirati sve radnje u provedbi aktivnosti turističkog proizvoda
Nadzirati kvalitetu pružanih usluga u turističkoj destinaciji
Provjeriti zadovoljstvo gosta pruženim uslugama u turističkoj destinaciji
7.
Pridržavanje načela održivog razvoja, zaštite okoliša i zaštite podataka u turističkoj destinaciji
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Djelovati u skladu s normama društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja
Organizirati turističke akcije u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okruženja i zaštite okoliša
Poslovati u skladu sa zakonskim propisima zaštite na radu i zaštite okoliša pri izvođenju radnih zadataka
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj / Voditeljica poslova u turističkoj destinaciji
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje