Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Gastroturistički tehničar / Gastroturistička tehničarka

Razina HKO
4.2
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.42.422.4221 Organizatori/organizatorice putovanja i službenici/službenice u turističkim agencijama

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Gastroturistički tehničar / gastroturistička tehničarka osmišljava, organizira i provodi turistička događanja i edukativne aktivnosti koje se temelje na hrani i piću kao središtu turističkog iskustva te  oblikuje i promiče doživljaj destinacije kroz hranu.

Poslovi uključuju povezivanje kulturno povjesne baštine s turizmom kroz hranu i piće, razvijanje iskustva konzumiranja hrane, poticanje proizvodnje prepoznatljive hrane i pića u turističkoj destinaciji kao i poticanje kritične infrastrukture za proizvodnju i potrošnju autohtone hrane i pića. Osim navedenog, poslovi uključuju osmišljavanje i organiziranje događanja  i edukativnih aktivnosti koje kao primarni motiv sudjelovanja u turističkom iskustvu imaju doživljaj i/ili konzumiranje hrane i pića kao i ostalih prehrambenih proizvoda koja odražavaju lokalnu, regionalnu ili nacionalnu kuhinju, baštinu, kulturu ili kulinarske tehnike pripreme hrane.

Posao zahtijeva vještinu samoorganiziranja i organiziranja, sistematičnost, pedantnost,  vještinu „stvaranja priče“ te vještinu određivanja prioriteta.

Uvjeti rada

Posao organizatora gastroturističkih događanja  / organizatorice gastroturističkih  događanja može se obavljati u uredima i na terenu. Pri radu ponekad mogu biti izloženi dugotrajnom stajanju i hodanju. .

Posao se često odvija u smjenama, moguć je rad vikendom i praznicima. Često je sezonsko zapošljavanje.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Kulturno povijesna baština i gastroturizam
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati kulturno povijesno nasljeđe destinacije
Analizirati kulturno povijesne utjecaje na lokalnu kuhinju
Analizirati kulturno povijesne utjecaje na proizvodnju hrane, pića i prehrambenih namirnica u destinaciji
Analizirati kulturno povijesne utjecaje na posluživanje i konzumiranje hrane
Utvrditi potencijal kulturno povijesnog naslijeđa ili gastro potencijal destinacije na organiziranje turističkih događanja
Utvrditi potencijal kulturno povijesnog naslijeđa ili gastro potencijal destinacije na organiziranje edukativnih aktivnosti vezanih uz gastronomiju
Upoznati tradicijske i autohtone načine pripreme i dogotovljavanja hrane i drugih prehrambenih proizvoda
Upoznati povijest i kulturne elemente hrane u destinaciji
Identificirati svrhu i značenje hrane u kulturnom miljeu destinacije (hrana za proslave, svakodnevna hrana...)
Sudjelovati u prikupljanju i očuvanju izvornih recepata za pripremu autohtonih jela
2.
Osmišljavanje i organiziranje gastroturističkih događanja
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati ponudu autohtone hrane, pića i prehrambenih proizvoda destinacije
Identificirati potencijalne dionike u destinaciji za razvoj gastroturizma
Osmisliti gastroturističko događanje uvažavajući lokalno kulturno povijesno nasljeđe ili gastro potencijal destinacije
Uvažavati geografske i klimatske elemente koji utječu na dostupnost namirnica u destinaciji kod osmišljavanja gastroturističkog događanja
Koordinirati dionike u procesu organizacije gastroturističkog događanja
3.
Organiziranje i provođenje edukativnih aktivnosti u gastroturizmu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati uvjete za provođenje edukativnih aktivnosti na temu lokalne gastronomije
Organizirati nabavu prehrambenih proizvoda za potrebe provođenja edukativnih aktivnosti
Sudjelovati u izradi nastavnog plana edukativnih aktivnosti na temu lokalne gastronomije
Sudjelovati u izradi sadržaja edukacije na temu lokalne gastronomije
Sudjelovati u izradi edukativnih materijala za polaznike
Sudjelovati u provedbi edukativnih aktivnosti na temu lokalne gastronomije
Evaluirati povedene edukativne aktivnosti
4.
Marketinške aktivnosti u gastroturizmu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispitati navike i želje turista u destinaciji vezano uz gastronomiju
Oblikovati dojam destinacije kroz gastronomiju
Primijeniti alate za analizu gastronomskog potencijala destinacije (SWOT analiza, PEST/LE analiza, analiza scenarija, VRIO analiza, gap analiza...)
Izraditi poslovni plan gastroturističkog događanja
Izraditi marketing plan gastroturističkog događanja
Sudjelovati u pripremi promidžbenih materijala za gastroturističko događanje
Sudjelovati u ispitivanju povratnih informacija od strane gostiju na gstroturističkim događanjima
Predvidjeti potrebne resurse za provođenje edukativnih aktivnosti
Izračunati cijenu koštanja za edukativne aktivnosti
Odrediti ciljne skupine edukativnih aktivnosti
Sudjelovati u izradi promotivnih materijala za edukativne aktivnosti
Sudjelovati u promociji edukativnih aktivnosti
Služiti se informacijsko komunikacijskim tehnologijama kod promidžbenih aktivnosti
Sudjelovati u izradi digitalnih promotivnih materijala za promociju hrane, pića i prehrambenih proizvoda destinacije
Odrediti medije za promociju prema ciljanoj publici i tržištu
Pratiti trendove u gastroturizmu
Sudjelovati na turističkim manifestacijama i sajmovima
Pratiti trendove ponašanja potrošača u gastroturizmu kroz primjenu metoda i postupaka istraživanja tržišta
5.
Koordinacija i komunikacija s dionicima gastroturizma
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati sa suradnicima i partnerima uvažavajući poslovnu komunikaciju i bonton
Koordinirati s dionicima oko specifičnih zahtjeva gostiju kod organizacije gastroturističkih događanja
Koristiti komunikaciju s dionicima i gostima putem digitalnih alata
Sudjelovati u edukaciji lokalnog stanovništva o izvornim vrijednostima i prednostima gastronomskog nasljeđa
Surađivati s ustanovama u kulturi (muzeji) u destinaciji
Surađivati s turističkim zajednicama i ostalim dionicima u turizmu
Uspostaviti poslovne odnose s drugim dionicima turističkog tržišta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Analiziranje potencijala destinacije u odnosu na gastroturizam
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Analizirati kulturno povijesno nasljeđe destinacije
Analizirati kulturno povijesne utjecaje na lokalnu kuhinju
Analizirati kulturno povijesne utjecaje na proizvodnju hrane, pića i prehrambenih namirnica u destinaciji
Analizirati kulturno povijesne utjecaje na posluživanje i konzumiranje hrane
Analizirati ponudu autohtone hrane, pića i prehrambenih proizvoda destinacije
Identificirati potencijalne dionike u destinaciji za razvoj gastroturizma
Ispitati navike i želje turista u destinaciji vezano uz gastronomiju
Oblikovati dojam destinacije kroz gastronomiju
Primijeniti alate za analizu gastronomskog potencijala destinacije (SWOT analiza, PEST/LE analiza, analiza scenarija, VRIO analiza, gap analiza...)
2.
Osmišljavanje gastroturističkih događanja (sajmovi hrane i pića, gastro ture, tematske ceste, tematski gastro dani i sl.)
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Utvrditi potencijal kulturno povijesnog naslijeđa ili gastro potencijal destinacije na organiziranje turističkih događanja
Osmisliti gastroturističko događanje uvažavajući lokalno kulturno povijesno nasljeđe ili gastro potencijal destinacije
Uvažavati geografske i klimatske elemente koji utječu na dostupnost namirnica u destinaciji kod osmišljavanja gastroturističkog događanja
Izraditi poslovni plan gastroturističkog događanja
Izraditi marketing plan gastroturističkog događanja
3.
Sudjelovanje u organizaciji gastroturističkog događanja
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Koordinirati dionike u procesu organizacije gastroturističkog događanja
Sudjelovati u pripremi promidžbenih materijala za gastroturističko događanje
Sudjelovati u ispitivanju povratnih informacija od strane gostiju na gstroturističkim događanjima
Komunicirati sa suradnicima i partnerima uvažavajući poslovnu komunikaciju i bonton
Koordinirati s dionicima oko specifičnih zahtjeva gostiju kod organizacije gastroturističkih događanja
Koristiti komunikaciju s dionicima i gostima putem digitalnih alata
4.
Osmišljavanje edukativnih aktivnosti vezanih uz lokalnu gastronomiju (gastro tečajevi, radionice)
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Utvrditi potencijal kulturno povijesnog naslijeđa ili gastro potencijal destinacije na organiziranje edukativnih aktivnosti vezanih uz gastronomiju
Upoznati tradicijske i autohtone načine pripreme i dogotovljavanja hrane i drugih prehrambenih proizvoda
Upoznati povijest i kulturne elemente hrane u destinaciji
Identificirati svrhu i značenje hrane u kulturnom miljeu destinacije (hrana za proslave, svakodnevna hrana...)
Predvidjeti potrebne resurse za provođenje edukativnih aktivnosti
Izračunati cijenu koštanja za edukativne aktivnosti
Odrediti ciljne skupine edukativnih aktivnosti
Sudjelovati u izradi promotivnih materijala za edukativne aktivnosti
Sudjelovati u promociji edukativnih aktivnosti
5.
Sudjelovanje u provođenju edukativnih aktivnosti na temu lokalne gastronomije
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Osigurati uvjete za provođenje edukativnih aktivnosti na temu lokalne gastronomije
Organizirati nabavu prehrambenih proizvoda za potrebe provođenja edukativnih aktivnosti
Sudjelovati u izradi nastavnog plana edukativnih aktivnosti na temu lokalne gastronomije
Sudjelovati u izradi sadržaja edukacije na temu lokalne gastronomije
Sudjelovati u izradi edukativnih materijala za polaznike
Sudjelovati u provedbi edukativnih aktivnosti na temu lokalne gastronomije
Evaluirati povedene edukativne aktivnosti
6.
Sudjelovanje u razvijanju promotivnih materijala za gastroturiističke aktivnosti
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Služiti se informacijsko komunikacijskim tehnologijama kod promidžbenih aktivnosti
Sudjelovati u izradi digitalnih promotivnih materijala za promociju hrane, pića i prehrambenih proizvoda destinacije
Odrediti medije za promociju prema ciljanoj publici i tržištu
7.
Sudjelovanje u očuvanju tradicijskog gastronomskog nasljeđa i revitalizaciji izvornih recepata
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sudjelovati u prikupljanju i očuvanju izvornih recepata za pripremu autohtonih jela
Sudjelovati u edukaciji lokalnog stanovništva o izvornim vrijednostima i prednostima gastronomskog nasljeđa
Surađivati s ustanovama u kulturi (muzeji) u destinaciji
Surađivati s turističkim zajednicama i ostalim dionicima u turizmu
8.
Praćenje i analiziranje trendova u gastroturizmu
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Pratiti trendove u gastroturizmu
Sudjelovati na turističkim manifestacijama i sajmovima
Pratiti trendove ponašanja potrošača u gastroturizmu kroz primjenu metoda i postupaka istraživanja tržišta
Uspostaviti poslovne odnose s drugim dionicima turističkog tržišta
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Gastroturistički tehničar / Gastroturistička tehničarka
Predlagatelj
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje