Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - TEHNIČAR/TEHNIČARKA ZA UGOSTITELJSTVO

Razina HKO
4.2
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničar za ugostiteljstvo/ Tehničarka za ugostiteljstvo, samostalno ili timski, analizira zahtjeve klijenata u ugostiteljstvu. Obavlja poslove hotelske prodaje, prijema gosta, kao i sve nadzorne aktivnosti unutar poslovanja ugostiteljskog objekta. U radu se samostalno koristi informacijsko- komunikacijskom tehnologijom tzv. hotelskim informacijskim sustavima (HIS za prodaju i booking, recepcijsko poslovanje, ugostiteljsko poslovanje i dr.) za provedbu svih aktivnosti unutar ugostiteljskog objekta. Komunicira putem svih komunikacijskih kanala na hrvatskom i minimalno jednom stranom jeziku. U svom radu primjenjuje propise i zakonske odredbe koje se odnose na njegov djelokrug rada i prati njihove promjene. Posebnu pažnju obraća na čuvanje poslovne tajne te osiguranje i zaštitu osobnih podataka. Djeluje u skladu sa zakonskim propisima zaštite na radu, zaštite okoliša i održivog razvoja u provođenju radnih zadataka.

Uvjeti rada

Tehničar/tehničarka za ugostiteljstvo radi sve poslove u ugostiteljskom radnom procesu u svim odjelima i radnim jedinicama, a djelomično u uredu i na terenu. Za ovaj posao specifično je često fleksibilno radno vrijeme i vrlo dinamično okruženje. Radno mjesto zahtjeva izdržljivost, fizičku fleksibilnost i otpornost na promjene temperature. Radnik može biti izložen raznim profesionalnim oboljenjima (proširene vene), statodinamičkim i psihofiziološkim naporima te psihosocijalnim riziku i stresu. Dnevno radno vrijeme može biti raspoređeno jednokratno, dvokratno i u smjenama, u punom, nepunom i preraspodijeljenom vremenu. Često rade nedjeljom i blagdanima, noću, dulje ostaju na poslu zbog iznenadnih dolazaka gostiju i sl.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo - Ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
10.11.2020
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti temeljne odredbe propisa o zaštiti na radu u ugostiteljskom objektu
Održavati higijenu sommelierske opreme i inventara
Primijeniti temeljne odredbe propisa povezanih s hranom
Rukovati otpadom i ambalažom poštivajući ekološke standarde
2.
Planiranje, priprema i organizacija poslovanja u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati i organizirati potrebne resurse za obavljanje zadataka/poslova u ugostiteljskom objektu
Primijeniti pravila za održavanja osobne higijene i poslovnog odijevanja
Implementirati temeljne vrijednosti ugostiteljske organizacije
Koordinirati vlastite aktivnosti u ugostiteljskom radnom procesu s aktivnostima suradnika, zahtjevima poslovnih partnera i klijenata
Razlikovati organizacijsku strukturu zaposlenih, hijerarhiju i nadležnosti unutar ugostiteljskog objekta
Primijeniti osnove ekonomije i poduzetništva u ugostiteljstvu
3.
Praćenje i upravljanje prodajom u poslovanju ugostiteljskog objekta
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi sredstva ponude u ugostiteljstvu sukladno zahtjevima tržišta
Pripremiti ponude za prodaju ugostiteljskih usluga
Obavljati prodajne i rezervacijske poslove vezane uz cjelokupnu ponudu ugostiteljskog objekta
Ispostaviti račun za pružane usluge u ugostiteljskom objektu sukladno važećem zakonodavnom okviru RH
4.
Recepcijsko poslovanje
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti informacijske sustave za prijenos, obradu, čuvanje i zaštitu podataka
Osigurati opremu i smještajne jedinice za prijam, smještaj i boravak gostiju
Pružiti relevantne informacije o smještaju i ponudi ugostiteljskog objekta i okruženja
Izvršiti poslove prihvata, boravka i smještaja gostiju uz poštivanje zakonskih propisa
Odjaviti gosta uz poštivanje zakonskih propisa, procedura i standarda u recepcijskom poslovanju
5.
Poslovna administracija u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi evidencije o higijensko sanitarnim propisima u ugostiteljstvu
Sastaviti popis potrebnih namirnica i pića, sitnog inventara i potrošnog materijala za potrebe radnog procesa u ugostiteljstvu
Voditi administraciju u ugostiteljstvu u svrhu upravljanja i kontinuiranog unapređenja radnih procesa
6.
Sustav kvalitete u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Razumjeti organizaciju poslovanja ugostiteljske kuhinje
Razumjeti organizaciju poslovanja poslužnih odjela
Istražiti gastronomsku kulturu u svrhu promicanja zdravog načina prehrane uvažavajući gastronomske trendove
Istražiti informacije o potrebama, željama, očekivanjima i ponašanjima ciljane skupine gostiju
Sudjelovati u osmišljavanju i provedbi marketinških aktivnosti ugostiteljskog objekta
Sudjelovati u izradi prezentacijskih sadržaja ugostiteljskog objekta
Sudjelovati u istraživanju o zadovoljstvu pružene usluge u ugostiteljskom objektu
7.
Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati na hrvatskom i stranom jeziku, vodeći računa o načelima uspješne komunikacije
Profesionalno komunicirati sa svim odjelima i članovima tima unutar organizacije služeći se pravilima poslovnog bontona
Riješiti zahtjeve gostiju uz primjenu brzih i kvalitetnih rješenja
Postupati u skladu s pravilima u kriznim situacijama u ugostiteljskom objektu
Služiti se frazeologijom i ugostiteljskom terminologijom u svrhu uspješne komunikacije s internim i eksternim dionicima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Planiranje i organiziranje rada u ugostiteljskom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Planirati i organizirati potrebne resurse za obavljanje zadataka/poslova u ugostiteljskom objektu
Primijeniti pravila za održavanja osobne higijene i poslovnog odijevanja
Implementirati temeljne vrijednosti ugostiteljske organizacije
Koordinirati vlastite aktivnosti u ugostiteljskom radnom procesu s aktivnostima suradnika, zahtjevima poslovnih partnera i klijenata
Razlikovati organizacijsku strukturu zaposlenih, hijerarhiju i nadležnosti unutar ugostiteljskog objekta
Primijeniti osnove ekonomije i poduzetništva u ugostiteljstvu
2.
Praćenje poslovanja ugostiteljskih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Razumjeti organizaciju poslovanja ugostiteljske kuhinje
Razumjeti organizaciju poslovanja poslužnih odjela
Osigurati provođenje higijenskih standarda kroz proizvodni i poslužni proces u ugostiteljskim prostorima
Nadzirati urednost, čistoću i higijenu svih prostora prema propisanim standardima u ugostiteljskom objektu
3.
Osmišljavanje ugostiteljske ponude sukladno zahtjevima gostiju/klijenata i potražnji na tržištu
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Izraditi sredstva ponude u ugostiteljstvu sukladno zahtjevima tržišta
Istražiti gastronomsku kulturu u svrhu promicanja zdravog načina prehrane uvažavajući gastronomske trendove
Istražiti informacije o potrebama, željama, očekivanjima i ponašanjima ciljane skupine gostiju
Sudjelovati u osmišljavanju i provedbi marketinških aktivnosti ugostiteljskog objekta
Sudjelovati u izradi prezentacijskih sadržaja ugostiteljskog objekta
Sudjelovati u istraživanju o zadovoljstvu pružene usluge u ugostiteljskom objektu
4.
Provođenje radnih/poslovnih aktivnosti u hotelskom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Pripremiti ponude za prodaju ugostiteljskih usluga
Obavljati prodajne i rezervacijske poslove vezane uz cjelokupnu ponudu ugostiteljskog objekta
Ispostaviti račun za pružane usluge u ugostiteljskom objektu sukladno važećem zakonodavnom okviru RH
Koristiti informacijske sustave za prijenos, obradu, čuvanje i zaštitu podataka
Osigurati opremu i smještajne jedinice za prijam, smještaj i boravak gostiju
Pružiti relevantne informacije o smještaju i ponudi ugostiteljskog objekta i okruženja
Izvršiti poslove prihvata, boravka i smještaja gostiju uz poštivanje zakonskih propisa
Odjaviti gosta uz poštivanje zakonskih propisa, procedura i standarda u recepcijskom poslovanju
5.
Vođenje evidencija i administrativne dokumentacije u ugostiteljstvu
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Voditi evidencije o higijensko sanitarnim propisima u ugostiteljstvu
Sastaviti popis potrebnih namirnica i pića, sitnog inventara i potrošnog materijala za potrebe radnog procesa u ugostiteljstvu
Voditi administraciju u ugostiteljstvu u svrhu upravljanja i kontinuiranog unapređenja radnih procesa
6.
Komuniciranje s internim i eksternim čimbenicima u okruženju ugostiteljstva
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Komunicirati na hrvatskom i stranom jeziku, vodeći računa o načelima uspješne komunikacije
Profesionalno komunicirati sa svim odjelima i članovima tima unutar organizacije služeći se pravilima poslovnog bontona
Riješiti zahtjeve gostiju uz primjenu brzih i kvalitetnih rješenja
Postupati u skladu s pravilima u kriznim situacijama u ugostiteljskom objektu
Služiti se frazeologijom i ugostiteljskom terminologijom u svrhu uspješne komunikacije s internim i eksternim dionicima
7.
Primjenjivanje standarda zaštite na radu, zaštite okoliša i održivog razvoja
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Izvršiti poslove iz djelokruga rada vodeći računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti, zdravlju i sigurnosti drugih osoba na svim radnim mjestima i zdravlja gostiju u ugostiteljskom objektu
Provesti mjere racionalizacije potrošnje svih energenata, sirovina, namirnica i pića u ugostiteljskom radnom procesu
Primijeniti osnovne standarde i zakonsku regulativu zaštite okoliša i održivog razvoja u ugostiteljskom objektu
Primijeniti standarde pri razvrstavanju i odlaganju otpada u ugostiteljskom objektu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
TEHNIČAR/TEHNIČARKA ZA UGOSTITELJSTVO
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje