Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tajnik/tajnica znanstvene organizacije

Razina HKO
7.1.sv
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.334.3342 Pravni tajnici/pravne tajnice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tajnik/tajnica znanstvene organizacije zanimanje je koje se obavlja na visokim učilištima i znanstvenim institutima, koji ulaze u upisnik znanstvenih organizacija koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Posebnost ovog zanimanja ogleda se u činjenici da je tajnik/tajnica znanstvene organizacije zadužen za pružanje pravne podrške unutarnjim i vanjskim dionicima, kao i sa sveučilištem povezanim pravnim osobama te sudjeluje u postupcima povezanim s obavljanjem temeljne djelatnosti znanstvene organizacije.

Usto, povrh naprijed navedenih poslova, poslovi koje obavlja ovo zanimanje uključuju organiziranje i planiranje rada stručnih službi, usklađivanje njihovog rada te poduzimanje mjera za njihovo učinkovitije djelovanje. Nužno je da tajnik/tajnica znanstvene organizacije posjeduje organizacijske sposobnosti, kao i sposobnost motiviranja i uspostave poticajne atmosfere.

Također, tajnik/tajnica znanstvene organizacije zanimanje je koje pruža administrativnu podršku u provedbi svih postupaka vezanih uz prijam na radno mjesto, napredovanje nastavnog i znanstvenog osoblja, prava i obveze zaposlenika i prestanak radnog odnosa.

Stoga je neophodno da tajnik/tajnica znanstvene organizacije, povrh pravnog okvira iz područja znanosti i visokog obrazovanja, poznaje, tumači i primjenjuje još i propise iz područja radnog prava, upravnog prava, javne nabave, kao i zaštite osobnih podataka. Tajnik/tajnica znanstvene organizacije u okviru svog zanimanja zadužen je i za izradu pravnih akata, kao što su izrada nacrta općih i pojedinačnih akata te samostalno sastavljanje ugovora. Nužnim za obavljanje ovoga zanimanja pokazuje se poznavanje hrvatskog jezika i pravne terminologije te poznavanje informacijskih tehnologija.

Generičke kompetencije čine se važnom pretpostavkom za uspješno i kvalitetno obavljanje poslova ovog zanimanja, a do posebnog izražaja dolaze kompetencije koje se stječu na sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju prava te kompetencije koje se usvajaju u raznim programima cjeloživotnoga obrazovana i usavršavanja.

Uvjeti rada

Tajnik/tajnica znanstvene organizacije najčešće radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, telefon i druge uredske uređaje. Tijekom rada na tim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom i kralježnicom zbog zahtjeva dugotrajnog sjedenja.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Poznavanje i tumačenje prava
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila zaštite osobnih podataka
Poznavati i primijeniti pravila etičkog postupanja
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja znanosti i visokog obrazovanja
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja upravnog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja radnoga prava
Poznavati, pretraživati i koristiti baze ustavnosudske, druge sudske i upravne prakse
Samostalno analizirati pravne propise i komentare pravnih propisa
Samostalno tumačiti i primijeniti odredbe o sistematizaciji radnih mjesta
Poznavati i primijeniti pravila nomotehnike
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja intelektualnog vlasništva
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja javne nabave
2.
Provedba pravnog postupka
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Administrativno pratiti postupak prijma na radno mjesto
Administrativno pratiti postupak vezan uz prava i obveze zaposlenika
Administrativno pratiti postupak vezan uz prestanak radnog odnosa
Administrativno pratiti postupak stegovne, etičke i druge odgovornosti
Administrativno pratiti postupak napredovanja u znanstveno, znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje
Sudjelovati u postupcima unutarnjeg i vanjskog vrednovanja
Poznavati pravila zastupanja pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima
Poznavati tijek rasprave i procesna pravila
3.
Izrada pravnoga akta
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi akt o prijmu na radno mjesto
Samostalno izraditi akt o pravu i obvezi zaposlenika
Samostalno izraditi akt o prestanku radnoga odnosa
Samostalno izraditi nacrt općeg i pojedinačnog akta
Samostalno sastaviti ugovor
4.
Planiranje i organizacija rada
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila urudžbiranja, arhiviranja i otpreme podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
Motivirati i uspostaviti poticajnu atmosferu
Samostalno planirati i organizirati rad stručnih službi
Preuzeti odgovornost za procese organiziranja i upravljanja radom stručnih službi
Samostalno izraditi izvještaj o radu stručnih službi
Vrednovati rad stručnih službi
Predlagati mjere za unapređenje postojećeg stanja i ostvarivanje utvrđenih i zadanih ciljeva
5.
Komuniciranje i timski rad
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno upravljati konfliktnim situacijama
Samostalno komunicirati s unutarnjim i vanjskim dionicima te povezanim pravnim osobama
Prezentacijske i komunikacijske sposobnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Proučavanje propisa, ustavnosudske, druge sudske i upravne prakse
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila zaštite osobnih podataka
Poznavati i primijeniti pravila etičkog postupanja
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja znanosti i visokog obrazovanja
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja upravnog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja radnoga prava
Poznavati, pretraživati i koristiti baze ustavnosudske, druge sudske i upravne prakse
Samostalno analizirati pravne propise i komentare pravnih propisa
2.
Organiziranje, planiranje i upravljanje radom stručnih službi
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno tumačiti i primijeniti odredbe o sistematizaciji radnih mjesta
Motivirati i uspostaviti poticajnu atmosferu
Samostalno planirati i organizirati rad stručnih službi
Preuzeti odgovornost za procese organiziranja i upravljanja radom stručnih službi
Samostalno izraditi izvještaj o radu stručnih službi
Vrednovati rad stručnih službi
Predlagati mjere za unapređenje postojećeg stanja i ostvarivanje utvrđenih i zadanih ciljeva
Samostalno upravljati konfliktnim situacijama
3.
Administrativna provedba postupaka vezanih za prijam na radno mjesto, prava i obveze zaposlenika i prestanak radnoga odnosa
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Administrativno pratiti postupak prijma na radno mjesto
Administrativno pratiti postupak vezan uz prava i obveze zaposlenika
Administrativno pratiti postupak vezan uz prestanak radnog odnosa
Administrativno pratiti postupak stegovne, etičke i druge odgovornosti
Samostalno izraditi akt o prijmu na radno mjesto
Samostalno izraditi akt o pravu i obvezi zaposlenika
Samostalno izraditi akt o prestanku radnoga odnosa
4.
Administrativna provedba postupaka napredovanja
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Administrativno pratiti postupak napredovanja u znanstveno, znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje
Samostalno izraditi akt o prijmu na radno mjesto
5.
Izrada pravnih akata
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati i primijeniti pravila nomotehnike
Samostalno izraditi nacrt općeg i pojedinačnog akta
Samostalno sastaviti ugovor
6.
Ustroj i nadzor nad vođenjem službenih i drugih evidencija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila urudžbiranja, arhiviranja i otpreme podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
7.
Sudjelovanje u postupcima povezanim s temeljnom djelatnosti znanstvene organizacije
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja intelektualnog vlasništva
Sudjelovati u postupcima unutarnjeg i vanjskog vrednovanja
Poznavati pravila zastupanja pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima
Poznavati tijek rasprave i procesna pravila
8.
Pružanje stručnih savjeta i pomoći unutarnjim i vanjskim dionicima te povezanim pravnim osobama
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila zaštite osobnih podataka
Samostalno komunicirati s unutarnjim i vanjskim dionicima te povezanim pravnim osobama
Prezentacijske i komunikacijske sposobnosti
9.
Provođenje postupka javne nabave
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti propise iz područja javne nabave
Samostalno izraditi nacrt općeg i pojedinačnog akta
Samostalno sastaviti ugovor
Samostalno komunicirati s unutarnjim i vanjskim dionicima te povezanim pravnim osobama
10.
Zastupanje pred nadležnim sudskim i upravnim tijelima
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Poznavati pravila zastupanja pred sudskim, upravnim i drugim nadležnim tijelima
Poznavati tijek rasprave i procesna pravila
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tajnik/tajnica znanstvene organizacije
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
31.12.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje