Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Menadžer ljudskih potencijala / Menadžerica ljudskih potencijala

Razina HKO
7.1
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
Ekonomija
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2412.11.7 Voditelj/voditeljica kadrovskih poslova

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.24.242.2423 Stručnjaci/stručnjakinje za ljudske potencijale i upravljanje karijerom

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Menadžeri ljudskih potencijala / menadžerice ljudskih potencijala planiraju, organiziraju, usmjeravaju, kontroliraju i ocjenjuju rad odjela za ljudske resurse. Razvijaju i provode politike, programe i postupke u vezi s planiranjem ljudskih resursa, zapošljavanjem, kolektivnim pregovaranjem, obukom i razvojem zaposlenika te plaćama i naknadama. Aktivno sudjeluju u raznim zajedničkim aktivnostima s ciljem održavanja komunikacije između uprave i zaposlenika.

Nadziru provedbu aktivnosti u postupku regrutacije i selekcije za odabir kandidata za sva radna mjesta, realizaciju svih programa osposobljavanja odnosno razvoja stručnih i menadžerskih kompetencija za definirane skupine ili pojedince u organizaciji kao i provedbu poslova u obračunu plaća i ostalih materijalnih i ne materijalnih naknada zaposlenicima.

Odgovorni su za provedbu sustava privlačenja i zadržavanja talenata i ključnih radnika, planiranje i provođenje edukacija i kontinuiranog stjecanja novih znanja te razmjene znanja kao i za sustave pogodnosti za radnike s ciljem brige za zdravlje radnika, održavanje motivacije i angažiranosti te brigu za ugled poslodavca prvenstveno kod svojih radnika, a potom i na tržištu.

Posao zahtijeva uočavanje i usaglašavanje potreba poslodavaca i potreba zaposlenika, vještinu pregovaranja i medijacije, savjetodavne vještine, jasno usmeno i pismeno izražavanje na materinjem i barem jednom stranom jeziku, vještine analize i sinteze te induktivnog i deduktivnog zaključivanja.

Uvjeti rada

Posao menadžera ljudskih potencijala / menadžerice ljudskih potencijala odvija se  u zatvorenim prostorima sobne temperature i vlažnosti zraka, izloženi su umjetnoj rasvjeti. Veći broj sati mogu provoditi sjedeći ispred ekrana računala.  Prisutna je i učestala komunikacije s različitim radnim pozicijama unutar organizacije.

Za obavljanje posla neophodno je poznavanje rada na računalu, poznavanje stranog jezika kao i permanentno stručno usavršavanje osobnih kompetencija.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Regrutacija, i selekcija zaposlenika
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sastaviti opise poslova
Poznavati i koristiti različite regrutacijske kanale kod pribavljanja radnika
Sastaviti i provjeriti zahtjeve za popunjavanje radnih mjesta
Poznavati i koristiti različite metode selekcije kod zapošljavanja
Sudjelovati u provjeravanju prijava, intervjuiranju i odabiru kandidata
Odrediti zahtjeve za znanjima i vještinama potrebnim za radna mjesta i poslove u organizaciji
2.
Razvoj i briga o zaposlenicima
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u uključivanju u organizaciju i uvođenju u posao novozaposlenih u organizaciji
Prepoznati i procijeniti potencijalne krizne situacije u organizaciji vezano uz ljudske potencijale
Poznavati i primjenjivati procedure za rješavanje kriznih situacija
Utvrditi nedostatke u znanjima i vještinama zaposlenika i predložiti nadogradnju znanja i vještina
Voditi baze podataka vezane uz razvoj zaposlenika, osposobljavanje, usavršavanje i programe zaštite zdravlja i sigurnosti
Izraditi sadržaj i izvesti potrebni edukacijski program
Organizirati edukaciju koristeći vanjske pružatelje usluga obrazovanja
Poznavati i koristiti programe i softvere u upravljanju ljudskim resursima
3.
Upravljanje učinkom zaposlenika u organizaciji
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Patiti radnu uspješnosti zaposlenika
Kreirati, predlagati i provoditi politike i programe vezane uz radne uvjete, upravljanje učinkom, jednakim mogućnostima, disciplinskim postupcima i upravljanju izostancima u organizaciji
Dizajnirati postupke i procedure za unaprjeđenje brige o ljudskim potencijalima, njihovom zadržavanju i upravljanju talentima
Dizajnirati programe upravljanja kvalitetom ljudskih potencijala u organizaciji
Dizajnirati i provesti ispitivanje organizacijske klime
Planirati, razviti i predložiti strategiju sustava nagrađivanja i pogodnosti za zaposlenike
Mapirati postojeća znanja i vještina zaposlenika i usporediti ih sa zahtjevom pripadajućeg radnog mjesta
4.
Odjel ljudskih potencijala u organizacijskoj strukturi organizacije
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati, razvijati, predlagati i provoditi strategije zapošljavanja koje prate ciljeve organizacije
Komunicirati s ostalim rukovoditeljima o politici zapošljavanja i potrebama za radnom snagom
Poznavati i uvažavati prava i dužnosti iz radnog odnosa za poslodavca kod planiranja ljudskih resursa
Voditi baze podataka o zaposlenicima
Analizirati baze podataka o zaposlenima u cilju unaprjeđenja poslovanja organizacije
Komunicirati s ostalim rukovoditeljima o zaposlenicima uvažavajući poštivanje zakonskih okvira i privatnost zaposlenika
Posredovati između menadžmenta i zaposlenih u rješavanju različitih pitanja i problema u vezi sa radom i međuljudskim odnosima
Brinuti o poštivanju zdravstvenih i sigurnosnih standarda rada uvažavajući radno zakonodavstvo
Savjetovati i pomagati ostalim rukovoditeljima odjela u tumačenju i upravljanju politikama i programima vezanim uz ljudske potencijale
Analizirati, tumačiti i objasniti elemente radnog zakonodavstva
Osigurati učinkovito funkcioniranje i djelovanje odjela ljudskih potencijala
Vrednovati učinke odjela upravljanja ljudskim potencijalima
5.
Ekonomski aspekti upravljanja ljudskim potencijalima
Sektor
Ekonomija i trgovina - Ekonomija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
HR Centar
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati i predložiti djelovanje na faktore u organizacijskom okruženju koji mogu utjecati na produktivnost organizacije
Planirati, budžetirati i kontrolirati plaće i naknade
Pronaći na tržištu obrazovni program prema potrebama organizacije
Raspolagati racionalno postojećim financijskim i drugim resursima materijalne i nematerijalne naravi u cilju ostvarivanja plana i programa rada odjela
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Planiranje i pribavljanje potrebnih ljudskih potencijala u suradnji s drugim rukovoditeljima odjela
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sastaviti opise poslova
Poznavati i koristiti različite regrutacijske kanale kod pribavljanja radnika
Sastaviti i provjeriti zahtjeve za popunjavanje radnih mjesta
Poznavati i koristiti različite metode selekcije kod zapošljavanja
Sudjelovati u provjeravanju prijava, intervjuiranju i odabiru kandidata
Planirati, razvijati, predlagati i provoditi strategije zapošljavanja koje prate ciljeve organizacije
Komunicirati s ostalim rukovoditeljima o politici zapošljavanja i potrebama za radnom snagom
Poznavati i uvažavati prava i dužnosti iz radnog odnosa za poslodavca kod planiranja ljudskih resursa
2.
Sudjelovanje u praćenju učinka zaposlenika
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Sudjelovati u uključivanju u organizaciju i uvođenju u posao novozaposlenih u organizaciji
Poznavati i koristiti programe i softvere u upravljanju ljudskim resursima
Patiti radnu uspješnosti zaposlenika
Kreirati, predlagati i provoditi politike i programe vezane uz radne uvjete, upravljanje učinkom, jednakim mogućnostima, disciplinskim postupcima i upravljanju izostancima u organizaciji
Voditi baze podataka o zaposlenicima
Analizirati baze podataka o zaposlenima u cilju unaprjeđenja poslovanja organizacije
Komunicirati s ostalim rukovoditeljima o zaposlenicima uvažavajući poštivanje zakonskih okvira i privatnost zaposlenika
Identificirati i predložiti djelovanje na faktore u organizacijskom okruženju koji mogu utjecati na produktivnost organizacije
Planirati, budžetirati i kontrolirati plaće i naknade
3.
Osmišljavanje i provođenje sustava privlačenja i zadržavanja talenata i ključnih radnika
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Prepoznati i procijeniti potencijalne krizne situacije u organizaciji vezano uz ljudske potencijale
Poznavati i primjenjivati procedure za rješavanje kriznih situacija
Dizajnirati postupke i procedure za unaprjeđenje brige o ljudskim potencijalima, njihovom zadržavanju i upravljanju talentima
Dizajnirati programe upravljanja kvalitetom ljudskih potencijala u organizaciji
Dizajnirati i provesti ispitivanje organizacijske klime
Planirati, razviti i predložiti strategiju sustava nagrađivanja i pogodnosti za zaposlenike
4.
Identificiranje potrebe za obrazovanjem zaposlenika u organizaciji
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Odrediti zahtjeve za znanjima i vještinama potrebnim za radna mjesta i poslove u organizaciji
Utvrditi nedostatke u znanjima i vještinama zaposlenika i predložiti nadogradnju znanja i vještina
Mapirati postojeća znanja i vještina zaposlenika i usporediti ih sa zahtjevom pripadajućeg radnog mjesta
5.
Koordiniranje i organiziranje unutarnjih i vanjskih osposobljavanja i usavršavanja ljudskih potencijala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Voditi baze podataka vezane uz razvoj zaposlenika, osposobljavanje, usavršavanje i programe zaštite zdravlja i sigurnosti
Izraditi sadržaj i izvesti potrebni edukacijski program
Organizirati edukaciju koristeći vanjske pružatelje usluga obrazovanja
Pronaći na tržištu obrazovni program prema potrebama organizacije
6.
Poštivanje i provedba normi i propisa vezanih uz ljudske potencijale
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Posredovati između menadžmenta i zaposlenih u rješavanju različitih pitanja i problema u vezi sa radom i međuljudskim odnosima
Brinuti o poštivanju zdravstvenih i sigurnosnih standarda rada uvažavajući radno zakonodavstvo
Savjetovati i pomagati ostalim rukovoditeljima odjela u tumačenju i upravljanju politikama i programima vezanim uz ljudske potencijale
Analizirati, tumačiti i objasniti elemente radnog zakonodavstva
7.
Planiranje, organiziranje, usmjeravanje, kontroliranje i evaluacija rada odjela ljudskih potencijala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
HR Centar
Kompetencije
Osigurati učinkovito funkcioniranje i djelovanje odjela ljudskih potencijala
Vrednovati učinke odjela upravljanja ljudskim potencijalima
Raspolagati racionalno postojećim financijskim i drugim resursima materijalne i nematerijalne naravi u cilju ostvarivanja plana i programa rada odjela
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Menadžer ljudskih potencijala / Menadžerica ljudskih potencijala
Predlagatelj
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje