Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Graditelj/ Graditeljica akustičnih žičanih instrumenata

Razina HKO
4.1
Sektor
Umjetnost
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.73.731.7312 Glazbalari/glazbalarke i ugađači/ugađačice glazbala

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Posao graditelja/graditeljice akustičnih žičanih glazbala jest gradnja, održavanje i popravljanje gudačkih i trzalačkih akustičnih žičanih glazbala (violina, gitara, tambura i sl.) kako bi se na njima moglo svirati i proizvoditi svojstven zvuk. Zanimanje graditelja/graditeljice akustičnih žičanih glazbala je interdisciplinarno i objedinjuje kompetencije umjetničkih i obrtničkih zanimanja. Povezano je sa zanimanjima glazbenika, drvodjelca, modelara, maketara i drugim zanimanjima koja uključuju obradu drveta. Na stanovit način, zbog potrebne ručne spretnosti i mehaničkih sposobnosti, povezano je i sa zanimanjima servisera mehaničkih i elektroničkih aparata koja zahtijevaju slične kompetencije. Primarno se bave gradnjom akustičnih žičanih glazbala. Prilikom popravljanja, graditelji/graditeljice akustičnih žičanih glazbala  dijagnosticiraju kvarove pregledavajući glazbalo i svirajući na njemu. Potrgane i slomljene dijelove popravljaju, odstranjuju ili ih zamjenjuju novima. Zamjenjuju pragove, ugrađuju ili mijenjaju drvene i metalne dijelove, sastavljaju glazbala i mijenjaju žice. Ogrebotine na tijelu glazbala pune kitom, bruse hrapave i neravne dijelove te bojaju i lakiraju glazbala.

Graditelji/graditeljice akustičnih žičanih glazbala izrađuju i popravljaju trzalačka i gudaća glazbala s različitim ručnim alatima kao npr. ručne pile, dlijeta, postruzi i sl. Služe  se i specijalnim alatima, kao što su alati za ugađanje, napinjanje i zamjenu žica te elektroničkim napravama za pomoć pri ugađanju što im ubrzava i olakšava posao. Pri gradnji glazbala mogu koristiti i numerički upravljane strojeve te je preporučljiva osposobljenost za rad na njima.Graditelji/graditeljice akustičnih žičanih glazbala rade i na glazbalima s ugrađenom elektronikom za kontrolu vlage, za pomoć u snimanju ili čak na glazbalima koja uz pomoć elektronike sviraju samostalno, stoga bi bilo poželjno posjedovanje osnovnog znanja iz elektronike. Graditelji/graditeljice akustičnih žičanih glazbala trebaju imati prirodnu nadarenost i ljubav prema glazbi (slušaju vibracije u eteru), moraju dobro razlikovati visinu i boju tonova, imati razvijene mehaničke sposobnosti i ručnu spretnost. Za one koji rade s naručiteljima posla važan je i pristojan izgled te ugodno i susretljivo komuniciranje. Posao graditelja/graditeljice akustičnih žičanih glazbala je dinamičan i uključuje rad s osobama koje se bave glazbenom umjetnošću.

 

Uvjeti rada

Graditelj/Graditeljica akustičnih žičanih glazbala najčešće obavlja svoj posao u zatvorenom prostoru koji je ugodan za rad, u sjedećem i stojećem položaju. Djelomično mogu biti izložen prašini i buci pri obradi drva ili drvenih dijelova glazbala, tijekom gradnje ili popravljanja glazbala. Posao graditelj/graditeljica akustičnih žičanih glazbala prilično je siguran. Moguće su manje ozljede, poput modrica ili porezotina, tijekom rada s ručnim ili specijaliziranim alatima.

Za obavljanje ovog posla nužne su razvijene motoričke vještine, spretnost ruku te preciznost. Za ovaj posao nije neophodan  izvrstan sluh, nego talent i razvijen osjećaj za glazbu, razvijena sposobnost za rad s rukama, a kontraindikacije su oboljenja kože ili problemi s disanjem.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Poslovi vezani uz nabavljanje i pripremu i drveta za izradu glazbala
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati karakteristike tonskog drva (drvo koje je namijenjeno građenju glazbala)
Poznavanje kvalitete drva (Nauka o drvu/ Kresnik)
Transportirati debla iz šume u pilanu - po potrebi
Grubo obraditi deblo (motornom pilom, sjekirom)
Pronalaziti odgovarajući drvni materijal na skladištu pilane
Pripremati drvni materijal za sušenje i primjenjivati zaštitna sredstva
Skladištiti drvni materijal i sušiti ga kroz deset i više godina
Kontrolirati/preslagivati (npr. 3 puta godišnje) drvni materijal prilikom sušenja (da se izbjegne mogućnost štetnog djelovanja nametnika)
Voditi brigu o drvnom materijalu i sortirati ga (nakon 7-10 godina sušenja)
Nabavljati (izabirati i sortirati) drvne elemente već priređene za određena glazbala
Odabrati drvni materijal za izradu akustičnog žičanog glazbala prema specifičnim zahtjevima pojedinog glazbala
Dimenzionirati drvni materijal za potrebe izrade akustičnog žičanog glazbala (piljenjem i kalanjem sjekirom)
2.
Čitanje i izrađivanje tehničke dokumentacije
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove nacrtne geometrije s primjenom u glazbalarstvu
Iščitati po potrebi postojeći nacrt akustičnog žičanog glazbala
Izraditi po potrebi nacrt akustičnog žičanog glazbala
3.
Pripremne aktivnosti za početak izrade akustičnog žičanog glazbala
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove tehnologije izrade glazbala
Poznavati strojeve, uređaje i alate u glazbalarstvu
Pripremiti i organizirati potreban alat (npr. naoštriti alate, očistiti, oprati, odnosno održavati ih)
Izrađivati specifične alate prema zahtjevima pojedinih glazbala
Izrađivati šablone i kalupe za pojedine elemente glazbala
Poznavanje ručnog oštrenja ručnog alata
Očistiti radni stol i radno mjesto i ostale radne jedinice s malim samostojećim strojevima
4.
Obavljanje drvodjeljskih poslova za gradnju akustičnih žičanih glazbala
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Grubo piliti panjeve na tračnoj/kružnoj pili
Fino obraditi panjeve na tračnoj brusilici - oblikovati u konačni oblik glazbala
Učvrstiti panjeve na kalup za obradu drva
Strojno i ručno blanjati drvni materijal za glazbalo
Krojiti/piliti elemente budućeg glazbala na točne dimenzije prema nacrtu i/ili šabloni
Stanjivati drvne elemente ručno (ručnom blanjom) ili strojno (npr. cilindrična brusilica, tračna brusilica) na standardnu ili specifičnu debljinu
Oblikovati/savijati bočne stranice elemenata na vrućem željezu (specijalni alat - električni ili plinski grijač preko kojeg se savijaju stranice glazbala na prethodno pripremljeni kalup) ili savijati stranice glazbala postupkom parenja
Izrađivati glazbalo postupkom „dubljenja kladice“, tj. oblikovanjem drvene klade u finalni oblik glazbala (npr. tijelo bisenice, prednja i zadnja ploča gudačkog instrumenta i sl.)
Sastavljati bočne elemente zvučne kutije u cjelinu (lijepljenjem, fiksiranjem i sušenjem)
Ugrađivati bočna, prethodno ispiljena, pojačanja na unutarnje stranice bočnih stranica
Ugrađivati elemente pojačanja (npr. središnja pojačanja i poprečne grede) na leđa glazbala
Pripremiti elemente, lijepiti i obraditi potkonstrukcije za zvučnu dasku (glasnjaču) glazbala
Izraditi vrat glazbala (pomoću piljenja, brušenja, glodanja, bušenja rupa, dlijetanjem)
Izrezati/otvoriti zvučnu rupu na prednjoj dasci glazbala
Pripasati i zalijepiti kompletiranu prednju dasku i leđa na obod korpusa/zvučne kutije
Dovesti drvni materijal u postojeće pozicije nacrta glazbala (namještanjem i savijanjem)
5.
Obavljanje završnih poslova obrade i zaštite akustičnih žičanih glazbala
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Završno obraditi glazbalo turpijanjem, struganjem i brušenjem
Završno obraditi glazbalo bojanjem, lakiranjem ili politiranjem
Vizualno estetski urediti akustično žičano glazbalo
Poznavati osnove kemije primjenjive za glazbalarstvo (npr. zaštitna sredstva, otapala, lakovi, sredstva za čišćenje i sl.
Lakirati i politirati dijelove glazbala
6.
Obavljanje završnih poslova montaže i ugađanja akustičnih žičanih glazbala
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Montirati mehaniku glazbala (element na glazbalu koji se montira vijcima a služi za ugađanje žica na glazbalu)
Izraditi, pripasati/uglaviti i zalijepiti hvataljku na vrat glazbala, te odrediti poziciju „pragova“, tj. menzura ili drugih tonskih oznaka na hvataljci, prednjoj strani vrata koja služi za hvatanje prstima tijekom sviranja
Montirati pragove na hvataljku glazbala (zabijanjem ili utiskivanjem u utore) i fino ih obraditi
Poznavati osnove fizike (dinamike, statike i akustike)
Ugrađivati metalne dijelove na glazbalo (mehanike/metalne ili drvene mehanizme za ugađanje glazbala)
Montirati žice na glazbalo i prilagoditi ga korisniku (naštimavanje žica, fina postava i ugađanje glazbala)
Odabrati odgovarajući materijal za most glazbala (bitan segment posla radi utjecaja na glasnoću, boju tona/karakter tona i ukupnu kvalitetu zvuka)
Izraditi most glazbala (piljenjem, blanjanjem, glodanjem, turpijanjem, brušenjem)
Precizno pripasati most i zalijepiti ga/pozicionirati na prednju dasku glazbala
Izraditi i postaviti gornji konjić za žice glazbala (element koji drži razmak žica na glazbalu)
Izraditi i prilagoditi žičnjak glazbala (držač žica na tamburi ili violini)
Montirati žice i ugoditi glazbalo
7.
Dizajniranje vizualnog identiteta glazbala
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati i primjenjivati posebna dizajnerska znanja za izradu intarzija i ukrasa na glazbalu
Pripremiti ukrasne elemente za rozetu glazbala (izrezivati oblik rozete iz furnira prema dizajnu uzorka i obrađivati ga)
Dizajnirati i izrađivati intarzije kao ukrasne elemente na glazbalu
Pripasati i zalijepiti ukrasne elemente na prednju dasku glazbala (esencijalni funkcionalni dio glazbala koji određuje boju glazbenog tona)
Dizajnirati i graditi glazbalo tako da se prilikom obnavljanja može rastavljati
8.
Vođenje poslovanja, administriranje i profesionalno komuniciranje graditelja/graditeljice akustičnih žičanih glazbala
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Ishoditi dopuštenje za sječu potrebnog tonskog drvnog materijala-po potrebi
Zaprimati narudžbe klijenata i izrađivati komercijalne ponude za glazbalo
Voditi knjigu narudžbi i gotovih glazbala
Izdavati račune za izrađena glazbala i naplaćivati ih
Sudjelovati u izradi i održavanju vlastite web stranice
Sudjelovati u održavanju profila na društvenim mrežama
Sudjelovati na stručnim skupovima (npr. na stručnim sajmovima ili glazbenim festivalima)
Promovirati vlastita glazbala (putem folklornih, rock, klasičnih ansambala i solista)
Profesionalno komunicirati s klijentima (izvođačima i ansamblima)
Komunicirati s profesorima glazbala
Komunicirati s dobavljačima repro-materijala
Komunicirati sa suradnicima (šumarije, lokalna samouprava pod čijom su upravom određene šume i sl.)
Komunicirati sa stručnim suradnicima (nastavnici glazbe, glazbenici i sl.)
Komunicirati s drugim glazbalarima
Komunicirati sa strukovnim udrugama
9.
Osiguranje kvalitete izrađenog akustičnog žičanog glazbala te procesa njegove izrade i održavanja
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Testirati gotovo glazbalo
Izdavati jamstva na godinu dana (u slučaju da se glazbalo pokvari, ono se ne popravlja nego se u najkraćem mogućem roku isporučuje novo glazbalo)
Provoditi stručnu evaluaciju izrađenog glazbala (customerservice) i unapređivati procese izrade glazbala
Pratiti kvalitetu izrađenog glazbala slušanjem njegovog zvuka na koncertima
Kontinuirano se profesionalno usavršavati (npr. vezano za materijale i tehnike izrade glazbala i sl.)
10.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša pri izradi i održavanju akustičnih žičanih glazbala
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti zaštitnu odjeću i opremu u skladu s propisanim pravilima zaštite na rade
Prilagoditi alate i strojeve kako ne bi pobudili požar ili eksploziju uslijed iskrenja stroja
Skladištiti lakove i ostale kemikalije u zaseban spremnik i voditi računa da ne dođe do požara ili eksplozije
Koristiti prirodne lakove - po mogućnosti
Pažljivo i racionalno koristiti drvni materijal
Prikupljati, razvrstavati i propisno odlagati otpad
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Pripremanje/nabavljanje drvnih elemenata za izradu akustičnih žičanih glazbala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati karakteristike tonskog drva (drvo koje je namijenjeno građenju glazbala)
Poznavanje kvalitete drva (Nauka o drvu/ Kresnik)
Transportirati debla iz šume u pilanu - po potrebi
Grubo obraditi deblo (motornom pilom, sjekirom)
Pronalaziti odgovarajući drvni materijal na skladištu pilane
Pripremati drvni materijal za sušenje i primjenjivati zaštitna sredstva
Skladištiti drvni materijal i sušiti ga kroz deset i više godina
Kontrolirati/preslagivati (npr. 3 puta godišnje) drvni materijal prilikom sušenja (da se izbjegne mogućnost štetnog djelovanja nametnika)
Voditi brigu o drvnom materijalu i sortirati ga (nakon 7-10 godina sušenja)
Nabavljati (izabirati i sortirati) drvne elemente već priređene za određena glazbala
2.
Pripremne aktivnosti za početak izrade akustičnog žičanog glazbala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Odabrati drvni materijal za izradu akustičnog žičanog glazbala prema specifičnim zahtjevima pojedinog glazbala
Dimenzionirati drvni materijal za potrebe izrade akustičnog žičanog glazbala (piljenjem i kalanjem sjekirom)
Poznavati osnove nacrtne geometrije s primjenom u glazbalarstvu
Iščitati po potrebi postojeći nacrt akustičnog žičanog glazbala
Izraditi po potrebi nacrt akustičnog žičanog glazbala
Poznavati osnove tehnologije izrade glazbala
Poznavati strojeve, uređaje i alate u glazbalarstvu
Pripremiti i organizirati potreban alat (npr. naoštriti alate, očistiti, oprati, odnosno održavati ih)
Izrađivati specifične alate prema zahtjevima pojedinih glazbala
Izrađivati šablone i kalupe za pojedine elemente glazbala
Poznavanje ručnog oštrenja ručnog alata
Očistiti radni stol i radno mjesto i ostale radne jedinice s malim samostojećim strojevima
3.
Izrađivanje zvučne kutije akustičnog žičanog glazbala (tijelo glazbala)
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Grubo piliti panjeve na tračnoj/kružnoj pili
Fino obraditi panjeve na tračnoj brusilici - oblikovati u konačni oblik glazbala
Učvrstiti panjeve na kalup za obradu drva
Strojno i ručno blanjati drvni materijal za glazbalo
Krojiti/piliti elemente budućeg glazbala na točne dimenzije prema nacrtu i/ili šabloni
Stanjivati drvne elemente ručno (ručnom blanjom) ili strojno (npr. cilindrična brusilica, tračna brusilica) na standardnu ili specifičnu debljinu
Oblikovati/savijati bočne stranice elemenata na vrućem željezu (specijalni alat - električni ili plinski grijač preko kojeg se savijaju stranice glazbala na prethodno pripremljeni kalup) ili savijati stranice glazbala postupkom parenja
Izrađivati glazbalo postupkom „dubljenja kladice“, tj. oblikovanjem drvene klade u finalni oblik glazbala (npr. tijelo bisenice, prednja i zadnja ploča gudačkog instrumenta i sl.)
Sastavljati bočne elemente zvučne kutije u cjelinu (lijepljenjem, fiksiranjem i sušenjem)
4.
Izrađivanje zadnje i prednje ploče zvučne kutije akustičnih žičanih glazbala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Ugrađivati bočna, prethodno ispiljena, pojačanja na unutarnje stranice bočnih stranica
Ugrađivati elemente pojačanja (npr. središnja pojačanja i poprečne grede) na leđa glazbala
Pripremiti elemente, lijepiti i obraditi potkonstrukcije za zvučnu dasku (glasnjaču) glazbala
Izraditi vrat glazbala (pomoću piljenja, brušenja, glodanja, bušenja rupa, dlijetanjem)
Izrezati/otvoriti zvučnu rupu na prednjoj dasci glazbala
Pripasati i zalijepiti kompletiranu prednju dasku i leđa na obod korpusa/zvučne kutije
Montirati mehaniku glazbala (element na glazbalu koji se montira vijcima a služi za ugađanje žica na glazbalu)
5.
Izrađivanje rozete, ukrasne lajsne i hvataljke akustičnog žičanog glazbala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Završno obraditi glazbalo turpijanjem, struganjem i brušenjem
Završno obraditi glazbalo bojanjem, lakiranjem ili politiranjem
Vizualno estetski urediti akustično žičano glazbalo
Izraditi, pripasati/uglaviti i zalijepiti hvataljku na vrat glazbala, te odrediti poziciju „pragova“, tj. menzura ili drugih tonskih oznaka na hvataljci, prednjoj strani vrata koja služi za hvatanje prstima tijekom sviranja
Montirati pragove na hvataljku glazbala (zabijanjem ili utiskivanjem u utore) i fino ih obraditi
Poznavati osnove fizike (dinamike, statike i akustike)
Ugrađivati metalne dijelove na glazbalo (mehanike/metalne ili drvene mehanizme za ugađanje glazbala)
Montirati žice na glazbalo i prilagoditi ga korisniku (naštimavanje žica, fina postava i ugađanje glazbala)
Poznavati i primjenjivati posebna dizajnerska znanja za izradu intarzija i ukrasa na glazbalu
Pripremiti ukrasne elemente za rozetu glazbala (izrezivati oblik rozete iz furnira prema dizajnu uzorka i obrađivati ga)
Dizajnirati i izrađivati intarzije kao ukrasne elemente na glazbalu
Pripasati i zalijepiti ukrasne elemente na prednju dasku glazbala (esencijalni funkcionalni dio glazbala koji određuje boju glazbenog tona)
6.
Izrađivanje mosta, kobilice ili sedla akustičnog žičanog glazbala (most kod violina, kobilica kod tambura, sedlo kod gitara)
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Odabrati odgovarajući materijal za most glazbala (bitan segment posla radi utjecaja na glasnoću, boju tona/karakter tona i ukupnu kvalitetu zvuka)
Izraditi most glazbala (piljenjem, blanjanjem, glodanjem, turpijanjem, brušenjem)
Precizno pripasati most i zalijepiti ga/pozicionirati na prednju dasku glazbala
Izraditi i postaviti gornji konjić za žice glazbala (element koji drži razmak žica na glazbalu)
Izraditi i prilagoditi žičnjak glazbala (držač žica na tamburi ili violini)
7.
Održavanje, popravljanje i restauriranje akustičnog žičanog glazbala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Dovesti drvni materijal u postojeće pozicije nacrta glazbala (namještanjem i savijanjem)
Završno obraditi glazbalo turpijanjem, struganjem i brušenjem
Vizualno estetski urediti akustično žičano glazbalo
Poznavati osnove kemije primjenjive za glazbalarstvo (npr. zaštitna sredstva, otapala, lakovi, sredstva za čišćenje i sl.
Lakirati i politirati dijelove glazbala
Montirati žice i ugoditi glazbalo
Dizajnirati i graditi glazbalo tako da se prilikom obnavljanja može rastavljati
8.
Obavljanje administrativnih i komercijalnih poslova pri izradi/održavanju/ restauriranju akustičnih žičanih glazbala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremati dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
Ishoditi dopuštenje za sječu potrebnog tonskog drvnog materijala-po potrebi
Zaprimati narudžbe klijenata i izrađivati komercijalne ponude za glazbalo
Voditi knjigu narudžbi i gotovih glazbala
Izdavati račune za izrađena glazbala i naplaćivati ih
Sudjelovati u izradi i održavanju vlastite web stranice
Sudjelovati u održavanju profila na društvenim mrežama
Sudjelovati na stručnim skupovima (npr. na stručnim sajmovima ili glazbenim festivalima)
Promovirati vlastita glazbala (putem folklornih, rock, klasičnih ansambala i solista)
9.
Poslovno komuniciranje pri izradi/održavanju/ restauriranju akustičnih žičanih glazbala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Profesionalno komunicirati s klijentima (izvođačima i ansamblima)
Komunicirati s profesorima glazbala
Komunicirati s dobavljačima repro-materijala
Komunicirati sa suradnicima (šumarije, lokalna samouprava pod čijom su upravom određene šume i sl.)
Komunicirati sa stručnim suradnicima (nastavnici glazbe, glazbenici i sl.)
Komunicirati s drugim glazbalarima
Komunicirati sa strukovnim udrugama
10.
Osiguranje kvalitete izrađenog akustičnog žičanog glazbala te procesa njegove izrade/održavanja/ restauriranja
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Testirati gotovo glazbalo
Izdavati jamstva na godinu dana (u slučaju da se glazbalo pokvari, ono se ne popravlja nego se u najkraćem mogućem roku isporučuje novo glazbalo)
Provoditi stručnu evaluaciju izrađenog glazbala (customerservice) i unapređivati procese izrade glazbala
Pratiti kvalitetu izrađenog glazbala slušanjem njegovog zvuka na koncertima
Kontinuirano se profesionalno usavršavati (npr. vezano za materijale i tehnike izrade glazbala i sl.)
11.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša pri izradi i održavanju akustičnih žičanih glazbala
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti zaštitnu odjeću i opremu u skladu s propisanim pravilima zaštite na rade
Prilagoditi alate i strojeve kako ne bi pobudili požar ili eksploziju uslijed iskrenja stroja
Skladištiti lakove i ostale kemikalije u zaseban spremnik i voditi računa da ne dođe do požara ili eksplozije
Koristiti prirodne lakove - po mogućnosti
Pažljivo i racionalno koristiti drvni materijal
Prikupljati, razvrstavati i propisno odlagati otpad
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Graditelj/ Graditeljica akustičnih žičanih instrumenata
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
28.2.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje