Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Scenarist/scenaristica

Razina HKO
6.sv
Sektor
Umjetnost
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Scenarist je osoba koja samostalno i/ili u suradnji s drugim scenaristima, dramaturgom, redateljem i producentom, piše originalni ili adaptirani scenarij budućeg audio-vizualnog djela. Piše samoinicijativno ili po narudžbi, a njegov posao uključuje istraživanje teme, razvoj ideje i koncepta, karakterizaciju likova, raspisivanje dijaloga, te pisanje taglinea, loglinea, sinopsisa i treatmenta. Prema potrebi, samostalno i/ili u suradnji s dramaturgom, redateljem i producentom vrši dorade scenarija ili dijelova scenarija.

Uvjeti rada

Scenarist radi u zatvorenom prostoru, pred ekranom računala, u uredu ili od kuće, nerijetko više od osam sati na dan, te je izložen umjetnoj rasvjeti i dugotrajnom sjedenju.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Istraživanje teme i organizacija rada
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Učinkovito upotrijebiti prikupljene informacije u svrhu izrade scenarija poznavajući relevantne izvore informacija
Koristiti strani jezik primjenjujući pravila formalne komunikacije
Samostalno i temeljito obavljati više poslova istovremeno poznavajući tehnike organizacije rada
Komunicirati putem e-pošte koristeći servise e-pošte i standardni hrvatski jezik
Samostalno istraživati i razlikovati bitno od nebitnog poznavajući relevantne znanstvene, stručne i ostale izvore
Prepoznati i iskoristiti kreativni potencijal istraženih informacija u svrhu izrade scenarija poznavajući dramaturgiju, filmski jezik, opću i pop kulturu i povijest umjetnosti
Iskoristiti i ugraditi znanstvena i stručna saznanja u kreativno djelo koristeći znanje iz teorije filma
Upotrebljavati standardni hrvatski jezik na naprednoj razini koristeći veliki fond stranih riječi
Samostalno koristiti aplikacije za online sastanke
Organizirati vlastiti rad i suradnju s ostalim suradnicima u skladu s proizvodnim procesom
2.
Samostalni rad, rad u timu i kontrola kvalitete
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Učinkovito komunicirati sa suradnicima koristeći osnove poslovne komunikacije i bontona
Doprinijeti uspješnoj realizaciji AV projekta koristeći osnove produkcije i financiranja AV djela
Pravilno primijeniti postupke u proizvodnom procesu AV djela
Doprinijeti AV djelu vlastitim umjetničkim integritetom razumijevajući produkcijska ograničenja i uvjete nastanka AV djela
Jasno obrazložiti glavne odrednice projekta suradnicima i poslodavcu
Prilagoditi vlastite postupke i ideje suradnicima primjenjujući osnove psihologije
Primijeniti pravila rada u timu koristeći terminologiju kreativnog procesa
Evaluirati prijedloge suradnika i analizirati vlastiti rad u kontekstu očekivanja producenta i karakteristikama žanra i stila
Odrediti prednosti i mane alternativnih rješenja, zaključaka i pristupa problemu poznavajući karakteristike i strukturu AV djela
Jasno obrazložiti snagu vlastitih ideja i zamisli poznavajući teoriju filma, dramaturgiju i povijest filma
Argumentirati vlastitu namjeru, rješenje i cjelokupni umjetnički doprinos poznavajući osnove AV režije
Snalažljivo i brzo odgovoriti na nove zahtjeve produkcije poznavajući osnove produkcije
Argumentirano izložiti vlastite ideje i njihov utjecaj na AV djelo poznavajući mehanizme financiranja i ograničenja produkcije
Ekonomično upravljati vremenom poznavajući tehnike i alate učinkovite organizacije rada
Planirati i dovršiti rad u zadanim rokovima s optimalnim rezultatom
Primijeniti kreativna i inovativna rješenja poznavajući teoriju filma
3.
Razvoj koncepta, karakterizacija likova, pisanje taglinea, loglinea, sinopsisa i scenoslijeda
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Selektirati informacije po relevantnosti i važnosti za razvoj scenarija
Ispravno interpretirati društvene pojave u kontekstu vremena u svrhu izrade scenarija
Samostalno razviti i strukturirati priču poznavajući elemente strukture scenarija
Znati obilježja različitih žanrova i njihov utjecaj na publiku
Precizno i jasno oblikovati glavnu ideju koncepta poznavajući zahtjeve publike i produkcije
Samostalno procijeniti snagu razvojnih linija likova i priče
Oblikovati koncept prema standardima struke poznavajući zakonitosti različitih medija
Autentično i originalno strukturirati razvojni luk likova poznavajući elemente razvojne strukture lika
Izgraditi specifičnosti lika koristeći filmska i glumačka izražajna sredstva
Jasno odrediti htijenja, motivaciju i potrebe lika poznavajući osnove psihologije, sociologije i antropologije
Jezgrovito opisati glavnu ideju AV djela koristeći veliki fond riječi
Spretno slagati višeznačne riječi u smislenu cjelinu koristeći stilske jezične figure
Upotrijebiti atraktivne i efektne jezične konstrukcije poznavajući osnove marketinga
Dovitljivo upotrebljavati višeznačnice i stilske figure, spretno oblikovati rečenice, te koristiti veliki fond riječi i stranih riječi
Vješto i dovitljivo prevesti fabulu u doživljaj djela prepoznajući suštinu priče
Kreativno i originalno predstaviti smisao AV djela u jednoj rečenici koristeći osnovno znanje iz marketinga
Kondenzirati iskustvo korisnika u što manje riječi koristeći efektna jezična izražajna sredstva
Pronaći marketinški snažne konstrukcije usmjerene na korisnika poznavajući ukus ciljane publike
Efektno predstaviti priču na jednoj stranici teksta u skladu sa žanrom i stilom
Prepoznati ključne dijelove fabule i strukturirati sinopsis prema pravilima narativnog teksta
Spretno sažeti složenu priču u kratki narativni tekst
Samostalno analizirati fabulu koristeći primjere iz književnosti i drugih AV djela
Prilagoditi efektne i važne dijelove priče
Pretvoriti dijalog u radnju poznavajući tehnike razrade složene priče na jednostavne elemente
Prenijeti psihološko i emotivno stanje lika u radnju koristeći različita stilska izražajna sredstva
Prepoznati snagu ili slabost vlastitih ideja u usporedbi s primjerima iz povijesti AV djela
4.
Pisanje originalnog scenarija, adaptacija književnog djela i dorada
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno sudjelovati u kreativnom procesu koristeći stručnu terminologiju u proizvodnji audiovizualnog djela
Prenijeti duh scenarija u kratki tekst poznavajući strukturu drame
Dovitljivo, vješto i duhovito prilagoditi svakodnevni govor poznavajući dramaturgiju i teoriju filma
Vješto koristiti govorni jezik poznavajući žargon i dijalekte
Koristiti osnovna znanja iz psihologije, sociologije i antropologije
Vješto utkati podtekst u replike likova poznavajući osnove psihologije i dramaturgije
Sažeti i pretvoriti složeni svakodnevni govor u dijalog poznavajući filmski jezik i filmska izražajna sredstva
Formatirati scenarij u skladu sa standardom industrije koristeći program za obradu teksta ili software za pisanje scenarija
Jasno i jednostavno pisati koristeći standardni hrvatski jezik, dijalekte i žargon na najvišoj razini
Samostalno procijeniti snagu razvojnih linija likova i priče koristeći znanje iz dramaturgije i teorije filma
Anticipirati učinak na publiku poznavajući povijest filma
Razumjeti razliku između scenarija i proze poznavajući filmski jezik i pismo i teoriju filma
Kreativno upotrebljavati dijalekt i žargon
Samostalno analizirati književno djelo i opus književnika
Prenijeti bit i poruku književnog djela u AV format poznavajući teoriju filma
Prilagoditi književno djelo AV mediju koristeći dramaturške zakonitosti
Samostalno doraditi scenarij u skladu s pravilima dramaturgije
5.
Sklapanje autorskog ugovora, određivanje honorara, vođenje poslovanja i zaštita na radu
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predložiti alternativna i ekonomična rješenja u skladu s budžetom
Poznavati zakon o zaštiti na radu i zakonske obveze kao freelancer
Djelovati u stresnoj situaciji
Štititi vlastiti opći i kreativni integritet poznavajući osnove pravne zaštite i prava koja proizlaze iz zakona o zaštiti na radu
Uravnotežiti zahtjeve produkcije s vlastitima i prilagoditi honorar budžetu poznavajući praksu financijskog vrednovanja rada i rokova isplate
Jasno definirati obujam posla, vremenski period rada i rokove isporuke poznavajući osnove poslovne komunikacije
Zaštititi se od nepoštenog ugovora i izrabljivanja poznavajući zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
6.
Prezentacija, plasman i promidžba vlastitog djela
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Efektno predstaviti koncept AV djela poslodavcu koristeći stručnu terminologiju
Ponuditi vlastiti scenarij tržištu putem raznih distribucijskih kanala, fondova, sajmova i natječaja
Umrežiti se s agentima i producentima putem poslovnih i ostalih društvenih mreža
Reagirati na potrebe AV tržišta poznavajući termine "pitchinga", sajmova i interesa produkcijskih kuća
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (20)
1.
Aktivno sudjelovanje na produkcijskom sastanku
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Učinkovito komunicirati sa suradnicima koristeći osnove poslovne komunikacije i bontona
Doprinijeti uspješnoj realizaciji AV projekta koristeći osnove produkcije i financiranja AV djela
Pravilno primijeniti postupke u proizvodnom procesu AV djela
Doprinijeti AV djelu vlastitim umjetničkim integritetom razumijevajući produkcijska ograničenja i uvjete nastanka AV djela
Jasno obrazložiti glavne odrednice projekta suradnicima i poslodavcu
Samostalno sudjelovati u kreativnom procesu koristeći stručnu terminologiju u proizvodnji audiovizualnog djela
2.
Aktivno sudjelovanje na sastanku s kreativnim timom
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Prilagoditi vlastite postupke i ideje suradnicima primjenjujući osnove psihologije
Primijeniti pravila rada u timu koristeći terminologiju kreativnog procesa
Evaluirati prijedloge suradnika i analizirati vlastiti rad u kontekstu očekivanja producenta i karakteristikama žanra i stila
Odrediti prednosti i mane alternativnih rješenja, zaključaka i pristupa problemu poznavajući karakteristike i strukturu AV djela
3.
Istraživanje teme scenarija u svrhu pronalaženja, prikupljanja, prilagodbe i implementacije informacija potrebnih za scenarij
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Učinkovito upotrijebiti prikupljene informacije u svrhu izrade scenarija poznavajući relevantne izvore informacija
Koristiti strani jezik primjenjujući pravila formalne komunikacije
Samostalno i temeljito obavljati više poslova istovremeno poznavajući tehnike organizacije rada
Komunicirati putem e-pošte koristeći servise e-pošte i standardni hrvatski jezik
4.
Proučavanje znanstvene i stručne literature
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno istraživati i razlikovati bitno od nebitnog poznavajući relevantne znanstvene, stručne i ostale izvore
Prepoznati i iskoristiti kreativni potencijal istraženih informacija u svrhu izrade scenarija poznavajući dramaturgiju, filmski jezik, opću i pop kulturu i povijest umjetnosti
Iskoristiti i ugraditi znanstvena i stručna saznanja u kreativno djelo koristeći znanje iz teorije filma
Upotrebljavati standardni hrvatski jezik na naprednoj razini koristeći veliki fond stranih riječi
5.
Kontekstualiziranje i interpretacija prikupljenih informacija potrebnih za oblikovanje priče
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Selektirati informacije po relevantnosti i važnosti za razvoj scenarija
Ispravno interpretirati društvene pojave u kontekstu vremena u svrhu izrade scenarija
6.
Razvijanje koncepta audio-vizualnog djela, određivanje žanra, stila, tona priče i ciljane publike
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno razviti i strukturirati priču poznavajući elemente strukture scenarija
Znati obilježja različitih žanrova i njihov utjecaj na publiku
Precizno i jasno oblikovati glavnu ideju koncepta poznavajući zahtjeve publike i produkcije
Samostalno procijeniti snagu razvojnih linija likova i priče
Oblikovati koncept prema standardima struke poznavajući zakonitosti različitih medija
7.
Postavljanje karakterizacije likova
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Autentično i originalno strukturirati razvojni luk likova poznavajući elemente razvojne strukture lika
Izgraditi specifičnosti lika koristeći filmska i glumačka izražajna sredstva
Jasno odrediti htijenja, motivaciju i potrebe lika poznavajući osnove psihologije, sociologije i antropologije
8.
Pisanje loglinea
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Jezgrovito opisati glavnu ideju AV djela koristeći veliki fond riječi
Spretno slagati višeznačne riječi u smislenu cjelinu koristeći stilske jezične figure
Upotrijebiti atraktivne i efektne jezične konstrukcije poznavajući osnove marketinga
Dovitljivo upotrebljavati višeznačnice i stilske figure, spretno oblikovati rečenice, te koristiti veliki fond riječi i stranih riječi
9.
Pisanje taglinea
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Vješto i dovitljivo prevesti fabulu u doživljaj djela prepoznajući suštinu priče
Kreativno i originalno predstaviti smisao AV djela u jednoj rečenici koristeći osnovno znanje iz marketinga
Kondenzirati iskustvo korisnika u što manje riječi koristeći efektna jezična izražajna sredstva
Pronaći marketinški snažne konstrukcije usmjerene na korisnika poznavajući ukus ciljane publike
10.
Pisanje sinopsisa
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Efektno predstaviti priču na jednoj stranici teksta u skladu sa žanrom i stilom
Prepoznati ključne dijelove fabule i strukturirati sinopsis prema pravilima narativnog teksta
Spretno sažeti složenu priču u kratki narativni tekst
11.
Pisanje treatmenta
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno analizirati fabulu koristeći primjere iz književnosti i drugih AV djela
Prilagoditi efektne i važne dijelove priče
Pretvoriti dijalog u radnju poznavajući tehnike razrade složene priče na jednostavne elemente
Prenijeti psihološko i emotivno stanje lika u radnju koristeći različita stilska izražajna sredstva
Prenijeti duh scenarija u kratki tekst poznavajući strukturu drame
12.
Pisanje dijaloga
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Dovitljivo, vješto i duhovito prilagoditi svakodnevni govor poznavajući dramaturgiju i teoriju filma
Vješto koristiti govorni jezik poznavajući žargon i dijalekte
Koristiti osnovna znanja iz psihologije, sociologije i antropologije
Vješto utkati podtekst u replike likova poznavajući osnove psihologije i dramaturgije
Sažeti i pretvoriti složeni svakodnevni govor u dijalog poznavajući filmski jezik i filmska izražajna sredstva
13.
Pisanje originalnog scenarija
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Formatirati scenarij u skladu sa standardom industrije koristeći program za obradu teksta ili software za pisanje scenarija
Jasno i jednostavno pisati koristeći standardni hrvatski jezik, dijalekte i žargon na najvišoj razini
Samostalno procijeniti snagu razvojnih linija likova i priče koristeći znanje iz dramaturgije i teorije filma
Anticipirati učinak na publiku poznavajući povijest filma
Razumjeti razliku između scenarija i proze poznavajući filmski jezik i pismo i teoriju filma
Kreativno upotrebljavati dijalekt i žargon
14.
Adaptiranje književnog teksta
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno analizirati književno djelo i opus književnika
Prenijeti bit i poruku književnog djela u AV format poznavajući teoriju filma
Prilagoditi književno djelo AV mediju koristeći dramaturške zakonitosti
15.
Dogovaranje finalne verzije scenarija s redateljem
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Jasno obrazložiti snagu vlastitih ideja i zamisli poznavajući teoriju filma, dramaturgiju i povijest filma
Argumentirati vlastitu namjeru, rješenje i cjelokupni umjetnički doprinos poznavajući osnove AV režije
16.
Dogovaranje finalne verzije scenarija s produkcijom
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno koristiti aplikacije za online sastanke
Snalažljivo i brzo odgovoriti na nove zahtjeve produkcije poznavajući osnove produkcije
Argumentirano izložiti vlastite ideje i njihov utjecaj na AV djelo poznavajući mehanizme financiranja i ograničenja produkcije
Predložiti alternativna i ekonomična rješenja u skladu s budžetom
17.
Planiranje i organiziranje samostalnog rada
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Organizirati vlastiti rad i suradnju s ostalim suradnicima u skladu s proizvodnim procesom
Ekonomično upravljati vremenom poznavajući tehnike i alate učinkovite organizacije rada
Planirati i dovršiti rad u zadanim rokovima s optimalnim rezultatom
18.
Dorađivanje scena, dijaloga, strukture i likova
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti kreativna i inovativna rješenja poznavajući teoriju filma
Prepoznati snagu ili slabost vlastitih ideja u usporedbi s primjerima iz povijesti AV djela
Samostalno doraditi scenarij u skladu s pravilima dramaturgije
19.
Dogovaranje honorara i definiranje uvjeta rada s producentom
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Poznavati zakon o zaštiti na radu i zakonske obveze kao freelancer
Djelovati u stresnoj situaciji
Štititi vlastiti opći i kreativni integritet poznavajući osnove pravne zaštite i prava koja proizlaze iz zakona o zaštiti na radu
Uravnotežiti zahtjeve produkcije s vlastitima i prilagoditi honorar budžetu poznavajući praksu financijskog vrednovanja rada i rokova isplate
Jasno definirati obujam posla, vremenski period rada i rokove isporuke poznavajući osnove poslovne komunikacije
Zaštititi se od nepoštenog ugovora i izrabljivanja poznavajući zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
20.
Predstavljanje koncepta/pitching producentima, distributerima, agentima prodaje i nakladnicima audio-vizualnih djela
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Efektno predstaviti koncept AV djela poslodavcu koristeći stručnu terminologiju
Ponuditi vlastiti scenarij tržištu putem raznih distribucijskih kanala, fondova, sajmova i natječaja
Umrežiti se s agentima i producentima putem poslovnih i ostalih društvenih mreža
Reagirati na potrebe AV tržišta poznavajući termine "pitchinga", sajmova i interesa produkcijskih kuća
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Scenarist/scenaristica
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
7.2.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje