Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Poštar/ Poštarica

Razina HKO
4.1
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

4.44.441.4412 Poštari/poštarice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Poštari sudjeluju u posljednjoj tehnološkoj fazi „Uručenje“ koje se obavlja isporukom u poštanskom uredu i dostavom na adresi primatelja. Poštari sudjeluju kod pripreme za uručenja poštanskih pošiljka na način da sudjeluju u razmjeni, da usmjeravaju/razrađuju obične i preporučene pošiljke (koje nisu strojno razrađene) na način da odvajaju one predviđene za dostavu (na adresu, i servis) i one za isporuku (PP, poste restante po zahtjevu primatelja,…). Obavljaju samo zaduženje kroz aplikaciju s običnim i preporučenim pošiljkama. Sve poštanske pošiljke koje dođu na stol poštara, poštar ih razvrstava po itinereru kretanja. Uz poštanske pošiljke propisane kroz Opće uvjete za univerzalnu uslugu, Opće uvjete za zamjenske usluge te Opće uvjete za ostale usluge poštari obavljaju i poslove vezane uz uručenje neadresirane pošte, dostavu uputnica naloga, brzojava, očitanja plinskih brojila, pražnjenje poštanskih kovčežića te obavljanje prijama poštanskih pošiljka ako za to imaju tehnološke mogućnosti. Poštari obavljaju prikup pošiljaka na adresi pošiljatelja i obračun nakon dostave i prikupa. Pripremljene i razvrstane pošiljke poštari raznose pješke, na biciklima, mopedima, automobilom, kombijem, električnim vozilima (električni bicikl, električni moped, elektromobil) na svom dostavnom području. Svaki poštar prije samostalnog izlaska na dostavu odrađuje obuku uz starijeg kolegu mentora koji ga educira i obučava za sve vrste posla iz djelokruga rada. Važne pretpostavke za dobar učinak u poslu poštare/poštarice su poznavanje grada, naseljenog mjesta ili područja dostave, komunikacijske vještine, poznavanje rada na računalu, odgovornost i savjesnost.

Uvjeti rada

Rad poštara/poštarica raspoređen je kao 40 satni radni tjedan koji može biti raspoređen kroz 6 dana u skladu sa zakonom o radu i ostalim pravilnicima. Rad može biti organiziran u jutarnjoj smjeni i u popodnevnim satima.

 

Poštari/Poštarice se pripremaju za dostavu u zatvorenom prostoru, a pošiljke dostavljaju na otvorenom, bez obzira na vremenske prilike. Ako pošiljke dostavljaju pješke, veći dio radnog vremena hodaju, a ako se služe vozilom, naizmjenično sjede i hodaju. U radu povremeno dižu, spuštaju i nose terete. Iako je posao istovjetan, svaki novi radni dan donosi raznolikost pa čak i nepredvidljive situacije vezano za npr. susrete s ljudima i promjene vremenskih prilika. Poštari/poštarice mogu biti izloženi stresu npr. prilikom uručivanja ožalošćujućih brzojava, mogu biti izloženi riziku od ugriza pasa te postoji rizik od prepada i pljački na poštare/poštarice pri dostavi. Ne štede ih vremenske (ne)prilike: kišni dani, jake vrućine ili niske temperature, pri čemu uvijek moraju nositi propisanu zaštitnu odjeću. Ako se dostava vrši vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije, uvjet za zaposlenje je posjedovanje potrebne kategorije.

U svom radu poštari/poštarice koriste prijevozna sredstva i pomoćna sredstva za rad kao što su poštanske torbe, depoi, košare, bisage, rudle. Uručenje poštanskih pošiljka obavljaju preko aplikacije „digitalni poštar“. Za zaštitu novčanih iznosa koje nose na dostavu imaju elektrokemijske uređaje.

 

Skupovi kompetencija (6)
1.
Obavljanje pripremnih aktivnosti za početak rada poštara/poštarice
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Čitati zemljopisne karte i snalaziti se u prostoru na osnovi njih
Analizirati zemljopisne karte područja na kojem se vrši dostava, u papirnatoj i digitalnoj formi
Pratiti dostavni rajon definiran kroz Putni list poštara (način kretanja, itinerer i prijeđeni kilometri)
Poznavati opća i specifična područja rada u sustavu Hrvatske pošte
Poznavati osnove međunarodnog poštanskog prometa
Upoznati se sa službenim dokumentima Hrvatske Pošte koji propisuju procedure i rad zaposlenika (npr. proučiti Priručnik za opću dostavu pošte, dostavu ekspresnih pošiljaka i sl.)
Održavati službeno vozilo po potrebi, u skladu sa zaduženjem vozila - u manjim mjestima
Preuzimati poštanske pošiljke iz tuzemstva i inozemstva na dnevnoj razini
Iskrcavati pošiljke koje stižu iz sortirnice (npr. iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Velike Gorice)
Priprema za dostavu (razrada/usmjeravanje, zaduženje)
Razvrstati poštanske pošiljke po ulicama i kućnim brojevima (u skladu s putem kretanja i putnim listom)
Poznavati i koristiti digitalne aplikacije na mobilnim telefonima, korisne i/ili specijalno pripremljene za obavljanje poštarskog posla
Zadužiti poštanske pošiljke na osobno ime poštara/poštarice, skeniranjem putem službenog mobitela i aplikacije Hrvatske pošte (npr. aplikacija Digitalni poštar/poštarica i sl.)
Podizati novac za isplate građanima (npr. mirovine, socijalne pomoći, pomoć grada Zagreba za određene korisnike, poštanske uputnice i sl.)
U slučaju raznošenja poštanskih isporuka službenim vozilom, preuzeti i utvrditi eventualna oštećenja i kvarove vozila te prijaviti kvar nadležnima, po potrebi
Utovariti i sortirati pošiljke unutar svakog pojedinog vozila, motora, torbe, kolica i sl.
2.
Dostavljanje i prikupljanje poštanskih pošiljaka
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uručivati poštanske pošiljke na kućnoj adresi primatelja
Dostavljati pakete s dokumentom otpremnice i povratnice uz identifikaciju primatelja (npr. osobne dostave ili posredne dostave )
Naplaćivati otkupnine za pošiljke, po potrebi
Isplaćivati novac na temelju poštanskih, općih i mirovinskih uputnica uz identifikaciju primatelja, u skladu s Pravilnikom za opću dostavu pošte
Prazniti poštanske sandučiće na terenu - po potrebi
Preuzimati i dostavljati pošiljke ugovorenim korisnicima u "servisu“ (uglavnom velikim korisnicima)
Dostavljati i prikupljati ekspresne/paketne pošiljke na način propisan općim uvjetima Hrvatske pošte
Dostavljati pakete koji se moraju uručiti osobno (uz identifikaciju) te pošiljke s dostavnicom, povratnicom i sl.
Naplaćivati uslugu dostave ovisno o vrsti poštanske usluge (poštarina, otkupnina i carina)
Prikupljati pošiljke po kućnim adresama korisnika - prikup pošiljaka na adresi korisnika obavlja se na temelju posebnog naloga korisnika uz naplatu prikupa po potrebi (provjeriti odgovara li paket Uvjetima prikupa Hrvatske pošte - ako je paket npr. izvan propisanih gabarita ili je sadržaj zabranjen za slanje i sl. pošiljka se ne smije preuzeti)
Dostavljati prikupljene pakete u poštanski ured prije dnevnog roka otpreme, u skladu s logističkim planom Hrvatske pošte, a u ovisnosti o radnom vremenu i lokaciji poštanskog ureda
Dostavljati brzojave
Dostavljati i prikupljati poštanske pošiljke u/iz paketomata
3.
Obavljanje poštarskih administrativnih poslova
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predavati poštanske pošiljke u poštanski ured na dnevnoj razini (npr. nedostavljene pošiljke/pakete, pošiljke prikupljene iz poštanskih sandučića, neisplaćene novčane uputnice i sl.)
Voditi dnevne evidencije rada poštara/poštarice (tzv. interne statistike) kao što su npr. dostavljene pošiljke, neuspjele dostave, neisporučene pošiljke, pošiljke s povratnim dokumentom, broj prijeđenih kilometara vozilom, broj isporučenih paketa i sl.)
Voditi dnevne evidencije o naplati zaduženih poštanskih pošiljaka prema zadanom obrascu i predati obračunati novac službenoj poštanskoj osobi u skladu s propisanim kategorijama zaduženja/ razduženja
Odjavljivati se s posla na kraju radnog dana putem aplikacije na službenom mobitelu i džepnog pisača
4.
Poslovno komuniciranje pri obavljanju poštarskih poslova
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ljubazno i profesionalno komunicirati s korisnicima poštanskih usluga
Korektno i profesionalno komunicirati s kolegama poštarima i s kolegama koji pomažu i sudjeluju u razmjeni, pripremi i razduženju
Učinkovito i uspješno komunicirati s operaterima pošte
5.
Osiguranje kvalitete poštanske usluge
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Utvrditi uzroke oštećenja/gubitka pojedinih pošiljaka uz sastavljanje zapisnika
Samostalno i timski preispitivati kvalitetu poštanskih usluga i kontinuirano je unapređivati
Voditi računa o propisanim rokovima uručenja u segmentu posljednje tehnološke faze
6.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša pri obavljanju poštarskih poslova
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu i odjeću u skladu s propisima
Koristiti zaštitnu opremu za vožnju na motoru
Koristiti zaštitni pojas u vozilu
Koristiti dodatke gorivu za smanjenje emisije štetnih plinova (npr. ADBlue)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Obavljanje pripremnih aktivnosti za početak rada poštara/poštarice
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Čitati zemljopisne karte i snalaziti se u prostoru na osnovi njih
Analizirati zemljopisne karte područja na kojem se vrši dostava, u papirnatoj i digitalnoj formi
Pratiti dostavni rajon definiran kroz Putni list poštara (način kretanja, itinerer i prijeđeni kilometri)
Poznavati opća i specifična područja rada u sustavu Hrvatske pošte
Poznavati osnove međunarodnog poštanskog prometa
Upoznati se sa službenim dokumentima Hrvatske Pošte koji propisuju procedure i rad zaposlenika (npr. proučiti Priručnik za opću dostavu pošte, dostavu ekspresnih pošiljaka i sl.)
Održavati službeno vozilo po potrebi, u skladu sa zaduženjem vozila - u manjim mjestima
Preuzimati poštanske pošiljke iz tuzemstva i inozemstva na dnevnoj razini
Iskrcavati pošiljke koje stižu iz sortirnice (npr. iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Velike Gorice)
Priprema za dostavu (razrada/usmjeravanje, zaduženje)
Razvrstati poštanske pošiljke po ulicama i kućnim brojevima (u skladu s putem kretanja i putnim listom)
Poznavati i koristiti digitalne aplikacije na mobilnim telefonima, korisne i/ili specijalno pripremljene za obavljanje poštarskog posla
Zadužiti poštanske pošiljke na osobno ime poštara/poštarice, skeniranjem putem službenog mobitela i aplikacije Hrvatske pošte (npr. aplikacija Digitalni poštar/poštarica i sl.)
Podizati novac za isplate građanima (npr. mirovine, socijalne pomoći, pomoć grada Zagreba za određene korisnike, poštanske uputnice i sl.)
U slučaju raznošenja poštanskih isporuka službenim vozilom, preuzeti i utvrditi eventualna oštećenja i kvarove vozila te prijaviti kvar nadležnima, po potrebi
Utovariti i sortirati pošiljke unutar svakog pojedinog vozila, motora, torbe, kolica i sl.
2.
Dostavljanje općih poštanskih pošiljaka
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Uručivati poštanske pošiljke na kućnoj adresi primatelja
Dostavljati pakete s dokumentom otpremnice i povratnice uz identifikaciju primatelja (npr. osobne dostave ili posredne dostave )
Naplaćivati otkupnine za pošiljke, po potrebi
Isplaćivati novac na temelju poštanskih, općih i mirovinskih uputnica uz identifikaciju primatelja, u skladu s Pravilnikom za opću dostavu pošte
Prazniti poštanske sandučiće na terenu - po potrebi
Preuzimati i dostavljati pošiljke ugovorenim korisnicima u "servisu“ (uglavnom velikim korisnicima)
3.
Dostavljanje i prikupljanje ekspresnih poštanskih pošiljaka
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Dostavljati i prikupljati ekspresne/paketne pošiljke na način propisan općim uvjetima Hrvatske pošte
Dostavljati pakete koji se moraju uručiti osobno (uz identifikaciju) te pošiljke s dostavnicom, povratnicom i sl.
Naplaćivati uslugu dostave ovisno o vrsti poštanske usluge (poštarina, otkupnina i carina)
Prikupljati pošiljke po kućnim adresama korisnika - prikup pošiljaka na adresi korisnika obavlja se na temelju posebnog naloga korisnika uz naplatu prikupa po potrebi (provjeriti odgovara li paket Uvjetima prikupa Hrvatske pošte - ako je paket npr. izvan propisanih gabarita ili je sadržaj zabranjen za slanje i sl. pošiljka se ne smije preuzeti)
Dostavljati prikupljene pakete u poštanski ured prije dnevnog roka otpreme, u skladu s logističkim planom Hrvatske pošte, a u ovisnosti o radnom vremenu i lokaciji poštanskog ureda
Dostavljati brzojave
Dostavljati i prikupljati poštanske pošiljke u/iz paketomata
4.
Obavljanje poštarskih administrativnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Predavati poštanske pošiljke u poštanski ured na dnevnoj razini (npr. nedostavljene pošiljke/pakete, pošiljke prikupljene iz poštanskih sandučića, neisplaćene novčane uputnice i sl.)
Voditi dnevne evidencije rada poštara/poštarice (tzv. interne statistike) kao što su npr. dostavljene pošiljke, neuspjele dostave, neisporučene pošiljke, pošiljke s povratnim dokumentom, broj prijeđenih kilometara vozilom, broj isporučenih paketa i sl.)
Voditi dnevne evidencije o naplati zaduženih poštanskih pošiljaka prema zadanom obrascu i predati obračunati novac službenoj poštanskoj osobi u skladu s propisanim kategorijama zaduženja/ razduženja
Odjavljivati se s posla na kraju radnog dana putem aplikacije na službenom mobitelu i džepnog pisača
5.
Poslovno komuniciranje pri obavljanju poštarskih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Ljubazno i profesionalno komunicirati s korisnicima poštanskih usluga
Korektno i profesionalno komunicirati s kolegama poštarima i s kolegama koji pomažu i sudjeluju u razmjeni, pripremi i razduženju
Učinkovito i uspješno komunicirati s operaterima pošte
6.
Osiguranje kvalitete poštanske usluge
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Utvrditi uzroke oštećenja/gubitka pojedinih pošiljaka uz sastavljanje zapisnika
Samostalno i timski preispitivati kvalitetu poštanskih usluga i kontinuirano je unapređivati
Voditi računa o propisanim rokovima uručenja u segmentu posljednje tehnološke faze
7.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša pri obavljanju poštarskih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
9.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Koristiti zaštitnu opremu i odjeću u skladu s propisima
Koristiti zaštitnu opremu za vožnju na motoru
Koristiti zaštitni pojas u vozilu
Koristiti dodatke gorivu za smanjenje emisije štetnih plinova (npr. ADBlue)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Poštar/ Poštarica
Datum upisa
9.6.2022
Vrijedi do
28.2.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje