Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehnolog/Tehnologinja za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju

Razina HKO
6
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehnolog/tehnologinja za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju zapošljavaju se uglavnom u poljoprivrednim poduzećima (državnim ili privatnim) gdje u dogovoru s tehnolozima iz ostalih grana poljoprivrede koordiniraju rad u cjelokupnoj proizvodnji tvrtke. U tvrtkama se prvenstveno zapošljavaju u odjelu mehanizacije gdje koordiniraju i organiziraju rad u mehaničkoj radionici s ciljem popravka i pripremanja strojeva za rad u polju gdje trebaju biti, na temelju stečenih znanja o poznavanju tehnologije proizvodnje i konstrukcije pojedinih sklopova strojeva, osposobljeni za njihovo podešavanje i rad u polju. Mogu biti zaposleni i kao tehnolozi u transportu, doradi, sušenju i skladištenju poljoprivrednih kultura. Mogu raditi i u tvrtkama koje se bave servisom i prodajom poljoprivrednih strojeva. Osposobljeni su i za izvršavanje radnih zadataka tehnologa mehanizacije u stočarskim objektima. Također su osposobljeni za rad u poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, agenciji za plaćanje u poljoprivredi i osiguravajućim društvima.

 

Tehnolog/tehnologinja za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju nakon završenog sveučilišnog preddiplomskog studija posjeduje sljedeće kompetencije:

·      Pripremanje i podešavanje poljoprivredne tehnike

·      Nadziranje rada poljoprivredne tehnike

·      Planiranje postupaka servisiranja, održavanja i popravaka poljoprivredne tehnike

·      Skladištenje rezervnih dijelova poljoprivredne tehnike

·      Organiziranje tehnike za uzgoj pojedinih vrsta bilja

·      Organiziranje tehnike u uzgoju pojedinih vrsta i kategorija životinja

·      Komercijalni poslovi

·      Zaštita okoliša

·      Savjetodavni i edukacijski rad

·      Primjena poljoprivredne tehnike u procesima dorade, sušenja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda

·      Priprema tehnike u procesu proizvodnje stočne hrane

·      Nadziranje tehnologija i mehanizama transportnih sustava u poljoprivrednoj proizvodnji

·      Nadziranje provođenja tehnologija navodnjavanja i odvodnje

·      Nadziranje i kontroliranje tehnike u podrumarstvu

 

Osim navedenih stručnih kompetencija, od ključnih kompetencija, Tehnolog/tehnologinja za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju mora biti spreman/spremna za učenje i posjedovati samoinicijativnost i poduzetnost. Također mora imati izraženu sposobnost komuniciranja na hrvatskom i stranom jeziku, matematičku pismenost i osnovna znanja iz tehnologije. Od generičkih vještina izrazito je važna odgovornost i usmjerenost na rezultate rada kao i spremnost za timski rad. Od psihomotoričkih sposobnosti mora posjedovati spremnost ruku, dobru koordinaciju vida i pokreta i preciznost upravljanja strojem ili opremom.

Uvjeti rada

Radni okoliš ovisi o zahtjevima radnog mjesta i specifičnosti zaduženja. Tehnolog/tehnologinja za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju radi na otvorenom u polju, voćnjacima i vinogradima, ali i u zatvorenim prostorima, kao što su stočne farme, rasadnici, skladišta, vinski podrumi, skladišta, uredi i slično. Rad na otvorenom često podrazumijeva izloženost nepovoljnim vremenskim uvjetima (kiša, vjetar, hladnoća, vrućina) kao i izloženost primjenjivanim pesticidima u procesu proizvodnje. Osim toga radnici su izloženi: buci, vrućini, umjetnoj rasvjeti, nečistoći, hladnoći, vibracijama, strujanju zraka, naglim promjenama temperature i vlažnosti. Radni je dan uglavnom osmosatni, ali u pojedinim proizvodnim procesima čest je i prekovremen rad. Radi se u smjenama, a povremeno je potrebno raditi subotom, nedjeljom i praznicima.

Tjelesne aktivnosti koje su tipične za radno mjesto su: dugotrajno hodanje, dugotrajno stajanje, učestalo sagibanje, rad u savijenom položaju, dugotrajno sjedenje, dugotrajni koordinirani rad ruku.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Planiranje,organizacija,priprema,nadzor i analiza primjene polj. tehnike obzirom na proizvodnju,doradu i skladištenje
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati tehnologije uzgoja u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji
Poznavati tehnologije uzgoja u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji
Poznavati tehnologije uzgoja u stočarskoj proizvodnji
Poznavati rad pojedinih sustava poljoprivredne tehnike
Znati pripremiti i podesiti pojedine sustave poljoprivredne tehnike
Znati nadzirati pojedine eksploatacijske parametre sustava poljoprivredne tehnike
Poznavati rad pojedinih tehničkih sustava poljoprivredne tehnike u doradi, sušenju i skladištenju
Poznavati stanja i načine ispitivanja tehnike u poslije žetvenim procesima
Osigurati i kontrolirati uvjete skladištenja poljoprivrednih proizvoda
Organizirati prijam i otpremu iz skladišta poljoprivrednih proizvoda
Posjedovati informatičke vještine
Poznavati i primijeniti precizno uzorkovanje tla
Poznavati i primijeniti tehničke sustave za preciznu sjetvu
Poznavati i primijeniti tehničke sustave za preciznu gnojidbu
Poznavati i primijeniti tehničke sustave za preciznu žetvu
Poznavati i primijeniti tehničke sustave za precizno navođenje
2.
Organiziranje,planiranje i izvođenje postupka servisiranja,održavanja i popravaka polj.tehnike,nabava i skladištenje rezervnih dijelova
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Znati ustrojiti servisno-preventivno održavanje pojedinih sustava poljoprivredne tehnike
Poznavati načine dijagnosticiranja stanja i ispitivanja poljoprivredne tehnike
Znati ustrojiti popravak poljoprivredne tehnike
Organizirati razmještaj rezervnih dijelova u skladištu prema vrstama strojeva i namjeni
Planirati nabavu potrebnih rezervnih dijelova
3.
Administrativni,komercijalni,savjetodavni i edukacijski poslovi vezani za npoljoprivrednu tehniku
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sakupljati i pripremati podatke za potrebe savjetodavne službe
Voditi učeničku praksu iz poljoprivredne tehnike i tehnologije
Planirati nabavu poljoprivredne tehnike
Pratiti tržište poljoprivredne tehnike
Prikupiti i pripremiti potrebnu stručnu dokumentaciju u poslovima osiguranja i registracije poljoprivredne tehnike
Posjedovati komunikacijske vještine
Pripremiti i voditi studentsku praksu iz poljoprivredne tehnike i tehnologije
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova poljoprivredne tehnike unutar organizacije
4.
Primjena sredstava zaštite na radu te provođenje postupaka propisanih regulativom iz područja zaštite okoliša
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poduzimati mjere zaštite na radu u skladu sa zakonskom regulativom
Nadzirati uporabu propisane zaštitne opreme za osoblje koje rukuje poljoprivrednom tehnikom
Poznavati zakonodavstvo područja zaštite okološa vezano za poljoprivrednu tehniku-okoliša
Poznavati zakonodavstvo područja zaštite na radu vezano za poljoprivrednu tehniku
Poznavati goriva i maziva za poljoprivrednu tehniku
Poznavati načine prikupljanja i zbrinjavanja otpada nastalog u poljoprivrednoj proizvodnji
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Organiziranje, pripremanje,podešavanje i nadziranje i rada poljoprivredne tehnike
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Poznavati tehnologije uzgoja u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji
Poznavati tehnologije uzgoja u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji
Poznavati tehnologije uzgoja u stočarskoj proizvodnji
Poznavati rad pojedinih sustava poljoprivredne tehnike
Znati pripremiti i podesiti pojedine sustave poljoprivredne tehnike
Znati nadzirati pojedine eksploatacijske parametre sustava poljoprivredne tehnike
Poduzimati mjere zaštite na radu u skladu sa zakonskom regulativom
Nadzirati uporabu propisane zaštitne opreme za osoblje koje rukuje poljoprivrednom tehnikom
2.
Planiranje postupaka servisiranja, održavanja i popravaka poljoprivredne tehnike
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Znati ustrojiti servisno-preventivno održavanje pojedinih sustava poljoprivredne tehnike
Poznavati načine dijagnosticiranja stanja i ispitivanja poljoprivredne tehnike
Znati ustrojiti popravak poljoprivredne tehnike
3.
Skladištenje rezervnih dijelova poljoprivredne tehnike
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati razmještaj rezervnih dijelova u skladištu prema vrstama strojeva i namjeni
Planirati nabavu potrebnih rezervnih dijelova
4.
Komercijalni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Planirati nabavu poljoprivredne tehnike
Pratiti tržište poljoprivredne tehnike
Prikupiti i pripremiti potrebnu stručnu dokumentaciju u poslovima osiguranja i registracije poljoprivredne tehnike
Posjedovati komunikacijske vještine
5.
Zaštita zdravlja i zaštita okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Poznavati zakonodavstvo područja zaštite okološa vezano za poljoprivrednu tehniku-okoliša
Poznavati zakonodavstvo područja zaštite na radu vezano za poljoprivrednu tehniku
Poznavati goriva i maziva za poljoprivrednu tehniku
Poznavati načine prikupljanja i zbrinjavanja otpada nastalog u poljoprivrednoj proizvodnji
6.
Savjetodavni i edukacijski rad
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Sakupljati i pripremati podatke za potrebe savjetodavne službe
Voditi učeničku praksu iz poljoprivredne tehnike i tehnologije
Pripremiti i voditi studentsku praksu iz poljoprivredne tehnike i tehnologije
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova poljoprivredne tehnike unutar organizacije
7.
Primjena poljoprivredne tehnike u procesima dorade, sušenja i skladištenja poljoprivrednih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Poznavati rad pojedinih tehničkih sustava poljoprivredne tehnike u doradi, sušenju i skladištenju
Poznavati stanja i načine ispitivanja tehnike u poslije žetvenim procesima
Osigurati i kontrolirati uvjete skladištenja poljoprivrednih proizvoda
Organizirati prijam i otpremu iz skladišta poljoprivrednih proizvoda
8.
Primjena poljoprivredne tehnike u sustavu precizne poljoprivrede
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Posjedovati informatičke vještine
Poznavati i primijeniti precizno uzorkovanje tla
Poznavati i primijeniti tehničke sustave za preciznu sjetvu
Poznavati i primijeniti tehničke sustave za preciznu gnojidbu
Poznavati i primijeniti tehničke sustave za preciznu žetvu
Poznavati i primijeniti tehničke sustave za precizno navođenje
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/Tehnologinja za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
1.7.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje