Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehnolog/Tehnologinja u animalnoj proizvodnji

Razina HKO
6
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Glavni cilj i svrha ovog zanimanja je osigurati kvalitetan uzgoj domaćih životinja i održivo iskorištavanje prirodnih resursa sukladno suvremenim standardima EU. Takvim se pristupom omogućava konkurentnost poljoprivredne proizvodnje te osigurava zaštita okoliša i zdravlja ljudi. Tehnolog/tehnologinja u animalnoj proizvodnji obavljat će poslove kao što su: analiziranje, planiranje i organizacija rada, pripremanje radnog mjesta, operativni poslovi vezani za zanimanje/radno mjesto, administrativni poslovi, komercijalni poslovi, poslovi komunikacije i suradnje s drugima, poslovi vezani uz istraživanja i razvoj te inovacije, osiguranje kvalitete, zaštita zdravlja i okoliša i dr.. Tehnolog/tehnologinja u animalnoj proizvodnji kompetentan je za obavljanje sljedećih ključnih poslova:

organiziranje i izvođenje poslova vezanih uz primarnu animalnu proizvodnju; planiranje; organiziranje; analiziranje te provođenje uzgoja; selekcije i reprodukcije životinja; organiziranje i analiziranje hranidbe pojedinih vrsta i kategorija životinja; nadziranje dobrobiti i zdravlja životinja; suradnja u edukaciji i savjetovanju; uzimanje, pripremanje i analiziranje uzoraka u animalnoj proizvodnji; ekonomsko upravljanje proizvodnim procesima; organiziranje i provođenje primarne prerade proizvoda animalnog podrijetla.

Od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje tehnolog/tehnologinja u animalnoj proizvodnji mora biti spreman učiti, biti poduzetan i spreman na preuzimanje inicijative te sposoban komunicirati na hrvatskom i stranom jeziku. Osim navedenih kompetencija, potrebno je naglasiti i generičke vještine nužne za kvalitetno izvođenje poslova: odgovornost; odnos prema ljudima; timski rad; svjesnost o važnosti očuvanja okoliša; usmjerenost na rezultate rada; prilagodljivost; prezentacijske vještine; usmjerenost na potrebe klijenata; sposobnost nošenja s pritiskom i emocionalna samokontrola te organiziranje i planiranje.

Od psihomotoričkih sposobnosti mora posjedovati tjelesnu snagu i izdržljivost, spretnost ruku i prstiju, koordinaciju vida i pokreta i preciznost upravljanja strojem ili opremom.

Uvjeti rada

Zaštita zdravlja i okoliša u području animalne proizvodnje

Radno mjesto podrazumijeva rad u uredu, rad u unutrašnjim prostorima te vani na otvorenom, u bučnom, vlažnom, prašnjavom okruženju često izložen ekstremnim temperaturama i zatvorenom prostoru sa specifičnom i promjenjivom mikroklimom (farme, staje, laboratoriji, lovišta, podrumi, hladnjače, tvornice stočne hrane, sušare, silosi, pašnjaci, livade, oranice, pčelinjaci, objekti za držanje pasa, ribnjaci, uzgajališta riba, školjaka i rakova i dr.).

Također, radni okoliš ovisi o zahtjevima radnog mjesta i specifičnosti zaduženja a često uključuje neposredni kontakt sa životinjama.

Radna mjesta uključuju rukovanja sa opremom s pokretljivim dijelovima za koju je potrebno stručno osposobljavanje.

Rad se planira u standardnom radnom vremenu, osim kada treba nadgledati ili izvoditi dugotrajnije proizvodne procese odnosno kada vrijeme odvijanja terenskog rada treba prilagoditi prirodnim uvjetima i meteorološkim prilikama. Tijekom određenih dijelova sezone, potrebno je raditi 7 dana u tjednu ili u sve tri smjene.

Mogući su kontakt s opasnim i otrovnim tvarima (pesticidi, gnojivo, štetni plinovi, cjepiva) te moguća izloženost zaraznim bolestima – zoonozama, stoga je obavezno nošenje zaštitne radne odjeće i obuće i ostalih sredstava osobne zaštite.

Moguće su fizičke ozljede uslijed ugriza ili udarca domaćih životinja.

Tjelesne aktivnosti ovise o specifičnosti radnog mjesta. Rad na otvorenom zahtijeva dugotrajnije hodanje te sagibanje ili čučanje, posebice u obavljanju poslova uzorkovanja, mjerenja i motrenja. Rad u zatvorenim i zaštićenim prostorima osim prethodno navedenog uključuje i dugotrajnije sjedenje i stajanje.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Analiziranje, planiranje i organizacija rada u animalnoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Isplanirati tehnološke procese i analizirati rezultate animalne proizvodnje
Utvrditi optimalne uvjete za uzgoj životinja i animalnu proizvodnju
Organizirati odgovarajući sustav uzgoja i uzgojne metode
Isplanirati i pripremiti pripust/osjemenjivanje životinja
Analizirati i isplanirati vrstu i količinu krmiva potrebnih za sastavljanje obroka pojedinih vrsta i kategorija životinja
Analizirati zdravstveno stanje određenih vrsta i kategorija životinja
Analizirati tehnološke procese i rezultate u preradi sirovina i proizvoda animalnog podrijetla
2.
Pripremanje radnog mjesta za potrebe poslova u animalnoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati i raspodijeliti poslove u određenoj tehnološkoj cjelini u animalnoj proizvodnji
Preporučiti korištenje odgovarajuće opreme i uređaja u animalnoj proizvodnji
Odabrati primjerene tehnologije proizvodnje krmiva
Pripremati uzorke stočne hrane prema standardnim metodama
Organizirati pripust/osjemenjivanje životinja
Osigurati i kontrolirati uvjete smještaja domaćih životinja
Organizirati i raspodijeliti poslove u procesima prerade proizvoda animalnog podrijetla
Pripremiti laboratorijske materijale, pribor i opremu prema standardnim metodama za analizu krmiva
Pripremati i pomagati pri analizama uzoraka krvi, tkiva i supstrata animalnog podrijetla prema standardnim metodama
3.
Operativni poslovi u animalnoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uzgajati životinje sukladno pravilima struke i zakonskoj regulativi
Utvrditi i analizirati standardne proizvodne pokazatelje (npr. prirast, konverzija hrane, mliječnost, nesivost itd.)
Odabrati i preporučiti odgovarajući genotip (pasminu, hibrid) za određenu animalnu proizvodnju
Procijeniti uzgojne vrijednosti životinja za pojedine proizvodne osobine temeljem relevantne evidencije i primjenom standardnih metoda
Primijeniti odgovarajuće zootehničke zahvate za pravovremenu pojavu spolne zrelosti specifične za pojedinu vrstu životinja
Primijeniti odgovarajuće zootehničke zahvate s obzirom na reprodukcijsku fazu specifične za pojedinu vrstu životinja
Analizirati reproduktivne pokazatelje u uzgoju životinja
Analizirati uzorke pojedinih krmiva i stočne hrane
Donositi poslovne odluke prema ekonomskim rezultatima poslovanja u animalnoj proizvodnji
Procijeniti potrebe i mogućnosti tržišta u animalnoj proizvodnji
Sastaviti obrok za pojedine vrste i kategorije domaćih životinja
Analizirati, planirati i primijeniti temeljne preventivne mjere zaštite zdravlja životinja
Utvrditi elemente kondicije, konstitucije i zdravstvenog stanja određenih vrsta i kategorija životinja
4.
Administrativni poslovi vezani za zanimanje tehnolog/tehnologinja u animalnoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati podatke za potrebe selekcijske, inspekcijske i savjetodavne službe animalne proizvodnje
Voditi dokumentacije o sustavima kontrole kvalitete u animalnoj proizvodnji
Sastavljanje izvještaja i vođenje dokumentacije u animalnoj proizvodnji
Pratiti važeće zakonske regulative vezane za animalnu proizvodnju
Voditi dokumentaciju o tehnološkim procesima animalne proizvodnje
5.
Komercijalni poslovi vezani za zanimanje tehnolog/tehnologinja u animalnoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u prodaji i marketingu animalnih proizvoda
Predstaviti rezultate poslovanja na strukovnim manifestacijama
Sudjelovati u promociji životinja i njihovih proizvoda
6.
Komunikacija i suradnja s drugima u animalnoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova unutar organizacije u animalnoj proizvodnji
7.
Istraživanja i razvojni poslovi u animalnoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Surađivati sa savjetodavnom službom
Koristiti podatke o uzgojnim vrijednostima životinja za pojedine proizvodne osobine u unaprjeđenju postojećeg stada i populacije
Organizirati posjete vanjskih eksperata i studenata i đaka.
8.
Poslovi osiguranja kvalitete u animalnoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupljati i pripremati uzorke i podatke za potrebe selekcijske, inspekcijske i savjetodavne službe.
Kontrolirati ispravnost i kvalitetu stočne hrane i hrane za ribe
Analizirati i vrednovati rezultate laboratorijskih analiza u animalnoj proizvodnji
Pripremati uzorke u animalnoj proizvodnji za potrebe vanjskih analiza
Sastaviti i pisati izvještaje u animalnoj proizvodnji
9.
Zaštita zdravlja i okoliša u području animalne proizvodnje
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Nadzirati uporabu propisane zaštitne opreme za radno osoblje u animalnoj proizvodnji
Nadzirati pravilno rukovanje s opremom u proizvodnji te zbrinjavanje otpada iz animalne proizvodnje
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (16)
1.
Organiziranje primarne animalne proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Isplanirati tehnološke procese i analizirati rezultate animalne proizvodnje
Utvrditi optimalne uvjete za uzgoj životinja i animalnu proizvodnju
Organizirati i raspodijeliti poslove u određenoj tehnološkoj cjelini u animalnoj proizvodnji
Preporučiti korištenje odgovarajuće opreme i uređaja u animalnoj proizvodnji
2.
Izvođenje poslova vezanih uz primarnu animalnu proizvodnju
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Uzgajati životinje sukladno pravilima struke i zakonskoj regulativi
Utvrditi i analizirati standardne proizvodne pokazatelje (npr. prirast, konverzija hrane, mliječnost, nesivost itd.)
3.
Organiziranje uzgoja i selekcije životinja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati odgovarajući sustav uzgoja i uzgojne metode
Odabrati i preporučiti odgovarajući genotip (pasminu, hibrid) za određenu animalnu proizvodnju
Procijeniti uzgojne vrijednosti životinja za pojedine proizvodne osobine temeljem relevantne evidencije i primjenom standardnih metoda
4.
Planiranje i organiziranje reprodukcije životinja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Isplanirati i pripremiti pripust/osjemenjivanje životinja
Organizirati pripust/osjemenjivanje životinja
5.
Provođenje reprodukcije životinja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Primijeniti odgovarajuće zootehničke zahvate za pravovremenu pojavu spolne zrelosti specifične za pojedinu vrstu životinja
Primijeniti odgovarajuće zootehničke zahvate s obzirom na reprodukcijsku fazu specifične za pojedinu vrstu životinja
6.
Analiziranje uzgoja i reprodukcije životinja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati reproduktivne pokazatelje u uzgoju životinja
Koristiti podatke o uzgojnim vrijednostima životinja za pojedine proizvodne osobine u unaprjeđenju postojećeg stada i populacije
7.
Planiranje i organiziranje hranidbe pojedinih vrsta i kategorija životinja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati i isplanirati vrstu i količinu krmiva potrebnih za sastavljanje obroka pojedinih vrsta i kategorija životinja
Odabrati primjerene tehnologije proizvodnje krmiva
Pripremati uzorke stočne hrane prema standardnim metodama
Pripremiti laboratorijske materijale, pribor i opremu prema standardnim metodama za analizu krmiva
Analizirati uzorke pojedinih krmiva i stočne hrane
Sastaviti obrok za pojedine vrste i kategorije domaćih životinja
8.
Uzimanje, pripremanje i analiziranje uzoraka u animalnoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pripremati i pomagati pri analizama uzoraka krvi, tkiva i supstrata animalnog podrijetla prema standardnim metodama
Prikupljati i pripremati uzorke i podatke za potrebe selekcijske, inspekcijske i savjetodavne službe.
Kontrolirati ispravnost i kvalitetu stočne hrane i hrane za ribe
Analizirati i vrednovati rezultate laboratorijskih analiza u animalnoj proizvodnji
Pripremati uzorke u animalnoj proizvodnji za potrebe vanjskih analiza
Sastaviti i pisati izvještaje u animalnoj proizvodnji
9.
Planiranje i organiziranje zdravstvene zaštite životinja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati zdravstveno stanje određenih vrsta i kategorija životinja
Osigurati i kontrolirati uvjete smještaja domaćih životinja
Analizirati, planirati i primijeniti temeljne preventivne mjere zaštite zdravlja životinja
10.
Organiziranje i provođenje primarne prerade proizvoda animalnog podrijetla
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati tehnološke procese i rezultate u preradi sirovina i proizvoda animalnog podrijetla
Organizirati i raspodijeliti poslove u procesima prerade proizvoda animalnog podrijetla
11.
Ekonomsko upravljanje proizvodnim procesima
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Donositi poslovne odluke prema ekonomskim rezultatima poslovanja u animalnoj proizvodnji
Procijeniti potrebe i mogućnosti tržišta u animalnoj proizvodnji
12.
Vođenje i analiziranje dokumentacije u animalnoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati podatke za potrebe selekcijske, inspekcijske i savjetodavne službe animalne proizvodnje
Voditi dokumentacije o sustavima kontrole kvalitete u animalnoj proizvodnji
Sastavljanje izvještaja i vođenje dokumentacije u animalnoj proizvodnji
Pratiti važeće zakonske regulative vezane za animalnu proizvodnju
Voditi dokumentaciju o tehnološkim procesima animalne proizvodnje
13.
Organiziranje i izvođenje komercijalnih poslova
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Sudjelovati u prodaji i marketingu animalnih proizvoda
Predstaviti rezultate poslovanja na strukovnim manifestacijama
Sudjelovati u promociji životinja i njihovih proizvoda
14.
Suradnja u edukaciji i savjetovanju
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova unutar organizacije u animalnoj proizvodnji
Surađivati sa savjetodavnom službom
Organizirati posjete vanjskih eksperata i studenata i đaka.
15.
Osiguranje zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Nadzirati uporabu propisane zaštitne opreme za radno osoblje u animalnoj proizvodnji
Nadzirati pravilno rukovanje s opremom u proizvodnji te zbrinjavanje otpada iz animalne proizvodnje
16.
Nadziranje dobrobiti i zdravlja životinja
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Utvrditi elemente kondicije, konstitucije i zdravstvenog stanja određenih vrsta i kategorija životinja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/Tehnologinja u animalnoj proizvodnji
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
1.7.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje