Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehnolog/tehnologinja u hortikulturi

Razina HKO
6
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Svrha predloženog zanimanja Tehnolog/tehnologinja u hortikulturi je upravljanje temeljnim procesima proizvodnje povrća, cvijeća, grožđa, voća, njihovo prerađivanje te uređenje i održavanje parkova i javnih površina. Svi predloženi proizvodni procesi su usklađeni s načelima integrirane i ekološke poljoprivrede što omogućava održivost poljoprivredne proizvodnje te očuvanje okoliša i zdravlja svih živih organizama.

Tehnolog/tehnologinja u hortikulturi obavljat će poslove kao što su: analiziranje, planiranje i organizacija rada, pripremanje radnog mjesta, operativne poslove vezane za zanimanje / radno mjesto, administrativne poslove, komercijalne poslove, poslove komunikacije i suradnje s drugima, poslove vezane uz istraživanja, razvojne poslovi, inovacije, osiguranje kvalitete, zaštita zdravlja i okoliša i dr.. Tehnolog/tehnologinja u hortikulturi kompetentan je za obavljanje slijedećih specifičnih poslova: proizvodnja, njega i zaštita hortikulturnih vrsta, priprema i obavljanje laboratorijskih analiza, organiziranje proizvodnog procesa, surađivanje i provođenje edukacije i savjetovanja, nadziranje proizvodnog procesa, promidžba i prodaja te skladištenje i prerađivanje hortikulturnih vrsta. Od ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje tehnolog/tehnologinja u hortikulturi mora biti spreman učiti, sposoban komunicirati na hrvatskom i stranom jeziku te biti poduzetan. Osim navedenih kompetencija treba naglasiti i ostale potrebne generičke vještine: odgovornost radnika, svjesnost o važnosti očuvanja okoliša, usmjerenost na rezultate rada, prilagodljivost, timski rad, prezentacijske vještine, usmjerenost na potrebe klijenata, sposobnost nošenja s pritiskom i emocionalna samokontrola te organiziranje i planiranje.

Od psihomotoričkih sposobnosti mora posjedovati tjelesnu snagu i izdržljivost, spretnost ruku, spretnost prstiju, koordinaciju vida i pokreta i preciznost upravljanja strojem ili opremom.

Bliska zanimanja tehnologu/tehnologinji u hortikulturi jesu sva zanimanja tehnolog/tehnologinja bilo koje biljne proizvodnje uključujući i ekološku proizvodnju.

Uvjeti rada

Radni okoliš ovisi o zahtjevima radnog mjesta i specifičnosti zaduženja. Često radni okoliš podrazumijeva rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima (ekstremne temperature zraka, vjetar, oborine, povećana relativna vlažnost zraka), često radi pri povišenoj buci, u prašnjavom okruženju te u zatvorenom i zaštićenom prostoru sa specifičnom i promjenjivom mikroklimom. Dolazi do kontakta s opasnim i otrovnim tvarima (pesticidi) te alergenima.

Mjesto rada ovisi o opisu radnog mjesta i zaduženjima. Mjesto rada može biti na otvorenom (polje, voćnjak, vinograd), te u zatvorenim (ured, laboratorij, skladište, pakirnica, hladnjača, preradbeni pogoni i dr.) i zaštićenim prostorima (staklenici i plastenici).

Rad se planira u standardnom radnom vremenu, osim kada treba nadgledati dugotrajnije proizvodne procese ili kada vrijeme odvijanja terenskog rada treba prilagoditi prirodnim uvjetima i meteorološkim prilikama. Tijekom vegetacijske sezone ponekad radi 7 dana u tjednu ili u sve tri smjene.

Tjelesne aktivnosti ovise o specifičnosti radnog mjesta. Rad na otvorenom zahtijeva dugotrajnije hodanje te sagibanje ili čučanje, koordinirani rad ruku i nogu, posebice u obavljanju poslova njege, berbe, uzorkovanja, mjerenja i motrenja te penjanje na povišene radne pozicije. Rad u zatvorenim i zaštićenim prostorima osim prethodno navedenog uključuje i dugotrajnije sjedenje i stajanje.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Analiziranje, planiranje i organizacija rada u hortikulturi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati i rasporediti poslove u određenoj tehnološkoj cjelini proizvodnje hortikulturne vrste
Nabaviti potreban repromaterijal za hortikulturnu proizvodnju
Osigurati provedbu procesa gnojidbe i fertirigacije u hortikulturi
Organizirati prijem, skladištenje i otpremu plodova/proizvoda na tržište hortikulturnih proizvoda
Organizirati preradu povrća, voća i grožđa
Organizirati provedbu navodnjavanja i odvodnje u hortikulturi
2.
Operativni poslovi tehnologa/tehnologinje u hortikulturi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proizvesti hortikulturni proizvod sukladno pravilima struke i zakonskoj regulativi
Pratiti tehnološke procese i rezultate proizvodnje u hortikulturi
Njegovati i održavati hortikulturni usjev/nasad prema fenofazi razvoja i tehnološkim pravilima proizvodnje određene vrste
Primijeniti pravilne proizvodne metode sukladno odabranom modelu proizvodnje u hortikulturi (zaštičeni prostori, polje) i hortikulturnoj vrsti
Utvrditi pravilne postupke primjene zaštite hortikulturnih vrsta sukladno modelu proizvodnje (zaštićen prostor, otvoreno polje)
Odabrati i primijeniti određenu metodu fertilizacije i prihrane sukladno odabranoj biljnoj vrsti i modelu proizvodnje (tlo,supstrat,hidroponska proozvodnja)izvodnje
3.
Adminstrativni poslovi tehnologa/tehnologinje u hortikulturi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sakupiti i pripremiti uzorke i podatke za potrebe savjetodavne službe iz područja hortikulture
Voditi dnevnik proizvodnog procesa i primjene sredstava zaštite bilja u hortikulturi
4.
Komercijalni poslovi tehnologa/tehnologinje u hortikulturi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Klasirati hortikulturni proizvod
Pripremiti hortikulturni proizvod za prodaju i distribuciju
Prezentirati i ponuditi hortikulturni proizvod na tržištu
Provesti osnovne analize hortikulturnih proizvoda i usluga dostupnih na tržištu u cilju prepoznavanja trendova u prodaji i potražnji
5.
Komunikacija, suradnja i edukacija u hortikulturi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti i surađivati pri izvođenju studentske prakse iz hortikulture u proizvodnim jedinicama
Voditi učeničku praksu iz hortikulture u školama ili proizvodnim jedinicama
Pripremiti i nadzirati rad s biljkama kod primjene hortikulture u terapiji i neurorehabilitaciji
Pripremiti radionice za proizvođače niže razine stručnog znanja u hortikulturi
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova iz područja hortikulture unutar proizvodne organizacije
6.
Istraživački i razvojni poslovi u hortikulturi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati i uočiti značajke proizvoda (kvaliteta i pogodnost sredstava za zaštitu bilja, gnojiva i opreme koji se koriste tijekom proizvodnog procesa) i usluga (odabrati najpogodnije ponude različitih usluga sukladno tipu krajnjeg proizvoda) u hortikulturi
Analizirati uzorke biljnog materijala hortikulturnih vrsta i medija rasta prema standardnim metodama
Interpretirati rezultate laboratorijskih analiza iz područja hortikulture
Prilagoditi proces proizvodnje i organzacije u hortikulturi sukladno rezultatima analize
7.
Osiguranje kvalitet hortikulturnih proizvoda
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kontrolirati dijelove proizvodnog procesa prema zadanoj tehnologiji proizvodnje u hortikulturi
Proizvesti sjemenski ili sadni materijal hortikulturnih vrsta sukladno pravilima struke
Sakupiti i pripremiti uzorke i podatke za potrebe inspekcijskog nadzora hortikulturne proizvodnje
Nadzirati proizvodne procese, njihove specifične dijelove i rezultate proizvodnje u hortikulturi
Osigurati i kontrolirati uvjete skladištenja hortikulturnih proizvoda
Primijeniti pravilne postupke dorade plodova/proizvoda podrijetlom od hortikulturnih vrsta
Utvrditi kvalitetu sirovina i proizvoda iz hortikulture standardnim organoleptičkim i analitičkim metodama za potrebe prerade
Kontrolirati provedbu zakonskih propisa i proizvodnih načela vezanih za proces i vrstu proizvodnje u ovisnosti o medolu i odabranoj hortikulturnoj vrsti
8.
Zaštita zdravlja i okoliša
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti mjere zaštite okoliša tijekom proizvodnog procesa u hortikulturi
Primijeniti mjere zaštite hortikuklturnih usjeva/nasada od štetnih organizama
9.
Pripremanje radnog mjesta u svrhu optimalnih uvjeta provedbe određenih tehnoloških procesa i/ili metoda u hrotikulturi
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti laboratorijski materijal, pribor i opremu za standardne metode u hortikulturi kao što su analiza tla, analiza mineralnog sastava biljnog materijala, analiza biljnih pigmenata te praćenje faza rasta i razvoja kao i procjena razvijenosti biljaka
Sakupiti i pripremiti uzorke biljnog materijala hortikulturnih vrsta i medija rasta za analizu sukladno standardnim metodama
Osigurati uvjete rada u hortikulturnoj proizvodnji sukladno zakonskim odredbama
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Upravljanje procesom proizvodnje, njege i zaštite hortikulturnih vrsta
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Proizvesti hortikulturni proizvod sukladno pravilima struke i zakonskoj regulativi
Pratiti tehnološke procese i rezultate proizvodnje u hortikulturi
Njegovati i održavati hortikulturni usjev/nasad prema fenofazi razvoja i tehnološkim pravilima proizvodnje određene vrste
Primijeniti pravilne proizvodne metode sukladno odabranom modelu proizvodnje u hortikulturi (zaštičeni prostori, polje) i hortikulturnoj vrsti
Utvrditi pravilne postupke primjene zaštite hortikulturnih vrsta sukladno modelu proizvodnje (zaštićen prostor, otvoreno polje)
Proizvesti sjemenski ili sadni materijal hortikulturnih vrsta sukladno pravilima struke
Primijeniti mjere zaštite hortikuklturnih usjeva/nasada od štetnih organizama
2.
Pripremanje i obavljanje laboratorisjkih analiza u području hortikulture
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati uzorke biljnog materijala hortikulturnih vrsta i medija rasta prema standardnim metodama
Interpretirati rezultate laboratorijskih analiza iz područja hortikulture
Prilagoditi proces proizvodnje i organzacije u hortikulturi sukladno rezultatima analize
Pripremiti laboratorijski materijal, pribor i opremu za standardne metode u hortikulturi kao što su analiza tla, analiza mineralnog sastava biljnog materijala, analiza biljnih pigmenata te praćenje faza rasta i razvoja kao i procjena razvijenosti biljaka
Sakupiti i pripremiti uzorke biljnog materijala hortikulturnih vrsta i medija rasta za analizu sukladno standardnim metodama
3.
Organiziranje proizvodnog procesa hortikulturnih vrsta
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati i rasporediti poslove u određenoj tehnološkoj cjelini proizvodnje hortikulturne vrste
Nabaviti potreban repromaterijal za hortikulturnu proizvodnju
Osigurati provedbu procesa gnojidbe i fertirigacije u hortikulturi
Organizirati provedbu navodnjavanja i odvodnje u hortikulturi
Odabrati i primijeniti određenu metodu fertilizacije i prihrane sukladno odabranoj biljnoj vrsti i modelu proizvodnje (tlo,supstrat,hidroponska proozvodnja)izvodnje
Kontrolirati dijelove proizvodnog procesa prema zadanoj tehnologiji proizvodnje u hortikulturi
Primijeniti mjere zaštite okoliša tijekom proizvodnog procesa u hortikulturi
Osigurati uvjete rada u hortikulturnoj proizvodnji sukladno zakonskim odredbama
4.
Educiranje i savjetovanje o tehnologiji proizvodnje hortikulturnih vrsta
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Sakupiti i pripremiti uzorke i podatke za potrebe savjetodavne službe iz područja hortikulture
Pripremiti i surađivati pri izvođenju studentske prakse iz hortikulture u proizvodnim jedinicama
Voditi učeničku praksu iz hortikulture u školama ili proizvodnim jedinicama
Pripremiti i nadzirati rad s biljkama kod primjene hortikulture u terapiji i neurorehabilitaciji
Pripremiti radionice za proizvođače niže razine stručnog znanja u hortikulturi
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova iz područja hortikulture unutar proizvodne organizacije
5.
Nadziranje proizvodnje hortikulturnih vrsta
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Voditi dnevnik proizvodnog procesa i primjene sredstava zaštite bilja u hortikulturi
Sakupiti i pripremiti uzorke i podatke za potrebe inspekcijskog nadzora hortikulturne proizvodnje
Nadzirati proizvodne procese, njihove specifične dijelove i rezultate proizvodnje u hortikulturi
Kontrolirati provedbu zakonskih propisa i proizvodnih načela vezanih za proces i vrstu proizvodnje u ovisnosti o medolu i odabranoj hortikulturnoj vrsti
6.
Marketing i prodaja proizvoda od hortikulturnih vrsta
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Klasirati hortikulturni proizvod
Pripremiti hortikulturni proizvod za prodaju i distribuciju
Prezentirati i ponuditi hortikulturni proizvod na tržištu
Provesti osnovne analize hortikulturnih proizvoda i usluga dostupnih na tržištu u cilju prepoznavanja trendova u prodaji i potražnji
Prepoznati i uočiti značajke proizvoda (kvaliteta i pogodnost sredstava za zaštitu bilja, gnojiva i opreme koji se koriste tijekom proizvodnog procesa) i usluga (odabrati najpogodnije ponude različitih usluga sukladno tipu krajnjeg proizvoda) u hortikulturi
7.
Skladištenje i prerađivanje proizvoda od hortikulturnih vrsta
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati prijem, skladištenje i otpremu plodova/proizvoda na tržište hortikulturnih proizvoda
Organizirati preradu povrća, voća i grožđa
Osigurati i kontrolirati uvjete skladištenja hortikulturnih proizvoda
Primijeniti pravilne postupke dorade plodova/proizvoda podrijetlom od hortikulturnih vrsta
Utvrditi kvalitetu sirovina i proizvoda iz hortikulture standardnim organoleptičkim i analitičkim metodama za potrebe prerade
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/tehnologinja u hortikulturi
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
1.7.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje