Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu

Razina HKO
6
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Svrha zanimanja Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu je rad u različitim područjima direktno ili indirektno vezanim za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, gdje se provode sve zahtjevne  agro-pomo-ampelo-eno mjere i postupci u voćnjacima, hladnjačama, vinogradima i podrumima.  Obavljanje kontrole uzgoja, čuvanja i skladištenja svih vrsta voća i vinove loze te proizvodnje vina.

Osim navedenih stručnih kompetencija, od ključnih kompetencija Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu mora biti spreman za učenje i posjedovati inicijativnost i poduzetnost. Također mora imati izraženu sposobnost komuniciranja na hrvatskom i stranom jeziku, matematičku i informatičku pismenost. Od generičkih vještina izrazito je važna savjesnost o zaštiti životne sredine, usmjerenost na rezultate rada, sposobnost nošenja s pritiskom i donošenje odluka.

Od psihomotoričkih sposobnosti mora posjedovati tjelesnu snagu i izdržljivost, te dobru koordinaciju vida i pokreta.

 

Uvjeti rada

Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu radi na otvorenom u voćnjacima i vinogradima, ali i u zatvorenim prostorima, kao što su rasadnici, skladišta, vinski podrumi i uredi. Rad na otvorenom često podrazumijeva izloženost nepovoljnim vremenskim uvjetima (kiša, vjetar, hladnoća, vrućina), kao i izloženost primjenjivanim pesticidima u procesu proizvodnje. Osim toga radnici su izloženi: buci, vrućini, umjetnoj rasvjeti, nečistoći, hladnoći, vibracijama, strujanju zraka, naglim promjenama temperature i vlažnosti. Rad u vinariji je potencijalno opasan zbog izloženosti toksičnim supstancijama, primjerice: ugljikovom dioksidu, sumporovu dioksidu, kalijevu metabisulfit, kiselinama, ozonu, lužinama.  Radni je dan uglavnom osmosatni, ali u sezoni (npr. berbe grožđa) ovi ljudi često rade prekovremeno. Radi se u smjenama, a povremeno je potrebno raditi subotom, nedjeljom i praznicima.

Tjelesne aktivnosti koje su tipične za radno mjesto su: dugotrajno hodanje, dugotrajno stajanje, učestalo sagibanje, rad u savijenom položaju. dugotrajno sjedenje, dugotrajni koordinirani rad ruku.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Analitičke vještine u VVV proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Interpretirati rezultate osnovnih laboratorijskih analiza supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina
Odabrati sorte voćaka i vinove loze primjerene određenim agroekološkim uvjetima
Odabrati primjerenu tehnologiju VVV proizvodnje u malim i srednjim poslovnim sustavima
Procijeniti stanje zaliha, repromaterijala i gotovih VVV proizvoda
Osigurati i kontrolirati uvjete skladištenja proizvoda u VVV
Pratiti zdravstveno stanje voćaka i vinove loze i prepoznati promjene izazvane štetnim organizmima
Kontrolirati proces proizvodnje mošta i vina
Evidentirati parametre fermentacije u proizvodnji vina
Uočiti probleme pri skladištenju voća i stolnog grožđa te odgovarajuće reagirati
2.
Planiranje i organizacija rada u VVV proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove razmnožavanja i cijepljenja voćaka i vinove loze
Prepoznati prioritetne poslove u voćnjaku, vinogradu i vinariji
Nadzirati održavanje opreme u vinariji
Voditi i nadzirati punjenje, etiketiranje, pakiranje vina i pripremu za transport
Provesti slijed aktivnosti u čuvanju plodova voća
Organizirati i raspodijeliti poslove u određenom tehnološkom procesu VVV proizvodnje u malim i srednjim poslovnim sustavima
Poznavati sorte i podloge voćaka i vinove loze
Organizirati berbu voća i grožđa
Organizirati skladištenje voća i stolnog grožđa u odgovarajućem prostoru
Nadzirati mjere njege vina
3.
Pripremanje za rad u VVV proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati odgovarajući materijal, alat i mehanizaciju u VVV proizvodnji
Pripremiti laboratorijske materijale, pribor i uređaje za analizu supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina
Pripremiti poljoprivrednu mehanizaciju za rad u voćnjaku i vinogradu
Pripremati uzorke supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina za analizu prema standardnim metodama
Pripremiti uzorke vina za ocjenjivanja vina prema pravilima OIV-a (Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo)
4.
Operativni poslovi u VVV proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati uzorke biljnog materijala i supstrata standardnim metodama
Pripremiti tlo/supstrat i podlogu prije sadnje voćaka i vinove loze
Vaditi i pakirati sadni materijal voćaka i vinove loze
Provoditi mjere njege mladih voćnjaka i vinograda
Formirati uzgojne oblike voćaka i vinove loze
Provoditi mjere njege i rezidbe voćaka i vinove loze
Provoditi odgovarajuću gnojidbu voćnjaka i vinograda
Izabrati i pripremiti sadni materijal voćaka i vinove loze
Nadzirati rad hladnjača i uvjeta za skladištenje voća i stolnog grožđa
Primijeniti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje vina
Popraviti armaturu u vinogradu i voćnjaku
Pripremiti i primijeniti sredstva za zaštitu voćaka i vinove loze
Nadzirati rad prijemnih uređaja primarne prerade, kontrolirane fermentacije, uređaja za njegu, doradu i čuvanje vina, te punionice i skladišta materijala i gotovih proizvoda
Provoditi osnovne kemijske i organoleptičke analize mošta i vina
Uočiti probleme pri skladištenju VVV proizvoda i odgovarajuće reagirati
5.
Administrativni poslovi vezani za VVV proizvodnju
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi skladišnu dokumentaciju u VVV proizvodnji
Evidentirati radne sate i učinke djelatnika i izdavati prateću dokumentaciju utrošenih materijala i usluga te gotovih proizvoda u VVV proizvodnji
Pripremiti izvješće i voditi dokumentaciju o VVV proizvodnji
Analizirati podatke o VVV proizvodnji za potrebe inspekcijske i savjetodavne službe
Voditi dokumentaciju o tehnološkim procesima u VVV proizvodnji
Pripremati podatke za potrebe savjetodavne službe u području VVV proizvodnje
6.
Komercijalno poslovanje u VVV proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prikupiti informacije o dostupnosti izvora financiranja VVV proizvodnje
Analizirati dokumentaciju o potrebama i načinima nabave repromaterijala i prodaje gotovih VVV proizvoda
Pratiti važeću zakonsku regulativu u VVV proizvodnji
7.
Poslovno komuniciranje u području VVV proizvodnje
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Klasirati i prezentirati VVV proizvode
Prepoznati poslovne partnere i konkurente u VVV proizvodnji
Komunicirati s poslovnim partnerima vezanim za VVV proizvodnju
Koristiti stručnu terminologiju u VVV proizvodnji na hrvatskom i stranom jeziku
Razmijeniti poslovne informacije i zapažanja s nadređenim i podređenim sudionicima poslovnih procesa u VVV proizvodnji
8.
Istraživačko i razvojno poslovanje u VVV
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u izradi temeljne planske i obračunske kalkulacije u VVV proizvodnji
Stručno pridonositi radu udruga voćara, vinogradara i vinara
Koristiti suvremene tehnologije u komunikaciji vezane za VVV proizvodnju
Sudjelovati u organizaciji projekata i provedbi stručnih VVV projekata
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova u VVV proizvodnji unutar organizacije
Stjecati i primijeniti stručna znanja (simpoziji, radionice, tečajevi i seminari) u VVV proizvodnji
9.
Primjenjivanje standarda kvalitet u VVV proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Osigurati primjerenu higijenu svih proizvodnih prostora, opreme, uređaja, pribora i alata u VVV proizvodnji
10.
Primjenjivanje propisa zaštite na radu i zaštite okoliša u VVV proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kontrolirati uporabu zaštitnih sredstva i opremu pri izvođenju tehnoloških operacija u VVV proizvodnji
Uzgajati i proizvoditi bez štetnog utjecaja na okoliš u VVV
Uvažavati i primjenjivati zakonske propise o zaštiti na radu i očuvanja okoliša u VVV proizvodnji
Nadzirati prikupljanje i čuvanje ambalaže iz VVV proizvodnje (SZB, gnojiva, kemikalija, i dr.) sukladno odgovarajućim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (17)
1.
Analiziranje dokumentacije u VVV (Voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo) prozvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati podatke o VVV proizvodnji za potrebe inspekcijske i savjetodavne službe
Prikupiti informacije o dostupnosti izvora financiranja VVV proizvodnje
Analizirati dokumentaciju o potrebama i načinima nabave repromaterijala i prodaje gotovih VVV proizvoda
2.
Organiziranje tehnoloških postupaka u voćnjaku, vinogradu i vinariji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Odabrati sorte voćaka i vinove loze primjerene određenim agroekološkim uvjetima
Odabrati primjerenu tehnologiju VVV proizvodnje u malim i srednjim poslovnim sustavima
Prepoznati prioritetne poslove u voćnjaku, vinogradu i vinariji
Organizirati i raspodijeliti poslove u određenom tehnološkom procesu VVV proizvodnje u malim i srednjim poslovnim sustavima
Odabrati odgovarajući materijal, alat i mehanizaciju u VVV proizvodnji
3.
Pripremanje radova u voćnjaku, vinogradu i vinariji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pripremiti poljoprivrednu mehanizaciju za rad u voćnjaku i vinogradu
Pripremiti tlo/supstrat i podlogu prije sadnje voćaka i vinove loze
Popraviti armaturu u vinogradu i voćnjaku
Osigurati primjerenu higijenu svih proizvodnih prostora, opreme, uređaja, pribora i alata u VVV proizvodnji
4.
Pripremanje za rad u laboratoriju za analizu supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pripremiti laboratorijske materijale, pribor i uređaje za analizu supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina
Pripremati uzorke supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina za analizu prema standardnim metodama
Pripremiti uzorke vina za ocjenjivanja vina prema pravilima OIV-a (Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo)
5.
Proizvodnja voćnog i loznog sadnog materijala
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Poznavati osnove razmnožavanja i cijepljenja voćaka i vinove loze
Poznavati sorte i podloge voćaka i vinove loze
Vaditi i pakirati sadni materijal voćaka i vinove loze
Izabrati i pripremiti sadni materijal voćaka i vinove loze
6.
Izvođenje tehnoloških operacija pri podizanju i njezi voćnjaka i vinograda
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati berbu voća i grožđa
Provoditi mjere njege mladih voćnjaka i vinograda
Formirati uzgojne oblike voćaka i vinove loze
Provoditi mjere njege i rezidbe voćaka i vinove loze
Provoditi odgovarajuću gnojidbu voćnjaka i vinograda
7.
Skladištenje voća i stolnog grožđa
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Uočiti probleme pri skladištenju voća i stolnog grožđa te odgovarajuće reagirati
Organizirati skladištenje voća i stolnog grožđa u odgovarajućem prostoru
Nadzirati rad hladnjača i uvjeta za skladištenje voća i stolnog grožđa
Voditi skladišnu dokumentaciju u VVV proizvodnji
8.
Provođenje mjera zaštite u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pratiti zdravstveno stanje voćaka i vinove loze i prepoznati promjene izazvane štetnim organizmima
Pripremiti i primijeniti sredstva za zaštitu voćaka i vinove loze
9.
Proizvodnja i njega vina
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Kontrolirati proces proizvodnje mošta i vina
Evidentirati parametre fermentacije u proizvodnji vina
Nadzirati održavanje opreme u vinariji
Voditi i nadzirati punjenje, etiketiranje, pakiranje vina i pripremu za transport
Nadzirati mjere njege vina
Primijeniti odgovarajuću tehnologiju proizvodnje vina
Nadzirati rad prijemnih uređaja primarne prerade, kontrolirane fermentacije, uređaja za njegu, doradu i čuvanje vina, te punionice i skladišta materijala i gotovih proizvoda
10.
Vođenje radne dokumentacije u VVV proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Evidentirati radne sate i učinke djelatnika i izdavati prateću dokumentaciju utrošenih materijala i usluga te gotovih proizvoda u VVV proizvodnji
Pripremiti izvješće i voditi dokumentaciju o VVV proizvodnji
Voditi dokumentaciju o tehnološkim procesima u VVV proizvodnji
Pratiti važeću zakonsku regulativu u VVV proizvodnji
11.
Pripremanje elemenata ponude u VVV proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Procijeniti stanje zaliha, repromaterijala i gotovih VVV proizvoda
Klasirati i prezentirati VVV proizvode
Sudjelovati u izradi temeljne planske i obračunske kalkulacije u VVV proizvodnji
12.
Poslovna suradnja u VVV proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Prepoznati poslovne partnere i konkurente u VVV proizvodnji
Koristiti stručnu terminologiju u VVV proizvodnji na hrvatskom i stranom jeziku
Stručno pridonositi radu udruga voćara, vinogradara i vinara
Sudjelovati u organizaciji projekata i provedbi stručnih VVV projekata
13.
Poslovna komunikacija u VVV proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Komunicirati s poslovnim partnerima vezanim za VVV proizvodnju
Razmijeniti poslovne informacije i zapažanja s nadređenim i podređenim sudionicima poslovnih procesa u VVV proizvodnji
Koristiti suvremene tehnologije u komunikaciji vezane za VVV proizvodnju
14.
Savjetovanje i educiranje u području VVV proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pripremati podatke za potrebe savjetodavne službe u području VVV proizvodnje
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja specifičnih poslova u VVV proizvodnji unutar organizacije
Stjecati i primijeniti stručna znanja (simpoziji, radionice, tečajevi i seminari) u VVV proizvodnji
15.
Laboratorijski poslovi u VVV proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Interpretirati rezultate osnovnih laboratorijskih analiza supstrata, biljnog materijala, mošta, grožđa i vina
Analizirati uzorke biljnog materijala i supstrata standardnim metodama
Provoditi osnovne kemijske i organoleptičke analize mošta i vina
16.
Skladištenje proizvoda u VVV u svrhu osuguranja kvalitete
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Osigurati i kontrolirati uvjete skladištenja proizvoda u VVV
Provesti slijed aktivnosti u čuvanju plodova voća
Uočiti probleme pri skladištenju VVV proizvoda i odgovarajuće reagirati
17.
Nadziranje VVV proizvodnje u svrhu zaštite na radu i zaštite okoliša i osiguranja kvalitete
Datum evidencije u Registar HKO
2.6.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Kontrolirati uporabu zaštitnih sredstva i opremu pri izvođenju tehnoloških operacija u VVV proizvodnji
Uzgajati i proizvoditi bez štetnog utjecaja na okoliš u VVV
Uvažavati i primjenjivati zakonske propise o zaštiti na radu i očuvanja okoliša u VVV proizvodnji
Nadzirati prikupljanje i čuvanje ambalaže iz VVV proizvodnje (SZB, gnojiva, kemikalija, i dr.) sukladno odgovarajućim propisima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/tehnologinja u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu
Datum upisa
2.6.2022
Vrijedi do
1.7.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje