Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Vozač/ Vozačica tramvaja

Razina HKO
4.1
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

8.83.833.8331 Vozači/vozačice autobusa i tramvaja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Vozač/vozačica tramvaja je osoba koja samostalno obavlja upravljanje tramvajem pri čemu prevozi putnike i njihovu prtljagu unutar gradskog područja na određenoj liniji uz najveću sigurnost i u skladu s voznim redom. Vozač/vozačica tramvaja preuzimanjem tramvaja preuzima odgovornost za vozilo, stoga ga prije početka radnog vremena preventivno pregledava i priprema za prometovanje. Pri tome preuzima pripadajuću dokumentaciju i propisanu opremu. Tijekom vožnje koristi sustav za informiranje (npr. UKV uređaj, mobitel i sl.),  utvrđuje čistoću tramvaja i eventualne  neispravnosti u  njegovom radu. Službeno komunicira s putnicima, informira ih o vožnji tramvajem i eventualnim  izmjenama trase te ih na osnovi njihovih upita  upućuje kako najlakše doći do određenih institucija i ustanova u gradu. Također im kontrolira i po potrebi prodaje vozne karte. Vozač/vozačica tramvaja komunicira i s operativnim službama društva te po potrebi s policijom. Po završetku smjene popunjava prijevoznu dokumentaciju o obavljenom prijevozu, obračunava i predaje novac od prodaje voznih karata, zadužuje nove karte te predaje izgubljenu prtljagu nalaznom uredu.

Vozači/vozačice tramvaja su upoznati s organizacijom sustava tramvajskog prometovanja te s konstrukcijom tramvaja i razmještajem opreme u tramvaju. Poznaju način rada upravljačkih elemenata i pokazivača tramvaja  te ih tijekom vožnje pravilno koriste. Također poznaju prometne propise  i koriste odgovarajuće računalne aplikacije kako bi samostalno upravljali tramvajem. Kontinuirano se stručno usavršavaju kako bi svladali potrebne vještine za upravljanje unaprijeđenim i novim tipovima tramvaja.

Vozači/vozačice tramvaja moraju biti psihički stabilni, sposobni komunicirati i reagirati na profesionalan način u iznimnim/izvanrednim situacijama, prepoznati neuobičajene pojave u vezi s načinom vožnje tramvaja i samostalno donositi odluke u promijenjenim uvjetima. Vozači/Vozačice tramvaja pomažu sudionicima u prometnim nezgodama što podrazumijeva osposobljenost za pružanja prve pomoći. Za radno mjesto vozača/vozačice tramvaja potrebno je zadovoljiti posebne zdravstvene uvjete sukladno Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu.

Uvjeti rada

Vozači/vozačice tramvaja poslove svog zanimanja obavljaju uglavnom u zatvorenom prostoru u upravljačnici tramvajskog vozila, a prema potrebi i na otvorenom. Rade u različitim smjenama, radnim danom, tijekom vikenda te praznicima i blagdanima.  Tijekom rada izloženi su umjetnoj rasvjeti, buci i vibracijama, dugotrajnom sjedenju, dugotrajnom koordiniranju rada ruku i nogu, povremenom prekovremenom radu, stresu izazvanom upravljanjem tramvajem, stresu pri izvanrednim događajima i  uslijed odgovornosti  za veliki broj putnika koje prevoze tijekom vožnje.

Dok rade na otvorenom izloženi su svim vremenskim uvjetima (visokim/niskim temperaturama, visokoj/niskoj relativnoj vlažnosti zraka, oborinama, vjetru, suncu i drugo).

Vozač/Vozačica tramvaja mora biti zdrava osoba u dobroj psihofizičkoj formi. Naročito su važni dobar vid i sluh, te emocionalna stabilnost osobe, jer se često susreću s opasnim situacijama te moraju brzo, spremno i odgovorno reagirati. Rad vozača/vozačice tramvaja je naporan, te ga ne mogu obavljati osobe lošeg općeg zdravstvenog stanja, osobe s oštećenjima kralježnice, oboljenjima bubrega, te psihički nestabilne osobe.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Pripremne aktivnosti za početak vožnje tramvaja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti obavijesti i tjedni raspored rada vozača tramvaja koji su istaknuti na oglasnim pločama i internet stranici društva
Evidentirati vlastita zaduženja
Pripremiti propisanu osobnu dokumentaciju (npr. vozačka dozvola, kartica društva i sl.)
Zadužiti dovoljnu količinu karata i pripremiti tzv. blagajnički minimum s odgovarajućim apoenima
Po dolasku na posao prijaviti se dežurnom prometniku/dispečeru
Preuzeti dokumentaciju o vozilu tj. kolni list i popuniti ga
Upoznati se sa stanjem određene linije kroz komunikaciju s dežurnim prometnikom (npr. prometni zastoji, kvarovi, moguće izmještanje stajališta, promjene na trasi linija i ostali poremećaji u prometu)
Pregledati vozilo prije vožnje (npr. vizualno, ispravnost signalizacije i sl.) i provesti primopredaju s prethodnom smjenom ili sa dežurnim radnikom u radionici
Provjeriti propisanu opremu vozila (npr. poništavači karata, ključ za skretnice, prva pomoć i sl.)
Preuzeti vozilo u garaži ili na liniji
Prijaviti se u informatički sustav za nadzor i upravljanje prometom putem službene kartice/službenog identifikacijskog broja
Unijeti podatke u putno računalo vozila, vezane za liniju i vozni red
Izvesti vozilo iz "remize" u skladu sa svojim voznim redom/ Nastaviti vožnju nakon primopredaje od prethodne smjene
2.
Redovne i specijalizirane vožnje tramvaja i poslovi vezani za prijevoz putnika
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati propise prometne službe na tramvajima
Poznavati vrste tramvajskih vozila
Poznavati elektrouređaje i sklopove u tramvajskim vozilima
Poznavati kočione uređaje na tramvajskim vozilima
Poznavati osnovne kvarove na tramvajskim vozilima i njihovo otklanjanje
Primjenjivati različite tehnike vožnje tramvaja, stečene tijekom obuke s instruktorom vožnje
Voziti tramvaj u skladu s redom vožnje i uz poštivanje prometnih propisa
Kontinuirano razvijati vještinu vožnje tramvaja radi udobnosti i sigurnosti putnika
Tijekom vožnje pratiti i poštivati prometnu signalizaciju
Pratiti stanje prometne infrastrukture (pruga i mreža gornjeg voda) te pratiti stanje prometnica
Stajati na stanicama i otvarati i zatvarati vrata vozila po potrebi
Pratiti ulaz i izlaz putnika
Po zahtjevu osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima, spuštati rampu za ulaz/izlaz vozila
Pažljivo pratiti trasu i pravovremeno uočavati potrebu za prebacivanjem skretnice
Prilagoditi brzinu kretanja vozila preko skretnica i križišta
Automatski ili ručno prebaciti skretnicu u slučaju potrebe prelaska na drugi kolosijek u skladu s trasom linije
Komunicirati s neposrednim rukovoditeljem/ dežurnom službom o stanju na trasi, na stajalištima i izmjenama trase te kvaru vozila
Proći kroz vozilo na svakom okretištu, na posljednjoj stanici linije te po povratku u garažu i pregledati nema li nekih oštećenja/nedostatka ili ostavljenih stvari
Prikupiti moguće izgubljene i ostavljene stvari u vozilu, o tome obavijestiti dežurnog prometnika i predati ih u nalazni ured/ured za izgubljene stvari društva
Voziti posebne i turističke vožnje po narudžbi naručitelja vožnje
Voziti tramvaj unutar društva u sklopu njegovog održavanja i dnevne njege
Voziti specijalna vozila (npr. tramvaj ralica, teretni tramvaj, tramvajska brusilica i sl.)
Zakačiti i vući/gurati neispravni tramvaj
Po potrebi raditi na poslovima vozača razvrstača
U svojstvu mentora (iskusnog vozača/vozačice tramvaja), instruirati i podučavati početnike vozače/vozačice tramvaja ispravnom i zakonom propisanom način vožnje tramvaja
3.
Održavanje tramvaja i ostali poslovi tijekom vožnje
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Održavati čistoću i urednost kabine vozila
U slučaju padalina održavati čistoću prometne signalizacije vozila
Sanirati manje onečišćenje ili prijaviti servisnoj službi veća onečišćenja u putničkom prostoru vozila
U slučaju kvara, isti prijaviti servisnoj službi i uz njihovu suglasnost/ pomoć odvesti tramvaj u remizu ili nastaviti redovnu vožnju
Otkloniti manje kvarove vozila uz upute servisne službe na daljinu
Počistiti snijeg sa stepenica na ulazu i izlazu na završnoj stanici/ okretištu
Provjeriti i po potrebi dosipati kvarcni pijesak za kočnice, vodu za brisače i sl. na završnoj stanici/okretištu
Provjeravati ispravnost informatičke opreme u tramvaju (npr. aparat za poništavanje karata, vanjski i unutarnji displeji vozila i sl.)
Provjeravati da li se putnici uredno validiraju na ulaznom automatu
Prodavati jednokratne zonske karte putnicima na njihov zahtjev
Predavati utržak/Preuzimati nove karte
Voditi evidenciju o prodanim kartama i o stanju blagajničkog minimuma
4.
Obavljanje administrativnih poslova vozača/vozačice tramvaja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispunjavati kolni list u skladu s propisanom procedurom
Evidentirati vrijeme i razlog zastoja tijekom vožnje tramvaja (npr. registarska oznaka osobnog vozila u slučaju njegovog onemogućavanja prometovanju tramvajem, prestanak električnog napajanja vozila, prometna nezgoda i sl.)
Ispuniti izvješće vozača o prometnoj nezgodi i europsko izvješće
Ispuniti Izjavu radnika o eventualnim izvanrednim događajima tijekom službe
5.
Poslovno komuniciranje vozača/vozačice tramvaja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Službeno komunicirati s putnicima u skladu s propisanim pravilima ponašanja u vozilu
Posredovati između nalaznika i osobe koja je izgubila stvari
Komunicirati s operativnim službama društva
Komunicirati s prometnom policijom po potrebi (npr. parkirano vozilo na trasi, neprimjereno ponašanje putnika u vozilu i sl.)
Komunicirati sa žurnim ili hitnim službama (npr. vatrogasci, hitna pomoć, mrtvozornik i sl.)
Komunicirati i surađivati s kolegama, vozačima tramvaja
6.
Osiguranje kvalitete pripreme za vožnju i vožnje tramvaja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pridržavati se propisanih mjera standarda kvalitete za gradski promet
Provoditi aktivnosti u skladu s voznim redom koji je istaknut na javnim mjestima za oglašavanje (npr. tramvajskim stanicama i web stranici poduzeća)
Samoprocjenjivati vlastito obavljanje posla i osmišljavati njegovo unapređenje
Afirmativno i konstruktivno predlagati poboljšanja za obavljanje posla te dijeliti stečeno iskustvo s kolegama
Sudjelovati u timskom analiziranju posla i zajedničkom planiranju mogućih poboljšanja
Pratiti trendove u struci, vezano za upravljanje tehnički moderniziranim tramvajima
Pohađati stručno osposobljavanje vezano za nadogradnju opreme u vozilima
Razvijati naviku da svojim ponašanjem u prometu omogući povećanje sigurnosti u cestovnom prometu i pridonese unapređenju prometne kulture
7.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša tijekom pripreme za vožnju i vožnje tramvaja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Redovno i izvanredno podvrgavati se liječničkim pregledima propisanima od medicine rada
Koristiti službenu radnu odjeću i obuću ovisno o dobu godine
Osposobljavati se za pravilnu primjenu mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite i primjenjivati ih u svakodnevnom radu
Poznavati upute proizvođača tramvaja i pridržavati ih se
Racionalno koristiti resurse i energente
Pridržavati se ISO normi o zaštiti okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (9)
1.
Pripremne aktivnosti za početak vožnje tramvaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pratiti obavijesti i tjedni raspored rada vozača tramvaja koji su istaknuti na oglasnim pločama i internet stranici društva
Evidentirati vlastita zaduženja
Pripremiti propisanu osobnu dokumentaciju (npr. vozačka dozvola, kartica društva i sl.)
Zadužiti dovoljnu količinu karata i pripremiti tzv. blagajnički minimum s odgovarajućim apoenima
Po dolasku na posao prijaviti se dežurnom prometniku/dispečeru
Preuzeti dokumentaciju o vozilu tj. kolni list i popuniti ga
Upoznati se sa stanjem određene linije kroz komunikaciju s dežurnim prometnikom (npr. prometni zastoji, kvarovi, moguće izmještanje stajališta, promjene na trasi linija i ostali poremećaji u prometu)
Pregledati vozilo prije vožnje (npr. vizualno, ispravnost signalizacije i sl.) i provesti primopredaju s prethodnom smjenom ili sa dežurnim radnikom u radionici
Provjeriti propisanu opremu vozila (npr. poništavači karata, ključ za skretnice, prva pomoć i sl.)
Preuzeti vozilo u garaži ili na liniji
Prijaviti se u informatički sustav za nadzor i upravljanje prometom putem službene kartice/službenog identifikacijskog broja
Unijeti podatke u putno računalo vozila, vezane za liniju i vozni red
Izvesti vozilo iz "remize" u skladu sa svojim voznim redom/ Nastaviti vožnju nakon primopredaje od prethodne smjene
2.
Vožnja tramvaja i poslovi vezani za prijevoz putnika
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati propise prometne službe na tramvajima
Poznavati vrste tramvajskih vozila
Poznavati elektrouređaje i sklopove u tramvajskim vozilima
Poznavati kočione uređaje na tramvajskim vozilima
Poznavati osnovne kvarove na tramvajskim vozilima i njihovo otklanjanje
Primjenjivati različite tehnike vožnje tramvaja, stečene tijekom obuke s instruktorom vožnje
Voziti tramvaj u skladu s redom vožnje i uz poštivanje prometnih propisa
Kontinuirano razvijati vještinu vožnje tramvaja radi udobnosti i sigurnosti putnika
Tijekom vožnje pratiti i poštivati prometnu signalizaciju
Pratiti stanje prometne infrastrukture (pruga i mreža gornjeg voda) te pratiti stanje prometnica
Stajati na stanicama i otvarati i zatvarati vrata vozila po potrebi
Pratiti ulaz i izlaz putnika
Po zahtjevu osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima, spuštati rampu za ulaz/izlaz vozila
Pažljivo pratiti trasu i pravovremeno uočavati potrebu za prebacivanjem skretnice
Prilagoditi brzinu kretanja vozila preko skretnica i križišta
Automatski ili ručno prebaciti skretnicu u slučaju potrebe prelaska na drugi kolosijek u skladu s trasom linije
Komunicirati s neposrednim rukovoditeljem/ dežurnom službom o stanju na trasi, na stajalištima i izmjenama trase te kvaru vozila
Proći kroz vozilo na svakom okretištu, na posljednjoj stanici linije te po povratku u garažu i pregledati nema li nekih oštećenja/nedostatka ili ostavljenih stvari
Prikupiti moguće izgubljene i ostavljene stvari u vozilu, o tome obavijestiti dežurnog prometnika i predati ih u nalazni ured/ured za izgubljene stvari društva
3.
Specijalizirane vožnje u tramvajskom prometu i ostali poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Voziti posebne i turističke vožnje po narudžbi naručitelja vožnje
Voziti tramvaj unutar društva u sklopu njegovog održavanja i dnevne njege
Voziti specijalna vozila (npr. tramvaj ralica, teretni tramvaj, tramvajska brusilica i sl.)
Zakačiti i vući/gurati neispravni tramvaj
Po potrebi raditi na poslovima vozača razvrstača
U svojstvu mentora (iskusnog vozača/vozačice tramvaja), instruirati i podučavati početnike vozače/vozačice tramvaja ispravnom i zakonom propisanom način vožnje tramvaja
4.
Održavanje tramvaja tijekom vožnje
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Održavati čistoću i urednost kabine vozila
U slučaju padalina održavati čistoću prometne signalizacije vozila
Sanirati manje onečišćenje ili prijaviti servisnoj službi veća onečišćenja u putničkom prostoru vozila
U slučaju kvara, isti prijaviti servisnoj službi i uz njihovu suglasnost/ pomoć odvesti tramvaj u remizu ili nastaviti redovnu vožnju
Otkloniti manje kvarove vozila uz upute servisne službe na daljinu
Počistiti snijeg sa stepenica na ulazu i izlazu na završnoj stanici/ okretištu
Provjeriti i po potrebi dosipati kvarcni pijesak za kočnice, vodu za brisače i sl. na završnoj stanici/okretištu
Provjeravati ispravnost informatičke opreme u tramvaju (npr. aparat za poništavanje karata, vanjski i unutarnji displeji vozila i sl.)
5.
Naplaćivanje i kontroliranje voznih karata od strane vozača/vozačice tramvaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Provjeravati da li se putnici uredno validiraju na ulaznom automatu
Prodavati jednokratne zonske karte putnicima na njihov zahtjev
Predavati utržak/Preuzimati nove karte
Voditi evidenciju o prodanim kartama i o stanju blagajničkog minimuma
6.
Obavljanje administrativnih poslova vozača/vozačice tramvaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Ispunjavati kolni list u skladu s propisanom procedurom
Evidentirati vrijeme i razlog zastoja tijekom vožnje tramvaja (npr. registarska oznaka osobnog vozila u slučaju njegovog onemogućavanja prometovanju tramvajem, prestanak električnog napajanja vozila, prometna nezgoda i sl.)
Ispuniti izvješće vozača o prometnoj nezgodi i europsko izvješće
Ispuniti Izjavu radnika o eventualnim izvanrednim događajima tijekom službe
7.
Poslovno komuniciranje vozača/vozačice tramvaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Službeno komunicirati s putnicima u skladu s propisanim pravilima ponašanja u vozilu
Posredovati između nalaznika i osobe koja je izgubila stvari
Komunicirati s operativnim službama društva
Komunicirati s prometnom policijom po potrebi (npr. parkirano vozilo na trasi, neprimjereno ponašanje putnika u vozilu i sl.)
Komunicirati sa žurnim ili hitnim službama (npr. vatrogasci, hitna pomoć, mrtvozornik i sl.)
Komunicirati i surađivati s kolegama, vozačima tramvaja
8.
Osiguranje kvalitete pripreme za vožnju i vožnje tramvaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pridržavati se propisanih mjera standarda kvalitete za gradski promet
Provoditi aktivnosti u skladu s voznim redom koji je istaknut na javnim mjestima za oglašavanje (npr. tramvajskim stanicama i web stranici poduzeća)
Samoprocjenjivati vlastito obavljanje posla i osmišljavati njegovo unapređenje
Afirmativno i konstruktivno predlagati poboljšanja za obavljanje posla te dijeliti stečeno iskustvo s kolegama
Sudjelovati u timskom analiziranju posla i zajedničkom planiranju mogućih poboljšanja
Pratiti trendove u struci, vezano za upravljanje tehnički moderniziranim tramvajima
Pohađati stručno osposobljavanje vezano za nadogradnju opreme u vozilima
Razvijati naviku da svojim ponašanjem u prometu omogući povećanje sigurnosti u cestovnom prometu i pridonese unapređenju prometne kulture
9.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša tijekom pripreme za vožnju i vožnje tramvaja
Datum evidencije u Registar HKO
2.5.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Redovno i izvanredno podvrgavati se liječničkim pregledima propisanima od medicine rada
Koristiti službenu radnu odjeću i obuću ovisno o dobu godine
Osposobljavati se za pravilnu primjenu mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite i primjenjivati ih u svakodnevnom radu
Poznavati upute proizvođača tramvaja i pridržavati ih se
Racionalno koristiti resurse i energente
Pridržavati se ISO normi o zaštiti okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Vozač/ Vozačica tramvaja
Datum upisa
2.5.2022
Vrijedi do
15.4.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje