Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stručnjak/stručnjakinja baterijskih sustava

Razina HKO
7.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Stručnjak/stručnjakinja baterijskih sustava istražuje i razvija sustave i podsustave baterijskih paketa. Modelira i izrađuje tehničke crteže i prateće dokumentacije za komponente baterijskih sustava koristeći se CAD alatima. U radu analizira potencijalne kvarove proizvoda i njihove posljedice, te izrađuje plan validacije komponenti i metodi ispitivanja.

Prilikom rada pruža podršku timovima za sklapanje i testiranje tijekom izrade proizvoda, nadzire ispitivanja gotovih proizvoda i sustava, vodi računa o sigurnosti, automatizira ponavljajuće zadatke, optimizira potrošnju resursa te ih dokumentira. Dodijeljene zadatke rješava samostalno i u timu.

Uvjeti rada

Stručnjak/stručnjakinja baterijskih sustava svoj posao obavlja u uredu pri čemu će biti izložen umjetnoj rasvjeti i dugotrajnom sjedenju i gledanju u ekran računala. 

Povremeno će obilaziti područja proizvodnje i sklapanja baterijskih paketa te će prilikom toga morati primjenjivati sva pravila i regulacije zaštite na radu, poštujući regulacije vezane uz rukovanje strojevima i alatima, nošenja zaštitne odjeće i opreme te kretanja u sigurnosnim zonama za zaposlenike koji nisu operateri proizvodnje ili linija za sklapanje.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Organizacija i optimizacija rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poštivati pravila učinkovite organizacije rada
Primijeniti pravila za učinkovito upravljanje vremenom
Samostalno primjenjivati profesionalne i etičke principe u svrhu kvalitetne realizacije projekta
Primijeniti kreativnost i inovativnost u konstrukcijskim zadacima
Primjenjivati proračun spojeva električnih instalacija
Modelirati 3D objekte koristeći CAD alate
Samostalno raditi u programskim paketima za konstruiranje (CAD)
Aktivno koristiti računalo u poslovne svrhe
Samostalno analizirati utjecaje rashladnih sustava na konstrukcijska rješenja
Kombinirati najbolje prakse, standarde i inovativnost u razvoju baterijskih paketa
2.
Odabiranje materijala i tehnika
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno optimizirati troškove materijale u svrhu ispunjavanja projektnih zahtjeva
Uskladiti svojstva materijala s konstrukcijskim zahtjevima
Samostalno konstruirati prema zahtjevima proizvodnje
Analizirati utjecaje i posljedice pogrešaka u procesu proizvodnje
3.
Razvijanje i upravljanje procesima, modulima i sustavima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno analizirati utjecaje i posljedice pogrešaka u konstrukciji
Optimizirati proces sklapanja prema tehničkim zahtjevima
Dokumentirati proces sklapanja poštivajući standarde struke
Samostalno primjenjivati tehnike i tehnologije sklapanja proizvoda
Poznavati alate, tehnike i tehnologije za sklapanje proizvoda
Koristiti tehnike izrade dokumentacije za sklapanje
Samostalno primijeniti konstrukcijske zahtjeve baterijskih modula
Analizirati konstrukcijske zahtjeve baterijskih sustava
Samostalno dizajnirati baterijski sustav
Uskladiti rad pojedinih dijelova baterijskog sustava
Primijeniti konstrukcijske zahtjeve električnih sustava distribucije baterijskih paketa
Odabrati komponente električnih sustava distribucije
Primijeniti pravila konstrukcijskih zahtjeva rashladnih sustava distribucije baterijskih paketa
Primijeniti odgovarajuća rashladna rješenja baterijskog paketa
4.
Izrađivanje popisa komponenti i materijala
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Aktivno i samostalno koristiti MS Office alate
Razmjenjivati podatke između različitih aplikacija
Primijeniti norme za izradu popisa komponenti i materijala
5.
Konstruiranje i izrađivanje komponenti
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti analitičke metode u odabiru rješenja
Samostalno odabrati odgovarajuće tehnologije i postupke s ciljem rješavanja problema
Samostalno koristiti alate za pretraživanje znanja i Interneta
Sistematično i metodično analizirati detalje kod izrade dokumentacije
Primijeniti zahtjeve standarda kod izrade tehničke dokumentacije
Primijeniti pravila analize tolerancija (GD and T)
Samostalno izrađivati dokumentaciju u CAD aplikacijama
6.
Rješavanje konstrukcijskih problema
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno rješavati probleme poštivajući načela učinkovitosti i uštede resursa
Primijeniti proračun prijenosa topline
Primijeniti proračun cjevovoda
Primijeniti proračun rastavljivih i nerastavljivih spojeva
7.
Osiguravanje kvalitete i zaštita na radu
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravila ergonomije u radu
Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
Koristiti međunarodne standarde u procesu konstruiranja
Samostalno kreirati procedure za testiranje kvalitete rada
Samostalno primijeniti mjerne tehnike
Samostalno primjenjivati alate i metodologije za testiranje kvalitete
Samostalno primjenjivati mjerne uređaje u kontroli kvalitete
Samostalno primjenjivati standarde u testiranjima
8.
Komunikacija i sudjelovanje u radu tima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati komunikacijske vještine u timskom radu
Samostalno koristiti alate za organizaciju i upravljanje timskim radom
Sudjelovati u timskom radu koristeći kolaboracijske alate i platforme
Primijeniti pravila pregovaranja u svrhu realizacije projekta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (18)
1.
Organiziranje konstrukcijskih aktivnosti i zadataka u odnosu na vremenski plan
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Poštivati pravila učinkovite organizacije rada
Primijeniti pravila za učinkovito upravljanje vremenom
Samostalno rješavati probleme poštivajući načela učinkovitosti i uštede resursa
2.
Analiziranje konstrukcijskih rješenja, proračuna i izvještaja
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti proračun prijenosa topline
Primijeniti proračun cjevovoda
Primijeniti proračun rastavljivih i nerastavljivih spojeva
3.
Optimiziranje rada baterijskih podsustava
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno primjenjivati profesionalne i etičke principe u svrhu kvalitetne realizacije projekta
Primijeniti kreativnost i inovativnost u konstrukcijskim zadacima
Primjenjivati proračun spojeva električnih instalacija
Samostalno analizirati utjecaje i posljedice pogrešaka u konstrukciji
4.
Odabiranje materijala za dijelove
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno optimizirati troškove materijale u svrhu ispunjavanja projektnih zahtjeva
Uskladiti svojstva materijala s konstrukcijskim zahtjevima
5.
Odabiranje tehnika proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno konstruirati prema zahtjevima proizvodnje
Analizirati utjecaje i posljedice pogrešaka u procesu proizvodnje
6.
Konstruiranje komponenti pomoću programskih paketa (CAD)
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Modelirati 3D objekte koristeći CAD alate
Samostalno raditi u programskim paketima za konstruiranje (CAD)
Aktivno koristiti računalo u poslovne svrhe
7.
Definiranje procesa sklapanja
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Optimizirati proces sklapanja prema tehničkim zahtjevima
Dokumentirati proces sklapanja poštivajući standarde struke
Samostalno primjenjivati tehnike i tehnologije sklapanja proizvoda
Poznavati alate, tehnike i tehnologije za sklapanje proizvoda
Koristiti tehnike izrade dokumentacije za sklapanje
8.
Izrađivanje i pripremanje tehničke dokumentacije za proizvodnju u skladu s relevantnim međunarodnim standardima
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Sistematično i metodično analizirati detalje kod izrade dokumentacije
Primijeniti zahtjeve standarda kod izrade tehničke dokumentacije
Primijeniti pravila analize tolerancija (GD and T)
Samostalno izrađivati dokumentaciju u CAD aplikacijama
9.
Izrađivanje popisa komponenti i liste materijala
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Aktivno i samostalno koristiti MS Office alate
Razmjenjivati podatke između različitih aplikacija
Primijeniti norme za izradu popisa komponenti i materijala
10.
Surađivanje s inženjerima, dobavljačima te ostalim dionicima povezanima s razvojem i proizvodnjom baterijskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti kreativnost i inovativnost u konstrukcijskim zadacima
Primjenjivati komunikacijske vještine u timskom radu
Samostalno koristiti alate za organizaciju i upravljanje timskim radom
Sudjelovati u timskom radu koristeći kolaboracijske alate i platforme
Primijeniti pravila pregovaranja u svrhu realizacije projekta
11.
Razvijanje baterijskih modula
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno analizirati utjecaje rashladnih sustava na konstrukcijska rješenja
Samostalno primijeniti konstrukcijske zahtjeve baterijskih modula
12.
Razvijanje baterijskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Kombinirati najbolje prakse, standarde i inovativnost u razvoju baterijskih paketa
Analizirati konstrukcijske zahtjeve baterijskih sustava
Samostalno dizajnirati baterijski sustav
Uskladiti rad pojedinih dijelova baterijskog sustava
13.
Razvijanje električnih sustava distribucije baterijskih paketa
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti konstrukcijske zahtjeve električnih sustava distribucije baterijskih paketa
Odabrati komponente električnih sustava distribucije
14.
Razvijanje rashladnih sustava distribucije baterijskih paketa
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti pravila konstrukcijskih zahtjeva rashladnih sustava distribucije baterijskih paketa
Primijeniti odgovarajuća rashladna rješenja baterijskog paketa
15.
Istraživanje tržišta baterijskih sustava i proizvodnih tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti analitičke metode u odabiru rješenja
Samostalno odabrati odgovarajuće tehnologije i postupke s ciljem rješavanja problema
Primijeniti kreativnost i inovativnost u konstrukcijskim zadacima
Samostalno koristiti alate za pretraživanje znanja i Interneta
16.
Kreiranje procedura za osiguranje kvalitete proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Koristiti međunarodne standarde u procesu konstruiranja
Samostalno kreirati procedure za testiranje kvalitete rada
Samostalno primijeniti mjerne tehnike
Samostalno primjenjivati alate i metodologije za testiranje kvalitete
17.
Testiranje kvalitete konstrukcijskog rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno primjenjivati mjerne uređaje u kontroli kvalitete
Samostalno primjenjivati standarde u testiranjima
18.
Sudjelovanje u procesima zaštite zdravlja na radu
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti pravila ergonomije u radu
Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/stručnjakinja baterijskih sustava
Datum upisa
29.4.2022
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje