Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Voditelj/voditeljica sudske pisarnice

Razina HKO
6
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

3449.11.6 Pristav II. Vrste zvanja p.n.

4141.13.4 Voditelj/voditeljica pisarnice

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.334.3341 Voditelji/voditeljice ureda

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Sudovi u Republici Hrvatskoj imaju ustrojene posebne sudske pisarnice sukladno unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu svakog pojedinog suda. Voditelj/voditeljica sudske pisarnice zanimanje je koje se javlja na sudovima u Republici Hrvatskoj (npr. voditelj/voditeljica kaznene pisarnice, voditelj/voditeljica obiteljske pisarnice, voditelj/voditeljica pisarnice sudske uprave, voditelj/voditeljica ovršne pisarnice i dr.).

U okviru ovog zanimanja posebno se ističu poslovi vezani uz vođenje uredskog poslovanja pisarnice, praćenje rada sudske pisarnice i referada, poslovi vezani uz organizaciju, planiranje i upravljanje radom sudske pisarnice i radom zapisničara u referadi, poslovi vezani uz praćenje i vrednovanje rada službenika pisarnica i referada, poslovi administriranja sudskih spisa, vođenje upisnika i e-upisnika, praćenje evidencije kretanja spisa, kao i konstruktivna komunikacija sa strankama i suradnicima.

Kontinuirano praćenje i poznavanje regulatornog okvira iz područja ovog zanimanja te poznavanje i primjena pravila uredskog poslovanja pisarnice temeljne su pretpostavke za uspješno obavljanje ovog zanimanja. One se očituju i u poznavanju i primjeni Sudskog poslovnika, osnova pravila o naplati sudskih pristojbi te pravila o zaštiti osobnih podataka. Voditelj/voditeljica sudske pisarnice je osoba odgovorna za procese organiziranja i upravljanja radom iste. U svom radu mora poznavati i primjenjivati pravila zaprimanja, urudžbiranja, arhiviranja i otpreme podnesaka, spisa i druge dokumentacije, koristiti se informacijskim tehnologijama i poznavati pravila rada u specifičnim sustavima (npr. u sustavu e-Spis) itd. Voditelj/voditeljica sudske pisarnice zadužen je i za kontinuirano praćenje njena rada, vođenje različitih evidencija (primjerice, evidencije o prisutnosti radnika na radu, učinkovitosti službenika ili evidencije kretanja spisa), upisnika i kalendara. Usto, voditelj/voditeljica sudske pisarnice prati statističke pokazatelje stanja sudskih predmeta, izrađuje statistička izvješća o radu pisarnice, predlaže mjere za unapređenje rada te kritički prosuđuje i vrednuje vlastiti rad i rad suradnika. Posebnost ovog zanimanja ogleda se i u neposrednom radu sa strankama i ostalim suradnicima kojima voditelj/voditeljica sudske pisarnice pruža relevantne informacije vezane uz njihov spis, poštujući pritom pravila etičkog postupanja te sve zadatosti hrvatskog književnog jezika i pravne terminologije.

Generičke kompetencije čine se važnom pretpostavkom  za uspješno i kvalitetno obavljanje poslova ovog zanimanja, a do posebnog izražaja dolaze kompetencije koje se stječu na preddiplomskim stručnim studijima javne uprave.

Uvjeti rada

Voditelj/ voditeljica sudske pisarnice najčešće radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, telefon, mobitel, kopirni uređaj, skener i druge uredske uređaje. Tijekom rada na tim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom i posljedicama stresa uzorkovanog konfliktima, koji se mogu dogoditi u radu sa suradnicima i strankama.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Poznavanje i primjena regulatornog okvira
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila zaštite osobnih podataka
Samostalno primijeniti pravila uredskog poslovanja
Poznavati, tumačiti i primijeniti osnove pravila o naplati sudskih pristojbi i troškova sudskih postupaka
Samostalno tumačiti i primijeniti odredbe Sudskog poslovnika
2.
Planiranje i organizacija rada
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno planirati i organizirati rad sudske pisarnice i referada
Preuzeti odgovornost za procese organiziranja i upravljanja radom sudske pisarnice i referada
3.
Administriranje sudskih spisa i vođenje upisnika
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila zaprimanja, urudžbiranja, arhiviranja, otpreme i dostave podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila i način rada u sustavu eSpis
Samostalno kalendirati, urediti i uvezati spis
Samostalno voditi evidencije, upisnike i kalendare
4.
Praćenje i vrednovanje rada
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti statističke pokazatelje stanja sudskih predmeta
Samostalno izraditi statistički izvještaj o radu sudske pisarnice
Samostalno predlagati mjere za unaprjeđenje rada u sudskoj pisarnici i referadama
Kritički prosuđivati i vrednovati vlastiti rad i rad suradnika
Poznavati i primijeniti pravila etičkog postupanja
5.
Komunikacija sa strankama i suradnicima
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sposobnost timskog rada
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Organiziranje, planiranje i upravljanje radom sudske pisarnice i referada
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno tumačiti i primijeniti odredbe Sudskog poslovnika
Samostalno planirati i organizirati rad sudske pisarnice i referada
Preuzeti odgovornost za procese organiziranja i upravljanja radom sudske pisarnice i referada
Poznavati i primijeniti pravila etičkog postupanja
2.
Praćenje rada sudske pisarnice i referada
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Pratiti statističke pokazatelje stanja sudskih predmeta
Samostalno izraditi statistički izvještaj o radu sudske pisarnice
Samostalno predlagati mjere za unaprjeđenje rada u sudskoj pisarnici i referadama
3.
Vođenje uredskog poslovanja sudske pisarnice
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Samostalno primijeniti pravila uredskog poslovanja
Samostalno planirati i organizirati rad sudske pisarnice i referada
Preuzeti odgovornost za procese organiziranja i upravljanja radom sudske pisarnice i referada
4.
Praćenje i vrednovanje rada službenika pisarnice i referada
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno predlagati mjere za unaprjeđenje rada u sudskoj pisarnici i referadama
Kritički prosuđivati i vrednovati vlastiti rad i rad suradnika
Poznavati i primijeniti pravila etičkog postupanja
5.
Administriranje sudskih spisa
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Poznavati, tumačiti i primijeniti osnove pravila o naplati sudskih pristojbi i troškova sudskih postupaka
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila zaprimanja, urudžbiranja, arhiviranja, otpreme i dostave podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila i način rada u sustavu eSpis
Samostalno kalendirati, urediti i uvezati spis
6.
Vođenje upisnika i evidencija kretanja spisa
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila i način rada u sustavu eSpis
Samostalno voditi evidencije, upisnike i kalendare
7.
Komunikacija sa strankama i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
29.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Sposobnost timskog rada
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila zaštite osobnih podataka
Poznavati i primijeniti pravila etičkog postupanja
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj/voditeljica sudske pisarnice
Datum upisa
29.4.2022
Vrijedi do
31.12.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje