Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Drvogalanterist/ Drvogalanteristica

Razina HKO
4.1
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

7.73.731.7317 Izrađivači/izrađivačice tradicijskih proizvoda od drva i srodnih materijala, pletači/pletačice košara

7.75.752.7522 Stolari/stolarice i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Drvogalanterist/drvogalanteristica obavlja poslove obrade drva izrađujući proizvode drvne galanterije kao što su drvene igračke, ukrasni predmeti, okviri za slike, suveniri, kuhače, sita, četke, daske za rezanje, valjci za tijesto, drške raznih alatki i slični proizvodi.

Važan dio poslova drvogalanteriste/drvogalanteristice odnosi se na osmišljavanje, razvoj i izradu drvenih didaktičkih sredstava/naprava kao što su: dječje didaktičke igračke, drveni elementi/naprave na dječjim igralištima i sl.

Drvogalanterist/drvogalanteristica  svoje poslove obavlja samostalno i/ili sudjeluje u proizvodnji proizvoda drvne galanterije. Pritom koristi znanja i vještine kao što su: upravljanje ili rukovanje raznim strojevima i uređajima za obradu drva, kompjuterski vođenim strojevima, sastavljanje  drvnih elemenata te ugrađivanje  nedrvnih elemenata. Primjenjuje razne dekorativne tehnike na proizvodima drvne galanterije te  pakira proizvode u ambalažu.

Drvogalanetrist/drvogalanteristica analizira, planira i organizira poslovanje te izrađuje skice, nacrte i pripadajuću dokumentaciju za proizvodnju drvogalanerijskih proizvoda,

Drvogalanterist/ drvogalanteristica prati trendove na tržištu rada te sudjeluje u dizajniranju i inovacijama novih proizvoda drvne galanterije.

Poslovi drvogalanteriste/drvogalanteristice zahtijevaju stručnost, preciznost i odgovornost kao i kreativnost i inovativnost. Za obavljanje poslova u proizvodnji drvne galanterije potrebni su:  sposobnost predočavanja prostornih odnosa, spretne ruke i dobra usklađenost pokreta, kao i emocionalna stabilnost. Potrebna je i sposobnost za rad u timskom okruženju, sposobnost prilagođavanja i učinkovitog rada u okruženju koje se stalno mijenja,  vještine rješavanja problema, učinkovito i racionalno upravljanje resursima i orijentiranost na rezultate rada.

Uvjeti rada

Drvogalanteristi/Drvogalanteristice se najčešće zapošljavaju u obrtništvu, ali mogu se zaposliti i u industriji. Najčešće rade u  obrtničkim, a  ponekad industrijskim radionicama. Budući da rade na strojevima, izloženi su buci, drvenoj prašini i opasnostima od ozljeda. Da bi se zaštitili od štetnih utjecaja, moraju primjenjivati tehnička zaštitna sredstva (razne tehničke naprave) i osobna zaštitna sredstva, kao što su štitnici za uši ili čepići od švedske vate, naočale, zaštitne rukavice i pregače. U skladu s potrebama radionice, rade u smjenama, a ponekad i na terenu.

Drvogalanteristi/Drvogalanteristice moraju imati zdrav mišićno-koštani i dišni sustav, jer rade uglavnom stojeći i izloženi su prašini. Preosjetljivost na buku može biti zapreka za drvogalanterijsko zanimanje, iako se primjenom odgovarajuće zaštite buka strojeva može smanjiti ispod maksimalne dopuštene granice.

Skupovi kompetencija (10)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje poslova drvogalanteriste/ drvogalanteristice
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati potrebe tržišta drvne galanterije prema prethodnoj godini i trendovima
Planirati asortiman drvne galanterije za sljedeću godinu
Poznavati tehnološki proces izrade proizvoda drvne galanterije
Planirati resurse za proizvodni asortiman proizvoda drvne galanterije (npr. materijali, alati, strojevi i oprema, radna snaga i sl.)
Organizirati proizvodnju drvne galanterije prema proizvodnom asortimanu (npr. opremiti prostor, definirati radna mjesta, rasporediti zaposlenike, utvrditi proizvodni kapacitet, utvrditi potrebe za nabavu repromaterijala i sirovina)
Planirati nabavu materijala za proizvodnju drvne galanterije prema utvrđenim potrebama
Prikupljati narudžbe proizvoda drvne galanterije na kvartalnoj, mjesečnoj, tjednoj razini
2.
Čitanje i izrađivanje tehničke dokumentacije, ručno ili pomoću računalnih sustava
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati osnove ručnog i računalnog tehničkog crtanja
Poznavati digitalne tehnologije u dizajnu i izradi proizvoda drvne galanterije (npr. CAD sustavi, CNC strojevi i sl.)
Dizajnirati proizvode drvne galanterije ručno ili na CAD programu za dizajn (ili 3D CAD)
Razraditi nacrte/programe u CAD sustavu, bazirane na dizajnu proizvoda drvne galanterije
Pripremiti tehničku dokumentaciju za serijsku proizvodnju proizvoda drvne galanterije
Izraditi tehničku dokumentaciju za proizvodnju drvne galanterije (npr. skice, crteži, krojne liste ili izraditi nacrte/program na CNC stroju)
Proučiti nacrte proizvoda drvne galanterije koji će se proizvoditi
Proučiti tehničke nacrte u smislu definiranja oblika, dimenzija i/ili vrsta spojeva proizvoda drvne galanterije
3.
Dizajniranje i razvoj proizvoda drvne galanterije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Dizajnirati i razvijati idejna rješenja za inovativne didaktičke proizvode drvne galanterije
Raspoznavati vrste drva i njihove specifičnosti
Poznavati nedrvne materijale u proizvodnji drvnih proizvoda
Odabrati odgovarajuće materijale za izradu prototipa dizajniranog proizvoda drvne galanterije
Poznavati vrste i funkcije alata i strojnih obrada u proizvodnji drvne galanterije
Izrađivati prototipove proizvoda drvne galanterije ručno i/ili na CNC i/ili laserskim strojevima
Površinski obraditi proizvod drvne galanterije /prototip (npr. brušenjem, premazivanjem različitim tehnikama - močila, lakovi, lazure, poliranja /politiranja i sl.)
Komentirati dobiveni prototip proizvoda drvne galanterije u odnosu na dizajn, mjere, tržišnu vrijednost, troškove i sl. i izmijeniti/doraditi dizajn po potrebi
4.
Pripremne aktivnosti u proizvodnji drvne galanterije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati narudžbe proizvoda drvne galanterije na dnevnoj osnovi
Otvarati radne naloge za proizvodnju drvne galanterije prema narudžbama kupaca
Pripremiti materijale za provedbu radnih naloga u proizvodnji drvne galanterije (npr. drvo, premaze za drvo, okove i slično)
Pripremiti odgovarajuće strojeve i alate za provedbu radnih naloga u proizvodnji drvne galanterije
Rasporediti i organizirati radne zadatke među zaposlenicima
Provjeriti zaštitne naprave na strojevima (primjena tehničke zaštite) za proizvodnju drvne galanterije
5.
Izrađivanje proizvoda drvne galanterije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Mjeriti i zacrtati pripremljeni materijal u skladu s nacrtom proizvoda drvne galanterije
Krojiti elemente proizvoda drvne galanterije pomoću ručnih mehaniziranih alata ili strojeva (npr. kružna pila, tračna pila, CNC strojevi i sl.)
Poravnavati drvne elemente na odgovarajućim strojevima (npr. ravnalici i debljači - postupkom blanjanja ili na CNC stroju - postupkom glodanja)
Izrađivati profile pojedinih elemenata proizvoda drvne galanterije pomoću glodalica, CNC stroja i sl.
Tokariti drvene elemente na drvotokarskom stroju (tokarilica)
Izrađivati vezove drva/spojeve na glodalicama, oscilirajućim bušilicama/čeparicama, bušilicama i CNC strojevima
Izmjeriti točnost probnog uzorka proizvoda drvne galanterije u odnosu na nacrt
Obrađivati drvne plohe pomoću brusilica (npr. tračna brusilica, vibracijska, lepezasta i sl.)
Ručno obrađivati rubove drvnih elemenata - brušenjem
Brusiti sitne drvne elemente (npr. kuglice, šahovske figure i sl.) u spremniku (kazanu) s pomiješanim brusnim sredstvima
Obrađivati rubove drvnih elemenata rubnim trakama (oplemenjivati/kantirati rubove)
Tonirati drvne plohe transparentnim bojama za drvo tj. močilima (tzv. bajcanje)
Lakirati drvne plohe ekološko prihvatljivim vodenim lakovima s međufaznim brušenjem
Sastavljati drvne elemente u proizvod pomoću drvnih spojeva (npr. čepova, lijepljenja i metalnih okova)
Ugrađivati nedrvne elemente u drvne proizvode (npr. staklo, ogledala, LED-rasvjeta, metalni ukrasi i sl.)
Poznavati završne i dekorativne tehnike pri obradi proizvoda drvne galanterije
Primjenjivati razne dekorativne tehnike na proizvodima drvne galanterije (npr. sitotisak, duborez, gravure, oslikavanje i sl.)
Kontrolirati gotov proizvod drvne galanterije vizualnim pregledom i mjerenjem
Pakirati gotov proizvod drvne galanterije u predviđenu (klasičnu/ dekorativnu) ambalažu
6.
Obavljanje administrativno-komercijalnih poslova u proizvodnji drvne galanterije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati i primjenjivati osnove informacijskih tehnologija (npr. E-mail, Word, Excel i sl.)
Otvarati i pohranjivati radne naloge za proizvodnju drvne galanterije - po potrebi
Naručivati i dobavljati materijal za proizvodnju drvne galanterije
Voditi proizvodne evidencije u proizvodnji drvne galanterije (npr. obračunavati utroške materijala, energije, radnih sati i sl.)
Izrađivati prateću dokumentaciju pri otpremi proizvoda drvne galanterije naručitelju (npr. otpremnice, dostavnice i fakture)
Izrađivati kalkulacije cijena proizvoda drvne galanterije i pripremati ponude naručiteljima
Izdavati račune za isporučene proizvode drvne galanterije i voditi evidenciju o naplati potraživanja
Sudjelovati u osmišljavanju marketinških aktivnosti tvrtke ili obrta za proizvodnju drvne galanterije (npr. logo tvrtke/brenda, promidžbene aktivnosti, izrada glavne web stranice i sl.)
Prikupljati poslovnu dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
7.
Poslovno komuniciranje u radu drvogalanteriste/ drvogalanteristice
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pravilno koristiti hrvatski jezik u govoru i pismu
Komunicirati s naručiteljima proizvoda drvne galanterije
Komunicirati s dobavljačima materijala, alata i strojeva
Komunicirati s pružateljima vanjskih usluga (npr. s tapetarima, stolarima, marketing agencijama i sl.)
Komunicirati sa stručnim timovima ustanova koje naručuju razna didaktička sredstva
Komunicirati unutar obrta/tvrtke i radnog tima
8.
Istraživanje, inovacije i razvoj didaktičkih proizvoda drvne galanterije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Istraživati tržište i trendove u razvoju proizvoda drvne galanterije
Istraživati potrebe tržišta za didaktičkim proizvodima drvne galanterije za djecu i druge korisnike (u suradnji s ustanovama, psiholozima, liječnicima i drugim strukama)
Osmišljavati inovativne i edukativne didaktičke proizvode drvne galanterije
9.
Osiguranje kvalitete proizvoda drvne galanterije i procesa njihove izrade
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati načela kvalitete svih poslovnih procesa u proizvodnji drvne galanterije (npr. planiranje, nabava materijala, administrativne tokove, proizvodne procese i sl.) u skladu sa standardima i certifikatima (npr. ISO 9001, 14001, FSC certifikat za uporabu materijala iz obnovljivih izvora i sl.)
Provoditi završnu kontrolu kvalitete proizvoda drvne galanterije - vizualno
Ispitati kvalitetu i sigurnost proizvoda drvne galanterije pri institucijama za provjeru kvalitete (npr. Šumarski fakultet, Drvokontrola i sl.) radi zadovoljenja zahtjeva naručitelja
Kontinuirano se profesionalno razvijati (npr. pratiti trendove u struci vezano za materijale, alate, postupke, inovacije u tehnologiji, promjene u prodaji i marketinškim aktivnostima i sl.)
Analizirati poslovne procese (samoprocjenom, timskom procjenom) i predlagati njihovo unapređenje
10.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u proizvodnji drvne galanterije
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi standardne i/ili propisane mjere zaštite na radu, koristiti zaštitnu opremu i odjeću
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal iz proizvodnje drvne galanterije u skladu s važećim propisima
Kod osmišljavanja i razvoja novih proizvoda drvne galanterije nastojati koristiti što veći udio ekološki prihvatljivih materijala, s ciljem brige o okolišu
Zbrinjavati otpad iz proizvodnje drvne galanterije predavanjem tvrtkama ovlaštenim za oporabu otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Analiziranje, planiranje i organiziranje poslova drvogalanteriste/ drvogalanteristice
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Analizirati potrebe tržišta drvne galanterije prema prethodnoj godini i trendovima
Planirati asortiman drvne galanterije za sljedeću godinu
Poznavati tehnološki proces izrade proizvoda drvne galanterije
Planirati resurse za proizvodni asortiman proizvoda drvne galanterije (npr. materijali, alati, strojevi i oprema, radna snaga i sl.)
Organizirati proizvodnju drvne galanterije prema proizvodnom asortimanu (npr. opremiti prostor, definirati radna mjesta, rasporediti zaposlenike, utvrditi proizvodni kapacitet, utvrditi potrebe za nabavu repromaterijala i sirovina)
Planirati nabavu materijala za proizvodnju drvne galanterije prema utvrđenim potrebama
Prikupljati narudžbe proizvoda drvne galanterije na kvartalnoj, mjesečnoj, tjednoj razini
2.
Dizajniranje i razvoj proizvoda drvne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati osnove ručnog i računalnog tehničkog crtanja
Poznavati digitalne tehnologije u dizajnu i izradi proizvoda drvne galanterije (npr. CAD sustavi, CNC strojevi i sl.)
Dizajnirati proizvode drvne galanterije ručno ili na CAD programu za dizajn (ili 3D CAD)
Razraditi nacrte/programe u CAD sustavu, bazirane na dizajnu proizvoda drvne galanterije
Dizajnirati i razvijati idejna rješenja za inovativne didaktičke proizvode drvne galanterije
Raspoznavati vrste drva i njihove specifičnosti
Poznavati nedrvne materijale u proizvodnji drvnih proizvoda
Odabrati odgovarajuće materijale za izradu prototipa dizajniranog proizvoda drvne galanterije
Poznavati vrste i funkcije alata i strojnih obrada u proizvodnji drvne galanterije
Izrađivati prototipove proizvoda drvne galanterije ručno i/ili na CNC i/ili laserskim strojevima
Površinski obraditi proizvod drvne galanterije /prototip (npr. brušenjem, premazivanjem različitim tehnikama - močila, lakovi, lazure, poliranja /politiranja i sl.)
Komentirati dobiveni prototip proizvoda drvne galanterije u odnosu na dizajn, mjere, tržišnu vrijednost, troškove i sl. i izmijeniti/doraditi dizajn po potrebi
3.
Pripremne aktivnosti u proizvodnji drvne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pripremiti tehničku dokumentaciju za serijsku proizvodnju proizvoda drvne galanterije
Izraditi tehničku dokumentaciju za proizvodnju drvne galanterije (npr. skice, crteži, krojne liste ili izraditi nacrte/program na CNC stroju)
Proučiti nacrte proizvoda drvne galanterije koji će se proizvoditi
Analizirati narudžbe proizvoda drvne galanterije na dnevnoj osnovi
Otvarati radne naloge za proizvodnju drvne galanterije prema narudžbama kupaca
Pripremiti materijale za provedbu radnih naloga u proizvodnji drvne galanterije (npr. drvo, premaze za drvo, okove i slično)
Pripremiti odgovarajuće strojeve i alate za provedbu radnih naloga u proizvodnji drvne galanterije
Rasporediti i organizirati radne zadatke među zaposlenicima
Provjeriti zaštitne naprave na strojevima (primjena tehničke zaštite) za proizvodnju drvne galanterije
4.
Krojenje, profiliranje i tokarenje drvnih elemenata za proizvode drvne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Proučiti tehničke nacrte u smislu definiranja oblika, dimenzija i/ili vrsta spojeva proizvoda drvne galanterije
Mjeriti i zacrtati pripremljeni materijal u skladu s nacrtom proizvoda drvne galanterije
Krojiti elemente proizvoda drvne galanterije pomoću ručnih mehaniziranih alata ili strojeva (npr. kružna pila, tračna pila, CNC strojevi i sl.)
Poravnavati drvne elemente na odgovarajućim strojevima (npr. ravnalici i debljači - postupkom blanjanja ili na CNC stroju - postupkom glodanja)
Izrađivati profile pojedinih elemenata proizvoda drvne galanterije pomoću glodalica, CNC stroja i sl.
Tokariti drvene elemente na drvotokarskom stroju (tokarilica)
Izrađivati vezove drva/spojeve na glodalicama, oscilirajućim bušilicama/čeparicama, bušilicama i CNC strojevima
Izmjeriti točnost probnog uzorka proizvoda drvne galanterije u odnosu na nacrt
5.
Površinsko obrađivanje drvnih elemenata proizvoda drvne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Obrađivati drvne plohe pomoću brusilica (npr. tračna brusilica, vibracijska, lepezasta i sl.)
Ručno obrađivati rubove drvnih elemenata - brušenjem
Brusiti sitne drvne elemente (npr. kuglice, šahovske figure i sl.) u spremniku (kazanu) s pomiješanim brusnim sredstvima
Obrađivati rubove drvnih elemenata rubnim trakama (oplemenjivati/kantirati rubove)
Tonirati drvne plohe transparentnim bojama za drvo tj. močilima (tzv. bajcanje)
Lakirati drvne plohe ekološko prihvatljivim vodenim lakovima s međufaznim brušenjem
6.
Sastavljanje proizvoda drvne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Sastavljati drvne elemente u proizvod pomoću drvnih spojeva (npr. čepova, lijepljenja i metalnih okova)
Ugrađivati nedrvne elemente u drvne proizvode (npr. staklo, ogledala, LED-rasvjeta, metalni ukrasi i sl.)
Poznavati završne i dekorativne tehnike pri obradi proizvoda drvne galanterije
Primjenjivati razne dekorativne tehnike na proizvodima drvne galanterije (npr. sitotisak, duborez, gravure, oslikavanje i sl.)
Kontrolirati gotov proizvod drvne galanterije vizualnim pregledom i mjerenjem
Pakirati gotov proizvod drvne galanterije u predviđenu (klasičnu/ dekorativnu) ambalažu
7.
Obavljanje administrativno-komercijalnih poslova u proizvodnji drvne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Poznavati i primjenjivati osnove informacijskih tehnologija (npr. E-mail, Word, Excel i sl.)
Otvarati i pohranjivati radne naloge za proizvodnju drvne galanterije - po potrebi
Naručivati i dobavljati materijal za proizvodnju drvne galanterije
Voditi proizvodne evidencije u proizvodnji drvne galanterije (npr. obračunavati utroške materijala, energije, radnih sati i sl.)
Izrađivati prateću dokumentaciju pri otpremi proizvoda drvne galanterije naručitelju (npr. otpremnice, dostavnice i fakture)
Izrađivati kalkulacije cijena proizvoda drvne galanterije i pripremati ponude naručiteljima
Izdavati račune za isporučene proizvode drvne galanterije i voditi evidenciju o naplati potraživanja
Sudjelovati u osmišljavanju marketinških aktivnosti tvrtke ili obrta za proizvodnju drvne galanterije (npr. logo tvrtke/brenda, promidžbene aktivnosti, izrada glavne web stranice i sl.)
Prikupljati poslovnu dokumentaciju za vanjsko knjigovodstvo
8.
Poslovno komuniciranje u radu drvogalanteriste/ drvogalanteristice
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Pravilno koristiti hrvatski jezik u govoru i pismu
Komunicirati s naručiteljima proizvoda drvne galanterije
Komunicirati s dobavljačima materijala, alata i strojeva
Komunicirati s pružateljima vanjskih usluga (npr. s tapetarima, stolarima, marketing agencijama i sl.)
Komunicirati sa stručnim timovima ustanova koje naručuju razna didaktička sredstva
Komunicirati unutar obrta/tvrtke i radnog tima
9.
Istraživanje, inovacije i razvoj didaktičkih proizvoda drvne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Istraživati tržište i trendove u razvoju proizvoda drvne galanterije
Istraživati potrebe tržišta za didaktičkim proizvodima drvne galanterije za djecu i druge korisnike (u suradnji s ustanovama, psiholozima, liječnicima i drugim strukama)
Osmišljavati inovativne i edukativne didaktičke proizvode drvne galanterije
10.
Osiguranje kvalitete proizvoda drvne galanterije i procesa njihove izrade
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Primjenjivati načela kvalitete svih poslovnih procesa u proizvodnji drvne galanterije (npr. planiranje, nabava materijala, administrativne tokove, proizvodne procese i sl.) u skladu sa standardima i certifikatima (npr. ISO 9001, 14001, FSC certifikat za uporabu materijala iz obnovljivih izvora i sl.)
Provoditi završnu kontrolu kvalitete proizvoda drvne galanterije - vizualno
Ispitati kvalitetu i sigurnost proizvoda drvne galanterije pri institucijama za provjeru kvalitete (npr. Šumarski fakultet, Drvokontrola i sl.) radi zadovoljenja zahtjeva naručitelja
Kontinuirano se profesionalno razvijati (npr. pratiti trendove u struci vezano za materijale, alate, postupke, inovacije u tehnologiji, promjene u prodaji i marketinškim aktivnostima i sl.)
Analizirati poslovne procese (samoprocjenom, timskom procjenom) i predlagati njihovo unapređenje
11.
Primjenjivanje mjera za zaštitu zdravlja i okoliša u proizvodnji drvne galanterije
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska obrtnička komora
Kompetencije
Provoditi standardne i/ili propisane mjere zaštite na radu, koristiti zaštitnu opremu i odjeću
Prikupljati i razvrstavati otpadni materijal iz proizvodnje drvne galanterije u skladu s važećim propisima
Kod osmišljavanja i razvoja novih proizvoda drvne galanterije nastojati koristiti što veći udio ekološki prihvatljivih materijala, s ciljem brige o okolišu
Zbrinjavati otpad iz proizvodnje drvne galanterije predavanjem tvrtkama ovlaštenim za oporabu otpada
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Drvogalanterist/ Drvogalanteristica
Datum upisa
28.4.2022
Vrijedi do
30.4.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje