Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Glumac/glumica

Razina HKO
6.sv
Sektor
Umjetnost
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Glumica/glumac u radu koristi  standardni hrvatski jezik, žargon, dijalekte i/ili strani jezik. Radi samostalno i u timu tijekom proba u svrhu realizacije izvedbenog, audio i/ili audiovizualnog djela. Rad uključuje: analizu dramskog teksta ili izvedbenog materijala; asocijativno razmišljanje; pronalaženje fizičkih i emotivnih radnji koje podržavaju redateljski koncept i/ili zadani tekst; samostalnu analizu vlastite interpretacije i evaluaciju indikacija kolega i redatelja. Uz pomoć različitih memo-tehnike memorira tekst, kontrolira vlastitim tijelom i glasom, impulsima i kvalitetom pokreta, memorira mizanscen, manipulira predmetima (rekvizitom i kostimom) i improvizira. U kreiranju izvedbe primjenjuje različite metode i pristupe glumačkom stvaranju, te koristi temeljna znanja iz opće kulture, pop kulture, povijesti, povijesti umjetnosti i kazališta, osnove psihologije, Commedije Dell'Arte, klaunerije i sl. Istražuje i osmišljava specifične pokrete karaktera i/ili životinja. Koristi terminologiju dispozicije u različitim produkcijama i tako balansira unutar zadanih termina i vlastitog tempa kreacije. Pri realizaciji izvedbe glumica/glumac koristi metode za postizanje koncentracije i zagrijavanja tijela i govornog aparata, te djeluje u cilju očuvanja svih dogovorenih elemenata izvedbenog djela. Pri realizaciji audiovizualnog djela sposoban je brzo reagirati, improvizirati, te se prilagoditi mogućim nepredviđenim promjenama. Glumica/glumac sudjeluje u promociji izvedbenog djela, te predstavlja sebe i svoj rad koristeći osnovna načela on-line promocije, marketinga i komunikacije. Prilikom audiciranja spreman je ponuditi vlastitu interpretaciju bez obzira na nedostatak cjelovitih informacija o budućem izvedbenom djelu. 

Uvjeti rada

Uvjeti rada u zanimanju glumica/glumac mogu biti raznoliki. Zanimanje glumac/glumica traži stanovitu fizičku spremu i visoku razinu koncentracije, a glumica/glumac mora biti spreman prilagoditi se radu u različitim, ponekad izvanrednim vremenskim i klimatskim okolnostima. Rad može biti dugotrajan i fizički i emocionalno iscrpljujući. Glumica/glumac izložen je u radu umjetnoj rasvjeti, a ako i kad uloga zahtijeva i stanovitim fizičkim naprezanjima.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Rad u timu tijekom proba u svrhu realizacije izvedbenog, audio i/ili audiovizualnog djela
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upotrebljavati standardni hrvatski jezik, dijalekte i/ili strani jezik koristeći znanja iz opće kulture, povijesti, povijesti kazališta i umjetnosti, književnosti i opusa autora dramskog teksta, samostalno i/ili u suradnji s lektorom
Usvojiti redateljski idejni koncept koristeći terminologiju analize dramskog teksta
Asocijativno razmišljati i pronalaziti fizičke i emotivne radnje koje podržavaju redateljski koncept i/ili zadani tekst koristeći znanja iz osnova ljudske psihologije u suradnji s redateljem i ostalim glumcima
Samostalno analizirati vlastitu interpretaciju i evaluirati indikacije kolega i redatelja uz razumijevanje redateljskog idejnog koncepta
Poimati i poštivati različitost kultura u radu nacionalnog i internacionalnog okvira koristeći znanja stranog jezika, opće kulture i povijesti kazališta, umjetnosti i književnosti
Brzo učiti i memorirati zadani tekst koristeći znanja različitih memo tehnika
Kontrolirati i upravljati vlastitim tijelom, impulsima i kvalitetom pokreta te zapamtiti kretnje i pozicije drugih osoba u prostoru poznavajući postavljene norme u režiji kretanja, kazališne konvencije i različite kvalitete pokreta s obzirom na prostor izvedbe
Kontrolirati i upravljati vlastitim glasom koristeći znanje o volumenu i intenzitetu vlastitog glasa s obzirom na prostor izvedbe
Kontrolirati i upravljati predmetima u prostoru koristeći znanja iz osnova lutkarstva i manipulacije objektima
Izolirati pojedine dijelove tijela, improvizirati i manipulirati vlastitim tijelom i/ili drugim tijelima i predmetima u skladu s mogućnostima i ograničenjima istih, koristeći znanja o specifičnom pokretu karaktera i/ili životinje, o Commediji Dell'Arte i klauneriji, o osnovama borilačkih vještina i sportova te ostalih individualnih vještina
Plesati različite vrste plesova koristeći znanja o istim
Kontrolirati volumen, dinamiku i intenzitet glasa u skladu sa zahtjevima karaktera i/ili redateljskog koncepta, te prostora izvedbe, koristeći znanja iz fonetike i artikulacije
Kontrolirati disanje koristeći znanja o prirodi nastanka glasa, te o vlastitom aparatu za proizvodnju glasa, njegovim mogućnostima i ograničenjima
Razmjenjivati ideje i samostalno donositi odluku o prihvaćanju ili odbijanju istih koristeći znanja o uljuđenoj komunikaciji i osnovama ljudske psihologije
Prepoznati važnost očuvanja scenografskih elemenata, kostima i rekvizite temeljem znanja o funkcionalnosti istih primjenjujući pravila poslovne komunikacije sa scenografom, kostimografom etc.
Raditi u timu u svrhu realizacije izvedbenog i audiovizualnog djela koristeći znanja uljuđene komunikacije i poslovnog bontona
Memorirati kretnje i pozicije drugih osoba u prostoru poznavajući postavljene norme u režiji scenskog kretanja, kazališne konvencije i različite kvalitete pokreta s obzirom na prostor izvedbe
2.
Planiranje i organizacija samostalnog rada i istraživanje u radu na izvedbenom materijalu (lik, riječ, pokret, glas)
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Balansirati unutar zadanih parametra i termina i vlastitog tempa kreacije za kazališno ili audiovizualno djelo poznavajući terminologiju dispozicije za probe i/ili izvedbu kazališnog ili audiovizualnog djela u različitim produkcijama
Samostalno organizirati suradnju s ostalim strukama prilikom kreiranja uloge i vrijeme potrebno za istraživanje svega što pomaže u kreiranju uloge na temelju osnovnih znanja o upravljanju vremenom
Pristupiti radu temeljito i studiozno primjenjujući usvojena pravila i različite metode i pristupe glumačkom stvaranju
Riskirati i probavati novo i drugačije od ponuđenog, te izložiti vlastitu intimu u zaštićenim radnim uvjetima ukoliko je to određeno tekstom ili redateljskim konceptom koristeći osnovna znanja o ljudskoj psihologiji, sociologiji i antropologiji
Samostalno organizirati vrijeme potrebno za istraživanje svega što pomaže u kreiranju uloge
3.
Povezivanje sastavnih elemenata u konačno izvedbeno djelo
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Upotrebljavati kostim i/ili kostimsku rekvizitu u skladu s umjetničkim konceptom autora izvedbenog kazališnog i/ili audiovizualnog djela ili značenjem povijesnog konteksta uporabe koristeći znanja o načinu korištenja i manipuliranja kostimskih predmeta
Ostvariti visoku razinu koncentracije i spremnosti u kaotičnim i stresnim uvjetima na temelju znanja metoda za postizanje koncentracije, te metoda zagrijavanja tijela i govornog aparata
Djelovati u cilju očuvanja dugotrajne uporabe elemenata kostima/maske unutar izvedbenog djela i u svrhu očuvanja svih elemenata izvedbenog djela
Nanositi masku u skladu s kontekstom njezine uporabe kroz povijest
Razlikovati važno od nevažnog za realizaciju izvedbe
4.
Sudjelovanje u produkciji audio i/ili audiovizualnog djela, te opetovanih izvedbi
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Očuvati osnovni i integralni identitet izvedbenog kazališnog djela na osnovu temeljitog poznavanja projekta i prepoznavanja promjenjivih okolnosti realizacije koje mogu utjecati na izvedbu
Održavati visoku razinu koncentracije, emotivno angažirati publiku i improvizirati u slučaju da to okolnosti zahtijevaju na temelju znanja sadržaja i forme vlastite izvedbe
Uzajamno djelovati s partnerima, suradnicima i publikom prepoznavajući važnost kvalitetne suradnje i prijelomnih/ključnih točaka u izvedbi
Raditi u timu u svrhu realizacije audiovizualnog i/ili audio djela na temelju znanja osnovnih tehničkih specifikacija (kamera/svjetlo/ton) pri realizaciji audiovizualnog i/ili audio djela
Održavati visoku razinu glumačke kondicije i koncentracije u velikom radnom kolektivu pri realizaciji izvedbenog audiovizualnog djela koristeći metode samokontrole i opuštanja
Brzo reagirati i prilagoditi se mogućim nepredviđenim promjenama pri realizaciji audiovizualnog djela u skladu s temeljnim neposrednim odrednicama pri snimanju audiovizualnog djela (geografija, ekstremni radni uvjeti, klimatski uvjeti etc.)
Ponavljati usvojeni tekst i interpretaciju koristeći metode postizanja koncentracije, emotivne dostupnosti i "bivanja u trenutku"
5.
Promoviranje projekta i dokumentiranje izvedbenog materijala u cilju promocije, samopromocije i revizije statusa (po potrebi)
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Skupljati i arhivirati materijale koji dokazuju umjetničku djelatnost (ugovori, plakati, odresci iz novina i sl.) koristeći osnovno znanje uporabe računala
Izraditi životopis u odgovarajućem obliku za odgovarajuću produkciju
Prezentirati projekt ad hoc i ciljano na press konferencijama i sl. događanjima na temelju poznavanja bitnih odrednica projekta i osnova poslovne komunikacije i bontona
Predstaviti sebe i svoj rad u cilju samopromocije i promocije projekta poznavajući osnovna načela on-line promocije, marketinga i komunikacije
6.
Audiciranje
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ponuditi vlastitu interpretaciju bez obzira na nedostatak cjelovitih informacija o budućem izvedbenom djelu, te se brzo prilagoditi zadanim indikacijama, prepoznajući potrebe i uvjete castinga
Vješto iščitati upute casting sektora, potrebe i uvjete castinga koristeći znanja self-tape castinga, postavke kadra, kamere i tona
7.
Skrb za zdravlje ljudi i očuvanje okoliša tijekom i nakon produkcije
Sektor
Umjetnost
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati potencijalnu prijetnju ili smetnju izvedbi
Prilagoditi izvedbu koristeći osnovna znanja o zaštiti na radu i vatrogasni protokol
Njegovati govorni aparat i održavati fizičku kondiciju
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Sudjelovanje na čitaćim probama i analiziranje dramskog teksta/scenarija/izvedbenog materijala
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Upotrebljavati standardni hrvatski jezik, dijalekte i/ili strani jezik koristeći znanja iz opće kulture, povijesti, povijesti kazališta i umjetnosti, književnosti i opusa autora dramskog teksta, samostalno i/ili u suradnji s lektorom
Usvojiti redateljski idejni koncept koristeći terminologiju analize dramskog teksta
Asocijativno razmišljati i pronalaziti fizičke i emotivne radnje koje podržavaju redateljski koncept i/ili zadani tekst koristeći znanja iz osnova ljudske psihologije u suradnji s redateljem i ostalim glumcima
Samostalno analizirati vlastitu interpretaciju i evaluirati indikacije kolega i redatelja uz razumijevanje redateljskog idejnog koncepta
Poimati i poštivati različitost kultura u radu nacionalnog i internacionalnog okvira koristeći znanja stranog jezika, opće kulture i povijesti kazališta, umjetnosti i književnosti
2.
Memoriranje teksta, upoznavanje prostora igre i usvajanje kretanja izvedbenim prostorom
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Brzo učiti i memorirati zadani tekst koristeći znanja različitih memo tehnika
Kontrolirati i upravljati vlastitim tijelom, impulsima i kvalitetom pokreta te zapamtiti kretnje i pozicije drugih osoba u prostoru poznavajući postavljene norme u režiji kretanja, kazališne konvencije i različite kvalitete pokreta s obzirom na prostor izvedbe
Kontrolirati i upravljati vlastitim glasom koristeći znanje o volumenu i intenzitetu vlastitog glasa s obzirom na prostor izvedbe
Kontrolirati i upravljati predmetima u prostoru koristeći znanja iz osnova lutkarstva i manipulacije objektima
Memorirati kretnje i pozicije drugih osoba u prostoru poznavajući postavljene norme u režiji scenskog kretanja, kazališne konvencije i različite kvalitete pokreta s obzirom na prostor izvedbe
3.
Usvajanje koreografskih elemenata ponavljanjem i sudjelovanje na korepetitorskim probama
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Izolirati pojedine dijelove tijela, improvizirati i manipulirati vlastitim tijelom i/ili drugim tijelima i predmetima u skladu s mogućnostima i ograničenjima istih, koristeći znanja o specifičnom pokretu karaktera i/ili životinje, o Commediji Dell'Arte i klauneriji, o osnovama borilačkih vještina i sportova te ostalih individualnih vještina
Plesati različite vrste plesova koristeći znanja o istim
Kontrolirati volumen, dinamiku i intenzitet glasa u skladu sa zahtjevima karaktera i/ili redateljskog koncepta, te prostora izvedbe, koristeći znanja iz fonetike i artikulacije
Kontrolirati disanje koristeći znanja o prirodi nastanka glasa, te o vlastitom aparatu za proizvodnju glasa, njegovim mogućnostima i ograničenjima
4.
Planiranje i organiziranje samostalnog rada i istraživanja u radu na izvedbenom materijalu (lik, riječ, pokret, glas)
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Balansirati unutar zadanih parametra i termina i vlastitog tempa kreacije za kazališno ili audiovizualno djelo poznavajući terminologiju dispozicije za probe i/ili izvedbu kazališnog ili audiovizualnog djela u različitim produkcijama
Samostalno organizirati suradnju s ostalim strukama prilikom kreiranja uloge i vrijeme potrebno za istraživanje svega što pomaže u kreiranju uloge na temelju osnovnih znanja o upravljanju vremenom
Pristupiti radu temeljito i studiozno primjenjujući usvojena pravila i različite metode i pristupe glumačkom stvaranju
Riskirati i probavati novo i drugačije od ponuđenog, te izložiti vlastitu intimu u zaštićenim radnim uvjetima ukoliko je to određeno tekstom ili redateljskim konceptom koristeći osnovna znanja o ljudskoj psihologiji, sociologiji i antropologiji
Samostalno organizirati vrijeme potrebno za istraživanje svega što pomaže u kreiranju uloge
5.
Probanje i povezivanje sastavnih elemenata u konačan izvedbeni proizvod
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Upotrebljavati kostim i/ili kostimsku rekvizitu u skladu s umjetničkim konceptom autora izvedbenog kazališnog i/ili audiovizualnog djela ili značenjem povijesnog konteksta uporabe koristeći znanja o načinu korištenja i manipuliranja kostimskih predmeta
Ostvariti visoku razinu koncentracije i spremnosti u kaotičnim i stresnim uvjetima na temelju znanja metoda za postizanje koncentracije, te metoda zagrijavanja tijela i govornog aparata
Djelovati u cilju očuvanja dugotrajne uporabe elemenata kostima/maske unutar izvedbenog djela i u svrhu očuvanja svih elemenata izvedbenog djela
Nanositi masku u skladu s kontekstom njezine uporabe kroz povijest
Razlikovati važno od nevažnog za realizaciju izvedbe
6.
Komuniciranje i surađivanje s glumačkim partnerima, redateljem, producentom i ostalim uključenima u produkciju izvedbe, audiovizualnog i/ili audio djela
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Razmjenjivati ideje i samostalno donositi odluku o prihvaćanju ili odbijanju istih koristeći znanja o uljuđenoj komunikaciji i osnovama ljudske psihologije
Prepoznati važnost očuvanja scenografskih elemenata, kostima i rekvizite temeljem znanja o funkcionalnosti istih primjenjujući pravila poslovne komunikacije sa scenografom, kostimografom etc.
Raditi u timu u svrhu realizacije izvedbenog i audiovizualnog djela koristeći znanja uljuđene komunikacije i poslovnog bontona
7.
Igranje predstava
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Očuvati osnovni i integralni identitet izvedbenog kazališnog djela na osnovu temeljitog poznavanja projekta i prepoznavanja promjenjivih okolnosti realizacije koje mogu utjecati na izvedbu
Održavati visoku razinu koncentracije, emotivno angažirati publiku i improvizirati u slučaju da to okolnosti zahtijevaju na temelju znanja sadržaja i forme vlastite izvedbe
Uzajamno djelovati s partnerima, suradnicima i publikom prepoznavajući važnost kvalitetne suradnje i prijelomnih/ključnih točaka u izvedbi
8.
Snimanje audiovizualnog djela i/ili audio djela
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Raditi u timu u svrhu realizacije audiovizualnog i/ili audio djela na temelju znanja osnovnih tehničkih specifikacija (kamera/svjetlo/ton) pri realizaciji audiovizualnog i/ili audio djela
Održavati visoku razinu glumačke kondicije i koncentracije u velikom radnom kolektivu pri realizaciji izvedbenog audiovizualnog djela koristeći metode samokontrole i opuštanja
Brzo reagirati i prilagoditi se mogućim nepredviđenim promjenama pri realizaciji audiovizualnog djela u skladu s temeljnim neposrednim odrednicama pri snimanju audiovizualnog djela (geografija, ekstremni radni uvjeti, klimatski uvjeti etc.)
Ponavljati usvojeni tekst i interpretaciju koristeći metode postizanja koncentracije, emotivne dostupnosti i "bivanja u trenutku"
9.
Komuniciranje prilikom audiciranja za izvedbeno djelo i izvođenje audicija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Ponuditi vlastitu interpretaciju bez obzira na nedostatak cjelovitih informacija o budućem izvedbenom djelu, te se brzo prilagoditi zadanim indikacijama, prepoznajući potrebe i uvjete castinga
Vješto iščitati upute casting sektora, potrebe i uvjete castinga koristeći znanja self-tape castinga, postavke kadra, kamere i tona
10.
Dokumentiranje izvedbenog materijala za postupak revizije statusa slobodnog umjetnika, te samopromociju
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Skupljati i arhivirati materijale koji dokazuju umjetničku djelatnost (ugovori, plakati, odresci iz novina i sl.) koristeći osnovno znanje uporabe računala
Izraditi životopis u odgovarajućem obliku za odgovarajuću produkciju
11.
Sudjelovanje u reklamnim kampanjama za izvedbeni projekt (tiskani i elektronički mediji), te na projekcijama po realizaciji izvedbenog audiovizualnog djela
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Prezentirati projekt ad hoc i ciljano na press konferencijama i sl. događanjima na temelju poznavanja bitnih odrednica projekta i osnova poslovne komunikacije i bontona
Predstaviti sebe i svoj rad u cilju samopromocije i promocije projekta poznavajući osnovna načela on-line promocije, marketinga i komunikacije
12.
Skrbljenje za zdravlje ljudi i očuvanje okoliša u svrhu smanjenja rizika od negativnih posljedica tijekom i nakon realizacije izvedbenog proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Prepoznati potencijalnu prijetnju ili smetnju izvedbi
Prilagoditi izvedbu koristeći osnovna znanja o zaštiti na radu i vatrogasni protokol
Njegovati govorni aparat i održavati fizičku kondiciju
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Glumac/glumica
Datum upisa
28.4.2022
Vrijedi do
7.2.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje