Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/specijalistica za opremanje interijera

Razina HKO
5
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist/specijalistica za opremanje interijera osmišljava i dizajnira interijere stambenih i poslovnih objekata, planira, organizira, priprema, prati i provjerava cjelokupni proces opremanja dizajniranog prostora, vizualizira prostor primjenom programskih aplikacija, prezentira naručitelju dizajnerska rješenja, surađuje s projektantima, dobavljačima i izvođačima radova na uređenju interijera, provodi nabavu i postavlja dekorativne elemente interijera.

Uvjeti rada

Specijalist/specijalistica za opremanje interijera najčešće radi u uredu ili ateljeu za dizajn interijera. Može raditi i u salonu namještaja, uredu za oblikovanje namještaja u industriji namještaja, prodajnim salonima te trgovinama namještajem i opremom za interijere.

Prostor je osvijetljen dnevnom i umjetnom rasvjetom. Rad je 8 sati u danu, prema planu, a u radu na dizajniranju interijera izložen je dugotrajnom sjedenju, stajanju ili hodanju i naprezanju očiju. U radu se često koristi računalom uz obvezno pridržavanje ergonomskih uvjeta za zaštitu na radu kod korištenja računala. 

Skupovi kompetencija (9)
1.
Komunikacija u poslovima dizajniranja interijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati na materinjem i stranom jeziku
komunicirati s klijentom te uvažiti zahtjeve narudžbe za uređenje interijera u skladu sa strukom
poznavati osnove socijalne psihologije
savjetovati klijente o mogućnostima dizajniranja i o prihvatljivosti troškova
uvažiti kulturološke razlike
koristiti stručnu terminologiju vezanu uz dizajn interijera
komunicirati s dobavljačima, izvođačima radova na uređenju i klijentom tijekom postupka nabave
upravljati vremenom i timom
komunicirati sa suradnicima, dobavljačima i izvođačima radova tijekom realizacije projekta dizajniranja interijera
koristiti suvremenu informacijsko komunikacijsku tehnologiju za kolaboraciju i komunikaciju
izvještavati klijenta o tijeku pre/uređenja interijera
prezentirati klijentu izvršeno uređenje interijera
rješavati konflikte/sukobe/nesporazume i pritužbe
2.
Analiza i planovi dizajniranja interijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
planirati vrijeme i dinamiku izvođenja radova na uređenju interijera
prikupiti relevantne podatke od partnera (dobavljači, obrtnici), suradnika i klijenta u projektu dizajniranja interijera
istražiti tržište proizvoda i opreme za uređenje interijera
koristiti baze podataka (dobavljači materijala i opreme, obrtnici, izvođači radova)
izraditi projektni plan dizajniranja interijera
proučiti parametre potrebne za dizaniranje (izmjere, zahtjeve klijenta, vrste radova)
analizirati tehničku dokumentaciju prostora za pre/uređenje (nacrte, tlocte, instalacije)
analizirati završene radove dizajniranja interijera
surađivati sa projektantima
3.
Kreativni kontekst dizajniranja interijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati stilove uređenja prostora
poznavati vrste i teksturu materijala za oblaganje zidova i podova
poznavati završne dekorativne materijale i elemente
izraditi skicu (dizajnerski crtež) osnovnog koncepta dizajna interijera
primijeniti pravila poslovnog bontona
pratiti nove trendove dizajniranja interijera
pratiti odgovarajući stil opremanja prostora prema zahtjevu klijenta i dogovorenom konceptu
poznavati antropometrijske veličine i zakonitosti
odrediti dodatne dekorativne elemente
ponuditi klijentu dodatne dekorativne detalje/elemente
postaviti dekoracije u pre/uređeni interijer
4.
Tehnički kontekst dizajniranja interijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
proučiti tehničku dokumentaciju interijera
poznavati vrste i namjenu namještaja te materijale za izradu namještaja
poznavati vrste i namjenu tekstilnih materijala za dizajniranje interijera
poznavati vrste i namjenu opreme za stanove i poslovne prostore
poznavati boje i načine rasvjete, primarnih elemenata dizajna interijera
poznavati suvremene i tradicionalne materijale i njihovu primjenu u dizajniranju interijera
poznavati vrste podova i zidova te njihovu završnu obradu
izvršiti potrebna mjerenja prostora za uređenje, na terenu
skicirati prostor namijenjen za pre/uređenje s oznakom instalacija
poznavati načela univerzalnog dizajna
ugovoriti radove s izvođačima na uređenju interijera (stolari, monteri, električari, zidari, soboslikari, vodoinstalateri)
naručiti gotove elemente namještaja, opremu i dekorativne elemente u trgovinama za opremanje interijera
provjeriti uvažavanje antropometrijskih veličina i zakonitosti
5.
Dokumentacija, evidencija i troškovnici u poslovima dizajniranja interijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti kategorije troškova dizajniranja interijera prema zahtjevima klijenta
odrediti troškove uređenja interijera i njihovu prihvatljivost/neprihvatljivost prema zahtjevima klijenta
odrediti udio i trošak rada pojedinog člana tima za dizajniranje interijera
izraditi ponudu za dizajniranje interijera
koristiti odgovarajuće obrasce za unošenje izmjerenih i ustanovljenih podataka o prostoru ueđenja
iščitati tehničku dokumentaciju interijera određenog za pre/uređenje
izraditi detaljni troškovnik pojedinačnih elemenata uređenja interijera
poznavati načine vođenja evidencije rada
voditi evidenciju troškova rada, materijala i opreme
6.
Organizacija i realizacija opremanja dizajniranoga interijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti aktivnosti i elemente projekta dizajniranja interijera (hodogram, dionike, očekivane rezultate)
dogovoriti rokove isporuke materijala, opreme te dovršenja radova
provesti nabavu materijala i opreme interijera
unositi relevantne podatke o radovima u obrasce uključujući i online obrasce
pratiti sve radove na uređenju interijera prema dizajnerskom rješenju
odabrati i naručiti dodatne dekorativne elemente
pratiti faze rada fotografiranjem
7.
Osiguranje kvalitete dizajniranog i opremljenog interijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
pratiti trendove u oglašavanju i promoviranju s naglaskom na dizajn interijera
provjeriti razinu dovršenosti zidova, otvora i podova i materijale izrade
primijeniti odgovarajuće materijale, boje i osvjetljenje za opremanje prostora u skladu sa zahtjevima klijenta
provjeriti primjenu normativa i standarda opremanja interijera
8.
Održivi razvoj, zaštita zdravlja i okoliša
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati temeljna ekološka načela primjenjiva u dizajniranju interijera
primijeniti pravila zaštite na radu pri dizaniranju interijera
provjeriti primjenu načela univerzalnog dizajna ako je primjenjivo
primijeniti mjere zaštite pri radu s računalom
9.
Primjena IKT-a i vizualizacija interijera
Sektor
Šumarstvo i drvna tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti suvremenu informacijsko komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s klijentom i suradnicima
koristiti suvremenu informacijsko komunikacijsku tehnologiju za izradu projektnog plana
koristiti suvremenu informacijske komunikacijske tehnologije u izradi ponude i pripremi dokumentacije
predočiti/objasniti klijentu osnovni koncept dizajna interijera (skicu ili dizajnerski crtež)
primijeniti IKT za mjerenje i unošenje izmjerenih podataka
poznavati načine prikazivanja (vizualizacije) prostora
koristiti programske aplikacije za vizualizaciju interijera
predočiti dizajnirani interijer 3D prikazom
primijeniti nove tehnologije u pripremi dokumentacije za nabavu materijala, opreme dekorativnih elemenata
prezentirati projekt dizajniranja interijera (usmeno, pisano, vizualno)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Planiranje projekta dizajniranja interijera
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
planirati vrijeme i dinamiku izvođenja radova na uređenju interijera
prikupiti relevantne podatke od partnera (dobavljači, obrtnici), suradnika i klijenta u projektu dizajniranja interijera
istražiti tržište proizvoda i opreme za uređenje interijera
koristiti baze podataka (dobavljači materijala i opreme, obrtnici, izvođači radova)
izraditi projektni plan dizajniranja interijera
surađivati sa projektantima
odrediti kategorije troškova dizajniranja interijera prema zahtjevima klijenta
odrediti aktivnosti i elemente projekta dizajniranja interijera (hodogram, dionike, očekivane rezultate)
pratiti trendove u oglašavanju i promoviranju s naglaskom na dizajn interijera
koristiti suvremenu informacijsko komunikacijsku tehnologiju za izradu projektnog plana
2.
Zaprimanje i obrada narudžbe za dizajn interijera
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati s klijentom te uvažiti zahtjeve narudžbe za uređenje interijera u skladu sa strukom
proučiti parametre potrebne za dizaniranje (izmjere, zahtjeve klijenta, vrste radova)
proučiti tehničku dokumentaciju interijera
odrediti troškove uređenja interijera i njihovu prihvatljivost/neprihvatljivost prema zahtjevima klijenta
odrediti udio i trošak rada pojedinog člana tima za dizajniranje interijera
izraditi ponudu za dizajniranje interijera
koristiti suvremenu informacijske komunikacijske tehnologije u izradi ponude i pripremi dokumentacije
3.
Stvaranje osnovnog koncepta dizajna interijera
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati stilove uređenja prostora
poznavati vrste i teksturu materijala za oblaganje zidova i podova
poznavati završne dekorativne materijale i elemente
izraditi skicu (dizajnerski crtež) osnovnog koncepta dizajna interijera
poznavati vrste i namjenu namještaja te materijale za izradu namještaja
poznavati vrste i namjenu tekstilnih materijala za dizajniranje interijera
poznavati vrste i namjenu opreme za stanove i poslovne prostore
poznavati boje i načine rasvjete, primarnih elemenata dizajna interijera
poznavati suvremene i tradicionalne materijale i njihovu primjenu u dizajniranju interijera
poznavati vrste podova i zidova te njihovu završnu obradu
4.
Vođenje poslovnoga razgovora s klijentom
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati na materinjem i stranom jeziku
koristiti suvremenu informacijsko komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s klijentom i suradnicima
poznavati osnove socijalne psihologije
savjetovati klijente o mogućnostima dizajniranja i o prihvatljivosti troškova
uvažiti kulturološke razlike
koristiti stručnu terminologiju vezanu uz dizajn interijera
primijeniti pravila poslovnog bontona
pratiti nove trendove dizajniranja interijera
predočiti/objasniti klijentu osnovni koncept dizajna interijera (skicu ili dizajnerski crtež)
5.
Provjeravanje tehničkih i funkcionalnih obilježja interijera
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
analizirati tehničku dokumentaciju prostora za pre/uređenje (nacrte, tlocte, instalacije)
izvršiti potrebna mjerenja prostora za uređenje, na terenu
skicirati prostor namijenjen za pre/uređenje s oznakom instalacija
koristiti odgovarajuće obrasce za unošenje izmjerenih i ustanovljenih podataka o prostoru ueđenja
provjeriti razinu dovršenosti zidova, otvora i podova i materijale izrade
primijeniti IKT za mjerenje i unošenje izmjerenih podataka
6.
Modeliranje projekta u računalnim programima
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
pratiti odgovarajući stil opremanja prostora prema zahtjevu klijenta i dogovorenom konceptu
poznavati antropometrijske veličine i zakonitosti
poznavati načela univerzalnog dizajna
iščitati tehničku dokumentaciju interijera određenog za pre/uređenje
primijeniti odgovarajuće materijale, boje i osvjetljenje za opremanje prostora u skladu sa zahtjevima klijenta
primijeniti mjere zaštite pri radu s računalom
poznavati načine prikazivanja (vizualizacije) prostora
koristiti programske aplikacije za vizualizaciju interijera
predočiti dizajnirani interijer 3D prikazom
7.
Pripremanje za radove na uređenju interijera
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati s dobavljačima, izvođačima radova na uređenju i klijentom tijekom postupka nabave
ugovoriti radove s izvođačima na uređenju interijera (stolari, monteri, električari, zidari, soboslikari, vodoinstalateri)
naručiti gotove elemente namještaja, opremu i dekorativne elemente u trgovinama za opremanje interijera
izraditi detaljni troškovnik pojedinačnih elemenata uređenja interijera
dogovoriti rokove isporuke materijala, opreme te dovršenja radova
provesti nabavu materijala i opreme interijera
primijeniti nove tehnologije u pripremi dokumentacije za nabavu materijala, opreme dekorativnih elemenata
8.
Organiziranje i praćenje provedbe projekta dizajniranja interijera
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
upravljati vremenom i timom
komunicirati sa suradnicima, dobavljačima i izvođačima radova tijekom realizacije projekta dizajniranja interijera
koristiti suvremenu informacijsko komunikacijsku tehnologiju za kolaboraciju i komunikaciju
izvještavati klijenta o tijeku pre/uređenja interijera
poznavati načine vođenja evidencije rada
voditi evidenciju troškova rada, materijala i opreme
unositi relevantne podatke o radovima u obrasce uključujući i online obrasce
pratiti sve radove na uređenju interijera prema dizajnerskom rješenju
poznavati temeljna ekološka načela primjenjiva u dizajniranju interijera
primijeniti pravila zaštite na radu pri dizaniranju interijera
9.
Završno dekoriranje i stiliziranje interijera
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
prezentirati klijentu izvršeno uređenje interijera
analizirati završene radove dizajniranja interijera
odrediti dodatne dekorativne elemente
ponuditi klijentu dodatne dekorativne detalje/elemente
postaviti dekoracije u pre/uređeni interijer
odabrati i naručiti dodatne dekorativne elemente
10.
Kontroliranje provedbe projekta dizajniranja interijera
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
rješavati konflikte/sukobe/nesporazume i pritužbe
provjeriti uvažavanje antropometrijskih veličina i zakonitosti
pratiti faze rada fotografiranjem
provjeriti primjenu normativa i standarda opremanja interijera
provjeriti primjenu načela univerzalnog dizajna ako je primjenjivo
prezentirati projekt dizajniranja interijera (usmeno, pisano, vizualno)
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/specijalistica za opremanje interijera
Datum upisa
28.4.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje