Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Stručnjak/stručnjakinja za utvrđivanje i naplatu javnih davanja

Razina HKO
7.1.st
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.24 Stručnjaci/stručnjakinje za poslovanje i upravljanje

3.33 Stručni suradnici/stručne suradnice za poslovanje i upravljanje

3.33.335.3352 Poreznici/poreznice

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Stručnjak/stručnjakinja za utvrđivanje i naplatu javnih davanja zanimanje je koje se javlja u državnoj upravi i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovo zanimanje susreće se u više različitih upravnih tijela i odjela, npr. poreznoj upravi, odjelu za financije, odjelu za komunalne poslove ili odjelu za lokalne poreze. U okviru ovoga zanimanja posebno se ističu poslovi vođenja evidencija o poreznim obveznicima i osnovama utvrđivanja i naplate poreznih i drugih javnih davanja. U tu svrhu vode se evidencije o prihodima, imovini, stambenim i poslovnim prostorima, namjeni korištenja prostora, spomenicima kulture itd. Najvažniji aspekt ovoga posla, koji ujedno značajno utječe na potrebna znanja, vještine i kompetencije, usmjeren je na vođenje postupaka razreza poreza i drugih javnih davanja te donošenje rješenja u poreznim stvarima . Kako je ovdje riječ o upravnim postupcima posebno do izražaja dolaze kompetencije ovoga zanimanja koje se stječu na specijalističkim diplomskim stručnim studijima javne uprave.Na ove se poslove usko vezuju i poslovi naplate dospjelih potraživanja poreza i drugih javnih davanja. U slučaju propuštanja dragovoljnog plaćanja javnih davanja zadaća je ovoga zanimanja provesti postupanja u svrhu njihove naplate, u prvome redu provedbom postupka prinudne naplate, podnošenjem prijedloga za pokretanje ovršnoga postupka ili zaključivanjem upravnih ugovora. Jedna od posebnosti ovoga zanimanja ogleda se i u neposrednom radu sa strankama o čijim se pravima i obvezama odlučuje. Stoga, generičke kompetencije čine se važnom pretpostavkom za kvalitetno i uspješno obavljanje ovoga zanimanja. Ujedno, ovo zanimanje nerijetko je zaduženo za pružanje stručnih savjeta i pomoći suradnicima drugih odjela i povezanim pravnim osobama koje proizlaze iz organizacije u kojoj ovo zanimanje radi, u vezi sa sustavom javnih financija, financijskim pravom i provedbom postupaka utvrđivanja i naplate javnih davanja. Važna pretpostavka kvalitetnoga obavljanja poslova ovoga zanimanja svakako je kontinuirano praćenje pravnih propisa, sudske i upravne prakse baš kao i suvremene pravne znanstvene i stručne literature.

Uvjeti rada

Stručnjak/stručnjakinja za utvrđivanje i naplatu javnih davanja najčešće radi u zatvorenom prostoru uz uporabu umjetnog svjetla. U svom radu koristi računalo, telefon, mobitel, kopirni uređaj, skener i druge uredske uređaje. Tijekom rada na tim poslovima mogu nastupiti teškoće s vidom, kralježnicom i posljedicama stresa uzrokovanog konfliktima, koji se mogu dogoditi u radu sa zaposlenicima i strankama.

Skupovi kompetencija (5)
1.
Poznavanje i tumačenje prava
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati pravne propise i komentare pravnih propisa
Poznavati, pretraživati i koristiti baze upravne i sudske prakse
Analizirati tumačenja pravne znanosti
Predlagati mjere za unapređenje postojećeg stanja i ostvarivanje utvrđenih ciljeva
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore materijalnog upravnog i poreznog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore postupovnog upravnog i poreznog prava
Analizirati upravnu i upravnosudsku praksu
Poznavati financijski sustav i javne financije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore ovršnog prava
2.
Upravno odlučivanje
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno utvrditi činjenice
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima u postupku utvrđivanja i naplate javnih davanja
Samostalno odlučiti o upisu, izmjeni i brisanju iz evidencije
Samostalno osigurati uvjete za provedbu postupka utvrđivanja i naplate javnih davanja
Samostalno upravljati postupkom utvrđivanja i naplate javnih davanja u skladu sa zakonom i etičkim standardima
Samostalno provesti dokazni postupak i utvrditi činjenice
Samostalno donijeti upravnu odluku u predmetu utvrđivanja i naplate javnih davanja
3.
Izrada pravnoga akta
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi potvrdu
Samostalno izraditi odluku o odbijanju izdavanja potvrde
Samostalno argumentirati donesenu odluku
Samostalno izraditi odluku o utvrđivanju i naplati javnih davanja
Samostalno izraditi prijedlog za ovrhu novčanog potraživanja
Samostalno izraditi upravni ugovor
4.
Analiziranje i izvješćivanje
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila urudžbiranja, arhiviranja i otpreme podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
Samostalno prikupljati, analizirati i obraditi podatke o utvrđivanju i naplati javnih davanja
Analizirati statistička i druga izvješća o utvrđivanju i naplati javnih davanja
Samostalno izraditi izvještaj o utvrđivanju i naplati javnih davanja
5.
Organiziranje rada i komuniciranje
Sektor
Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno komunicirati sa suradnicima drugih odjela i povezanim pravnim osobama
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
timski surađivati u radnim procesima
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za izvršavanje povjerenih zadataka
Kritički prosuđivati i samovrjednovati izvršavanje povjerenih zadataka
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima utvrđivanja i naplate javnih davanja
Samostalno organizirati i planirati rad sa strankama
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Vođenje evidencije i izdavanje potvrda
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore materijalnog upravnog i poreznog prava
Samostalno utvrditi činjenice
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima u postupku utvrđivanja i naplate javnih davanja
Samostalno odlučiti o upisu, izmjeni i brisanju iz evidencije
Samostalno izraditi potvrdu
Samostalno izraditi odluku o odbijanju izdavanja potvrde
Samostalno argumentirati donesenu odluku
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
2.
Vođenje postupaka utvrđivanja i naplate javnih davanja te donošenje rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore materijalnog upravnog i poreznog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore postupovnog upravnog i poreznog prava
Analizirati upravnu i upravnosudsku praksu
Samostalno utvrditi činjenice
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima u postupku utvrđivanja i naplate javnih davanja
Samostalno osigurati uvjete za provedbu postupka utvrđivanja i naplate javnih davanja
Samostalno upravljati postupkom utvrđivanja i naplate javnih davanja u skladu sa zakonom i etičkim standardima
Samostalno provesti dokazni postupak i utvrditi činjenice
Samostalno donijeti upravnu odluku u predmetu utvrđivanja i naplate javnih davanja
Samostalno argumentirati donesenu odluku
Samostalno izraditi odluku o utvrđivanju i naplati javnih davanja
Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za izvršavanje povjerenih zadataka
Kritički prosuđivati i samovrjednovati izvršavanje povjerenih zadataka
3.
Postupanja u svezi s naplatom dospjelih potraživanja
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore materijalnog upravnog i poreznog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore postupovnog upravnog i poreznog prava
Poznavati financijski sustav i javne financije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore ovršnog prava
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima u postupku utvrđivanja i naplate javnih davanja
Samostalno argumentirati donesenu odluku
Samostalno izraditi prijedlog za ovrhu novčanog potraživanja
Samostalno izraditi upravni ugovor
4.
Provođenje administrativnih radnji u postupcima utvrđivanja i naplate javnih davanja
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Predlagati mjere za unapređenje postojećeg stanja i ostvarivanje utvrđenih ciljeva
Poznavati, tumačiti i primijeniti pravila urudžbiranja, arhiviranja i otpreme podnesaka, pismena, spisa i druge dokumentacije
Samostalno prikupljati, analizirati i obraditi podatke o utvrđivanju i naplati javnih davanja
Analizirati statistička i druga izvješća o utvrđivanju i naplati javnih davanja
Samostalno izraditi izvještaj o utvrđivanju i naplati javnih davanja
5.
Proučavanje propisa, upravnosudske i upravne prakse
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Analizirati pravne propise i komentare pravnih propisa
Poznavati, pretraživati i koristiti baze upravne i sudske prakse
Analizirati tumačenja pravne znanosti
6.
Rad sa strankama
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Samostalno komunicirati sa strankama i drugim sudionicima utvrđivanja i naplate javnih davanja
Samostalno organizirati i planirati rad sa strankama
7.
Pružanje stručnih savjeta i pomoći suradnicima drugih odjela i povezanim pravnim osobama
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
Kompetencije
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore materijalnog upravnog i poreznog prava
Poznavati, tumačiti i primijeniti izvore postupovnog upravnog i poreznog prava
Samostalno komunicirati sa suradnicima drugih odjela i povezanim pravnim osobama
Samostalno se koristiti informacijskim tehnologijama
timski surađivati u radnim procesima
Koristiti se književnim jezikom i pravnom terminologijom
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Stručnjak/stručnjakinja za utvrđivanje i naplatu javnih davanja
Datum upisa
28.4.2022
Vrijedi do
31.12.2030
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje