Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/specijalistica održivih energetskih sustava

Razina HKO
5
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3113 Tehničari/tehničarke za elektrotehniku i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist/specijalistica održivih energetskih sustava obavlja poslove vezane uz energetske sustave zgrada, održavanje i unapređivanje istih. Kontinuirano prati nove tehnologije vezane uz energetiku, smanjenje potrošnje energenata i ekologiju te predlaže njihovu primjenu. Analizira postojeće energetske sustave pojedinih objekata i predlaže poboljšanja i uštede. Pri radu koristi programe za izradu jednostavnih tehno-ekonomskih analiza, BIM modele za izradu informacijskih modela i troškovnika, računalne alate za jednostavnu procjenu energetskih svojstava zgrade, te je sposoban/na analizirati dobivene podatke. Aktivno se služi nacrtima i projektnom dokumentacijom koju zna iščitati, unijeti izmjene i uraditi.

Sposoban/na je samostalno dijagnosticirati kvarove sustava vizualnim pregledom ili na osnovu rezultata mjerenja (zna se služiti mjernom opremom). U svom radu primjenjuje sve propisane mjere zaštite na radu, koristi zaštitnu i sigurnosnu opremu te brine o zaštiti zdravlja i ekologiji.

Profesionalno komunicira sa suradnicima, klijentima i članovima interdisciplinarnih timova (projektantima, izvođačima, investitorima, korisnicima).

Uvjeti rada

Specijalist/specijalistica održivih energetskih sustava obavlja poslove u zatvorenom i otvorenom prostoru, u uobičajenim uvjetima rada, ali postoji i mogućnost izloženosti ekstremnijim uvjetima rada naročito u otvorenom prostoru (visoka i niska temperatura, vlaga i sl.). Povremeno je moguće klečanje, saginjanje, penjanje i rad na visini, a pri radu u uredu izložen/a je dugotrajnom sjedenju, umjetnoj rasvjeti i dugotrajnom gledanju u ekran računala.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Optimizacija i potrošnja resursa i predlaganje održivih rješenja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno identificirati mogućnosti i prioritete smanjenja potrošnje resursa.
Samostalno prosuditi potencijal poboljšanja energetskih svojstava zgrade.
Sudjelovati s inženjerima u izradi plana integracije pametnih i održivih rješenja.
Sudjelovati s inženjerima u izradi strategije poboljšanja energetskih svojstava zgrade.
Samostalno procijeniti energetska svojstva građevine.
Samostalno primjenjivati principe održivosti u svakodnevnom radu.
Pratiti razvoj novih tehnologija u zgradarstvu i industriji.
Kritički prosuditi potencijal i primjenjivost tehnologija u nastajanju za specifičnu zgradu.
Znati principe održivosti u kontekstu upravljanja resursima u zgradama.
Sudjelovati s inženjerima u provedbi energetskog pregleda.
Samostalno identificirati sve potrošače energije i vode
2.
Kontrola, mjerenje i održavanje sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno prikupiti podatke mjerenja potrošnje energije i vode.
Analizirati podatke mjerenja potrošnje energije i vode.
Prepoznati uzroke neispravnog rada tehničkih sustava.
Znati principe rada tehničkih sustava u zgradama.
Samostalno upotrebljavati jednostavniju mjernu opremu za ispitivanje i dijagnosticiranje kvarova.
Znati alate i metode za dijagnosticiranje neispravnosti tehničkih sustava.
Samostalno sagledati podatke mjerenja koji potencijalno ukazuju na neispravnost rada tehničkih sustava.
Poduzeti potrebne korake nakon dijagnosticiranja kvara.
Poznavati osnovne načina mjerenja toplinskih veličina i ostalih energetskih svojstava građevine (primjerice, termografija, blower door test).
3.
Uporaba i izrada tehničke dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno analizirati tehničku dokumentaciju sustava u zgradi.
Upotrebljavati tehničku dokumentaciju proizvođača opreme.
Samostalno identificirati tehničke karakteristike sustava na temelju tehničke dokumentacije.
Sistematizirati rezultate provedenih analiza u izvještajima prilagođenima za publiku različitih razina tehničkog predznanja.
4.
Zaštitna sredstva, sigurnost i zakonska regulativa
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Obavljati poslove koristeći zaštitne uređaje i opremu.
Primijeniti norme i propise iz područja sigurnosti, zaštite na radu i zaštite zdravlja.
Identificirati otpad, podržati ekološko gospodarenje i upravljanje istim.
Brinuti o postojećem sustavu sa svrhom zaštite okoliša.
Sudjelovati u upravljanju gospodarenjem otpada.
5.
Računalne kompetencije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Koristiti računalne alate za izradu informacijskog modela zgrade (BIM) te tehničke dokumentacije (npr. CAD)
Koristiti računalne alate za upravljanje informacijama, proračunske tablice te baze podataka o troškovima.
Znati osnove izrade modela u BIM platformi.
Poznavati dostupne računalne alate za jednostavnu procjenu energetskih svojstava sustava.
Samostalno koristiti računalne alate za jednostavnu procjenu energetskih svojstava sustava.
Samostalno procijeniti točnost rezultata provedenih analiza na temelju razumijevanja pretpostavki korištenog alata.
Koristiti računalne programe, po potrebi, radi uspješnog vođenja dokumentacije.
Koristiti računalne alate za izradu troškovnika (primjerice, proračunske tablice MS Excel).
Koristiti BIM platformu za izradu informacijskih modela.
6.
Komunikacijske i organizacijske kompetencije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti metode vođenja administrativne dokumentacije radi uspješnog obavljanja poslova.
Zatražiti ponudu od proizvođača opreme te izvođača radova.
Poznavati osnove poslovnih komunikacijskih vještina.
Uspostaviti komunikaciju s klijentima i članovima interdisciplinarnih timova.
Prezentirati klijentima o važnosti održivih, pametnih rješenja za unapređenje sustava.
Izvještavati o novim tehnologijama u zgradarstvu i industriji.
Poznavati i primjenjivati stručnu terminologiju pri komunikaciji na hrvatskom i stranim jezicima.
7.
Ekonomske kompetencije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Procijeniti usklađenost sa zakonskim propisima u području zgradarstva.
Provoditi jednostavne tehno-ekonomske analize na temelju pojednostavljenih izračuna.
Samostalno pratiti trendove cijena energenata na tržištu.
Koristiti BIM platformu za pomoć u izradi troškovnika.
Znati osnovne ekonomske pojmove (primjerice, PDV, inflacija).
Napisati troškovnik radova.
Znati osnove financijskog proračuna (period povrata investicije).
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Identificiranje tehničkih karakteristika sustava na temelju tehničke dokumentacije i izrađivanje informacijskog modela zgrade
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Samostalno analizirati tehničku dokumentaciju sustava u zgradi.
Upotrebljavati tehničku dokumentaciju proizvođača opreme.
Samostalno identificirati tehničke karakteristike sustava na temelju tehničke dokumentacije.
Koristiti računalne alate za izradu informacijskog modela zgrade (BIM) te tehničke dokumentacije (npr. CAD)
2.
Praćenje novih tehnoloških trendova u pogledu održivosti korištenja resursa
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Samostalno primjenjivati principe održivosti u svakodnevnom radu.
Pratiti razvoj novih tehnologija u zgradarstvu i industriji.
Kritički prosuditi potencijal i primjenjivost tehnologija u nastajanju za specifičnu zgradu.
Znati principe održivosti u kontekstu upravljanja resursima u zgradama.
Izvještavati o novim tehnologijama u zgradarstvu i industriji.
3.
Predlaganje tehničkih rješenja sa svrhom povećanja održivosti u zgradama s jednostavnijim tehničkim sustavima
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Samostalno identificirati mogućnosti i prioritete smanjenja potrošnje resursa.
Samostalno prosuditi potencijal poboljšanja energetskih svojstava zgrade.
Sudjelovati s inženjerima u izradi plana integracije pametnih i održivih rješenja.
Sudjelovati s inženjerima u izradi strategije poboljšanja energetskih svojstava zgrade.
4.
Dijagnosticiranje postojećeg stanja fizike zgrade i tehničkih sustava na temelju dostupnih podataka (dokumentacija, računi, pregled zgrade, dodatna mjerenja).
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Samostalno procijeniti energetska svojstva građevine.
Sudjelovati s inženjerima u provedbi energetskog pregleda.
Samostalno identificirati sve potrošače energije i vode
Samostalno prikupiti podatke mjerenja potrošnje energije i vode.
Analizirati podatke mjerenja potrošnje energije i vode.
Poznavati osnovne načina mjerenja toplinskih veličina i ostalih energetskih svojstava građevine (primjerice, termografija, blower door test).
Procijeniti usklađenost sa zakonskim propisima u području zgradarstva.
5.
Izrađivanje jednostavne tehnoekonomske analize
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Sistematizirati rezultate provedenih analiza u izvještajima prilagođenima za publiku različitih razina tehničkog predznanja.
Koristiti računalne alate za upravljanje informacijama, proračunske tablice te baze podataka o troškovima.
Provoditi jednostavne tehno-ekonomske analize na temelju pojednostavljenih izračuna.
Samostalno pratiti trendove cijena energenata na tržištu.
Znati osnove financijskog proračuna (period povrata investicije).
6.
Izrađivanje informacijskih modela (BIM platforma)
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Znati osnove izrade modela u BIM platformi.
Koristiti BIM platformu za izradu informacijskih modela.
Koristiti BIM platformu za pomoć u izradi troškovnika.
7.
Izrađivanje jednostavnih energetskih analiza primjenom raznih računalnih alata.
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Poznavati dostupne računalne alate za jednostavnu procjenu energetskih svojstava sustava.
Samostalno koristiti računalne alate za jednostavnu procjenu energetskih svojstava sustava.
Samostalno procijeniti točnost rezultata provedenih analiza na temelju razumijevanja pretpostavki korištenog alata.
8.
Dijagnosticiranje kvarova i neispravnog rada instalacija u zgradama.
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Prepoznati uzroke neispravnog rada tehničkih sustava.
Znati principe rada tehničkih sustava u zgradama.
Samostalno upotrebljavati jednostavniju mjernu opremu za ispitivanje i dijagnosticiranje kvarova.
Znati alate i metode za dijagnosticiranje neispravnosti tehničkih sustava.
Samostalno sagledati podatke mjerenja koji potencijalno ukazuju na neispravnost rada tehničkih sustava.
Poduzeti potrebne korake nakon dijagnosticiranja kvara.
9.
Vođenje dokumentacije radi planiranja i uspješnog obavljanje poslova.
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Koristiti računalne programe, po potrebi, radi uspješnog vođenja dokumentacije.
Primijeniti metode vođenja administrativne dokumentacije radi uspješnog obavljanja poslova.
10.
Izrađivanje troškovnika kao podloge za investicije u tehničke i energetske sustave.
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Koristiti računalne alate za izradu troškovnika (primjerice, proračunske tablice MS Excel).
Zatražiti ponudu od proizvođača opreme te izvođača radova.
Znati osnovne ekonomske pojmove (primjerice, PDV, inflacija).
Napisati troškovnik radova.
11.
Komuniciranje s klijentima (korisnici zgrade) i članovima interdisciplinarnih timova (arhitekti, projektanti, građevinari, ekonomisti, strojari, električari i dr.)
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Poznavati osnove poslovnih komunikacijskih vještina.
Uspostaviti komunikaciju s klijentima i članovima interdisciplinarnih timova.
Prezentirati klijentima o važnosti održivih, pametnih rješenja za unapređenje sustava.
Poznavati i primjenjivati stručnu terminologiju pri komunikaciji na hrvatskom i stranim jezicima.
12.
Obavljanje poslova sukladno propisima o sigurnosti, zaštiti zdravlja, radne sredine i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Kompetencije
Obavljati poslove koristeći zaštitne uređaje i opremu.
Primijeniti norme i propise iz područja sigurnosti, zaštite na radu i zaštite zdravlja.
Identificirati otpad, podržati ekološko gospodarenje i upravljanje istim.
Brinuti o postojećem sustavu sa svrhom zaštite okoliša.
Sudjelovati u upravljanju gospodarenjem otpada.
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/specijalistica održivih energetskih sustava
Datum upisa
28.4.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje