Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Voditelj/voditeljica u poslovima osiguranja

Razina HKO
5
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.33.332.3321 Zastupnici osiguranja/zastupnice osiguranja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Voditelj/ica u poslovima osiguranja radi u osiguravajućim društvima, agencijama za zastupanje u osiguranju i brokerskim kućama na poslovima vođenja prodaje polica životnih i neživotnih osiguranja pojedincima ili tvrtkama i organizacijama. Voditelj/ica planira ciljeve u prodajnom procesu te nadzire provedbu financijskog plana organizacijske jedinice i/ili terenske mreže. Voditelj/ica upravlja prodajnim timom, razvija prodajnu mrežu te osmišljava marketinške aktivnosti. Također radi na poslovima prodaje zahtjevnijih osigurateljnih proizvoda.

Uvjeti rada

Voditelj/ica u poslovima osiguranja posao obavlja pretežito u uredu pri čemu je izložen/a umjetnoj rasvjeti, dugotrajnom sjedenju i gledanju u ekrane računala. Voditelj/ica u poslovima osiguranja radi sa strankama u uredu, ali po potrebi i na drugim lokacijama. 

Skupovi kompetencija (5)
1.
Financijsko planiranje u prodaji osigurateljnih proizvoda
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati osnove financijskog poslovanja i financija osiguranja
poznavati organizaciju i poslovne procese u osiguranju
poznavati osnove financijskog planiranja
pripremiti planove i izvješća o radu
poznavati osnovne statističke metode
predlagati mjere za dostizanje ciljeva financijskog plana
2.
Ugovaranje i prodaja osigurateljnih proizvoda
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati usluge osiguranja i tržište osiguranja
provoditi prodajne razgovore s klijentima
komunicirati s kolegama i nadležnima u rješavanju radnih zadataka
primjenjivati pravila pisane i usmene komunikacije
primjenjivati stručnu terminologiju
poznavati postupak sklapanja i obnavljanja osiguranja te vrstu i sastavnice ugovora o osiguranju
pripremati ugovore za složenija osiguranja kod pravnih osoba
savjetovati klijente tijekom trajanja ugovora i prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva
surađivati s drugim organizacijskim jedinicama u vezi sa svojim radom
3.
Marketing i širenje prodajne mreže osigurateljnih proizvoda
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
organizirati edukacije vezano za novosti u ponudi i poslovanju
poznavati postupak otvaranja novih poslovnica
provoditi proces odabira i uvođenja novih zaposlenika/prodajnih predstavnika
sudjelovati u pronalaženju, stjecanju i zadržavanju klijenata
osmišljavati marketinške aktivnosti za dostizanje ciljnih rezultata
provoditi i nadgledati marketinške kampanje
sudjelovati u potrazi za mogućnostima proširenja portfelja osiguranja kroz nove metode i prodajne pristupe
4.
Upravljanje prodajnim timom osigurateljnih proizvoda
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primjenjivati pravila zaštite na radu
analizirati uspješnost organizacijske jedinice i terenske mreže
kontrolirati rezultate prodajnog tima i troškove
koordinirati rad prodajnog tima
osiguravati provedbu uputa i radnih postupaka
poznavati principe timskog rada i vođenja radne skupine
poznavati principe motivacije i rješavanja konflikata
provoditi edukacije zaposlenika i prodajnih predstavnika
5.
Poznavanje i primjenjivanje pozitivnih propisa u osiguranju
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati osnove zakona o obveznim odnosima
poznavati osnove zakona o osiguranju
poznavati osnove zakona o obveznim osiguranjima u prometu
poznavati osnove zakona o trgovačkim društvima
primjenjivati pravila opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
primjenjivati standarde poslovne etike
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Planiranje ciljeva u prodajnom procesu osigurateljnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati organizaciju i poslovne procese u osiguranju
poznavati usluge osiguranja i tržište osiguranja
poznavati osnove financijskog planiranja
pripremiti planove i izvješća o radu
poznavati osnovne statističke metode
2.
Nadzor provedbe financijskog plana
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati osnove financijskog poslovanja i financija osiguranja
predlagati mjere za dostizanje ciljeva financijskog plana
analizirati uspješnost organizacijske jedinice i terenske mreže
kontrolirati rezultate prodajnog tima i troškove
3.
Upravljanje prodajnim timom osigurateljnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
primjenjivati pravila zaštite na radu
organizirati edukacije vezano za novosti u ponudi i poslovanju
koordinirati rad prodajnog tima
osiguravati provedbu uputa i radnih postupaka
poznavati principe timskog rada i vođenja radne skupine
poznavati principe motivacije i rješavanja konflikata
provoditi edukacije zaposlenika i prodajnih predstavnika
4.
Razvoj prodajne mreže osigurateljnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati postupak otvaranja novih poslovnica
provoditi proces odabira i uvođenja novih zaposlenika/prodajnih predstavnika
5.
Prodaja osigurateljnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati postupak sklapanja i obnavljanja osiguranja te vrstu i sastavnice ugovora o osiguranju
pripremati ugovore za složenija osiguranja kod pravnih osoba
savjetovati klijente tijekom trajanja ugovora i prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva
sudjelovati u pronalaženju, stjecanju i zadržavanju klijenata
6.
Osmišljavanje aktivnosti i akcija osigurateljnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
osmišljavati marketinške aktivnosti za dostizanje ciljnih rezultata
provoditi i nadgledati marketinške kampanje
sudjelovati u potrazi za mogućnostima proširenja portfelja osiguranja kroz nove metode i prodajne pristupe
7.
Komunikacija u poslovima osiguranja
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
provoditi prodajne razgovore s klijentima
komunicirati s kolegama i nadležnima u rješavanju radnih zadataka
primjenjivati pravila pisane i usmene komunikacije
primjenjivati stručnu terminologiju
surađivati s drugim organizacijskim jedinicama u vezi sa svojim radom
8.
Primjena poslovne etike i zakona u prodaji osigurateljnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
28.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
poznavati osnove zakona o obveznim odnosima
poznavati osnove zakona o osiguranju
poznavati osnove zakona o obveznim osiguranjima u prometu
poznavati osnove zakona o trgovačkim društvima
primjenjivati pravila opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
primjenjivati standarde poslovne etike
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj/voditeljica u poslovima osiguranja
Datum upisa
28.4.2022
Vrijedi do
5.5.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje