Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Konzultant/konzultantica-poslovno tehničkih procesa

Razina HKO
7.1
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
Računarstvo
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2131.11.7 Diplomirani analitičar/diplomirana analitičarka sustava poslovnih procesa

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Konzultant/konzultantica poslovno-tehničkih procesa radi na razvoju, implementaciji i analizi procesa u suradnji sa vlasnicima procesa/odgovornim osobama. Nadalje, konzultant/konzultantica koordinira promjenama u procesima, sudjeluje u implementaciji novih te podržava optimizaciju postojećih. Spomenuto zanimanje iziskuje usku suradnja sa različitim tipovima korisnika u svrhu praćenja zrelosti procesa, transfera BPM i metodoloških znanja, te prikupljanju rezultata koji služe za potpora odlučivanju. Prilikom rada na upravljanju procesima koriste se suvremene metode i alati, primjenjuju se najbolje prakse iz sektoru poslovanja organizacije, a sve to u svrhu definiranja standarda i pravila. Dodijeljene zadatke rješava samostalno i u timu.

Uvjeti rada

Konzultant/konzultantica poslovno-tehničkih procesa svoj posao obavlja ponajviše u uredu pri čemu će biti izložen(a) umjetnoj rasvjeti, zračenju ekrana računala i ostalih tehnoloških riješenja koja se koriste u svrhu povećanja učinkovitosti, te dugotrajnom sjedenju.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Komunikacijske i prezentacijske vještine
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Samostalno koristiti prezentacijske i komunikacijske vještine u svrhu suradnje i prenošenja znanja
- Samostalno prezentirati napredak i status BPM projekata
- Samostalno prezentirati informacije uključenim dionicima
2.
Organiziranje, vođenje i moderiranje sastanaka, radionica i treninga
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Samostalno moderirati sastanke u skladu s najboljim praksama i tehnikama vođenja sastanaka
- Samostalno motivirati članove tima za rad, učenje i usajanje znanja
- Prilagoditi trening različitim dionicima i njihovim potrebama
- Uvažavati i primjenjivati konstruktivne savjete i prijedloge u svrhu unaprjeđenja rada
- Prenositi znanje o najboljim praksama, metodama i tehnikama u cilju povećanja transparentnosti i učinkovitosti
3.
Modeliranje i dizajniranje sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Koristiti alate za modeliranje procesa u cilju digitalizacije procesnih informacija te za ostale aktivnosti upravljanja poslovnim procesima
- Primjeniti adekvatna rješenja u procesu dizajniranja i modeliranja poslovno-tehničkih procesa
- Strukturirati podatkovni model za potporu procesima
- Koristiti metode modeliranja i dizajna procesa
- Samostalno dizajnirati i modelirati procese i ostale elemente procesne arhitekture
- Uspostaviti stabilan proces prikupljanja prijedloga za unaprjeđenje i provođenje promjena na procesima
- Primijeniti mjerne tehnike
4.
Analiza, revizija i unaprjeđenje procesa
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Identificirati glavne uzroke otpora promjenama u poslovanju
- Odabrati prioritetna područja za provođenje inicijativa standardizacije ili unaprjeđenja poslovnih procesa (BPM)
- Samostalno analizirati poslovne procese koristeći metodologije analize poslovnih procesa (Lean Six sigma ili drugo)
- Koristiti specijalizirane tehnike i alate za analize procesa u cilju pripreme naprednih izvještaja (analize vremena i troška procesa)
- Primijeniti procesne metodologije pri dizajnu novih ili unaprjeđenju postojećih poslovno-tehničkih procesa
- Provoditi analize ocijene zrelosti procesa
- Provoditi revizije procesa u suradnji s dionicima procesa
- Proaktivno identificirati potencijal za poboljšanje procesa
- Poznavati metode analize procesa i organizacije
- Primjenjivati analitičke tehnike u radu
- Prepoznati prioritete u radu
- Primjenjivati analitičke metode evaluacije procesa
- Primjenjivati analitičke metode evaluacije radnog učinka
- Optimizirati procese na temelju procesne analize i benchmarkinga
- Primijeniti analitičke metode u odabiru kvalitetnih rješenja
- Samostalno koristiti metode i načela istraživačkog rada
- Odabrati odgovarajuće tehnologije i postupke s ciljem rješavanja problema
- Koristiti kreativne i inovativne metode rada u svrhu poboljšanja kvalitete rezultata rada
- Primjenjivati metode kompetitivne analize i kritičkog razmišljanja
5.
Upravljanje i praćenje razvojem procesa
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Samostalno primijeniti tehnike vođenja projekata u skladu s najboljim praksama i tehnikama vođenja projekata u svrhu unaprijeđenja poslovno-tehnoloških procesa
- Usmjeravati i organizirati zaposlenike prilikom rješavanja dodijeljenih (procesnih) zadataka
- Primijeniti analitička znanja i vještine u razvoju sustava praćenja poslovnih procesa
- Samostalno osmisliti učinkovite metode mjerenja performansi procesa i radnog učinka
- Samostalno osmisliti učinkovite metode mjerenja performansi rada na temelju definirane organizacijske strukture i modela procesa
- Primjenjivati modele organizacije, optimizacije i transformacije poslovnih procesa
- Definirati načine povezivanja i vrednovanja strateških i poslovnih ciljeva kroz prizmu poslovnih procesa
- Samostalno upravljati vremenom u svrhu učinkovitog obavljanja zadataka
6.
Izrađivanje i održavanje dokumentacije
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Primijeniti prikladne tehnike dokumentiranja procesa
- Primjenjivati metode povezivanja sustava za upravljanje dokumentima sa sustavom upravljanja poslovno-tehničkim procesima
- Izraditi i održavati tehničku i poslovnu dokumentaciju sukladno poslovnim zadacima
- Izraditi dokumentaciju poštivajući načela razumljivosti i kvalitete
- Primjenjivati alate za praćenje i dokumentiranje izvedbe poslovnih zadataka
- Samostalno izraditi statusne izvještaje
- Koristiti dijagrame procesnih sustava
- Koristiti osnovne alate za pripremu i obradu različitih tematskih sadržaja
7.
Cjeloživotno obrazovanje i praćenje razvoja tehnologija
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Samostalno pratiti i usvajati nova znanja u svrhu razvoja poslovnih procesa
- Samostalno koristiti alate za pretraživanje znanja i Interneta
- Uključivati se u obrazovne programe za stjecanje novih znanja i vještina
- Uvažavati primjenjivost modernih tehnoloških rješenja
8.
Osiguravanje kvalitete
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo - Računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
- Provoditi ispitivanja rizika
- Implementirati mehanizme kontrole kvalitete
- Osigurati jasnoću i razumijevanje pravila za određivanje standarda kvalitete, metode kontrole kvalitete i sustava provjere kvalitete u poslovno-tehničkim procesima
- Kreirati procedure za testiranje kvalitete
- Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
- Primijeniti osnove ergonomije u radu
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (12)
1.
Organiziranje i moderiranje sastanaka, radionica i treninga
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno koristiti prezentacijske i komunikacijske vještine u svrhu suradnje i prenošenja znanja
- Samostalno moderirati sastanke u skladu s najboljim praksama i tehnikama vođenja sastanaka
- Samostalno motivirati članove tima za rad, učenje i usajanje znanja
2.
Predlaganje, planiranje, organiziranje i upravljanje inicijativama i projektima za unaprjeđenje poslovno-tehničkih procesa korištenjem suvremenih metoda
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno prezentirati napredak i status BPM projekata
- Identificirati glavne uzroke otpora promjenama u poslovanju
- Odabrati prioritetna područja za provođenje inicijativa standardizacije ili unaprjeđenja poslovnih procesa (BPM)
- Samostalno analizirati poslovne procese koristeći metodologije analize poslovnih procesa (Lean Six sigma ili drugo)
- Samostalno primijeniti tehnike vođenja projekata u skladu s najboljim praksama i tehnikama vođenja projekata u svrhu unaprijeđenja poslovno-tehnoloških procesa
- Usmjeravati i organizirati zaposlenike prilikom rješavanja dodijeljenih (procesnih) zadataka
3.
Definiranje i uspostavljanje standarda, metoda i alata za upravljanje poslovnim procesima
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Koristiti alate za modeliranje procesa u cilju digitalizacije procesnih informacija te za ostale aktivnosti upravljanja poslovnim procesima
- Primjeniti adekvatna rješenja u procesu dizajniranja i modeliranja poslovno-tehničkih procesa
- Koristiti specijalizirane tehnike i alate za analize procesa u cilju pripreme naprednih izvještaja (analize vremena i troška procesa)
- Primijeniti procesne metodologije pri dizajnu novih ili unaprjeđenju postojećih poslovno-tehničkih procesa
- Samostalno pratiti i usvajati nova znanja u svrhu razvoja poslovnih procesa
- Usklađivanje internih procesa sukladno industrijskim standardima
4.
Dizajniranje i implementiranje sustava za učinkovito upravljanje procesnim i radnim učincima
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Primijeniti analitička znanja i vještine u razvoju sustava praćenja poslovnih procesa
- Samostalno osmisliti učinkovite metode mjerenja performansi procesa i radnog učinka
- Samostalno osmisliti učinkovite metode mjerenja performansi rada na temelju definirane organizacijske strukture i modela procesa
5.
Upravljanje i održavanje procesnog modela u suradnji s vlasnicima procesa
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Strukturirati podatkovni model za potporu procesima
- Koristiti metode modeliranja i dizajna procesa
- Samostalno dizajnirati i modelirati procese i ostale elemente procesne arhitekture
- Uspostaviti stabilan proces prikupljanja prijedloga za unaprjeđenje i provođenje promjena na procesima
- Provoditi analize ocijene zrelosti procesa
- Provoditi revizije procesa u suradnji s dionicima procesa
- Proaktivno identificirati potencijal za poboljšanje procesa
- Primjenjivati modele organizacije, optimizacije i transformacije poslovnih procesa
- Definirati načine povezivanja i vrednovanja strateških i poslovnih ciljeva kroz prizmu poslovnih procesa
- Primijeniti prikladne tehnike dokumentiranja procesa
6.
Planiranje, pripremanje i provođenje treninga vezano uz području upravljanja poslovno-tehničkim procesima
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Prilagoditi trening različitim dionicima i njihovim potrebama
- Uvažavati i primjenjivati konstruktivne savjete i prijedloge u svrhu unaprjeđenja rada
- Prenositi znanje o najboljim praksama, metodama i tehnikama u cilju povećanja transparentnosti i učinkovitosti
7.
Provođenje i pružanje podrške u analizi procesa
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Poznavati metode analize procesa i organizacije
- Primjenjivati analitičke tehnike u radu
- Prepoznati prioritete u radu
- Primjenjivati analitičke metode evaluacije procesa
- Primjenjivati analitičke metode evaluacije radnog učinka
- Optimizirati procese na temelju procesne analize i benchmarkinga
- Samostalno upravljati vremenom u svrhu učinkovitog obavljanja zadataka
8.
Usklađivanje sučelja između BPM-a i srodnih sustava (sustava upravljanja kvalitetom, sustava upravljanja dokumentima)
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Primjenjivati metode povezivanja sustava za upravljanje dokumentima sa sustavom upravljanja poslovno-tehničkim procesima
- Provoditi ispitivanja rizika
- Implementirati mehanizme kontrole kvalitete
9.
Izrađivanje i održavanje dokumentacije u nadležnosti upravljanja poslovnim procesima
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Samostalno prezentirati informacije uključenim dionicima
- Izraditi i održavati tehničku i poslovnu dokumentaciju sukladno poslovnim zadacima
- Izraditi dokumentaciju poštivajući načela razumljivosti i kvalitete
- Primjenjivati alate za praćenje i dokumentiranje izvedbe poslovnih zadataka
- Samostalno izraditi statusne izvještaje
- Koristiti dijagrame procesnih sustava
- Koristiti osnovne alate za pripremu i obradu različitih tematskih sadržaja
10.
Praćenje razvoja tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Primijeniti analitičke metode u odabiru kvalitetnih rješenja
- Samostalno koristiti metode i načela istraživačkog rada
- Odabrati odgovarajuće tehnologije i postupke s ciljem rješavanja problema
- Koristiti kreativne i inovativne metode rada u svrhu poboljšanja kvalitete rezultata rada
- Primjenjivati metode kompetitivne analize i kritičkog razmišljanja
- Samostalno koristiti alate za pretraživanje znanja i Interneta
- Uključivati se u obrazovne programe za stjecanje novih znanja i vještina
- Uvažavati primjenjivost modernih tehnoloških rješenja
11.
Surađivanje s kontrolnim funkcijama poduzeća u svrhu poboljšanja kvalitete procesa
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Primijeniti mjerne tehnike
- Osigurati jasnoću i razumijevanje pravila za određivanje standarda kvalitete, metode kontrole kvalitete i sustava provjere kvalitete u poslovno-tehničkim procesima
- Kreirati procedure za testiranje kvalitete
12.
Skrbljenje za zdravlje ljudi i očuvanje okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
- Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
- Primijeniti osnove ergonomije u radu
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Konzultant/konzultantica-poslovno tehničkih procesa
Datum upisa
27.4.2022
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje