Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Oblasni kontrolor letenja / Oblasna kontrolorka letenja

Razina HKO
5
Sektor
Promet i logistika
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.315.3154 Kontrolori/kontrolorke leta

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Oblasni kontrolori letenja / oblasne kontrolorke letenja nadgledaju i upravljaju prometom na najvišim nadmorskim razinama zračnog prostora koji zrakoplovi uglavnom koriste za prelijetanje, te pri tome vode računa o separaciji istih i sigurnosti svih sudionika zračnog prometa. Pilotima daju nužne informacije o zračnom prometu te meteorološkim uvjetima, upute o kretanju i odobrenja.

Za komunikaciju koriste engleski jezik.

Potrebna je izrazita sposobnost nošenja sa stresom, donošenja brzih odluka u kratkom vremenu te zadržavanja pažnje na više izvora informacija.

Oblasni kontrolori letenja rade u paru, pri čemu dijele funkcije na izvršnog kontrolora i kontrolora planera, te se periodički izmjenjuju na te dvije pozicije tokom dana.

Uvjeti rada

Oblasni kontrolori letenja / oblasne kontrolorke letenja rade u sjedećem položaju na radnoj postaji. Dugotrajno su izloženi umjetnome svjetlu. Rade u različitim vremenskim smjenama, učestalo po noći. Rade u uvjetima umjerene buke. Izloženi su konstantnom povećanom stresu. Moraju obavljati više operacija istodobno, komunicirati s više izvora i zadržati pažnju na više operacija. Imaju višestruke dnevne pauze kako bi smanjili stres i zadržali radnu sposobnost na najvišoj razini tokom obavljanja operativnih funkcija.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Planiranje, organizacija i priprema rada
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati postupke razdvajanja zrakoplova s obzirom na trenutni i očekivani zračni promet, meteorološke uvjete i zone letenja prema procedurama kontrole letenja u oblasnoj zoni kontrole letenja.
Primijeniti informacijsko komunikacijske tehnologije kod planiranja i organizacije procesa kontrole letenja u oblasnoj zoni leta
Utvrditi uvjete u kojima će se odvijati zračni promet u oblasnoj zoni kontrole letenja
Predvidjeti potencijalne rizike provedbe zračnog prometa u oblasnoj zoni kontrole letenja
Pripremiti radnu poziciju za vršenje poslova oblasne kontrole letenja
Provjeriti ispravnost sustava za komunikaciju na radnoj konzoli
Primijeniti ergonomska načela i načela sigurnosti na radu u pripremi radnog mjesta za obavljanje poslova oblasne kontrole letenja
Planirati letne postupke u suradnji s pilotom zrakoplova u nevolji
2.
Suradnja sa suradnicima i nadređenima
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Informirati se o trenutnom stanju zračnog prometa na početku smjene, u svrhu planiranja kontrole letenja u oblasnoj zoni leta.
Informirati se o meteorološkoj situaciji na početku smjene, u svrhu planiranja kontrole letenja u oblasnoj zoni leta.
Informirati se o aktivnim zonama i zonama nestandardnog letenja na početku smjene, u svrhu planiranja kontrole letenja u oblasnoj zoni leta.
Kontaktirati prilazne i toranjske kontrole letenja kako bi im se pružile informacije o nadolazećim zrakoplovima u nevolji
Izvještavati nadređene o zrakoplovu kojem je potrebna pomoć potrage i spašavanja
Obavijestiti susjedne sektore o zadnjim zabilježenim pozicijama zrakoplova unutar svoga sektora oblasne kontrole letenja u slučaju gubitka radarske slike
Obavijestiti nadležne službe o narušavanju normi, neispravnostima i smetnjama kako bi mogle adekvatno reagirati i otkloniti poteškoće
Obavijestiti susjedne jedinice kontrole letenja o letovima koji bez prethodne najave i/ili koordinacije prelaze u njihov zračni prostor
Preuzeti informacije o letovima koji ulaze u zračni prostor oblasne kontrole letenja
Koordinirati postupke sa susjednim jedinicama kontrole letenja
Preuzeti kontrolu letova iz susjednih oblasnih sektora u slučaju otkazivanja radarske slike u tim sektorima
Objasniti postupke oblasne kontrole zračnog prometa osobi koja se educira za oblasnog kontrolora zračnog prometa
Mentorirati osobe koje se educiraju za oblasnog kontrolora letenja
Nadgledati rad osobe koja se educira za oblasnog kontrolora letenja
Asistirati osobi koja se educira za oblasnog kontrolora letenja
Procijeniti napredovanje i razinu kompetentnosti osobe koja je u procesu edukacije za oblasnog kontrolora letenja
3.
Pravilnici i propisi u oblasnoj kontroli letenja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravilnike i procedure kontrole letenja u oblasnoj zoni kontrole letenja
Odrediti klase zračnog prostora uz primjenu pravila koja vrijede u svakoj od njih
Primijeniti pravila i procedure za praćenje zrakoplova unutar sektora oblasne kontrole letenja
Odrediti prioritete s ciljem učinkovitijeg organiziranja protoka zračnog prometa
Konzultirati priručnike i pravilnike za izvanredne situacije
Utvrditi je li došlo do narušavanja normi provedbe oblasne kontrole letenja
Primijeniti znanja iz zračnog prava pri procesu planiranja poslova vršenja oblasne kontrole letenja
4.
Sustavi i oprema za oblasnu kontrolu letenja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Podesiti sučelje radne konzole oblasne kontrole letenja
Postaviti elektronički zapis leta radi preglednosti informacija
Provjeriti jesu li uključene sve važne frekvencije
Uspostaviti preglednu sliku zračnog prometa u svrhu učinkovite kontrole zračnog prometa
Koristiti informacije dobivene putem radara i odašiljače kako bi imali potpunu sliku prostorne raspoređenosti zrakoplova
Unositi izdana odobrenja, instrukcije i ostale relevantne informacije u elektronički zapis leta
Analizirati uvjete rada u slučaju otkaza neke od komponenti sustava oblasne kontrole letenja
Koristiti alternativnu frekvenciju u slučaju otkaza nekog odašiljača ukoliko je došlo do slabije čujnosti ili jačih smetnji na određenoj frekvenciji radijskog signala
Utvrditi postoje li smetnje na frekvenciji koje utječu na čujnost i izvedbu kontrole zračnog prometa u oblasnoj kontroli letenja
Usvojiti znanja o novim tehnologijama korištenim u oblasnoj kontroli letenja
5.
Procedure upravljanja zračnim prometom u oblasnoj zoni letenja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Identificirati zrakoplov i zadržati identifikaciju
Uspostaviti i održati cjelokupnu sliku zračnog prometa u svom sektoru
Provjeriti uvjete i promet na različitim visinama
Pratiti ulazne točke zrakoplova koji će ući u sektor oblasne kontrole letenja i izlazne točke zrakoplova koji će napustiti sektor oblasne kontrole letenja
Nadgledati aktivne zone i zone nestandardnog letenja u oblasnom sektoru
Analizirati podatke iz elektroničkog zapisa leta
Razdvajati civilni zračni promet od vojnog zračnog prometa
Održavati situacijsku svjesnost za potencijalno rizične situacije
Prostorno razdvajati zrakoplove prema uvjetima zračnog prometa, meteorološkim uvjetima i zonama letenja
Donositi pravovremenu odluku u skladu s hitnosti situacije
Donositi brze i prikladne odluke za razdvajanje prometa, u slučajevima hitnosti ili u slučaju iznenadnih događanja ili odstupanja od plana leta
Utvrditi uvjete izvanredne situacije
Vršiti sigurnosne postupke u slučaju otkaza neke od komponenti sustava oblasne kontrole letenja
Primijeniti proceduru zatvaranja zračnog prostora za sve letove u slučaju potrebe
Preusmjeriti kontrolu zračnog prometa na susjedne sektore oblasne kontrole letenja
Povećati minimalnu radarsku separaciju u slučaju kvara neke od postaja
6.
Davanje uputa i letnih informacija pilotima
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Komunicirati s pilotima upotrebom sustava za dopisivanje s pilotima
Davati upute o promjeni vektora leta u cilju osiguranja minimalne radarske separacije
Davati odobrenja za promjene vektora leta na zahtjev pilota ili uskratiti ista ukoliko je to neophodno
Davati odobrenja za promjenu visine letenja pilotima ili uskratiti ista ukoliko je to neophodno
Održavati konstantnu dvosmjernu radio vezu s pilotima
Koristiti terminologiju upravljanja zračnim prometom
Održavati dvosmjernu komunikaciju u svrhu pružanja letnih informacija na zahtjev pilota
Informirati pilote meteorološkim uvjetima u zoni oblasne kontrole
Informirati pilote o uvjetima u zraku u zoni oblasne kontrole
Informirati pilote o kritičnim informacijama u zoni oblasne kontrole
Preuzeti tehničke podatke o poteškoćama zrakoplova
Preusmjeravati zrakoplov u nevolji u blisku zračnu luku s obzirom na tip zrakoplova i karakteristike zračne luke, te vrstu poteškoće, kako bi mogao dobiti adekvatnu pomoć
Kontaktirati sve zrakoplove koji su unutar oblasnog sektora koji trenutno nije pod nadzorom radara putem radio veze ili transpondera
7.
Osiguranje i unaprjeđenje kvalitete kontrole letenja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi izvješće o narušavanju norme provedbe oblasne kontrole letenja
Kreirati izvješća o radu osoba koje se educiraju za oblasnog kontrolora letenja
Usvojiti nove i utvrditi postojeće procedure i pravila oblasne kontrole letenja
Održavati kvalitetu rada prema propisima i normativima
Osigurati kvalitetu svog rada kroz teorijsko - praktičnu obuku
Održati vlastite psihofizičke sposobnosti za obavljanje poslova oblasne kontrole letenja
Sudjelovati u izradi procedura koje se koriste pri vektoriranju zrakoplova u suradnji s odjelom kartografije i stručnjacima za sigurnost zračnog prometa
Sudjelovati u izradi softvera za vršenje poslova oblasne kontrole letenja
Sudjelovati u razvoju opreme za vršenje poslova oblasne kontrole letenja
Testirati nove procedure, softvere i opremu prije implementacije istih
8.
Zaštita na radu i zaštita okoliša u oblasnoj kontroli letenja
Sektor
Promet i logistika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti tehničke mjere i mjere zaštite od požara
Primijeniti tehničke mjere i mjere zaštite na radu i sanitarne zaštite
Pridržavati se propisa zaštite od požara
Pridržavati se pravila i propisa zaštite na radu
Poznavati osnove pružanja prve pomoći unesrećenima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Preuzimanje informacija o trenutnom stanju zračnog prometa u sektoru oblasne kontrole letenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Planirati postupke razdvajanja zrakoplova s obzirom na trenutni i očekivani zračni promet, meteorološke uvjete i zone letenja prema procedurama kontrole letenja u oblasnoj zoni kontrole letenja.
Primijeniti informacijsko komunikacijske tehnologije kod planiranja i organizacije procesa kontrole letenja u oblasnoj zoni leta
Utvrditi uvjete u kojima će se odvijati zračni promet u oblasnoj zoni kontrole letenja
Predvidjeti potencijalne rizike provedbe zračnog prometa u oblasnoj zoni kontrole letenja
Informirati se o trenutnom stanju zračnog prometa na početku smjene, u svrhu planiranja kontrole letenja u oblasnoj zoni leta.
Informirati se o meteorološkoj situaciji na početku smjene, u svrhu planiranja kontrole letenja u oblasnoj zoni leta.
Informirati se o aktivnim zonama i zonama nestandardnog letenja na početku smjene, u svrhu planiranja kontrole letenja u oblasnoj zoni leta.
Primijeniti pravilnike i procedure kontrole letenja u oblasnoj zoni kontrole letenja
Primijeniti znanja iz zračnog prava pri procesu planiranja poslova vršenja oblasne kontrole letenja
2.
Pripremanje radne konzole za vršenje poslova oblasne kontrole letenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Pripremiti radnu poziciju za vršenje poslova oblasne kontrole letenja
Provjeriti ispravnost sustava za komunikaciju na radnoj konzoli
Primijeniti ergonomska načela i načela sigurnosti na radu u pripremi radnog mjesta za obavljanje poslova oblasne kontrole letenja
Podesiti sučelje radne konzole oblasne kontrole letenja
Postaviti elektronički zapis leta radi preglednosti informacija
Provjeriti jesu li uključene sve važne frekvencije
Uspostaviti preglednu sliku zračnog prometa u svrhu učinkovite kontrole zračnog prometa
3.
Praćenje zrakoplova unutar sektora oblasne kontrole letenja pomoću radara i računalne opreme
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Odrediti klase zračnog prostora uz primjenu pravila koja vrijede u svakoj od njih
Primijeniti pravila i procedure za praćenje zrakoplova unutar sektora oblasne kontrole letenja
Koristiti informacije dobivene putem radara i odašiljače kako bi imali potpunu sliku prostorne raspoređenosti zrakoplova
Identificirati zrakoplov i zadržati identifikaciju
Uspostaviti i održati cjelokupnu sliku zračnog prometa u svom sektoru
Provjeriti uvjete i promet na različitim visinama
Pratiti ulazne točke zrakoplova koji će ući u sektor oblasne kontrole letenja i izlazne točke zrakoplova koji će napustiti sektor oblasne kontrole letenja
Nadgledati aktivne zone i zone nestandardnog letenja u oblasnom sektoru
Analizirati podatke iz elektroničkog zapisa leta
4.
Organiziranje protoka zračnog prometa i razdvajanje zrakoplova unutar sektor oblasne kontrole letenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Primijeniti pravilnike i procedure kontrole letenja u oblasnoj zoni kontrole letenja
Odrediti prioritete s ciljem učinkovitijeg organiziranja protoka zračnog prometa
Unositi izdana odobrenja, instrukcije i ostale relevantne informacije u elektronički zapis leta
Razdvajati civilni zračni promet od vojnog zračnog prometa
Održavati situacijsku svjesnost za potencijalno rizične situacije
Prostorno razdvajati zrakoplove prema uvjetima zračnog prometa, meteorološkim uvjetima i zonama letenja
Donositi pravovremenu odluku u skladu s hitnosti situacije
Donositi brze i prikladne odluke za razdvajanje prometa, u slučajevima hitnosti ili u slučaju iznenadnih događanja ili odstupanja od plana leta
Komunicirati s pilotima upotrebom sustava za dopisivanje s pilotima
Davati upute o promjeni vektora leta u cilju osiguranja minimalne radarske separacije
Davati odobrenja za promjene vektora leta na zahtjev pilota ili uskratiti ista ukoliko je to neophodno
Davati odobrenja za promjenu visine letenja pilotima ili uskratiti ista ukoliko je to neophodno
Održavati konstantnu dvosmjernu radio vezu s pilotima
5.
Pružanje letnih informacija zrakoplovima unutar svog sektora oblasne kontrole letenja.
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Koristiti terminologiju upravljanja zračnim prometom
Održavati dvosmjernu komunikaciju u svrhu pružanja letnih informacija na zahtjev pilota
Informirati pilote meteorološkim uvjetima u zoni oblasne kontrole
Informirati pilote o uvjetima u zraku u zoni oblasne kontrole
Informirati pilote o kritičnim informacijama u zoni oblasne kontrole
6.
Pružanje podrške zrakoplovu u nevolji
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Planirati letne postupke u suradnji s pilotom zrakoplova u nevolji
Kontaktirati prilazne i toranjske kontrole letenja kako bi im se pružile informacije o nadolazećim zrakoplovima u nevolji
Izvještavati nadređene o zrakoplovu kojem je potrebna pomoć potrage i spašavanja
Konzultirati priručnike i pravilnike za izvanredne situacije
Utvrditi uvjete izvanredne situacije
Preuzeti tehničke podatke o poteškoćama zrakoplova
Preusmjeravati zrakoplov u nevolji u blisku zračnu luku s obzirom na tip zrakoplova i karakteristike zračne luke, te vrstu poteškoće, kako bi mogao dobiti adekvatnu pomoć
7.
Provođenje procedura u slučaju otkaza neke od komponenti sustava oblasne kontrole letenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Obavijestiti susjedne sektore o zadnjim zabilježenim pozicijama zrakoplova unutar svoga sektora oblasne kontrole letenja u slučaju gubitka radarske slike
Analizirati uvjete rada u slučaju otkaza neke od komponenti sustava oblasne kontrole letenja
Koristiti alternativnu frekvenciju u slučaju otkaza nekog odašiljača ukoliko je došlo do slabije čujnosti ili jačih smetnji na određenoj frekvenciji radijskog signala
Vršiti sigurnosne postupke u slučaju otkaza neke od komponenti sustava oblasne kontrole letenja
Primijeniti proceduru zatvaranja zračnog prostora za sve letove u slučaju potrebe
Preusmjeriti kontrolu zračnog prometa na susjedne sektore oblasne kontrole letenja
Povećati minimalnu radarsku separaciju u slučaju kvara neke od postaja
Kontaktirati sve zrakoplove koji su unutar oblasnog sektora koji trenutno nije pod nadzorom radara putem radio veze ili transpondera
8.
Izrađivanje izvješća o narušavanju norme, neispravnosti i smetnji na frekvenciji pri obavljanju oblasne kontrole letenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Obavijestiti nadležne službe o narušavanju normi, neispravnostima i smetnjama kako bi mogle adekvatno reagirati i otkloniti poteškoće
Utvrditi je li došlo do narušavanja normi provedbe oblasne kontrole letenja
Utvrditi postoje li smetnje na frekvenciji koje utječu na čujnost i izvedbu kontrole zračnog prometa u oblasnoj kontroli letenja
Izraditi izvješće o narušavanju norme provedbe oblasne kontrole letenja
9.
Održavanje kontakta sa susjednim jedinicama kontrole letenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Obavijestiti susjedne jedinice kontrole letenja o letovima koji bez prethodne najave i/ili koordinacije prelaze u njihov zračni prostor
Preuzeti informacije o letovima koji ulaze u zračni prostor oblasne kontrole letenja
Koordinirati postupke sa susjednim jedinicama kontrole letenja
Preuzeti kontrolu letova iz susjednih oblasnih sektora u slučaju otkazivanja radarske slike u tim sektorima
10.
Sudjelovanje i provođenje edukacije na radnom mjestu osobama koje se educiraju za oblasnog kontrolora letenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Objasniti postupke oblasne kontrole zračnog prometa osobi koja se educira za oblasnog kontrolora zračnog prometa
Mentorirati osobe koje se educiraju za oblasnog kontrolora letenja
Nadgledati rad osobe koja se educira za oblasnog kontrolora letenja
Asistirati osobi koja se educira za oblasnog kontrolora letenja
Procijeniti napredovanje i razinu kompetentnosti osobe koja je u procesu edukacije za oblasnog kontrolora letenja
Kreirati izvješća o radu osoba koje se educiraju za oblasnog kontrolora letenja
11.
Sustavno educiranje i osposobljavanje o postupcima oblasne kontrole letenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Usvojiti znanja o novim tehnologijama korištenim u oblasnoj kontroli letenja
Usvojiti nove i utvrditi postojeće procedure i pravila oblasne kontrole letenja
Održavati kvalitetu rada prema propisima i normativima
Osigurati kvalitetu svog rada kroz teorijsko - praktičnu obuku
Održati vlastite psihofizičke sposobnosti za obavljanje poslova oblasne kontrole letenja
12.
Sudjelovanje u razvoju postupaka i tehnologije koja se koristi u oblasnoj kontroli letenja
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Sudjelovati u izradi procedura koje se koriste pri vektoriranju zrakoplova u suradnji s odjelom kartografije i stručnjacima za sigurnost zračnog prometa
Sudjelovati u izradi softvera za vršenje poslova oblasne kontrole letenja
Sudjelovati u razvoju opreme za vršenje poslova oblasne kontrole letenja
Testirati nove procedure, softvere i opremu prije implementacije istih
13.
Izvođenje radova tako da se ne ugrožava osobna sigurnost i sigurnost suradnika
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
Primijeniti tehničke mjere i mjere zaštite od požara
Primijeniti tehničke mjere i mjere zaštite na radu i sanitarne zaštite
Pridržavati se propisa zaštite od požara
Pridržavati se pravila i propisa zaštite na radu
Poznavati osnove pružanja prve pomoći unesrećenima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Oblasni kontrolor letenja / Oblasna kontrolorka letenja
Datum upisa
27.4.2022
Vrijedi do
31.5.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje