Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehnolog/tehnologinja zaštite okoliša u održivoj poljoprivredi

Razina HKO
6
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

2149.23.7 Diplomirani inženjer/diplomirana inženjerka za zaštitu okoliša

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.21.213.2133 Stručnjaci/stručnjakinje za zaštitu okoliša

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Svrha zanimanja tehnolog/tehnologinja zaštite okoliša u održivoj poljoprivredi je upravljanje, organizacija i nadzor poljoprivredne ekološke proizvodnje i proizvodnje ekoloških poljoprivrednih proizvoda te istraživački poslovi u domeni poljoprivrede i zaštite okoliša. Također svrha tehnologa/tehnologinje zaštite okoliša u održivoj poljoprivredi je sudjelovanje u radu javnih ustanova koje gospodare zaštićenim područjima, kao i voditeljstvo učeničke prakse.

Osim navedenih stručnih kompetencija, od ključnih kompetencija tehnolog/tehnologinja zaštite okoliša u održivoj poljoprivredi mora biti spreman za učenje i posjedovati inicijativnost i poduzetnost. Također mora imati izraženu sposobnost komuniciranja na hrvatskom i stranom jeziku, matematičku i informatičku pismenost. Od generičkih vještina izrazito je važna savjesnost o očuvanja okoliša, usmjerenost na rezultate rada, sposobnost nošenja s pritiskom i donošenje odluka.

Od psihomotoričkih sposobnosti mora posjedovati tjelesnu snagu i izdržljivost, dobru koordinaciju vida i pokreta.

Uvjeti rada

Radni okoliš ovisi o zahtjevima radnog mjesta i specifičnosti zaduženja. Često radni okoliš podrazumijeva rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima (ekstremne temperature zraka, vjetar, oborine, povećana relativna vlažnost zraka), često radi pri povišenoj buci, u prašnjavom okruženju te u zatvorenom i zaštićenom prostoru sa specifičnom i promjenjivom mikroklimom.

Tjelesne aktivnosti ovise o specifičnosti radnog mjesta. Rad na otvorenom zahtijeva dugotrajnije hodanje te sagibanje ili čučanje, posebice u obavljanju poslova uzorkovanja, mjerenja i motrenja. Rad u zatvorenim i zaštićenim prostorima osim prethodno navedenog uključuje i dugotrajnije sjedenje i stajanje. Rad zahtjeva zdrave ljude koji ne pokazuju alergijske reakcije i koji su bez većih tjelesnih deformiteta koji bi predstavljali ograničenja u radu.

Rad se planira u standardnom radnom vremenu, osim kada treba nadgledati dugotrajnije proizvodne procese ili kada vrijeme odvijanja terenskog rada treba prilagoditi prirodnim uvjetima i meteorološkim prilikama. Tijekom vegetacijske sezone ponekad se radi 7 dana u tjednu ili u sve tri smjene.

Skupovi kompetencija (14)
1.
Analitičke vještine u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati uzorke biljnog i animalnog podrijetla te tla prema specifičnim zahtjevima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Interpretirati rezultate osnovnih laboratorijskih analiza u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Poznavati osnovne kemijske i biološke testove za evaluaciju kvalitete komposta
Analizirati tehnološke procese i rezultate u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Provoditi fizikalno.kemijske i mikrobiološke analize uzoraka prema standardnim metodama propisanim za održivu poljoprivrednu proizvodnju
2.
Planiranje i organizacija rada u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Uočiti i analizirati problem potencijalne opterećenosti tla teškim metalima, fosfatima, reziduama pesticida i nitratima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Nabaviti repromaterijal u skladu s propisima održive poljoprivredne proizvodnje
Organizirati poslove u određenoj tehnološkoj cjelini sukladno pravilima održive poljoprivredne proizvodnje
Raspodjeliti poslove u određenoj tehnološkoj cjelini sukladno pravilima održive poljoprivredne proizvodnje
3.
Pripremanje za laboratorijsku analizu u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti laboratorijske materijale, pribor i opremu prema standardnim metodama propisanim za održivu poljoprivrednu proizvodnju
Pripremiti pribor za uzorkovanje tla te biljnog i animalnog materijala za potrebe održive poljoprivredne proizvodnje
Pripremiti uzorke biljnog i animalnog podrijetla te tla za laboratorijsku analizu prema standardnim metodama propisanim za održivu poljoprivrednu proizvodnju
Uzorkovati biljni i animalni materijal te tlo/supstrat sukladno propisanoj metodologiji održive poljoprivredne proizvodnje
4.
Planiranje i organizacija rada vezanog za uređenja tla/zemljišta u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati uzorkovanje tla za analizu za potrebe održive poljoprivredne proizvodnje
Organizirati provođenje adekvatne gnojidbe u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji sukladno zakonskoj regulativi
Prepoznati štetne organizme i njihov utjecaj na održivost ekološke proizvodnje
Organizirati zaštitu poljoprivrednog tla od onečišćenja
5.
Operativni poslovi vezani za proizvodnju, njegu i zaštitu kultura u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Proizvesti poljoprivredni proizvod sukladno pravilima održive poljoprivredne proizvodnje i zakonskoj regulativi
Primijeniti mjere zaštite usjeva od štetnih organizama sukladno propisanim mjerama zaštite u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Proizvesti sjemenski materijal prema pravilima održive poljoprivredne proizvodnje
Primijeniti principe održive poljoprivredne proizvodnje određene kulture
6.
Operativni poslovi vezani za ekološku animalnu proizvodnju
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti principe ekološke animalne proizvodnje
Odabrati pasmine životinja pogodnih za ekološku animalnu proizvodnju
Primijeniti metode označavanja životinja u ekološkoj animalnoj proizvodnji sukladno važećoj zakonskoj regulativi
7.
Operativni poslovi vezani za ekološki prihvatljivu zaštitu bilja
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provoditi ekološki prihvatljivu biodinamičku zaštitu bilja
Pripremiti sredstva za zaštitu bilja (SZB) u odgovarajućem uređaju za primjenu u skladu s principima održive poljoprivredne proizvodnje
Kontrolirati ispravnost i kvalitetu rada uređaja za primjenu SZB u skladu s principima održive poljoprivredne proizvodnje
Organizirati i nadzirati primjenu SZB na terenu u skladfu s principima održive poljoprivredne proizvodnje
Primijeniti agrotehničke, mehaničke i biološke mjere u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
8.
Korištenje i postupanje s gnojivom i otpadom u skladu s načelima održive poljoprivredne proizvodnje
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Odabrati sirovine za potrebe procesa kompostiranja u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Zbrinuti otpad prema standardima održive poljoprivredne proizvodnje
Primijeniti organska gnojiva za održavanje plodnosti tla i očuvanja okoliša u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
9.
Administrativni poslovi vezani za održivu poljoprivrednu proizvodnju
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti podatke za potrebe inspekcijskog nadzora u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Voditi dokumentaciju o tehnološkim procesima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sakupljati i pripremati podatke o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji za potrebe savjetodavne službe
10.
Komercijalno poslovanje u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pripremiti ekološke poljoprivredne proizvode za prodaju i distribuciju
Poznavati tržište ekoloških poljoprivrednih proizvoda
Promovirati ekološke poljoprivredne proizvode
11.
Skladištenje i prerada ekoloških poljoprivrednih proizvoda
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati prijem, otpremu i skladištenje proizvoda za tržište ekoloških proizvoda
Osigurati potrebne optimalne uvjete skladištenja u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Primijeniti odgovarajuće metode u procesu prerade ekoloških proizvoda prema standardima održive poljoprivredne proizvodnje
Kontrolirati uvjete skladištenja ekoloških poljoprivrednih proizvoda
12.
Poznavanje zakonske regulative vezane uz ekološku poljoprivredu
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primjenjivati zakonske propise o zaštiti okoliša u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Primjenjivati propise o zaštiti na radu u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Raditi u skaldu sa zakonskim i internim propisima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
13.
Primjenjivanje standarda kvalitete u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti certificirani i odgovarajući pribor i opremu za nadziranje, praćenje i održavanje kvalitete proizvoda u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Primijeniti certificirani repromaterijal proizveden po standardima održive poljoprivredne proizvodnje
Provoditi sustavnu kontrolu tla i usjeva/nasada u svrhu zaštite okoliša
Kontrolirati proizvodnju prema standardima održive poljoprivredne proizvodnje
Provoditi sustavnu kontrolu animalne proizvodnje u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
14.
Educiranje o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sektor
Poljoprivreda, prehrana i veterina
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Voditi učeničku praksu u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja održive poljoprivredne proizvodnje
Pripremiti studentsku praksu u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Stjecati i primijeniti stručna znanja u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji (simpozij, radionice, tečajevi i seminari)
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (13)
1.
Organizacija proizvodnog procesa u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati tehnološke procese i rezultate u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Uočiti i analizirati problem potencijalne opterećenosti tla teškim metalima, fosfatima, reziduama pesticida i nitratima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Nabaviti repromaterijal u skladu s propisima održive poljoprivredne proizvodnje
Organizirati poslove u određenoj tehnološkoj cjelini sukladno pravilima održive poljoprivredne proizvodnje
Raspodjeliti poslove u određenoj tehnološkoj cjelini sukladno pravilima održive poljoprivredne proizvodnje
2.
Skladištenje i prerada proizvoda u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati prijem, otpremu i skladištenje proizvoda za tržište ekoloških proizvoda
Osigurati potrebne optimalne uvjete skladištenja u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Primijeniti odgovarajuće metode u procesu prerade ekoloških proizvoda prema standardima održive poljoprivredne proizvodnje
Kontrolirati uvjete skladištenja ekoloških poljoprivrednih proizvoda
3.
Laboratorijski poslovi u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Analizirati uzorke biljnog i animalnog podrijetla te tla prema specifičnim zahtjevima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Interpretirati rezultate osnovnih laboratorijskih analiza u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Provoditi fizikalno.kemijske i mikrobiološke analize uzoraka prema standardnim metodama propisanim za održivu poljoprivrednu proizvodnju
Pripremiti laboratorijske materijale, pribor i opremu prema standardnim metodama propisanim za održivu poljoprivrednu proizvodnju
Pripremiti pribor za uzorkovanje tla te biljnog i animalnog materijala za potrebe održive poljoprivredne proizvodnje
Pripremiti uzorke biljnog i animalnog podrijetla te tla za laboratorijsku analizu prema standardnim metodama propisanim za održivu poljoprivrednu proizvodnju
4.
Proizvodnja, njega i zaštita kultura u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Proizvesti poljoprivredni proizvod sukladno pravilima održive poljoprivredne proizvodnje i zakonskoj regulativi
Primijeniti mjere zaštite usjeva od štetnih organizama sukladno propisanim mjerama zaštite u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Proizvesti sjemenski materijal prema pravilima održive poljoprivredne proizvodnje
Primijeniti principe održive poljoprivredne proizvodnje određene kulture
5.
Provođenje ekološke animalne proizvodnje
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Primijeniti principe ekološke animalne proizvodnje
Odabrati pasmine životinja pogodnih za ekološku animalnu proizvodnju
Primijeniti metode označavanja životinja u ekološkoj animalnoj proizvodnji sukladno važećoj zakonskoj regulativi
6.
Organizacija uređenja tla/zemljišta u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Organizirati uzorkovanje tla za analizu za potrebe održive poljoprivredne proizvodnje
Organizirati provođenje adekvatne gnojidbe u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji sukladno zakonskoj regulativi
Prepoznati štetne organizme i njihov utjecaj na održivost ekološke proizvodnje
Organizirati zaštitu poljoprivrednog tla od onečišćenja
7.
Provođenje mjera zaštite bilja u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Provoditi ekološki prihvatljivu biodinamičku zaštitu bilja
Pripremiti sredstva za zaštitu bilja (SZB) u odgovarajućem uređaju za primjenu u skladu s principima održive poljoprivredne proizvodnje
Kontrolirati ispravnost i kvalitetu rada uređaja za primjenu SZB u skladu s principima održive poljoprivredne proizvodnje
Organizirati i nadzirati primjenu SZB na terenu u skladfu s principima održive poljoprivredne proizvodnje
Primijeniti agrotehničke, mehaničke i biološke mjere u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
8.
Proizvodnja komposta i ostalih ekološki prihvatljivih pripravaka
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Odabrati sirovine za potrebe procesa kompostiranja u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Zbrinuti otpad prema standardima održive poljoprivredne proizvodnje
Primijeniti organska gnojiva za održavanje plodnosti tla i očuvanja okoliša u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Poznavati osnovne kemijske i biološke testove za evaluaciju kvalitete komposta
9.
Edukacija i savjetovanje o zaštiti okoliša u održivoj poljoprivredi
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Voditi učeničku praksu u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Educirati osobe niže razine stručnog znanja za potrebe provođenja održive poljoprivredne proizvodnje
Pripremiti studentsku praksu u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Stjecati i primijeniti stručna znanja u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji (simpozij, radionice, tečajevi i seminari)
10.
Vođenje radne dokumentacije u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pripremiti podatke za potrebe inspekcijskog nadzora u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Voditi dokumentaciju o tehnološkim procesima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Sakupljati i pripremati podatke o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji za potrebe savjetodavne službe
11.
Promidžba i prodaja ekoloških poljoprivrednih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Pripremiti ekološke poljoprivredne proizvode za prodaju i distribuciju
Poznavati tržište ekoloških poljoprivrednih proizvoda
Promovirati ekološke poljoprivredne proizvode
12.
Nadziranje, praćenje i održavanje kvalitete proizvoda ili usluga u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Uzorkovati biljni i animalni materijal te tlo/supstrat sukladno propisanoj metodologiji održive poljoprivredne proizvodnje
Raditi u skaldu sa zakonskim i internim propisima u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Primijeniti certificirani i odgovarajući pribor i opremu za nadziranje, praćenje i održavanje kvalitete proizvoda u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Primijeniti certificirani repromaterijal proizveden po standardima održive poljoprivredne proizvodnje
Kontrolirati proizvodnju prema standardima održive poljoprivredne proizvodnje
13.
Nadziranje održive poljoprivredne proizvodnje u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Kompetencije
Primjenjivati zakonske propise o zaštiti okoliša u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Primjenjivati propise o zaštiti na radu u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
Provoditi sustavnu kontrolu tla i usjeva/nasada u svrhu zaštite okoliša
Provoditi sustavnu kontrolu animalne proizvodnje u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehnolog/tehnologinja zaštite okoliša u održivoj poljoprivredi
Datum upisa
27.4.2022
Vrijedi do
1.7.2024
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje