Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Prodavač/prodavačica

Razina HKO
4.1
Sektor
Ekonomija i trgovina
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98

5220.21.3 Prodavač/prodavačica

Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

5.52.522 Prodavači/prodavačice u trgovinama

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Glavni zadatak prodavača/prodavačice je obavljati maloprodaju i/ili veleprodaju robe, pružati usluge i savjetovati kupce tijekom kupovine. Prodavač/prodavačica također, prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca, prenosi informacije kupaca odgovornim osobama s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba. Kako bi na što kvalitetniji način zadovoljio potrebe kupaca prodavač/prodavačica mora u potpunosti poznavati prodajni asortiman te se po tom pitanju kontinuirano usavršavati.

Prodavač/prodavačica osim što savjetuje i uslužuje kupce, naručuje i zaprima robu, priprema kalkulacije, ističe cijene na proizvodima, izlaže i pozicionira robu prema definiranom planogramu te prodaje robu i usluge. Prodavač/prodavačica je često i blagajnik te je tada odgovoran za blagajnu i blagajničke poslove vezane uz dnevne novčane tokove, pakiranje i aranžiranje prodanih proizvoda nakon naplate. Prodavač/prodavačica je redovito uključen/a u pripremu i provođenje inventure i popisa robe u prodavaonici. Odgovoran/na je za redovno odvijanje svih radnih procesa, poznavanje pozitivnih propisa u vezi kupo-prodajnog procesa i zaštite sebe i okoliša.

Uvjeti rada

Prodavač/prodavačica uglavnom radi u zatvorenom prostoru, a prema potrebi i na otvorenom, primjerice, pri preuzimanju i otpremanju robe. Ovisno o vrsti prodajnog mjesta, veličini i lokaciji prodajnog mjesta, uvjeti rada se također razlikuju. Budući da se prodaja odvija i na otvorenom (na štandovima) u zatvorenome (u hladnjačama), prodavači/prodavačice mogu biti izloženi različitim vremenskim uvjetima i naglim promjenama temperature. Moguć je i rad noću pri inventurama i popisima robe te u specijaliziranim trgovinama (poput benzinskih crpki). Posao se pretežito obavlja stojeći ili u hodu, a često je potrebno i saginjati se i penjati te prenositi teže terete. Poželjno je da prodavač/prodavačica bude zdrava osoba, bez ograničene zdravstvene sposobnosti. Za obavljanje navedenih poslova prodavač/prodavačica mora biti komunikativan/na, snalažljiv/a, stručan/na, ljubazan/na, odgovoran/na, savjestan/na, povjerljiv/a, samoinicijativan/na, samostalan/na u radu i spreman/na na cjeloživotno učenje.

Zbog različitih uvjeta rada na različitim mjestima te uzimajući u obzir opis i organizaciju posla, a vezano uz obavljanje radnih zadataka poželjno je da prodavač/prodavačica bude urednog zdravstvenog stanja.

Kontraindikacije za ovo zanimanje su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije mišićnog – koštanog sustava, kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Propisno pripremanje i održavanje radnog mjesta, opreme i strojeva u prodavaonici i skladištu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
poznavati standarde za održavanje radnog mjesta, opreme i strojeva
Pripremiti radno mjesto u skladu sa standardima radnog mjesta
pripremiti blagajnu i kasu u skladu s pozitivnim propisima
održavati osobnu higijenu i higijenu radnog mjesta
pravilno rukovati opremom u skladu s važećim standardima u prodavaonici i skladištu
obavještavati nadređene o kvaru na opremi i strojevima
održavati prodajne površine, skladišta, pomoćne prostore i prilazne puteve do prodajnog mjesta
2.
Propisno provjeravanje i čuvanje kvalitete robe, usluga i ljudskog zdravlja u prodavaonici i skladištu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
razlikovati robu koja sadrži štetne sastojke ili pogreške/oštećenja u prodajnom i skladišnom prostoru
kontrolirati sve procese ISO standarda povezane s HACCP sustavima te organizirati popis robe prema zakonskim propisima i tehnikama popisivanja
voditi računa o isteku roka trajanja artikala u prodajnom i skladišnom prostoru
usvajati i primjenjivati standarde i propise o očuvanju ljudskog zdravlja i okoliša
zaprimati i propisno zbrinjavati neuvjetnu robu, otpad i ambalažu u i izvan prodajnog prostora
kontrolirati ispravnost i razinu kvalitete robe na skladištu
3.
Nabava i skladištenje robe u skladišnom prostoru u skladu s važećim standardima primjenom novih tehnologija
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
naručivati robu pravodobno i u optimalnoj količini i pravilno popuniti dokumentaciju na ispravan način
skrbiti o skladišno- manipulativnom prostoru u skladu sa standardima
kontrolirati zaprimljenu robu prema standardima vodeći računa o ispravnosti kvalitete i rokova trajanja robe
slagati, sortirati i prepakirati zaprimljenu robu u skladu sa standardima vodeći računa o ispravnosti cijena i rokova
odvajati otpad i ambalažu prema važećim standardima
skladištiti robu prema predviđenom rasporedu i zakonskim normama
koristiti nove tehnologije tijekom naručivanja robe
primijeniti nove tehnologije u postupku skladištenja robe
4.
Priprema robe i usluga za prodaju u prodajnom prostoru
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
kontrolirati ispravnost cijena i rokova uporabe robe na prodajnom mjestu
pakirati i izlagati robu na prodajnom mjestu prema predviđenom rasporedu i zakonskim normama
poznavati vrste robe i njihova svojstva te ih prezentirati na prodajnom mjestu koristeći se osobno izabranim promidžbenim sredstvima
poznavati u potpunosti prodajni asortiman i savjetovati kupca pri odabiru proizvoda
komisionirati robu u skladu s internim pravilima
pakirati i aranžirati kupljenu robu po potrebi u skladu s internim pravilima
kontrolirati ispravnost i razinu kvalitete robe na policama na prodajnom mjestu
5.
Vođenje poslovno-prodajnog razgovora tijekom prodaje roba i usluga
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s kupcima, dobavljačima u skladu s pravilima poslovne organizacije
unaprijediti prodaju komunicirajući s kupcem te sagledavajući i zadovoljavajući njegove potrebe
koristiti pravila pisanog komuniciranja, internetskog poslovanja i telefonske prodaje
održavati dobre odnose s kupcima, ponašajući se u skladu s poslovnim bontonom
riješiti izazove sa zahtjevnim kupcima na način propisan internim procedurama
jamčiti za točnost informacija o robi ili usluzi proslijeđene kupcima
vladati stručnim terminima i komunicirati s kupcima na stranom jeziku
upoznati kupce s načinom dostave kupljene robe
riješiti jednostavne reklamacije u skladu s internim pravilima
6.
Održavanje dobrih međuljudskih odnosa na prodajnom mjestu
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
komunicirati s nadređenima i ostalim zaposlenicima na primjeren način
rješavati konflikte na primjeren način s ciljem pozitivnog ishoda
njegovati timski rad i pozitivno radno ozračje
7.
Vođenje poslovno-prodajne dokumentacije u skladu s pravilima struke i korištenjem novih tehnologija
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
obavljati reklamaciju neispravne robe na propisanoj dokumentaciji
voditi brigu o ispravnosti i točnosti blagajničkog pologa i utrška
naplatiti obračunatu prodanu robu uz prethodnu kontrolu cijena
ispuniti svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz blagajničko poslovanje na početku i kraju smjene
izdati račun kupcu za kupljenu robu i uslugu prema važećim pravilima fiskalizacije
pripremiti i predati blagajnički utržak sukladno pozitivnim propisima
popuniti jamstveni list za izdanu robu
evidentirati i ispravno voditi zalihe u skladišnom i prodajnom prostoru u skladu s pozitivnim propisima
grupirati i razvrstati robu za obavljanje inventure i provjeriti cijene u skladišnom i prodajnom prostoru
popisati zalihe, provjeriti i ispraviti inventurne razlike u skladišnom i prodajnom prostoru
evidentirati točno stanje popisanih artikala prema prethodno prebrojanoj količini u prodajnom i skladišnom prostoru
uravnotežiti stanja pojedinih artikala u skladu s pozitivnim propisima
biti odgovoran za točno evidentiranje zatečenog stanja zaliha artikala u prodajnom i skladišnom prostoru
koristiti nove tehnologije tijekom preuzimanja robe u prodavaonici
koristiti nove tehnologije tijekom blagajničkog poslovanja
8.
Prodaja i unapređenje prodaje preko interneta
Sektor
Ekonomija i trgovina
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti se softverskim alatima za zaprimanje i obradu narudžbi i izradu prodajnih ponuda
provjeriti uplate kupaca Internetskim bankarstvom ili uvidom u računovodstvenu karticu kupaca
upoznati kupca s načinima dostave i organizirati isporuku robe kupcu prema pravilima Internetske trgovine
održavati internetske prodajne stranice (usklađivanjem zaliha, dodavanjem/uklanjanjem proizvoda i akcijskih ponuda)
kontaktirati dobavljače radi nadopune asortimana
pratiti rezultate i obavještavati nadređene o rezultatima Internetske prodaje
pratiti zadovoljstvo kupaca nakon obavljene kupnje (preko pozivnog centra, web-stranice te društvenih mreža)
evidentirati kupčeve povratne informacije o prodanom proizvodu ili uslugama
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (14)
1.
Primjena standarda struke na pripremu radnog mjesta, održavanje opreme i strojeva
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati standarde za održavanje radnog mjesta, opreme i strojeva
Pripremiti radno mjesto u skladu sa standardima radnog mjesta
pripremiti blagajnu i kasu u skladu s pozitivnim propisima
održavati osobnu higijenu i higijenu radnog mjesta
pravilno rukovati opremom u skladu s važećim standardima u prodavaonici i skladištu
obavještavati nadređene o kvaru na opremi i strojevima
održavati prodajne površine, skladišta, pomoćne prostore i prilazne puteve do prodajnog mjesta
2.
Naručivanje robe u skladu s važećim pravilima i standardima u trgovini
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
naručivati robu pravodobno i u optimalnoj količini i pravilno popuniti dokumentaciju na ispravan način
skrbiti o skladišno- manipulativnom prostoru u skladu sa standardima
koristiti nove tehnologije tijekom naručivanja robe
3.
Provjera kvalitete robe ili usluge prema važećim propisima i standardima
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
razlikovati robu koja sadrži štetne sastojke ili pogreške/oštećenja u prodajnom i skladišnom prostoru
kontrolirati sve procese ISO standarda povezane s HACCP sustavima te organizirati popis robe prema zakonskim propisima i tehnikama popisivanja
voditi računa o isteku roka trajanja artikala u prodajnom i skladišnom prostoru
4.
Čuvanje ljudskog zdravlja i okoliša u skladu s propisima i standardima
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
usvajati i primjenjivati standarde i propise o očuvanju ljudskog zdravlja i okoliša
zaprimati i propisno zbrinjavati neuvjetnu robu, otpad i ambalažu u i izvan prodajnog prostora
5.
Preuzimanje robe u skladu s važećim pravilima u trgovini korištenjem novih tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati zaprimljenu robu prema standardima vodeći računa o ispravnosti kvalitete i rokova trajanja robe
slagati, sortirati i prepakirati zaprimljenu robu u skladu sa standardima vodeći računa o ispravnosti cijena i rokova
odvajati otpad i ambalažu prema važećim standardima
obavljati reklamaciju neispravne robe na propisanoj dokumentaciji
koristiti nove tehnologije tijekom preuzimanja robe u prodavaonici
6.
Skladištenje robe u skladu s važećim standardima u trgovini i primjenom novih tehnologija
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati ispravnost i razinu kvalitete robe na skladištu
skladištiti robu prema predviđenom rasporedu i zakonskim normama
primijeniti nove tehnologije u postupku skladištenja robe
7.
Priprema robe za prodaju u prodajnom mjestu u skladu s važećim pravilima i standardima
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontrolirati ispravnost cijena i rokova uporabe robe na prodajnom mjestu
pakirati i izlagati robu na prodajnom mjestu prema predviđenom rasporedu i zakonskim normama
poznavati vrste robe i njihova svojstva te ih prezentirati na prodajnom mjestu koristeći se osobno izabranim promidžbenim sredstvima
kontrolirati ispravnost i razinu kvalitete robe na policama na prodajnom mjestu
8.
Vođenje poslovnog i prodajnog razgovora na način propisan internim procedurama uvažavajući potrebe potrošača prilikom kupnje
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
poznavati u potpunosti prodajni asortiman i savjetovati kupca pri odabiru proizvoda
komunicirati s kupcima, dobavljačima u skladu s pravilima poslovne organizacije
unaprijediti prodaju komunicirajući s kupcem te sagledavajući i zadovoljavajući njegove potrebe
koristiti pravila pisanog komuniciranja, internetskog poslovanja i telefonske prodaje
održavati dobre odnose s kupcima, ponašajući se u skladu s poslovnim bontonom
riješiti izazove sa zahtjevnim kupcima na način propisan internim procedurama
jamčiti za točnost informacija o robi ili usluzi proslijeđene kupcima
vladati stručnim terminima i komunicirati s kupcima na stranom jeziku
9.
Vođenje blagajničkog poslovanje u skladu s pozitivnim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
voditi brigu o ispravnosti i točnosti blagajničkog pologa i utrška
naplatiti obračunatu prodanu robu uz prethodnu kontrolu cijena
ispuniti svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz blagajničko poslovanje na početku i kraju smjene
izdati račun kupcu za kupljenu robu i uslugu prema važećim pravilima fiskalizacije
pripremiti i predati blagajnički utržak sukladno pozitivnim propisima
koristiti nove tehnologije tijekom blagajničkog poslovanja
10.
Izdavanje robe u skladu s važećim standardima na prodajnom mjestu uz mogućnost dodatnog savjetovanje potrošača
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komisionirati robu u skladu s internim pravilima
pakirati i aranžirati kupljenu robu po potrebi u skladu s internim pravilima
upoznati kupce s načinom dostave kupljene robe
riješiti jednostavne reklamacije u skladu s internim pravilima
popuniti jamstveni list za izdanu robu
11.
Vođenje zaliha i obavljanje popisa robe u skladištu i prodajnom prostoru sukladno pozitivnim propisima
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
evidentirati i ispravno voditi zalihe u skladišnom i prodajnom prostoru u skladu s pozitivnim propisima
grupirati i razvrstati robu za obavljanje inventure i provjeriti cijene u skladišnom i prodajnom prostoru
popisati zalihe, provjeriti i ispraviti inventurne razlike u skladišnom i prodajnom prostoru
evidentirati točno stanje popisanih artikala prema prethodno prebrojanoj količini u prodajnom i skladišnom prostoru
uravnotežiti stanja pojedinih artikala u skladu s pozitivnim propisima
biti odgovoran za točno evidentiranje zatečenog stanja zaliha artikala u prodajnom i skladišnom prostoru
12.
Održavanje dobrih međuljudskih odnosa na prodajnom mjestu
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
komunicirati s nadređenima i ostalim zaposlenicima na primjeren način
rješavati konflikte na primjeren način s ciljem pozitivnog ishoda
njegovati timski rad i pozitivno radno ozračje
13.
Prodaja preko internetske trgovine i savjetovanje potrošača prilikom kupnje
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
koristiti se softverskim alatima za zaprimanje i obradu narudžbi i izradu prodajnih ponuda
provjeriti uplate kupaca Internetskim bankarstvom ili uvidom u računovodstvenu karticu kupaca
upoznati kupca s načinima dostave i organizirati isporuku robe kupcu prema pravilima Internetske trgovine
održavati internetske prodajne stranice (usklađivanjem zaliha, dodavanjem/uklanjanjem proizvoda i akcijskih ponuda)
14.
Provjera zadovoljstva kupaca nakon završetka procesa Internet kupovine
Datum evidencije u Registar HKO
9.4.2020
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Kompetencije
kontaktirati dobavljače radi nadopune asortimana
pratiti rezultate i obavještavati nadređene o rezultatima Internetske prodaje
pratiti zadovoljstvo kupaca nakon obavljene kupnje (preko pozivnog centra, web-stranice te društvenih mreža)
evidentirati kupčeve povratne informacije o prodanom proizvodu ili uslugama
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Prodavač/prodavačica
Datum upisa
9.4.2020
Vrijedi do
31.12.2022
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje