Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Voditelj/Voditeljica poslovanja u ugostiteljstvu

Razina HKO
5
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10
-
Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Voditelj/Voditeljica poslovanja u ugostiteljstvu sudjeluje u organizaciji, planiranju i upravljanju svih aktivnosti unutar ugostiteljskog objekta. Surađuje s poslovnim odijelima u kreiranju jelovnika, posebnih događaja unutar objekta te s odijelom prodaje i marketinga. Podnosi izvještaje o realiziranim ciljevima i predlaže nove ideje u svrhu osiguranja kvalitete. Sve aktivnosti u ugostiteljskom poslovanju provodi u skladu s ekološkim standardima i zaštitom na radu.

Uvjeti rada

Voditelj/Voditeljica poslovanja u ugostiteljstvu radi u zatvorenim, ali i otvorenim prostorima. Posao zahtjeva psihofizičku kondiciju, dobru koncentraciju, sposobnost logičkog zaključivanja, odlično snalaženje u prostoru. Vrlo je dinamičan i raznovrstan, što za sobom povlači i određenu razinu stresa. No, kako se veže za rad s ljudima, ugodne doživljaje i kontinuiranu kreativnost, vrlo je poticajan za sve one koji ne vole monotoniju i jednoličnost na radnom mjestu.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Organizacija poslova u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Planirati vlastiti rad i rad zaposlenika u ugostiteljskom objektu
Organizirati rad kuhinjskog i poslužnog odjela
Kontrolirati aktivnosti iz djelokruga svoga poslovanja na tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini radi vrednovanja postignuća ugostiteljskih odjela
Pratiti zalihe, nabavu i skladištenje namirnica, pića i potrošnih materijala za rad te ostalih poslovnih odjela
Osigurati da unutarnji i vanjski prostori ugostiteljskog objekta udovoljavaju uvjetima za izvođenje procesa rada u ugostiteljstvu
Oblikovati ponudu jela i pića prema zahtjevima tržišta, sukladno poslovnoj politici ugostiteljskog objekta i gastronomskim trendovima
Planirati različite vrste događaja unutar i izvan ugostiteljskog objekta
Izrađivati posebnu ponudu u dogovoru s naručiteljem
Planirati tehnike i načine posluživanja hrane i pića za posebne događaje sukladno protokolu ugostiteljskog objekta ili po dogovoru s naručiteljem
Organizirati uređenje prostora u suradnji s aranžerom i naručiteljem
2.
Vođenje ugostiteljskog poslovanja
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Sudjelovati u kreiranju sredstva ponude u suradnji sa suradnicima u odjelu hrane i pića
Nadzirati tijek radnog procesa u odjelu hrane i pića
Osigurati izvršavanje svih faza radnog procesa pružanja usluga hrane i pića
Sudjelovati na operativnim sastancima sa svim odgovornim zaposlenicima ugostiteljskog objekta, u svrhu pružanja kvalitetne usluge
Izrađivati planove rada (dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje) i u skladu s tim planirati narudžbe namirnica i pića, samostalno ili u timu
Sudjelovati u procesu nabave i pravilnog skladištenja namirnica, opreme, materijala i ostalih potrepština za potrebe poslovnog odjela hrane i pića, samostalno ili u timu
Koordinirati sve čimbenike radnih procesa u poslovnim odjelima ugostiteljskog objekta
Nadzirati rad poslužnog osoblja prilikom dolaska i smještaja gostiju
Pratiti tijek posluživanja hrane i pića u restoranu i drugim prostorima za posluživanje
Voditi evidenciju radnog vremena, smjena i zaduženja svih zaposlenika u ugostiteljskog objektu
3.
Poslovna komunikacija i bonton u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeravati rezervacije i ostvarenu komunikaciju preko elektroničke pošte i društvenih mreža
Samostalno komunicirati na standardnom hrvatskom jeziku, vodeći računa o načelima poslovne komunikacije
Aktivno koristiti minimalno dva strana jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji
Osigurati profesionalnu komunikaciju sa svim članovima tima u svim poslovnim odjelima ugostiteljskog objekta, na načelima etike i poslovnog bontona
Sudjelovati u upravljanju kriznim situacijama u poslovanju svih odjela ugostiteljskog objekta
Sudjelovati u mentoriranju članova tima za stalno poboljšanje njihovih rezultata i uspješnosti poslovanja cijelog ugostiteljskog objekta
4.
Prodaja i marketing u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Pratiti trendove ponude i potražnje na tržištu u cilju utvrđivanja potreba potencijalnih gosta
Odabrati način promocije i prezentacije hrane i pića
Sudjelovati u izradi standardnih i inovativnih ponuda prilagođenih ciljanim skupinama gostiju
Kreirati promotivne materijale u suradnji s odjelom prodaje i marketinga
Osigurati da se članovi tima pridržavaju organizacijskih politika prema osobama s invaliditetom
Davati promotivne materijale i pružati informacije o dodatnim hotelskim uslugama i događajima u okruženju
5.
Administrativni poslovi u ugostiteljskom objektu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno sastaviti narudžbu namirnica, pića, sitnog inventara i potrošnog materijala potrebnog za proizvodnju jela i pića
Kontrolirati izradu obračuna i naplatu pruženih usluga prema utvrđenom cjeniku ili ugovorenoj ponudi i dogovorenim načinima plaćanja sukladno zakonskim procedurama i pravilima
Izraditi izvješća u skladu s budžetom i planiranim aktivnostima za potrebe praćenja uspješnosti poslovanja svih ugostiteljskih odjela
Izvještavati o prihodima unutar odjela hrane i pića u nadležnosti
Pripremati statističke preglede prema različitim parametrima (struktura gostiju, pružene usluge prema vremenskim periodima i dr.)
6.
Osiguranje kvalitete i kontrola pružane usluge
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Kontrolirati pripremne i završne radnje u restoranu i drugim uslužnim prostorima
Osigurati da sve faze pripreme i posluživanja jela i pića budu u skladu sa standardima kvalitete
Utvrđivati stupanj zadovoljstva gostiju o pruženim uslugama, na način prilagođen svakom pojedinačnom gostu (uvažavajući rod, rasu, religiju, zdravstveno stanje itd.)
Upravljati kvalitetom usluge kroz različite načine prikupljanja informacija o zadovoljstvu gosta pruženom uslugom
7.
Zaštita na radu, higijena i ekologija u ugostiteljstvu
Sektor
Turizam i ugostiteljstvo
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Provjeravati kodeks odijevanja i radnu higijenu zaposlenih
Racionalizirati potrošnju sirovina, namirnica, pića, energenata i potrošnog materijala
Primjenjivati načela HACCP sustava u poslovanju odjela hrane i pića
Osigurati provedbu mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada u svim poslovnim odjelima ugostiteljskog objekta
Nadzirati provedbu higijensko-sanitarnih smjernica u poslovanju ugostiteljskog objekta
Implementirati načela održivog razvoja u poslovanje ugostiteljskog objekta
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Planiranje, organiziranje i vrednovanje poslovanja ugostiteljskog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Planirati vlastiti rad i rad zaposlenika u ugostiteljskom objektu
Organizirati rad kuhinjskog i poslužnog odjela
Kontrolirati aktivnosti iz djelokruga svoga poslovanja na tjednoj, mjesečnoj i godišnjoj razini radi vrednovanja postignuća ugostiteljskih odjela
Pratiti zalihe, nabavu i skladištenje namirnica, pića i potrošnih materijala za rad te ostalih poslovnih odjela
2.
Pripremanje i nadzor poslovnog odjela hrane i pića u ugostiteljskom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Osigurati da unutarnji i vanjski prostori ugostiteljskog objekta udovoljavaju uvjetima za izvođenje procesa rada u ugostiteljstvu
Sudjelovati u kreiranju sredstva ponude u suradnji sa suradnicima u odjelu hrane i pića
Nadzirati tijek radnog procesa u odjelu hrane i pića
Osigurati izvršavanje svih faza radnog procesa pružanja usluga hrane i pića
Provjeravati rezervacije i ostvarenu komunikaciju preko elektroničke pošte i društvenih mreža
Kontrolirati pripremne i završne radnje u restoranu i drugim uslužnim prostorima
Provjeravati kodeks odijevanja i radnu higijenu zaposlenih
3.
Upravljanje poslovanjem ugostiteljskog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Sudjelovati na operativnim sastancima sa svim odgovornim zaposlenicima ugostiteljskog objekta, u svrhu pružanja kvalitetne usluge
Izrađivati planove rada (dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje) i u skladu s tim planirati narudžbe namirnica i pića, samostalno ili u timu
Sudjelovati u procesu nabave i pravilnog skladištenja namirnica, opreme, materijala i ostalih potrepština za potrebe poslovnog odjela hrane i pića, samostalno ili u timu
Koordinirati sve čimbenike radnih procesa u poslovnim odjelima ugostiteljskog objekta
Racionalizirati potrošnju sirovina, namirnica, pića, energenata i potrošnog materijala
4.
Praćenje aktivnosti vezane uz pripreme i posluživanje hrane i pića
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Oblikovati ponudu jela i pića prema zahtjevima tržišta, sukladno poslovnoj politici ugostiteljskog objekta i gastronomskim trendovima
Nadzirati rad poslužnog osoblja prilikom dolaska i smještaja gostiju
Pratiti tijek posluživanja hrane i pića u restoranu i drugim prostorima za posluživanje
Osigurati da sve faze pripreme i posluživanja jela i pića budu u skladu sa standardima kvalitete
Utvrđivati stupanj zadovoljstva gostiju o pruženim uslugama, na način prilagođen svakom pojedinačnom gostu (uvažavajući rod, rasu, religiju, zdravstveno stanje itd.)
Primjenjivati načela HACCP sustava u poslovanju odjela hrane i pića
5.
Organiziranje posebnih događaja i cateringa u ugostiteljskom objektu
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Planirati različite vrste događaja unutar i izvan ugostiteljskog objekta
Izrađivati posebnu ponudu u dogovoru s naručiteljem
Planirati tehnike i načine posluživanja hrane i pića za posebne događaje sukladno protokolu ugostiteljskog objekta ili po dogovoru s naručiteljem
Organizirati uređenje prostora u suradnji s aranžerom i naručiteljem
6.
Sudjelovanje u kreiranju novih proizvoda i usluga ugostiteljskog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Pratiti trendove ponude i potražnje na tržištu u cilju utvrđivanja potreba potencijalnih gosta
Odabrati način promocije i prezentacije hrane i pića
Sudjelovati u izradi standardnih i inovativnih ponuda prilagođenih ciljanim skupinama gostiju
Kreirati promotivne materijale u suradnji s odjelom prodaje i marketinga
7.
Profesionalno komuniciranje s internim i eksternim dionicima u okruženju ugostiteljskog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Samostalno komunicirati na standardnom hrvatskom jeziku, vodeći računa o načelima poslovne komunikacije
Aktivno koristiti minimalno dva strana jezika u pisanoj i usmenoj komunikaciji
Osigurati profesionalnu komunikaciju sa svim članovima tima u svim poslovnim odjelima ugostiteljskog objekta, na načelima etike i poslovnog bontona
Sudjelovati u upravljanju kriznim situacijama u poslovanju svih odjela ugostiteljskog objekta
Sudjelovati u mentoriranju članova tima za stalno poboljšanje njihovih rezultata i uspješnosti poslovanja cijelog ugostiteljskog objekta
8.
Vođenje administrativnih poslova u svim odjelima ugostiteljskog objekta
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Voditi evidenciju radnog vremena, smjena i zaduženja svih zaposlenika u ugostiteljskog objektu
Samostalno sastaviti narudžbu namirnica, pića, sitnog inventara i potrošnog materijala potrebnog za proizvodnju jela i pića
Kontrolirati izradu obračuna i naplatu pruženih usluga prema utvrđenom cjeniku ili ugovorenoj ponudi i dogovorenim načinima plaćanja sukladno zakonskim procedurama i pravilima
Izraditi izvješća u skladu s budžetom i planiranim aktivnostima za potrebe praćenja uspješnosti poslovanja svih ugostiteljskih odjela
Izvještavati o prihodima unutar odjela hrane i pića u nadležnosti
Pripremati statističke preglede prema različitim parametrima (struktura gostiju, pružene usluge prema vremenskim periodima i dr.)
9.
Osiguranje i unapređivanje kvalitete proizvoda i usluga hrane i pića
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Osigurati da se članovi tima pridržavaju organizacijskih politika prema osobama s invaliditetom
Davati promotivne materijale i pružati informacije o dodatnim hotelskim uslugama i događajima u okruženju
Upravljati kvalitetom usluge kroz različite načine prikupljanja informacija o zadovoljstvu gosta pruženom uslugom
10.
Nadziranje provedbe mjera zaštite na radu i načela održivog razvoja i zaštite okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Kompetencije
Osigurati provedbu mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada u svim poslovnim odjelima ugostiteljskog objekta
Nadzirati provedbu higijensko-sanitarnih smjernica u poslovanju ugostiteljskog objekta
Implementirati načela održivog razvoja u poslovanje ugostiteljskog objekta
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Voditelj/Voditeljica poslovanja u ugostiteljstvu
Datum upisa
27.4.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje