Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Kostimograf/Kostimografkinja

Razina HKO
5
Sektor
Moda, tekstil i koža
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.34.343.3432 Dizajneri, dekorateri i aranžeri/dizajnerice, dekoraterke i aranžerke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Kostimograf/ Kostimografkinja priprema, odabire, dizajnira, izrađuje i korigira povijesne kostime, ekskluzivne odjevne predmete (vjenčanice, kostime za karnevale i razne manifestacije te odjevne predmete za prigodna, svečana i/ili javna društvena događanja) i modne dodatke. Prema potrebi može izvršiti višestruke promjene tijekom scenske izvedbe. Osigurava adekvatan efekt i primjenu kostima i ekskluzivnog modnog proizvoda prema zahtjevima projekta i naručitelja, spremanje i čišćenje odjevnog predmeta nakon uporabe.

Uvjeti rada

Kostimograf/kostimografkinja rade u promjenjivim radnim uvjetima otvorenog i zatvorenog prostora.

Povremeno rade veći broj sati kako bi ispunili rokove ili pripremili kostime ili slične odjevne predmete te modne dodatke. Samozaposleni kostimografi/ kostimografkinje često moraju prilagoditi svoj radni dan prema rasporedu i rokovima svojih klijenata, što može uključiti vikende ili večernje sate. Dio radnog vremena provode i izvan ureda sa suradnicima i klijentima. Prostor može biti osvijetljen ili dnevnom ili umjetnom rasvjetom. Kostimograf/kostimografkinja je izložen dugotrajnom sjedenju, naginjanju naprijed bez potpore leđa, opterećenju kralježnice i ruku kod pripreme, dizajniranja i izrade kostima.

Skupovi kompetencija (6)
1.
Komunikacija i informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovima kostimografije
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
koristiti suvremenu informacijsko komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s klijentom i suradnicima
komunicirati s naručiteljem kostimografskog projekta
koristiti IKT za istraživanje razvoja kostimografskog projekta
koristiti IKT analizu i predstavljanje kostimografskog projekta
poznavati osnove socijalne psihologije u poslovima kostimografije
savjetovati klijente o prihvatljivosti troškova kostimografije
komunicirati na materinjem i stranom jeziku u poslovima kostimografije
koristiti stručnu terminologiju sektora u poslovima kostomografije
koristiti IKT za vizualizaciju idejnog koncepta dizajna i izradu portfelja kostimografskog projekta
koristiti IKT u planiranju i organizaciji izrade kostimografskog proizvoda
2.
Analiza i planovi realizacije kostimografskog projekta
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
odrediti ciljeve i zahtjeve kostimografskog projekta
identificirati vrstu kostimografije
istražiti opravdanost uporabe kostima (film, kazalište, ekskluzivni modni proizvod)
istražiti povijesna modna kretanja, ideje i koncepte u nacionalnim, europskim i svjetskim okvirima
istražiti lokalitet, povijesno razdoblje i broj potrebnih kostima
istražiti potrebe ciljanih korisnika kostima
procijeniti vrijeme za provedbu kostimografskog projekta
provjeriti relevantnost kostimografskog projekta u odnosu na naručitelja
razmotriti mogućnosti izvedbe kostimografskog projekta
procijeniti izvedivosti kostimografskog projekta prema tehničkim i operativnim kapacitetima radionice
sudjelovati u procjeni financijske opravdanosti razvoja kostimografskog projekta
planirati potreban materijal i pribor prema tehničkoj dokumentaciji za izradu kostima
planirati tijek rada izrade kostima
3.
Kreativni kontekst kostimografskog projekta
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
primijeniti likovne elemente, načela oblikovanja i stilska obilježja u dizajnu kostimograskog projekta
odrediti boje i uzorke za osnovne i pomoćne materijale za kostimografski projekt
dizajnirati kostomografski projekt prema području, temi, resursima, ciljanoj skupini i namjeni
dizajnirati ekskluzivni modni proizvod prema zahtjevu klijenta
prilagoditi dizajn kostim očekivanjima, specifičnim i promjenjivim potrebama ciljane skupine
vizualizirati idejni koncept dizajna kostimografskog projekta
izraditi portfelj od idejnih do izvedbenih (tehničkih) detalja kostimografskog projekta
upotpuniti kostim ili ekskluzivni modni proizvod različitim tehnikama ukrašavanja
provjeriti vizualni dojam kostima na svjetlu scene, u interijeru i eksterijeru
odrediti oblike, siluete, materijale i postupke potrebne za materijaliziranje kostimografskog projekta
4.
Tehničko-tehnološki kontekst izrade kostima
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
utvrditi vrijeme potrebno za realizaciju kostimografskog projekta
primijeniti elemente tehničkog predstavljanja kostimografskog projekta ručno i računalno
izraditi 2D i 3D elemente kostimografskog projekta tradicionalnim i digitalnim tehnikama
izraditi tehničku dokumentaciju za izradu kostimografskog projekta
uzimati tjelesne mjere potrebne za konstrukciju kostima ili ekskluzivnog modnog proizvoda i mjera za modne dodatke
šivati kostim ili ekskluzivni modni proizvod
izraditi modni dodatak za kostimografski projekt
pridržavati se mjera zaštite na radu u izradi kostima i ekskluzivnih modnih proizvoda
provjeriti izgled kostima u odnosu na zahtjeve klijenta
utvrditi pristajanje kostima na klijentu
izraditi manje korekcije na kostimu
osigurati zalihe osnovnih materijala i opreme za izradu kostima prema potrebama
naručiti dodatni pribor i modne dodatke radi zalihe
rasporediti poslove suradnicima zaduženim za održavanje i spremanje kostima
organizirati transport kostima i modnih dodataka
odrediti estetske i tehničke podatke i informacije za izradu kostima prema kostimografskom projektu ili ekskluzivnom modnom proizvodu
5.
Dokumentacija i prezentacija kostimografskog projekta
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
predstaviti osnovni koncept i vrijeme isporuke završnog rezultata kostimografskog projekta
primijeniti pravila poslovnog bontona u poslovima kostimografije
savjetovati klijente o mogućnostima dizajniranja i izrade kostima
uvažiti kulturološke razlike u poslovima kostimografije
predočiti/objasniti klijentu osnovni koncept za izradu kostima (skica ili dizajnerski crtež)
prezentirati koncept razvoja kostimografskog projekta
ugovoriti realizaciju kostimografskog projekta
evidentirati korekcije za doradu kostima
voditi evidenciju o stanju kostima
ispuniti tehnološku dokumentaciju potrebnu za evidentiranje ulaza i izlaz gotovih kostima iz gardarobe
6.
Održivi razvoj, kvaliteta, zaštita zdravlja i okoliša u kostimografiji
Sektor
Moda, tekstil i koža
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti upotrebljivost kostima nakon nošenja
osigurati čistoću odjevnih predmeta nakon nošenja
provjeriti rad suradnika u odražavanju i spremanju odjevnih predmeta
educirati članove tima o fazama održavanja odjevnih predmeta
organizirati rad na siguran način prema operacijama rada i vrsti stroja za izradu kostima
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za krojenje, šivanje, ljepljenje, zavarivanje i glačanje u radu na kostimima
zbrinuti ostatke i otpatke prema pravilima zaštite okoliša nakon izrade kostima i modnih dodataka
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (8)
1.
Provođenje istraživanja za potrebe kostimografskih projekata
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
komunicirati s naručiteljem kostimografskog projekta
koristiti IKT za istraživanje razvoja kostimografskog projekta
odrediti ciljeve i zahtjeve kostimografskog projekta
identificirati vrstu kostimografije
istražiti opravdanost uporabe kostima (film, kazalište, ekskluzivni modni proizvod)
istražiti povijesna modna kretanja, ideje i koncepte u nacionalnim, europskim i svjetskim okvirima
istražiti lokalitet, povijesno razdoblje i broj potrebnih kostima
istražiti potrebe ciljanih korisnika kostima
procijeniti vrijeme za provedbu kostimografskog projekta
provjeriti relevantnost kostimografskog projekta u odnosu na naručitelja
2.
Analiziranje opravdanosti kostimografskog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti IKT analizu i predstavljanje kostimografskog projekta
razmotriti mogućnosti izvedbe kostimografskog projekta
procijeniti izvedivosti kostimografskog projekta prema tehničkim i operativnim kapacitetima radionice
sudjelovati u procjeni financijske opravdanosti razvoja kostimografskog projekta
utvrditi vrijeme potrebno za realizaciju kostimografskog projekta
predstaviti osnovni koncept i vrijeme isporuke završnog rezultata kostimografskog projekta
3.
Vođenje poslovnoga razgovora s klijentom i suradnicima
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti suvremenu informacijsko komunikacijsku tehnologiju u komunikaciji s klijentom i suradnicima
poznavati osnove socijalne psihologije u poslovima kostimografije
savjetovati klijente o prihvatljivosti troškova kostimografije
komunicirati na materinjem i stranom jeziku u poslovima kostimografije
koristiti stručnu terminologiju sektora u poslovima kostomografije
primijeniti pravila poslovnog bontona u poslovima kostimografije
savjetovati klijente o mogućnostima dizajniranja i izrade kostima
uvažiti kulturološke razlike u poslovima kostimografije
predočiti/objasniti klijentu osnovni koncept za izradu kostima (skica ili dizajnerski crtež)
prezentirati koncept razvoja kostimografskog projekta
ugovoriti realizaciju kostimografskog projekta
4.
Dizajniranje kostima i ekskluzivnih modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti IKT za vizualizaciju idejnog koncepta dizajna i izradu portfelja kostimografskog projekta
primijeniti likovne elemente, načela oblikovanja i stilska obilježja u dizajnu kostimograskog projekta
odrediti boje i uzorke za osnovne i pomoćne materijale za kostimografski projekt
dizajnirati kostomografski projekt prema području, temi, resursima, ciljanoj skupini i namjeni
dizajnirati ekskluzivni modni proizvod prema zahtjevu klijenta
prilagoditi dizajn kostim očekivanjima, specifičnim i promjenjivim potrebama ciljane skupine
vizualizirati idejni koncept dizajna kostimografskog projekta
izraditi portfelj od idejnih do izvedbenih (tehničkih) detalja kostimografskog projekta
primijeniti elemente tehničkog predstavljanja kostimografskog projekta ručno i računalno
izraditi 2D i 3D elemente kostimografskog projekta tradicionalnim i digitalnim tehnikama
izraditi tehničku dokumentaciju za izradu kostimografskog projekta
5.
Planiranje i organizacija provedbe kostimografskog projekta
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
koristiti IKT u planiranju i organizaciji izrade kostimografskog proizvoda
planirati potreban materijal i pribor prema tehničkoj dokumentaciji za izradu kostima
planirati tijek rada izrade kostima
odrediti oblike, siluete, materijale i postupke potrebne za materijaliziranje kostimografskog projekta
odrediti estetske i tehničke podatke i informacije za izradu kostima prema kostimografskom projektu ili ekskluzivnom modnom proizvodu
ispuniti tehnološku dokumentaciju potrebnu za evidentiranje ulaza i izlaz gotovih kostima iz gardarobe
organizirati rad na siguran način prema operacijama rada i vrsti stroja za izradu kostima
provjeriti sigurnost rada kod strojeva za krojenje, šivanje, ljepljenje, zavarivanje i glačanje u radu na kostimima
6.
Izrada kostima i ekskluzivnih modnih proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
upotpuniti kostim ili ekskluzivni modni proizvod različitim tehnikama ukrašavanja
uzimati tjelesne mjere potrebne za konstrukciju kostima ili ekskluzivnog modnog proizvoda i mjera za modne dodatke
šivati kostim ili ekskluzivni modni proizvod
izraditi modni dodatak za kostimografski projekt
pridržavati se mjera zaštite na radu u izradi kostima i ekskluzivnih modnih proizvoda
zbrinuti ostatke i otpatke prema pravilima zaštite okoliša nakon izrade kostima i modnih dodataka
7.
Osiguravanje kvalitete i vođenje evidencija o stanju kostima
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
provjeriti vizualni dojam kostima na svjetlu scene, u interijeru i eksterijeru
provjeriti izgled kostima u odnosu na zahtjeve klijenta
utvrditi pristajanje kostima na klijentu
izraditi manje korekcije na kostimu
evidentirati korekcije za doradu kostima
voditi evidenciju o stanju kostima
8.
Održavanje i spremanje kostima za daljnju uporabu
Datum evidencije u Registar HKO
27.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska gospodarska komora
Kompetencije
osigurati zalihe osnovnih materijala i opreme za izradu kostima prema potrebama
naručiti dodatni pribor i modne dodatke radi zalihe
rasporediti poslove suradnicima zaduženim za održavanje i spremanje kostima
organizirati transport kostima i modnih dodataka
provjeriti upotrebljivost kostima nakon nošenja
osigurati čistoću odjevnih predmeta nakon nošenja
provjeriti rad suradnika u odražavanju i spremanju odjevnih predmeta
educirati članove tima o fazama održavanja odjevnih predmeta
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Kostimograf/Kostimografkinja
Datum upisa
27.4.2022
Vrijedi do
31.12.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje