Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Tehničar za robotiku / Tehničarka za robotiku

Razina HKO
4.2
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3113 Tehničari/tehničarke za elektrotehniku i srodna zanimanja

3.31.311.3114 Tehničari/tehničarke za elektroniku

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Tehničari za robotiku Tehničarke za robotiku bave se robotskim manipulatorima i mobilnom robotikom. Ispituju, ugrađuju i umjeravaju robotsku opremu. Surađuju s inženjerima pri razvoju robotskih uređaja i aplikacija kombinirajući pritom primjenu znanja i vještina iz strojarstva, elektrotehnike i računarstva.

Tehničari za robotiku instaliraju, testiraju, nadziru, održavaju, umjeravaju i popravljaju upravljačku, senzoričku, učinsku, elektromehaničku i komunikacijsku opremu. Popravljaju robote ili perifernu opremu i održavaju robotske sustave. Oni programiraju programibilne logičke kontrolere (PLC) i upravljaju alatima, robotima i automatiziranim strojevima i transporterima.

Obavljaju preventivno ili korektivno održavanje robotskih sustava, sastavljaju komponente te pravilno i sigurno koriste potrebne alate. Tehničari za robotiku sudjeluju u ocjenjivanju učinkovitosti i pouzdanosti robotskih sustava, testiraju performanse, dokumentiraju postupke i rezultate te sudjeluju u razvijanju različitih primjena robota (robotskih aplikacija).

Uvjeti rada

Posao tehničara za robotiku / tehničarke za robotiku obavlja se u uredima, u proizvodnim pogonima ili radionicama različitih vrsta, u skladištima i ostalim zatvorenim i otvorenim prostorima koji koriste robote i robotske sustave. U nekim vrstama pogona mogu se pojaviti neki od ekstremnijih uvjeta rada, a u najvećem broju slučajeva prevladavaju uobičajeni pogonski uvjeti koji mogu uključivati buku i vibracije, izloženost predmetima, uređajima i strojevima u gibanju koji mogu uzrokovati ozljede te izloženost umjetnoj rasvjeti.

Skupovi kompetencija (4)
1.
Planiranje i organizacija rada
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
Analizirati radni nalog
Odabrati alate i opremu prema radnom nalogu
Provjeriti funkcionalnost alata i opreme i ispunjenost uvjeta zaštite na radu
Ispitati funkcionalnost instalirane opreme koristeći tehničku dokumentaciju
Identificirati funkcionalne cjeline i podsustave robotskih sustava
Identificirati ulazno-izlazne odnose i međuovisnosti podsustava (npr. povezanost sigurnosnog sustava i robotske ruke)
Procijeniti vrijeme potrebno za obavljanje dodijeljenih zadataka
Nadgledati i koordinirati životnim ciklusom sustava koji uključuje planiranje, nabavu razvoj i vrednovanje opreme
Uskladiti interne procese sukladno industrijskim standardima
2.
Programiranje robotskih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
provjeriti simulacijom rad izrađenih programa
Koristiti programske jezike sukladno razvojnom okruženju
Odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za programiranje robotskih sustava
Prilagoditi pojedine dijelove programskog koda prema uputi proizvođača ili integratora robotskih sustava
Optimirati programski kod korištenjem petlji i funkcija prema uputi proizvođača ili projektanta robotskih sustava
Izraditi jednostavna korisnička sučelja služeći se programskim jezikom
Dokumentirati programsko rješenje
Programirati mikrokontrolere i programibilne logičke kontrolere (PLC) za jednostavnije zadaće upravljanja i/ili nadzora
3.
Instaliranje i održavanje robotskih sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Predložiti poboljšanja za unaprjeđenje proizvodnih sustava temeljem analize i praćenja parametara
Služiti se tehničkom dokumentacijom pri instaliranju opreme
Slijediti upute proizvođača pri instaliranju opreme u robotske sustave
Služiti se elektroničkim, električnim, pneumatskim i hidrauličnim shemama
Postaviti i provesti osnovno održavanje programskih paketa i opreme za robotske sustave
Nadograditi korisničke programe novim inačicama
Provesti mehaničku i električku ugradnju robotskog podsustava, poštujući funkcionalne odnose s drugim podsustavima
Pustiti robotski podsustav u pogon, poštujući funkcionalne odnose s drugim podsustavima
Nadzirati funkcionalnost robotskih sustava i njihove parametre tijekom rada uz pomoć tehničko tehnološke dokumentacije
Identificirati neispravno ponašanje robotskog sustava
Predložiti korektivne postupke temeljem povratnih informacija o radu robotskog sustava i tehničko tehnološke dokumentacije
4.
Osiguranje kvalitete rada tehničara za robotiku
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Ispitati sigurnosne podsustave, u skladu s uputama proizvođača i relevantnim normama
Komunicirati prema pravilima poslovnog bontona sa suradnicima i klijentima
Izvijestiti o uočenim poteškoćama i rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
Održavati znanja i vještina u novim tehnologijama i praksama u razvoju kroz proaktivno kontinuirano profesionalno usavršavanje
Primijeniti propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša pri radu s robotskim sustavima
Primijeniti važeće standarde osiguranja kvalitete u radu s robotskim sustavima
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (7)
1.
Pripremanje alata i opreme s ciljem izvršenja zadatka
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Kompetencije
Analizirati radni nalog
Odabrati alate i opremu prema radnom nalogu
Provjeriti funkcionalnost alata i opreme i ispunjenost uvjeta zaštite na radu
2.
Instaliranje opreme u robotske sustave
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Kompetencije
Ispitati funkcionalnost instalirane opreme koristeći tehničku dokumentaciju
Služiti se tehničkom dokumentacijom pri instaliranju opreme
Slijediti upute proizvođača pri instaliranju opreme u robotske sustave
Služiti se elektroničkim, električnim, pneumatskim i hidrauličnim shemama
Postaviti i provesti osnovno održavanje programskih paketa i opreme za robotske sustave
3.
Programiranje elemenata robotskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Kompetencije
provjeriti simulacijom rad izrađenih programa
Koristiti programske jezike sukladno razvojnom okruženju
Odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za programiranje robotskih sustava
Prilagoditi pojedine dijelove programskog koda prema uputi proizvođača ili integratora robotskih sustava
Optimirati programski kod korištenjem petlji i funkcija prema uputi proizvođača ili projektanta robotskih sustava
Izraditi jednostavna korisnička sučelja služeći se programskim jezikom
Dokumentirati programsko rješenje
Programirati mikrokontrolere i programibilne logičke kontrolere (PLC) za jednostavnije zadaće upravljanja i/ili nadzora
Nadograditi korisničke programe novim inačicama
4.
Instaliranje i puštanje u pogon robotskih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Kompetencije
Identificirati funkcionalne cjeline i podsustave robotskih sustava
Identificirati ulazno-izlazne odnose i međuovisnosti podsustava (npr. povezanost sigurnosnog sustava i robotske ruke)
Provesti mehaničku i električku ugradnju robotskog podsustava, poštujući funkcionalne odnose s drugim podsustavima
Pustiti robotski podsustav u pogon, poštujući funkcionalne odnose s drugim podsustavima
Ispitati sigurnosne podsustave, u skladu s uputama proizvođača i relevantnim normama
5.
Nadziranje robotskih sustava i njihovih parametara tijekom rada sukladno tehničko tehnološkoj dokumentaciji
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Kompetencije
Nadgledati i koordinirati životnim ciklusom sustava koji uključuje planiranje, nabavu razvoj i vrednovanje opreme
Predložiti poboljšanja za unaprjeđenje proizvodnih sustava temeljem analize i praćenja parametara
Nadzirati funkcionalnost robotskih sustava i njihove parametre tijekom rada uz pomoć tehničko tehnološke dokumentacije
Identificirati neispravno ponašanje robotskog sustava
Predložiti korektivne postupke temeljem povratnih informacija o radu robotskog sustava i tehničko tehnološke dokumentacije
6.
Profesionalno komuniciranje sa suradnicima i klijentima u cilju adekvatnog i točnog izvršavanja radnih zadataka
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Kompetencije
sudjelovati u izradi plana aktivnosti
Procijeniti vrijeme potrebno za obavljanje dodijeljenih zadataka
Komunicirati prema pravilima poslovnog bontona sa suradnicima i klijentima
Izvijestiti o uočenim poteškoćama i rizicima u provedbi dodijeljenih zadataka
7.
Primjenjivanje propisa o zaštiti na radu, zaštiti okoliša i osiguranju kvalitete u skladu s važećim standardima
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Tehnička škola Sisak
Kompetencije
Uskladiti interne procese sukladno industrijskim standardima
Održavati znanja i vještina u novim tehnologijama i praksama u razvoju kroz proaktivno kontinuirano profesionalno usavršavanje
Primijeniti propise o zaštiti na radu i zaštiti okoliša pri radu s robotskim sustavima
Primijeniti važeće standarde osiguranja kvalitete u radu s robotskim sustavima
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za robotiku / Tehničarka za robotiku
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
31.12.2026
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje