Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/Specijalistica CAD konstruktor strojnih dijelova

Razina HKO
5
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3115 Tehničari/tehničarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist CAD konstruktor strojnih dijelova u suradnji s razvojnim inženjerima dizajnira / konstruira rješenja strojnih dijelova i sklopova prema tehničko tehnološkim zahtjevima.

Konstruira nove te revidira postojeće 3D modele strojnih dijelova koristeći CAD programe.

Samostalno izrađuje radioničke i montažne crteže  prema normama tehničkog crtanja i ISO standardu.

Razrađuje i priprema tehničku dokumentaciju za proizvodnju.

Izrađuje i održava vlastitu bazu 3D modela strojnih dijelova.

Posao konstruktora obavlja u suradnji s razvojnim  inženjerima i ostalim stručnjacima. Kao dio tima sudjeluje u izradi proračuna, analizi funkcionalnosti i  sigurnosti proizvoda.

Sudjeluje u razvoju, izradi prototipa i reverzibilnom inženjerstvu te unapređenju (poboljšanju) konstrukcije / dizajna proizvoda.

Sudjeluje u izradi ponuda i ugovora vezanih uz projekte, proizvode i usluge.

Kritički razmišlja i učinkovito komunicira u timskom radu s razvojnim inženjerima te ostalim stručnjacima i suradnicima.

Kontinuirano se educira i usavršava u struci.

Primjenjuje propise o sigurnosti i zaštiti zdravlja i okoliša.

Uvjeti rada

Uobičajeno radno okruženje je uredski prostor s povremenim odlascima u proizvodni pogon.

Posao se većinu vremena obavlja na računalu i uključuje dugotrajno sjedenje.

U radu se koriste računala opremljena specijaliziranim CAD programima za 3D dizajniranje i opcionalno 3D printanje.

U pogonu je moguća povremena izloženost buci i prašini.

Ponekad se može ukazati potreba za putovanjem (prezentacije, edukacije i sl.).

Skupovi kompetencija (7)
1.
Planiranje procesa konstruiranja strojnih dijelova i uređaja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Prepoznati i samostalno primijeniti ISO i ostale standarde koji se trenutno koriste u industriji.
Vrednovati i odabrati odgovarajuće CAD programe za izradu 3D modela.
Prepoznati svojstva materijala i odabrati odgovarajuće konstrukcijske materijale.
Valorizirati postupke obrade prema projektnom zadatku.
Prepoznati životni ciklus projekta i ulogu tima u pojedinoj fazi.
Učinkovito planirati proces izrade konstrukcijskog rješenja s ciljem realizacije projektnog zadatka.
2.
3D modeliranje strojnih dijelova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno koristiti računalne operacijske sustave i specijalizirane programe za učinkovito kreiranje i upravljanje datotekama i njihovo pohranjivanje.
Samostalno kreirati / revidirati 3D modele iz postojećih starijih crteža.
Samostalno modelirati 3D strojne dijelove primjenjujući različite alate CAD programa.
Samostalno skenirati strojni dio.
Samostalno koristiti 3D pisače.
Odabrati i koristiti specifične module i alate za 3D konstruiranje strojnih dijelova i sastavljanje strojnih dijelova u podsklopove / sklopove i uređaje (Assembly Design).
Odabrati odgovarajuće standardne 3D modele iz kataloga i pravilno ih integrirati u sklopove.
Provjeriti funkcionalnost dijelova sklopa / podsklopa ili uređaja izradom 3D animacije rada i gibanja pojedinačnih komponenti.
3.
Izrada proračuna, dimenzioniranje i FEM analiza strojnih dijelova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti specifične tehničke operacije za izradu proračuna i dimenzioniranja konstrukcije prema projektnom zadatku u suradnji s razvojnim inženjerima.
Izraditi simulaciju i prikazati opterećenja, naprezanja i deformacije konstrukcije modela (FEM analiza) u suradnji s razvojnim inženjerima.
Valorizirati rezultate FEM analize i po potrebi rekonstruirati model u suradnji s razvojnim inženjerima.
4.
Izrada i upravljanje tehničkom dokumentacijom strojnih dijelova
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi i kontinuirano održavati vlastitu bazu strojnih dijelova.
Izraditi elektroničku verziju stare tehničke dokumentacije.
Prepoznati funkciju strojnog dijela u podsklopu / sklopu i analizirati mogućnosti rekonstrukcije.
Izvršiti mjerenje postojećeg strojnog dijela zbog rekonstrukcije i izrade novog dijela (reverzibilno inženjerstvo).
Samostalno izraditi radioničke i montažne crteže prema normama tehničkog crtanja i ISO standardu.
Samostalno provesti proceduru zahtjeva za izmjenom tehničke dokumentacije.
Revidirati tehničku dokumentaciju prema zahtjevu za izmjenom.
Samostalno pripremiti i provoditi standardne procedure upravljanja tehničkom dokumentacijom.
5.
Primjena informacijske tehnologije u poslovnoj komunikaciji i suradnji
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno analizirati i prezentirati rezultate osobnog rada i rada tima.
Prepoznati faze razvoja tima i učinkovito komunicirati s nadređenima, voditeljima projekta i kupcima.
Poticati komunikaciju i suradnju unutar tima.
Pružati podršku timu i poštovati etički kodeks.
Samostalno izraditi izvještaje o realizaciji radnih zadataka i ostalih poslovnih aktivnosti.
Prepoznati i primijeniti načela poslovne komunikacije u postupcima planiranja i organizacije rada te u procesu nabave materijala kod razvoja novih proizvoda.
Prepoznati i primijeniti odgovarajuće IK tehnologije za izradu korisničke dokumentacije.
Koristiti dostupne IK tehnologije (platforme) u svrhu što bolje suradnje i komunikacije s članovima tima, djelatnicima, kupcima i drugim dionicima u poslovnom procesu.
Samostalno planirati i organizirati radni sastanak.
Prepoznati i koristiti dostupne IK tehnologije u stjecanju novih znanja i vještina u području struke.
Učinkovito komunicirati i koristiti različite interpersonalne vještine u komunikaciji.
6.
Osobni i profesionalni razvoj u području struke
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati odgovarajuće edukacije i provoditi mentorstvo.
Proaktivno ulagati u vlastiti razvoj i pratiti nova dostignuća u području struke i programa za 3D modeliranje.
Primijeniti inovativna i kreativna rješenja za tehničke probleme i izazove u dizajniranju strojnih dijelova.
Koristiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku (engleski ili njemački) iz područja struke (konstrukcijski materijali, tehnička mehanika, čvrstoća...) te programa za 3D modeliranje.
7.
Zaštita zdravlja i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno promicati i primjenjivati propise o sigurnosti i zaštiti zdravlja i okoliša.
Promicati i primjenjivati postupke učinkovitog gospodarenja energijom.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Analiziranje projektnih zadataka prema zahtjevu naručitelja
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Prepoznati i samostalno primijeniti ISO i ostale standarde koji se trenutno koriste u industriji.
Vrednovati i odabrati odgovarajuće CAD programe za izradu 3D modela.
Samostalno koristiti računalne operacijske sustave i specijalizirane programe za učinkovito kreiranje i upravljanje datotekama i njihovo pohranjivanje.
2.
Planiranje potrebnog materijala i vremena za izradu konstrukcijskog rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Prepoznati svojstva materijala i odabrati odgovarajuće konstrukcijske materijale.
Valorizirati postupke obrade prema projektnom zadatku.
Prepoznati životni ciklus projekta i ulogu tima u pojedinoj fazi.
Učinkovito planirati proces izrade konstrukcijskog rješenja strojnog dijela s ciljem realizacije projektnog zadatka.
3.
Planiranje i organizacija vlastitog rada i rada u timu
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno analizirati i prezentirati rezultate osobnog rada i rada tima.
Samostalno kreirati / revidirati 3D modele iz postojećih starijih crteža.
Izraditi i kontinuirano održavati vlastitu bazu strojnih dijelova.
Izraditi elektroničku verziju stare tehničke dokumentacije.
Prepoznati faze razvoja tima i učinkovito komunicirati s nadređenima, voditeljima projekta i kupcima.
Poticati komunikaciju i suradnju unutar tima.
Pružati podršku timu i poštovati etički kodeks.
Samostalno izraditi izvještaje o realizaciji radnih zadataka i ostalih poslovnih aktivnosti.
4.
3D modeliranje strojnih dijelova
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno modelirati 3D strojne dijelove primjenjujući različite alate CAD programa.
Samostalno skenirati strojni dio.
Samostalno koristiti 3D pisače.
Prepoznati funkciju strojnog dijela u podsklopu / sklopu i analizirati mogućnosti rekonstrukcije.
Izvršiti mjerenje postojećeg strojnog dijela zbog rekonstrukcije i izrade novog dijela (reverzibilno inženjerstvo).
5.
Sastavljanje pojedinačnih komponenti u podsklopove, sklopove i uređaje
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Odabrati i koristiti specifične module i alate za 3D konstruiranje strojnih dijelova i sastavljanje strojnih dijelova u podsklopove / sklopove i uređaje (Assembly Design).
Odabrati odgovarajuće standardne 3D modele iz kataloga i pravilno ih integrirati u sklopove.
Provjeriti funkcionalnost dijelova sklopa / podsklopa ili uređaja izradom 3D animacije rada i gibanja pojedinačnih komponenti.
6.
Izrada tehničke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno izraditi radioničke i montažne crteže prema normama tehničkog crtanja i ISO standardu.
Samostalno provesti proceduru zahtjeva za izmjenom tehničke dokumentacije.
Revidirati tehničku dokumentaciju prema zahtjevu za izmjenom.
Samostalno pripremiti i provoditi standardne procedure upravljanja tehničkom dokumentacijom.
7.
Surađivanje s razvojnim inženjerima kod konstruiranja strojnih dijelova
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Primijeniti specifične tehničke operacije za izradu proračuna i dimenzioniranja konstrukcije prema projektnom zadatku u suradnji s razvojnim inženjerima.
Izraditi simulaciju i prikazati opterećenja, naprezanja i deformacije konstrukcije modela (FEM analiza) u suradnji s razvojnim inženjerima.
Valorizirati rezultate FEM analize i po potrebi rekonstruirati model u suradnji s razvojnim inženjerima.
Učinkovito komunicirati i koristiti različite interpersonalne vještine u komunikaciji.
8.
Komuniciranje sa suradnicima i drugim dionicima u poslovnom procesu
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Učinkovito planirati proces izrade konstrukcijskog rješenja s ciljem realizacije projektnog zadatka.
Samostalno izraditi izvještaje o realizaciji radnih zadataka i ostalih poslovnih aktivnosti.
Prepoznati i primijeniti načela poslovne komunikacije u postupcima planiranja i organizacije rada te u procesu nabave materijala kod razvoja novih proizvoda.
Prepoznati i primijeniti odgovarajuće IK tehnologije za izradu korisničke dokumentacije.
Koristiti dostupne IK tehnologije (platforme) u svrhu što bolje suradnje i komunikacije s članovima tima, djelatnicima, kupcima i drugim dionicima u poslovnom procesu.
Samostalno planirati i organizirati radni sastanak.
Učinkovito komunicirati i koristiti različite interpersonalne vještine u komunikaciji.
9.
Kontinuirani profesionalni razvoj i usvajanje novih znanja i vještina
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Organizirati odgovarajuće edukacije i provoditi mentorstvo.
Prepoznati i koristiti dostupne IK tehnologije u stjecanju novih znanja i vještina u području struke.
Proaktivno ulagati u vlastiti razvoj i pratiti nova dostignuća u području struke i programa za 3D modeliranje.
Primijeniti inovativna i kreativna rješenja za tehničke probleme i izazove u dizajniranju strojnih dijelova.
Koristiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku (engleski ili njemački) iz područja struke (konstrukcijski materijali, tehnička mehanika, čvrstoća...) te programa za 3D modeliranje.
10.
Primjenjivanje zakonskih propisa vezanih uz zaštitu zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno promicati i primjenjivati propise o sigurnosti i zaštiti zdravlja i okoliša.
Promicati i primjenjivati postupke učinkovitog gospodarenja energijom.
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica CAD konstruktor strojnih dijelova
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje