Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Poslovni analitičar/analitičarka

Razina HKO
7.1
Sektor
Informacije i komunikacije
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

2.24.242.2421 Poslovni i organizacijski analitičari/poslovne i organizacijske analitičarke

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Poslovni analitičar/analitičarka je posao koji zahtjeva discipliniran i metodičan pristup analiziranju poslovnih procesa i njihovom poboljšanju s ciljem povećanja jasnoće i učinkovitosti procesa, kvalitete proizvoda i usluga, te zadovoljstva korisnika. Posao obuhvaća i aktivnosti vezane uz praćenje trendova, najboljih praksi, normi i standarda industrije kako bi se ostvarila dodana vrijednost upotebno najboljih praksi, tehnologija i rješenja. Poslovni analitičar/analitičarka mora biti u stanju razumjeti veze između poslovnih procesa organizacije, strategije i mogućnosti ostvarivanja poslovnih ciljeva. Također poslovni analitičar/analitičarka mora biti vješt/a u komunikaciji i prezentiranju prijedloga unapređenja poslovnih procesa kao i jasnom usmjeravanju i savjetovanju dionika uključenih u taj proces. Posao se često obavlja u timu što zahtjeva dobre komunikacijske vještine i vještine rada u timu za razvijanje skladnih međuljudskih odnosa.

Uvjeti rada

Posao se u velikom dijelu obavlja u uredu koji je obično klimatiziran. Radnici su izloženi umjetnoj rasvjeti i posao obavljaju sjedeći. Povremeno se posao obavlja izvan ureda u poslovnim prostorima drugih organizacija. Zbog dugotrajnog rada za računalom postoji opasnost od negativnog utjecaja na lokomotorni sustav kao i na vid osoba koje obavljaju ovaj posao.

Skupovi kompetencija (9)
1.
Analiza i dokumentiranje poslovnih procesa
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi dijagrame tijeka i podatkovne modele na temelju zahtjeva (UML)
Potpuno i sažeto dokumentirati poslovna rješenja i aplikacije
Izraditi specifikaciju korisničkih zahtjeva
Savjetovati se s klijentima radi razumijevanja njihovih ciljeva i objašnjavanje preporuka
2.
Briga za okoliš i dobrobit korinsika i zaposlenika
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Poznavati utjecaj digitalnih proizvoda i usluga na život čovjeka i njegovo okruženje
Kontinuirano preispitivati odluke koje bi negativno mogle utjecati na okoliš i/ili društvo
Poticati zelenu agendu i održivo poslovanja
Osigurati ugodnu radnu okolinu za inoviranje, suradnju, zabavu i vremenu za obitelj, djecu i kućne ljubimce.
Analizirati poslovanje organizacije i identificirati potencijal za poboljšanje
Analizirati utjecaj procesa na ugljični otisak i zaštitu okoliš
Analizirati utjecaj procesa na zdravlje i zadovoljstvo korisnika i zaposlenike
3.
Modeliranje i optimizacija poslovnih procesa
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Modelirati poslovne procese koristeći dokazane metodologije (LEAN, PDCA, SixSigma...)
Izraditi metrike i sustav za mjerenje uspješnosti projekta i/ili procesa
Primijeniti najbolje prakse u osmišljavanju poslovnih procesa
Izrada vizualnih prototipova proizvoda pomoću alata
Izraditi žičane okvire (wireframe), ploča priča (storyboard), karte stranica (sitemap) i protoka zaslona
4.
Poboljšanje korisničkog iskustva
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izvesti analizu poslovnih procesa organizacije
Analizirati statističke informacije o aktivnosti korisnika radi poboljšanja korisničkog iskustva
Modelirati korisničko iskustvo (UX model)
Upravljati razinom zadovoljstva korisnika
Učinkovito korisiti metode upravljanje promjena (ADKAR i sl.)
Organizati i održavati radionice i edukacije
Efikasno komunicirati i osigurati prihvaćanje promjena
Planirati vlastiti razvoj komptencija i sposobnosti kao i razvoj kompetencije timova
Primjeniti osnovne prinicipe ergonomije pri dizajnu rješenja
5.
Praćenje tehnoloških promjena i prilagodba procesa
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Analizirati vodeće digitalne platforme i postojeća rješenja za digitalizaciju poslovanja
Odabrati adekvatnu tehnologiju za poslovni proces
Samostalno izraditi tehničko-ekonomsku analizu
Davati stručnu podršku prodajnom timu u prodajnom procesu
Umrežavati se sa vodećim tvrtkama u industriji
6.
Sudjelovanje u razvoju digitalnih rješenja
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Modelirati poslovne zahtjeve u odnosu na tehnologiju, očekivanja i ciljano iskustvo korisnika
Sudjelovati u razvoju funkcionalne specifikacije
Predstaviti koncepte i ideje poslovnih procesa na jasan i razumljiv način
Savjetovati tim u projektiranju informacijskih sustava
Djelovati u ulozi vlasnika proizvoda
Upravljati razvojnim popisom stavki (eng. product backlog)
Efikasno prioritizirati radne zadatke i aktivnosti
Evaluirati napredak razvoja u svakoj iteraciji
Sudjelovati u izradi arhitekture i podatkovnog modela aplikacije
Nacrtati sučelje pomoću suvremenih alata za prototipiranje
7.
Upravljanje kvalitetom procesa te digitalnih proizvoda i usluga
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Integrirati se s postojećim sustavima
Osigurati kvalitetu u novom ili izmijenjenom poslovnom procesu
Suradnja s timom internih revizora i kontrole kvalitete
Organizirati verificiranje IT rješenja od strane ključnih korisnika (UAT)
Uskladiti procese ili kontrole sa zahtjevima regulatora ili standarda
Provoditi ispitivanja kvalitete programskih rješenja (funkcionalna prikladnost, pouzdanost, učinkovitost performansi, upotrebljivost, sigurnost, kompatibilnost, održivost i prenosivost - npr. SQUARE)
Upravljati razinom informatičkih usluga (incidentima, problemima, zahtjevima, raspoloživošću i dr.)
Surađivati s dobavljačima, vlasnicima procesa i konzultantima
Upravljati IT projektima i aktivnostima
Uspostaviti i graditi kvalitetne i dugoročne odnose s korisnicima
Procijeniti potreban angažman stručnjaka i resursa potrebnih za izradu i implementaciju rješenja
Brzo skicirati ideje i prijedloge rješenja za složene probleme
8.
Upravljanje poslovanjem i strategijom
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Timskim radom uspostaviti procese koji podržavaju svrhu poslovanja odnosno misiju i viziju
Voditi tim u usklađivanju poslovnih procesa sa strategijom"
Prepoznati izazove i probleme unutar organizacije
Pratiti zakonske, poslovne, industrijske i tehnološke trendove te predlagati unapređenja sustava
Izgradnja komparativne prednosti uvođenjem novih tehnologija (povećanjem učinkovitosti i/ili novim poslovnim modelima)
Analitički i kritički razmišljati, te sustavno pristupati rješavanju problema
Analizirati strukturu poduzeća način korištenja IT sustava i usklađenost sa ciljevima
Analizirati učinkovitost poslovnih procesa i dati preporuke za povećanje učinkovitosti
Provesti analizu konkurencije i kupaca
9.
Uspostava politika poslovnog upravljanja
Sektor
Informacije i komunikacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Izraditi tehničko-ekonomske analize projekta/promjene procesa
Izraditi referentnu digitalnu arhitekturu
Upravljati digitalnim podacima, identitetima i pristupom
Razraditi i otvoreno predlagati nova i inovativna rješenja
Učinkovito prezentirati i komunicirati strategiju, ideje i rješenja
Učinkovito uvjeravati unutarnje i vanjske dionike u blagodati nove tehnologije ili strategija
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (11)
1.
Usklađivanje s poslovnom i digitalnom strategijom
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Timskim radom uspostaviti procese koji podržavaju svrhu poslovanja odnosno misiju i viziju
Voditi tim u usklađivanju poslovnih procesa sa strategijom"
Prepoznati izazove i probleme unutar organizacije
Pratiti zakonske, poslovne, industrijske i tehnološke trendove te predlagati unapređenja sustava
Izgradnja komparativne prednosti uvođenjem novih tehnologija (povećanjem učinkovitosti i/ili novim poslovnim modelima)
Analitički i kritički razmišljati, te sustavno pristupati rješavanju problema
Analizirati strukturu poduzeća način korištenja IT sustava i usklađenost sa ciljevima
Analizirati učinkovitost poslovnih procesa i dati preporuke za povećanje učinkovitosti
Provesti analizu konkurencije i kupaca
2.
Tehnološko modeliranje poslovnih rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Izraditi dijagrame tijeka i podatkovne modele na temelju zahtjeva (UML)
Modelirati poslovne procese koristeći dokazane metodologije (LEAN, PDCA, SixSigma...)
Analizirati vodeće digitalne platforme i postojeća rješenja za digitalizaciju poslovanja
Odabrati adekvatnu tehnologiju za poslovni proces
Samostalno izraditi tehničko-ekonomsku analizu
Modelirati poslovne zahtjeve u odnosu na tehnologiju, očekivanja i ciljano iskustvo korisnika
Izraditi tehničko-ekonomske analize projekta/promjene procesa
Izraditi referentnu digitalnu arhitekturu
Upravljati digitalnim podacima, identitetima i pristupom
3.
Optimiranje i razvoj poslovnih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Analizirati poslovanje organizacije i identificirati potencijal za poboljšanje
Izraditi metrike i sustav za mjerenje uspješnosti projekta i/ili procesa
Primijeniti najbolje prakse u osmišljavanju poslovnih procesa
Samostalno izvesti analizu poslovnih procesa organizacije
Razraditi i otvoreno predlagati nova i inovativna rješenja
4.
Izrađivanje dokumentacije poslovnog rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Potpuno i sažeto dokumentirati poslovna rješenja i aplikacije
Izraditi specifikaciju korisničkih zahtjeva
Savjetovati se s klijentima radi razumijevanja njihovih ciljeva i objašnjavanje preporuka
Izrada vizualnih prototipova proizvoda pomoću alata
Izraditi žičane okvire (wireframe), ploča priča (storyboard), karte stranica (sitemap) i protoka zaslona
Sudjelovati u razvoju funkcionalne specifikacije
5.
Komuniciranje i prezentiranje poslovnog rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno izraditi tehničko-ekonomsku analizu
Davati stručnu podršku prodajnom timu u prodajnom procesu
Umrežavati se sa vodećim tvrtkama u industriji
Predstaviti koncepte i ideje poslovnih procesa na jasan i razumljiv način
Učinkovito prezentirati i komunicirati strategiju, ideje i rješenja
Učinkovito uvjeravati unutarnje i vanjske dionike u blagodati nove tehnologije ili strategija
6.
Upravljanje korisničkim iskustvom
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Analizirati statističke informacije o aktivnosti korisnika radi poboljšanja korisničkog iskustva
Modelirati korisničko iskustvo (UX model)
Upravljati razinom zadovoljstva korisnika
7.
Sudjelovanje u razvoju i implementaciji tehnološkog rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Savjetovati tim u projektiranju informacijskih sustava
Djelovati u ulozi vlasnika proizvoda
Upravljati razvojnim popisom stavki (eng. product backlog)
Efikasno prioritizirati radne zadatke i aktivnosti
Evaluirati napredak razvoja u svakoj iteraciji
Sudjelovati u izradi arhitekture i podatkovnog modela aplikacije
Nacrtati sučelje pomoću suvremenih alata za prototipiranje
Integrirati se s postojećim sustavima
8.
Osiguranje kvalitete programskih rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Osigurati kvalitetu u novom ili izmijenjenom poslovnom procesu
Suradnja s timom internih revizora i kontrole kvalitete
Organizirati verificiranje IT rješenja od strane ključnih korisnika (UAT)
Uskladiti procese ili kontrole sa zahtjevima regulatora ili standarda
Provoditi ispitivanja kvalitete programskih rješenja (funkcionalna prikladnost, pouzdanost, učinkovitost performansi, upotrebljivost, sigurnost, kompatibilnost, održivost i prenosivost - npr. SQUARE)
Upravljati razinom informatičkih usluga (incidentima, problemima, zahtjevima, raspoloživošću i dr.)
9.
Organizirati i voditi timove
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Surađivati s dobavljačima, vlasnicima procesa i konzultantima
Upravljati IT projektima i aktivnostima
Uspostaviti i graditi kvalitetne i dugoročne odnose s korisnicima
Procijeniti potreban angažman stručnjaka i resursa potrebnih za izradu i implementaciju rješenja
Brzo skicirati ideje i prijedloge rješenja za složene probleme
10.
Upravljanje organizacijskim promjenama
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Analizirati utjecaj procesa na ugljični otisak i zaštitu okoliš
Analizirati utjecaj procesa na zdravlje i zadovoljstvo korisnika i zaposlenike
Učinkovito korisiti metode upravljanje promjena (ADKAR i sl.)
Organizati i održavati radionice i edukacije
Efikasno komunicirati i osigurati prihvaćanje promjena
Planirati vlastiti razvoj komptencija i sposobnosti kao i razvoj kompetencije timova
11.
Briga o etičnosti i održivosti digitalnih tehnologija i utjecaju na zdravlje korisnika i zaposlenika
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Poznavati utjecaj digitalnih proizvoda i usluga na život čovjeka i njegovo okruženje
Kontinuirano preispitivati odluke koje bi negativno mogle utjecati na okoliš i/ili društvo
Poticati zelenu agendu i održivo poslovanja
Osigurati ugodnu radnu okolinu za inoviranje, suradnju, zabavu i vremenu za obitelj, djecu i kućne ljubimce.
Primjeniti osnovne prinicipe ergonomije pri dizajnu rješenja
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Poslovni analitičar/analitičarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje