Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Integrator/integratorica upravljanja odnosa s klijentima (CRM) i e-poslovanje

Razina HKO
6.sv
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.35.351.3513 Tehničari/tehničarke za razvoj računalnih mreža i sustava

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Poslovni zadaci se odnose na izradu, nadzor i održavanje aplikacija i sustava za razmjenu podataka između informacijskih sustava. Aktivnosti rada uključuju analizu poslovnih zahtjeva, definiranje informacijske arhitekture te izradu i testiranje programskih rješenja u svrhu točne i uporabljive strukture podataka od potrebitih ciljanih informacijskih rješenja. Pri izvođenju zadataka potrebno je poznavati i primijeniti osnovne sustave za evidenciju zadataka ili obradu prijavljenih pogrešaka ili zahtjeva za izmjenama sustava.

Uvjeti rada

Integrator svoj posao uglavnom obavlja u uredu pri čemu će biti izložen umjetnoj rasvjeti i dugotrajnom sjedenju i gledanju u ekrane računala. Povremeno izlazi u izdvojene urede ili hladno klimatizirane Hardware sobe u svrhu obavljanja implementacijskih ili nadzornih radova razmjene podataka između sustava koje je projektirao. Ovaj posao zahtijeva visoku razinu samostalnosti i odgovornosti u obavljanju radnih zadataka te upravljanje materijalno-tehničkim resursima u skladu s propisanim organizacijskim procedurama i zakonskim odredbama. Posao može obuhvaćati i rad u smjenama ili dežurstva u uvjetima koji zahtijevaju djelovanje na produkcijskim poslovnim sustavima, a u svrhu ostvarenja neometanog rada u vremenu poslovne uporabe sustava.

Skupovi kompetencija (8)
1.
Planiranje i dizajniranje sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi dijagram tijeka podataka za izvođenje određenih zadataka
Primjenjivati pravila i postupke metodologije dizajna razmjene i transformacije podataka u poslovnim sustavima
Samostalno primjenjivati metodologiju provedbe IT projekata
Aktivno koristiti alate za planiranje integracije i razmjene podataka
Aktivno koristiti alate za dokumentiranje (primjerice Word, Openoffice i Visio)
Strukturalno raščlaniti poslove/aktivnosti kao dijelove izvršenja radnog zadatka (WBS)
Samostalno izraditi vremensku procjenu planiranih aktivnosti
Samostalno izraditi listu aktivnosti te njihovog slijeda za potrebe razvoja sustava integracije podataka
Samostalno izraditi dijagram tijeka procesa integracije poslovnih rješenja
2.
Implementiranje, upravljanje i održavanje sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Napredno koristiti računalo i aplikacijsku podršku
Samostalno koristiti instalacijske procedure za alate za integraciju
Primjenjivati pravila konfiguriranja alata za integraciju
Samostalno programirati u SQL za manipulaciju podacima u relacijskim bazama podataka
Samostalno kreirati noSQL upite za manipulaciju podacima u noSQL bazama podataka
Primijeniti ETL/ELT postupke za razmjenu i oblikovanje podataka
Samostalno programirati u programskim jezicima 3. generacije
Rješavati probleme razmjene podataka između sustava (problem solving skills, critical thinking, different angle)
Samostalno primjenjivati metode dizajna sustava baza podataka
Samostalno primjenjivati metode modeliranja podataka
Samostalno primjenjivati metode transformacije podataka
Samostalno primjenjivati koncepte objektno orijentiranog programiranja
Samostalno raditi sa sustavom za manipulaciju velikih količina podataka
Samostalno rješavati kompleksne probleme vezane uz integraciju podataka
Koristiti sustav za kontinuiranu integraciju
Koristiti sustav za kontinuiranu isporuku
Koristiti sustav orkestracije i nadzora integracijskih paketa
Koristiti sustav za upravljanje revizijama izvornog koda
Samostalno pratiti standardne procedure i procese razmjene podataka
Koristiti integracijske platforme, primjerice IaaS
Primjenjivati metodologiju nadzora integracijskih alata
Primjenjivati metode upravljanja sustavima za integraciju podataka
Primjenjivati alate za upravljanje zadacima u svrhu evidencije i nadzora rada
Primjenjivati alate za podršku u radu s korisnicima
Samostalno koristiti metodologije upravljanja zadacima
Samostalno koristiti alate za upravljanje zadacima
Samostalno koristiti alate za podršku korisnicima
3.
Analiziranje sustava i rješavanje problema
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno koristiti sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka
Samostalno koristiti sustav za upravljanje noSQL bazama podataka
Samostalno koristiti integracijske mehanizme CRM i e-commerce rješenja
Primjenjivati principe razmjene podataka u poslovnim sustavima
Obraditi i strukturirati velike količine podataka u poznatim programskim alatima
Voditi dnevnik aktivnosti te prema njemu analizirati probleme razvoja
Pratiti životni vijek rješenja i predviđati pojavu pogrešaka
Samostalno prepoznati kritične komponente i unaprijed planirati mogućnost pogreške
Samostalno koristiti mogućnosti alata za nadzor integracije
Samostalno koristiti mogućnosti alata za nadzor razmjene podataka
4.
Dokumentiranje sustava i izrađivanje izvještaja
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi tehničku i poslovnu dokumentaciju sukladno poslovnim zadacima
Izraditi dokumentaciju poštivajući načela razumljivosti i kvalitete
Primjenjivati sustave za dokumentiranje izvedbe poslovnih zadataka
Izraditi statusne izvještaje
Koristiti alate za izradu dijagrama IT sustava
Koristiti alate za dokumentaciju
Primjenjivati metodologiju dokumentiranja IT sustava
5.
Poslovno-tehnički standardi te osiguravanje zaštite sustava
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno provoditi aktivnosti u skladu s načelima rada orijentiranog na detalje
Samostalno izraditi dijagram tijeka podataka i procesa
Samostalno izraditi tehnička rješenja s opisom svim potrebnih prilagodbi (tehnički i poslovni pogled)
Samostalno koristiti poslovno-tehničke standarde u radu
Implementirati razmjenu podataka primjenom integracijskih protokola
Samostalno koristiti komunikacijske protokole za razmjenu podataka (REST, SOAP, FTP, Queuing) te njihove prednosti i mane
Koristiti načine zaštite poslovnih podataka (sigurnost), primjerice autentikaciju, autorizaciju i kriptiranje
Samostalno koristiti metodologiju opisa i izrade dijagrama za prikaz toka podataka i procesa
6.
Istraživački, kreativni i analitički rad
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti analitičke metode u odabiru rješenja
Samostalno odabrati odgovarajuće tehnologije i postupke s ciljem rješavanja problema
Koristiti kreativne i inovativne metode rada u svrhu poboljšanja kvalitete rezultata rada
Koristiti alate za pretraživanje znanja i Interneta
Primjenjivati metode i načela istraživačkog rada
Prepoznati primjenjivost modernih tehnoloških rješenja
Primjenjivati metode kompetitivne analize i kritičkog razmišljanja
7.
Komuniciranje i rad u timovima
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno prezentirati informacije potrebitim dionicima
Samostalno analizirati i tumačiti poslovne potrebe klijenta
Argumentirano raspravljati s klijentom ili suradnicima u timu
Prilagoditi se novonastalim okolnostima tehničkog ili poslovnog okruženja
Surađivati sa članovima tima na poticajan način
Koristiti se stranim jezikom u poslovnoj komunikaciji
Organizirati timski rad te dodijeljene osobne zadatke i poslove
Aktivno primjenjivati načela za organizaciju timskog rada
Primjenjivati načela agilnog rada u dinamičnim okolinama
Primjenjivati pravila vođenja i organizacije projekata
Primjenjivati pravila poslovne komunikacije i profesionalne etike
8.
Procedure i mehanizmi za osiguravanje kvalitete
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
Samostalno implementirati mehanizme kontrole kvalitete
Samostalno implementirati mehanizme visoke dostupnosti
Implementirati mehanizme nadzora i ranog upozoravanja
Provoditi ispitivanja rizika
Primjenjivati najbolje prakse osiguranja kvalitete
Primjenjivati najbolje prakse osiguranja visoke dostupnosti
Primijeniti pravila ergonomije u rad
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (16)
1.
Analiziranje poslovnih i tehničkih zahtjeva integracije E-Commerce i CRM rješenja
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno koristiti sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka
Samostalno koristiti sustav za upravljanje noSQL bazama podataka
Samostalno koristiti integracijske mehanizme CRM i e-commerce rješenja
Primjenjivati principe razmjene podataka u poslovnim sustavima
Obraditi i strukturirati velike količine podataka u poznatim programskim alatima
2.
Dizajniranje tijeka poslovnih procesa i podataka između poslovnih sustava
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno izraditi dijagram tijeka podataka za izvođenje određenih zadataka
Primjenjivati pravila i postupke metodologije dizajna razmjene i transformacije podataka u poslovnim sustavima
Samostalno primjenjivati metodologiju provedbe IT projekata
Samostalno izraditi dijagram tijeka procesa integracije poslovnih rješenja
3.
Instaliranje i konfiguriranje alata poslovne integracije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Napredno koristiti računalo i aplikacijsku podršku
Samostalno koristiti instalacijske procedure za alate za integraciju
Primjenjivati pravila konfiguriranja alata za integraciju
4.
Izgrađivanje i implementiranje komponenti, okidanih događajem i/li vremenskim istekom, za dohvat, transformaciju i slanje podataka
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno programirati u SQL za manipulaciju podacima u relacijskim bazama podataka
Samostalno kreirati noSQL upite za manipulaciju podacima u noSQL bazama podataka
Primijeniti ETL/ELT postupke za razmjenu i oblikovanje podataka
Samostalno programirati u programskim jezicima 3. generacije
Rješavati probleme razmjene podataka između sustava (problem solving skills, critical thinking, different angle)
Samostalno primjenjivati metode dizajna sustava baza podataka
Samostalno primjenjivati metode modeliranja podataka
Samostalno primjenjivati metode transformacije podataka
Samostalno primjenjivati koncepte objektno orijentiranog programiranja
5.
Implementiranje i optimiziranje sustava za integraciju, migraciju i razmjenu podataka
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno raditi sa sustavom za manipulaciju velikih količina podataka
Samostalno rješavati kompleksne probleme vezane uz integraciju podataka
Koristiti sustav za kontinuiranu integraciju
Koristiti sustav za kontinuiranu isporuku
Koristiti sustav orkestracije i nadzora integracijskih paketa
Koristiti sustav za upravljanje revizijama izvornog koda
6.
Održavanje sustava za integraciju i razmjenu podataka
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno pratiti standardne procedure i procese razmjene podataka
Koristiti integracijske platforme, primjerice IaaS
Primjenjivati metodologiju nadzora integracijskih alata
Primjenjivati metode upravljanja sustavima za integraciju podataka
7.
Specificiranje prilagodbi poslovnih rješenja potrebnih za integraciju
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno provoditi aktivnosti u skladu s načelima rada orijentiranog na detalje
Samostalno izraditi dijagram tijeka podataka i procesa
Samostalno izraditi tehnička rješenja s opisom svim potrebnih prilagodbi (tehnički i poslovni pogled)
8.
Primjenjivanje poslovno-tehničkih standarda razmjene podataka i poslovnih procesa
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno koristiti poslovno-tehničke standarde u radu
Implementirati razmjenu podataka primjenom integracijskih protokola
Samostalno koristiti komunikacijske protokole za razmjenu podataka (REST, SOAP, FTP, Queuing) te njihove prednosti i mane
Koristiti načine zaštite poslovnih podataka (sigurnost), primjerice autentikaciju, autorizaciju i kriptiranje
Samostalno koristiti metodologiju opisa i izrade dijagrama za prikaz toka podataka i procesa
9.
Korištenje sustava za upravljanje zadacima i pružanje podrške
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primjenjivati alate za upravljanje zadacima u svrhu evidencije i nadzora rada
Primjenjivati alate za podršku u radu s korisnicima
Samostalno koristiti metodologije upravljanja zadacima
Samostalno koristiti alate za upravljanje zadacima
Samostalno koristiti alate za podršku korisnicima
10.
Dokumentiranje sustava za integraciju i razmjenu podataka
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno izraditi tehničku i poslovnu dokumentaciju sukladno poslovnim zadacima
Izraditi dokumentaciju poštivajući načela razumljivosti i kvalitete
Primjenjivati sustave za dokumentiranje izvedbe poslovnih zadataka
Izraditi statusne izvještaje
Koristiti alate za izradu dijagrama IT sustava
Koristiti alate za dokumentaciju
Primjenjivati metodologiju dokumentiranja IT sustava
Samostalno prezentirati informacije potrebitim dionicima
11.
Surađivanje sa članovima tima i korisnicima
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno analizirati i tumačiti poslovne potrebe klijenta
Argumentirano raspravljati s klijentom ili suradnicima u timu
Prilagoditi se novonastalim okolnostima tehničkog ili poslovnog okruženja
Surađivati sa članovima tima na poticajan način
Koristiti se stranim jezikom u poslovnoj komunikaciji
Organizirati timski rad te dodijeljene osobne zadatke i poslove
Aktivno primjenjivati načela za organizaciju timskog rada
Primjenjivati načela agilnog rada u dinamičnim okolinama
Primjenjivati pravila vođenja i organizacije projekata
Primjenjivati pravila poslovne komunikacije i profesionalne etike
12.
Kontinuirano istraživanje i praćenje aktualnosti u domeni integracijskih platformi
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti analitičke metode u odabiru rješenja
Samostalno odabrati odgovarajuće tehnologije i postupke s ciljem rješavanja problema
Koristiti kreativne i inovativne metode rada u svrhu poboljšanja kvalitete rezultata rada
Koristiti alate za pretraživanje znanja i Interneta
Primjenjivati metode i načela istraživačkog rada
Prepoznati primjenjivost modernih tehnoloških rješenja
Primjenjivati metode kompetitivne analize i kritičkog razmišljanja
13.
Kreiranje i testiranje procedure za osiguranje kvalitete rada i visoku dostupnost
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Samostalno implementirati mehanizme kontrole kvalitete
Samostalno implementirati mehanizme visoke dostupnosti
Implementirati mehanizme nadzora i ranog upozoravanja
Provoditi ispitivanja rizika
Primjenjivati najbolje prakse osiguranja kvalitete
Primjenjivati najbolje prakse osiguranja visoke dostupnosti
14.
Identificiranje i rješavanje uzroka incidenata i grešaka u sustavu za integraciju i razmjenu podataka
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Voditi dnevnik aktivnosti te prema njemu analizirati probleme razvoja
Pratiti životni vijek rješenja i predviđati pojavu pogrešaka
Samostalno prepoznati kritične komponente i unaprijed planirati mogućnost pogreške
Samostalno koristiti mogućnosti alata za nadzor integracije
Samostalno koristiti mogućnosti alata za nadzor razmjene podataka
15.
Skrbljenje za zdravlje ljudi i očuvanje okoliš
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Primijeniti pravila zaštite na radu, vatrogastva i zaštite okoliša
Primijeniti pravila ergonomije u rad
16.
Planiranje razvoja sustava za integraciju i razmjenu te migraciju podataka
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Hrvatska udruga poslodavaca
Kompetencije
Aktivno koristiti alate za planiranje integracije i razmjene podataka
Aktivno koristiti alate za dokumentiranje (primjerice Word, Openoffice i Visio)
Strukturalno raščlaniti poslove/aktivnosti kao dijelove izvršenja radnog zadatka (WBS)
Samostalno izraditi vremensku procjenu planiranih aktivnosti
Samostalno izraditi listu aktivnosti te njihovog slijeda za potrebe razvoja sustava integracije podataka
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Integrator/integratorica upravljanja odnosa s klijentima (CRM) i e-poslovanje
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
30.9.2025
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje