Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Standard zanimanja - Specijalist/Specijalistica za CAD/CAM programiranje CNC alatnih strojeva

Razina HKO
5
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ98
-
Šifra i naziv zanimanja/srodnog zanimanja iz NKZ10

3.31.311.3115 Tehničari/tehničarke strojarstva, brodogradnje i srodna zanimanja

Opis zanimanja ili skupa kompetencija

Specijalist/Specijalistica za CAD/CAM programiranje CNC alatnih strojeva kontinuirano prati razvoj novih materijala i inovativnih tehnologija u metalnoj industriji. Vodi računa o  pravilnom odabiru materijala i pomoćnog pribora s aspekta kvalitete i funkcionalnosti. Vodi brigu o tehnološkom procesu izrade  prilikom stvaranja novog proizvoda i usko surađuje s konstruktorom. Važno je da posjeduje komunikacijske vještine kako bi sa suradnicima uspješno i profesionalno komunicirao o poslovnim zadacima. Sposoban je samostalno voditi manji tim suradnika. U komunikaciji s poslovnim partnerima pokazuje profesionalan odnos i uvažava zahtjeve te istodobno pruža stručne savjete.   U segmentu vođenja procesa izrade dijelova, osposobljen je za planiranje i organizaciju procesa izrade. Vodi brigu o kvaliteti i točnosti izrade proizvoda, kontrolira dimenzije proizvoda unutar dozvoljenih tolerancija tijekom svih tehnoloških faza proizvodnje. Ekološki je osviješten, racionalno gospodari energijom i primjenjuje pravila zaštite na radu.

Uvjeti rada

Tipično radno okruženje je uredski prostor, proizvodni pogon, industrijska ili obrtnička radionica.Posao se može obavljati u smjenama i može uključivati dugotrajno sjedenje za računalom u tehnološkom uredu,  rad za upravljačkom jedinicom stroja kao i operativni rad na CNC alatnom stroju u proizvodnji.U radu se koriste računala opremljena specijaliziranim CAD/CAM softwerima za programiranje CNC alatnih strojeva.U pogonu je povremeno izložen buci i prašini. Dok radi u pogonu postoji manja opasnost od ozljeđivanja.

Skupovi kompetencija (7)
1.
Analiziranje i planiranje tehnološkog procesa obrade na CNC alatnim strojevima
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno primijeniti standarde za izradu tehničke dokumentacije.
Samostalno analizirati 2D i 3D tehničku dokumentaciju primjenjujući odgovarajuće metode i postupke.
Samostalno analizirati i planirati tehnološki postupak CNC obrade.
Samostalno tumačiti inženjerske crteže, standarde i tehničke specifikacije.
Samostalno koristiti odgovarajuće tehnološke podloge.
Analizirati i usporediti svojstva materijala i planirati proces obrade (čvrsti blok, otkivak, odljevak i slično).
Kritički prosuditi mogućnosti i ograničenja CNC strojeva i pružiti stručni savjet.
Kritički prosuditi mogućnosti i ograničenja CNC tehnologije za projektni zadatak.
Samostalno uskladiti tehnološki proces sa planiranim održavanjem strojeva i uzeti u obzir moguće nepredviđene okolnosti tijekom obrade.
Upravljati tehničkom dokumentacijom.
2.
Kreiranje i optimiziranje CNC programa
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi CNC program koristeći informatičke i srodne CAD/CAM software.
Samostalno odabrati vrstu postprocesora ovisno o upravljačkoj jedinici CNC stroja.
Samostalno primijeniti optimalno rješenje za obradu materijala i plan stezanja osnovnog materijala.
Prepoznati postupke strojne obrade metala i optimizirati strategiju obrade.
Samostalno optimizirati CNC program u postupcima obrade.
Samostalno korigirati CNC program u postupcima obrade.
3.
Komuniciranje u timu i poslovno komuniciranje
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi izvještaj o realizaciji poslovnih aktivnosti.
Poticati interakciju i otvorenu komunikaciju u timu.
Samostalno analizirati i prezentirati rezultate osobnog rada i rada tima.
Primijeniti pravila timskog rada.
Prepoznati fazu razvoja tima i uspostaviti učinkovitu suradnju sa suradnicima, nadređenima, voditeljima projekata i kupcima.
Primijeniti komunikacijske i prezentacijske vještine u ophođenju s članovima tima i drugim djelatnicima u cilju bolje suradnje.
Samostalno koristiti IK tehnologije za izradu i analizu korisničke dokumentacije.
Samostalno primijeniti IK tehnologije za analiziranje tehničke dokumentacije.
Voditi komunikaciju primjenom stručne terminologije na hrvatskom i jednom stranom jeziku (engleski /njemački).
4.
Sudjelovanje u unapređenju tržišnog poslovanja
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno izraditi ponudu za izradu dijelova na CNC stroju.
Izračunati trošak proizvodnje dijelova na CNC stroju.
Procijeniti troškove nabave i dobavljivost materijala za obradu.
5.
Osiguravanje kvalitete CNC obrade
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno korigirati parametre obrade prvog komada.
Učinkovito upravljati očekivanjima naručitelja posla.
Koristiti alate za prepoznavanje stvarnih potreba korisnika.
Samostalno tumačiti i primjenjivati standarde kvalitete materijala, alata i režima rada koji se koriste u CNC obradi strojnih dijelova.
Samostalno primijeniti upute proizvođača CNC alatnih strojeva.
6.
Osobni i profesionalni razvoj u području struke
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Organizirati odgovarajuće edukacije i provoditi mentorstvo.
Kritički prosuđivati prilikom odabira dostupnih tehnologija kako bi se optimalno iskoristile tehnološke mogućnosti CNC alatnih strojeva.
Kontinuirano ulagati u vlastiti profesionalni razvoj s ciljem usvajanja novih tehnologija.
Samostalno predložiti inovativna i kreativna rješenja u CNC proizvodnji strojnih dijelova.
7.
Zaštita zdravlja i okoliša
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Datum do kada vrijedi
-
Kompetencije
Samostalno promicati i primjenjivati propise o zaštiti zdravlja i okoliša.
Učinkovito gospodariti energijom.
Preuzmi u formatu: CSV
Ključni poslovi (10)
1.
Analiziranje konstrukcijske 2D i 3D dokumentacije vezane uz tehnološki proces CNC obrade
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno primijeniti standarde za izradu tehničke dokumentacije.
Samostalno analizirati 2D i 3D tehničku dokumentaciju primjenjujući odgovarajuće metode i postupke.
Samostalno analizirati i planirati tehnološki postupak CNC obrade.
Samostalno tumačiti inženjerske crteže, standarde i tehničke specifikacije.
2.
Projektiranje tehnološkog procesa CNC obrade koristeći CAD/CAM tehnologiju
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno koristiti odgovarajuće tehnološke podloge.
Analizirati i usporediti svojstva materijala i planirati proces obrade (čvrsti blok, otkivak, odljevak i slično).
Samostalno izraditi CNC program koristeći informatičke i srodne CAD/CAM software.
Samostalno odabrati vrstu postprocesora ovisno o upravljačkoj jedinici CNC stroja.
Samostalno primijeniti optimalno rješenje za obradu materijala i plan stezanja osnovnog materijala.
Prepoznati postupke strojne obrade metala i optimizirati strategiju obrade.
Samostalno odabrati i primijeniti odgovarajuću CNC tehnologiju obrade, parametre obrade, materijal, opremu i alate.
3.
Planiranje i organiziranje vlastitog rada i rada u timu.
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Kritički prosuditi mogućnosti i ograničenja CNC strojeva i pružiti stručni savjet.
Poticati interakciju i otvorenu komunikaciju u timu.
Samostalno analizirati i prezentirati rezultate osobnog rada i rada tima.
Primijeniti pravila timskog rada.
Prepoznati fazu razvoja tima i uspostaviti učinkovitu suradnju sa suradnicima, nadređenima, voditeljima projekata i kupcima.
Primijeniti komunikacijske i prezentacijske vještine u ophođenju s članovima tima i drugim djelatnicima u cilju bolje suradnje.
4.
Provođenje tehnološkog procesa CNC obrade
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Kritički prosuditi mogućnosti i ograničenja CNC tehnologije za projektni zadatak.
Samostalno uskladiti tehnološki proces sa planiranim održavanjem strojeva i uzeti u obzir moguće nepredviđene okolnosti tijekom obrade.
Samostalno optimizirati CNC program u postupcima obrade.
Samostalno korigirati CNC program u postupcima obrade.
Samostalno korigirati parametre obrade prvog komada.
5.
Praćenje realizacije planiranih aktivnosti i izrada tehnološke dokumentacije
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Upravljati tehničkom dokumentacijom.
Samostalno izraditi izvještaj o realizaciji poslovnih aktivnosti.
Samostalno koristiti IK tehnologije za izradu i analizu korisničke dokumentacije.
6.
Sudjelovanje u izradi ponuda i ugovora vezanih uz projekte, proizvode i usluge
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno izraditi ponudu za izradu dijelova na CNC stroju.
Izračunati trošak proizvodnje dijelova na CNC stroju.
Procijeniti troškove nabave i dobavljivost materijala za obradu.
Organizirati odgovarajuće edukacije i provoditi mentorstvo.
7.
Komuniciranje i surađivanje s poslovnim partnerima
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno primijeniti IK tehnologije za analiziranje tehničke dokumentacije.
Voditi komunikaciju primjenom stručne terminologije na hrvatskom i jednom stranom jeziku (engleski /njemački).
Učinkovito upravljati očekivanjima naručitelja posla.
Koristiti alate za prepoznavanje stvarnih potreba korisnika.
8.
Razvijanje vlastitih ideja i mogućnosti realizacije na tržištu
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Kritički prosuđivati prilikom odabira dostupnih tehnologija kako bi se optimalno iskoristile tehnološke mogućnosti CNC alatnih strojeva.
Kontinuirano ulagati u vlastiti profesionalni razvoj s ciljem usvajanja novih tehnologija.
Samostalno predložiti inovativna i kreativna rješenja u CNC proizvodnji strojnih dijelova.
9.
Definiranje pravilnih postupaka CNC obrade, optimalnih alata i režima rada za postizanje zadane kvalitete proizvoda
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno tumačiti i primjenjivati standarde kvalitete materijala, alata i režima rada koji se koriste u CNC obradi strojnih dijelova.
Samostalno primijeniti upute proizvođača CNC alatnih strojeva.
10.
Primjenjivanje zakonskih propisa za zaštitu zdravlja i okoliša
Datum evidencije u Registar HKO
12.4.2022
Datum do kada vrijedi
-
Predlagatelj
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Kompetencije
Samostalno promicati i primjenjivati propise o zaštiti zdravlja i okoliša.
Učinkovito gospodariti energijom.
Preuzmi u formatu: CSV
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist/Specijalistica za CAD/CAM programiranje CNC alatnih strojeva
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
31.12.2027
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Stručno mišljenje